วันเวลาปัจจุบัน 28 ม.ค. 2022, 14:54  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2995 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: จิตมนุษย์เหมือนคนบ้าหาบหิน (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 23 ต.ค. 2021, 12:40 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1405


Kiss
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เกล็ดเพชร ๒ : ทำจิตให้บริสุทธิ์ (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 23 ต.ค. 2021, 12:40 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1428


Kiss
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หลวงตาเล่าเรื่อง “ท่านพ่อลี” สอนสมาธิสมเด็จฯ (อ้วน ติสฺโส)

เมื่อ: 20 ก.ย. 2021, 21:07 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 7838


Kiss
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (สมเด็จพระญาณวชิโรดม วิ.)   หัวข้อ: “มุตโตทัย” บันทึกโดย...พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร

เมื่อ: 24 ก.ค. 2021, 14:41 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1074


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__405.jpg พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส) :b42: หมายเหตุ คำนำบางส่วนของหนังสือซึ่งพิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร (วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๙๓ ณ วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร) มีดังนี้ การที่ให้ชื่อธรรมเทศนาของท่านอาจารย์ที่รวบรวมพิมพ์ชุด...

 บอร์ด: หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (สมเด็จพระญาณวชิโรดม วิ.)   หัวข้อ: “มุตโตทัย” บันทึกโดย...พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร

เมื่อ: 24 ก.ค. 2021, 14:38 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1074


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__123_155.jpg ส่วนที่ ๒ บันทึกโดย พระอาจารย์วัน อุตฺตโม และพระอาจารย์ทองคำ ญาโณภาโส ณ วัดป่าบ้านหนองผือ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๔๙๒ :b44: :b44: ๑. เรื่องมูลกรรมฐาน กุลบุตรผู้บรรพชาอุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้แล้ว ใครเล่าไม่เคยเรียนกรรมฐานมา บอ...

 บอร์ด: หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (สมเด็จพระญาณวชิโรดม วิ.)   หัวข้อ: “มุตโตทัย” บันทึกโดย...พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร

เมื่อ: 24 ก.ค. 2021, 14:38 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1074


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1522586189.jpg_592.jpg มุตโตทัย พระธรรมเทศนา ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ ส่วนที่ ๑ บันทึกโดย พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดป่าบ้านนามน กิ่ง อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๖ :b44: :b44: ๑. การปฏิบัติเป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์ สมเด็จพระสัมม...

 บอร์ด: หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (สมเด็จพระญาณวชิโรดม วิ.)   หัวข้อ: “มุตโตทัย” บันทึกโดย...พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร

เมื่อ: 24 ก.ค. 2021, 14:32 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1074


:b8: :b8: :b8: ที่มา : หนังสือ...“อาจาริยธัมโมทยาน”
กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=54301

รูปภาพ

 บอร์ด: หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (พระครูวินัยธร)   หัวข้อ: •• มุตโตทัย พระธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่น (ฉบับสมบูรณ์) ••

เมื่อ: 24 ก.ค. 2021, 13:40 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 3129


Kiss
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: น้ำแบบไหนคือ “น้ำปานะ” หรือ “น้ำอัฏฐบาน”

เมื่อ: 23 ก.ค. 2021, 20:44 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 9685


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: มรรคนายก กับ มรรคทายก แตกต่างกันอย่างไร ??

เมื่อ: 23 ก.ค. 2021, 20:43 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 12761


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: ปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศกุศลให้บุพการีผู้ล่วงลับ (หลวงปู่หล้า)

เมื่อ: 23 ก.ค. 2021, 20:43 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 2220


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: คนเข้าวัด (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก)

เมื่อ: 23 ก.ค. 2021, 20:42 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1272


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: ความเป็นมาของ “น้ำ อ บ ไ ท ย”

เมื่อ: 23 ก.ค. 2021, 20:40 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 5546


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: ◆◆◆◆ ปริศนาธรรม “ธงกฐิน” ◆◆◆◆

เมื่อ: 23 ก.ค. 2021, 20:40 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2004


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว (หลวงปู่เทสก์)

เมื่อ: 23 ก.ค. 2021, 20:39 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1253


:b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 200 [ พบ 2995 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร