วันเวลาปัจจุบัน 06 ธ.ค. 2019, 07:12  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5770 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สุคโต พระผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี

เมื่อ: 30 พ.ย. 2019, 08:56 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 209


สุคโต พระผู้เสด็จไปดีแล้ว admin November 4, 2015 กระดานสนทนาธรรม วัดลอยฟ้า Leave a comment 5,422 Views โดย…..ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ คำว่า สุคโต (อ่านว่า สุ-คะ-โต) แปลตรงตัวว่า ผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นพระพุทธคุณบทหนึ่ง ในบทสรรเสริญพระพุทธคุณ 9 บท ที่พุทธศาสนิกชนสวดสรรเสริญพระพุทธคุณกันในเวลาเช้าและเย็น...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วาสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: วาสนา
เมื่อ: 24 พ.ย. 2019, 06:34 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 221


:b1: :b1: :b1: :b1: :b1: :b1: :b1: อาเสวนปัจจัย ปัจจัยธรรม ได้แก่ ชวนจิตที่เรียงรายกันเกิดขึ้นก่อนๆ ปัจจยุบันธรรม ได้แก่ ชวนจิตที่เรียงรายกันเกิดขึ้นหลังๆ อนึ่งตามธรรมชาติของวิถีจิตแล้ว พึงทราบว่า หากกุศลจิตกุศลจิตเกิดนั้น ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง ๗ ครั้ง แม้แต่อกุศลจิตก็เช่นเดียวกัน ก็แล ในการ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วาสนา

 หัวข้อกระทู้: วาสนา
เมื่อ: 22 พ.ย. 2019, 10:33 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 221


อาเสวนปัจจัย คือสิ่งที่กระทำอยู่บ่อยๆ จนกลายเป็นอบรมบ่มเพาะอุปนิสัยใจคอ การฝึกฝนจนเกิดความเคยชิน ทั้งที่ดี และไม่ดี ทางไม่ดี ก็เช่น การติดเหล้า ติดบุหรี่ หรือสิ่งเสพติดอื่นๆ ตอนแรกๆ ก็เพียงอยากลอง แต่พอได้ลองแล้วก็ติดอกติดใจก็ลองไปเรื่อยๆ จนครั้งที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ๔ ๕ จนกระทั้งขั้นอเตกิจโฉ คือขั้นเยี...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะข้ามพ้นสังขารุเปกขาญานไม่ได้

เมื่อ: 16 พ.ย. 2019, 07:55 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 345


ขอยกภาพญาณ ๑๖ มาให้เทียบเคียงอีกครั้ง

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะข้ามพ้นสังขารุเปกขาญานไม่ได้

เมื่อ: 16 พ.ย. 2019, 07:42 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 345


ขอบคุณ@แอดมินที่ช่วยจัดระเบียบข้อความด้านบน ให้ดูน่าอ่านและเข้าใจมากขึ้น :b27: ขอย้ำคำว่าสังขารุเปกขาญาณเป็นที่ ๑๑ เป็นญาณที่สูงสุด เป็นญาณโลกียะญาณที่วางเฉยต่อรูปนาม เข้าสู่อนุโลมญาณ เป็นญาณที่ ๑๒ เพื่อจะข้ามโคตรจากปุถุชนเข้าสู่พระอริยะน้อมเข้าอารมณ์พระนิพพาน ดังนั้น พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงไม่สามาร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะข้ามพ้นสังขารุเปกขาญานไม่ได้

เมื่อ: 15 พ.ย. 2019, 17:42 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 345


พระพุทธเจ้า ๒๗ พระองค์ พระโพธิสัตว์เจริญวิปัสสนาถึงสังขารุเปกขาญาณ ๙ ครั้ง ในพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น (สีแดง) ๑. พระพุทธเจ้าตัณหังกร ๒. พระพุทธเจ้าเมธังกร ๓. พระพุทธเจ้าสรณังกร ๔. พระพุทธเจ้าทีปังกร ๕. พระพุทธเจ้าโกณฑัญญะ (พระโพธิสัตว์ ชื่อวิชิตาวี) ๖. พระพุทธเจ้าสุมังคละ (พระโพธิสัตว์ ชื่อสุรุจิ) ๗. ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะข้ามพ้นสังขารุเปกขาญานไม่ได้

เมื่อ: 15 พ.ย. 2019, 10:26 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 345


พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ปฏิบัติวิปัสสนาจนถึงสังขารุเปกขาญาณถึง ๙ ครั้งไม่สามารถเข้าถึงอนุโลมญาณ โคตรภูญาณ เพราะด้วยแรงอธิษฐาณเป็นพระพุทธเจ้า ครั้งที่ ๑ ในพระพุทธเจ้าโกฑัญญะ (พระโพธิสัตว์ ชื่อวิชิตาวี) ครั้งที่ ๒ ในพระพุทธเจ้ามังคละ (พระโพธิสัตว์ ชื่อสุรุจิ) ครั้งที่ ๓ ในพระพุทธเจ้าสุเมธ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ฝึกสติในชีวิตประจำวัน

 หัวข้อกระทู้: ฝึกสติในชีวิตประจำวัน
เมื่อ: 11 ก.ย. 2019, 06:55 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 229


อาจารย์ วีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.youtube.com/watch?v=4kihNYl ... 0W&index=1

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ดอกไม้มาร

 หัวข้อกระทู้: Re: ดอกไม้มาร
เมื่อ: 05 ก.ย. 2019, 05:18 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 336


ดอกไม้แห่งธรรม ๒ ชนิด ๑. ดอกไม้พญามาร มีชื่อวงศ์ว่า ตัณหาพิศมัย ปลูกง่ายในจิตใจคนที่มีความอ่อนไหว ดอกมีห้าสีห้ากลีบ มีความทนทาน ออกดอกได้ตลอดปีทุกฤดูกาล มีเกสรทั้งห้า ปล่อยละอองที่มีกลิ่นหอมเย้ายวนคือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ใครได้พบหรือสัมผัส หรือสูดดม จะต้องหลงใหลงงงวยเสมอ ๒. ดอกไม้พระอริยะ ชื่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อาสวักขยญาณ

 หัวข้อกระทู้: อาสวักขยญาณ
เมื่อ: 03 ก.ย. 2019, 05:56 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 205


อาสวักขยญาณ หมายถึง ญาณหยั่งรู้ถึงที่สุดแห่งกิเลส, หยั่งรู้ได้ทันถึงความดับไปแห่งกิเลส ซึ่งจะมีในผู้ที่ได้ "อภิญญาตัวที่หก" อันนำไปสู่การบรรลุอรหันตผล โดยอาสวักขยญาณนี้ มีได้ในพระอรหันต์ทุกองค์ แต่ในพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้ทุกสิ่ง เพราะมีสิ่งที่เรียกว่า "สัพพัญญูญาณ" อันมิใช่ "อ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ดอกไม้มาร

 หัวข้อกระทู้: ดอกไม้มาร
เมื่อ: 01 ก.ย. 2019, 18:22 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 336


ดอกไม้แห่งธรรม ๒ ชนิด ๑. ดอกไม้พญามาร มีชื่อวงศ์ว่า ตัณหาพิศมัย ปลูกง่ายในจิตใจคนที่มีความอ่อนไหว ดอกมีห้าสีห้ากลีบ มีความทนทาน ออกดอกได้ตลอดปีทุกฤดูกาล มีเกสรทั้งห้า ปล่อยละอองที่มีกลิ่นหอมเย้ายวนคือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ใครได้พบหรือสัมผัส หรือสูดดม จะต้องหลงใหลงงงวยเสมอ ๒. ดอกไม้พระอริยะ ชื่อ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิสุทธิ ๗

 หัวข้อกระทู้: Re: วิสุทธิ ๗
เมื่อ: 31 ส.ค. 2019, 13:40 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 240


:b8: :b8: :b8: Kiss ขอบคุณน้องพลอย จิตตวิสุทธิ ความบริสุทธิแห่งจิต การชำระจิตให้ปราศจากกิเลสนิวรณ์ ชื่อว่า จิตตวิสุทธิ หมายถึงความบริสุทธิ์ของสมาธินั่นเอง องค์ธรรม ได้แก่ เอกัคคตาเจตสิก ในมหากุศลจิต มหากิริยาจิต มหัคคกุศลจิต มหัคคตากิริยาจิต จิตตวิสุทธิ มี ๒ อย่าง ๑) สมถยานิก ได้แก่สมาธิ ๒ อย่างคือ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิสุทธิ ๗

 หัวข้อกระทู้: Re: วิสุทธิ ๗
เมื่อ: 30 ส.ค. 2019, 18:36 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 240


จิตตวิสุทธิ ความบริสุทธิแห่งจิต ได้แก่ ความสงบจากนิวรณ์ ๕ สังวร ๕ (ความสำรวม, ความระวังปิดกั้นบาปอกุศล ) สังวรศีล (ศีลสังวร, ความสำรวมเป็นศีล )ได้แก่ สังวร ๕ อย่าง คือ ๑. ปาฏิโมกขสังวร (สำรวมในปาฏิโมกข์ คือ รักษาสิกขาบทเคร่งครัดตามที่ทรงบัญญัติไว้ในพระปาติโมกข์) ๒. สติสังวร (สำรวมด้วยสติ คือ สำรวมอิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิสุทธิ ๗

 หัวข้อกระทู้: วิสุทธิ ๗
เมื่อ: 30 ส.ค. 2019, 16:46 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 240


สีลวิสุทธิ สีลวิสุทธิ ได้แก่ ปาริสุทธิศีล ศีลเป็นเครื่องทำให้บริสุทธิ์, เป็นศีลของวิปัสสนา หรือเป็นศีลที่เป็นอารมณ์ของการเจริญสติปัฏฐาน ศีลเป็นเหตุให้บริสุทธิ์ ศีลที่สงเคราะห์เข้าในองต์มรรค มีองค์มรรค ๘ หรือความประพฤติบริสุทธิ์ ที่จัดเป็นศีลมี ๔ อย่าง คือ ๑. ปาฏิโมกขสังวรศีล สำรวมในพระปาฏิโมกข์ องค์...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ข้อคิดดีๆ

 หัวข้อกระทู้: ข้อคิดดีๆ
เมื่อ: 20 ส.ค. 2019, 13:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 193


ในชีวิตคนแต่ละคนต่างเรียนรู้อะไรได้มากมายแตกต่างกัน พอ ๆ กับการได้ตระหนักรู้ถึงความจริงของชีวิตหลาย ๆ อย่างที่แตกต่างกันไปด้วย และด้วยเหตุนี้ "ความจริง" ของชีวิตหลาย ๆ อย่างที่แต่ละคนได้เรียนรู้ จึงถูกแบ่งปันและถ่ายทอดต่อ ๆ กันมามากมาย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่อาจทำให้คนอีกหลายคนฉุกคิดได้ แล...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 385 [ พบ 5770 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร