วันเวลาปัจจุบัน 18 เม.ย. 2019, 19:20  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5680 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไม่มีอะไรเที่ยง

 หัวข้อกระทู้: Re: ไม่มีอะไรเที่ยง
เมื่อ: วันนี้, 07:39 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 23


บัญญัติกับพระนิพพานไงครับที่เที่ยง

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นานาวาทะเกี่ยวกับสุทธาวาสภูมิ

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 09:35 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 547


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชีวิตมันเปราะบาง

 หัวข้อกระทู้: Re: ชีวิตมันเปราะบาง
เมื่อ: 16 เม.ย. 2019, 09:10 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 83


ความโลภ เป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าได้พยายามสำรอกออก
แต่สำหรับปุถุชนผู้มืดบอด กำลังแสวงหาสิ่งที่พระอริยเจ้า
สำรอกแล้วทิ้งแล้ว ปุถุชนจึงไม่ผิดอะไรกับคนกินเดน
แสวงหาของที่เหลือเดนที่พระอริยเจ้าทิ้งแล้ว

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชีวิตมันเปราะบาง

 หัวข้อกระทู้: ชีวิตมันเปราะบาง
เมื่อ: 15 เม.ย. 2019, 11:19 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 83


ความจริงแล้วชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวมากนัก ถึงขนาดที่เราจะไม่สนใจอะไรกับชีวิตนี้เลย เพียงคิดว่าเราจะอยู่ยังไงให้ได้อีกนานๆ และมันก็ไม่สั้นเกินไปถึงขนาดที่เราคิดว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลย แล้วแต่กรรม หรือจะกำหนดเส้นทางอะไรได้เลย และอีกไม่นานจะเห็นได้ว่า เราไม่สามารถกำหนดวันเวลาที่เราจะจากไปได้… ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิสุทธิ ๗ กับ วิปัสสนาญาณ

เมื่อ: 14 เม.ย. 2019, 17:16 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 393


......

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอมอบความสุขแด่สมาชิกทุกท่าน

เมื่อ: 13 เม.ย. 2019, 08:12 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 61


สุขสันต์วันสงกรานต์ปีนี้ ขอให้ทุกท่านจงมีความสุข
และสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย มีจิตใจทีดีงาม
เงินทองไม่ขาดมือ ไม่ขัดสน ท่องเที่ยวที่ใดปลอดภัยทุกเส้นทาง
ศัตรูวิบากกรรมไม่กล่ำกลาย ข้ามพ้นอุปสรรคทีไม่พึงปรารถนาด้วยกันทุกท่านเทอญ

สาธุ ๆ ๆ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ตำนาน พระอุปคุต

 หัวข้อกระทู้: Re: ตำนาน พระอุปคุต
เมื่อ: 12 เม.ย. 2019, 16:15 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 114


เราอ่านให้ดีๆ เข้าใจให้ตรงเรื่องนี้ขัดกับคำสอน เทวดาปรนิมวสวัตตี เมื่อครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ ได้เป็นพยามารต่อพระองค์แต่พ่ายแพ้ไป หลังจากนั้นพระองค์พยากรณ์ จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ต่อจากพระศรีอริเมตรัย เป็นองค์ที่ 4 ชื่อว่า ธัมมสามี พระนิยตโพธิสัตว์เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ตำนาน พระอุปคุต

 หัวข้อกระทู้: Re: ตำนานพระอุปคุต
เมื่อ: 12 เม.ย. 2019, 09:35 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 114


เรื่องราวมันนานมาแล้ว พอมาในระหว่างทาง
ก็อาจมีตกหล่น หรือเพิ่มเติมเข้ามาบ้าง ของคนที่สืบต่อมา
และก็จะหายไปในที่สุด

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ตำนาน พระอุปคุต

 หัวข้อกระทู้: ตำนาน พระอุปคุต
เมื่อ: 12 เม.ย. 2019, 06:59 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 114


ตำนาน พระอุปคุต จากการค้นหาข้อมูลของพระอุปคุตนั้น เราทราบเพียงว่า ท่านเกิดหลังพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว ประมาณ พ.ศ. 218 ปี แต่ไม่ทราบ ภูมิเดิมของท่านละเอียด ว่าเป็นบุตรของใคร เกิดในวรรณะอะไร และที่ไหน จากการสันนิษฐานตามตำนาน พระเถระอุปคุตน่าจะเป็นชาวเมืองปาตลีบุตร เมื่อบวชแล้วบำเพ็ญเพียร จนสำเร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ดับทุกข์

 หัวข้อกระทู้: Re: ดับทุกข์
เมื่อ: 11 เม.ย. 2019, 19:59 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 119


การมีตนเป็นที่พึง มีธรรมคือสติปัฏฐานเป็นที่โคจร อบรม
โพชฌงค์ ๗ ประการคือสติ ธัมมวิจัย วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา
หากดำเนินตามขั้นตอนนี้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ คำสอนนี้เป็น
เรื่องที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน หากลงมือกระทำอย่างจริงจังก็
ต้องได้ผลตามสมควร

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทบทวนวิสยรูป7

 หัวข้อกระทู้: Re: ทบทวนวิสยรูป7
เมื่อ: 11 เม.ย. 2019, 19:31 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 117


.......

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทบทวนวิสยรูป7

 หัวข้อกระทู้: Re: ทบทวนวิสยรูป7
เมื่อ: 11 เม.ย. 2019, 09:16 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 117


Kiss ทบทวนวิสยรูป7 http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56203&start=105 :b4: :b4: พึ่งคิดตามคำสัจจะคือ ฝึกระลึกตามคำตถาคต แยกนาม_รูปตามวิสยรูป7 คือสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ ตามปกติประจำวัน ตอนลืมตาตื่นรู้ 1เห็น_แสงสี 2ยิน_เสียง 3ดม_กลิ่น 4ลิ้ม_รส กายปสาทะอีก3ธาตุ ธาตุน้ำไม่ปรากฏก...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ในปฎิจจสมุปบาท นามรูป เป็นองค์ที่ ๔

เมื่อ: 09 เม.ย. 2019, 05:57 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 49


ในจำนวน ๑๖ ปัจจัยนี้ ปัจจัยใดที่ได้เคยแสดงความหมายแล้วในบทก่อน ก็จะไม่กล่าวซ้ำในที่นี้อีก จะกล่าวถึงความหมายเฉพาะปัจจัยที่ไม่ซ้ำกับบทก่อน คือ ๑. ปุเรชาตปัจจัย กล่าวถึงรูปธรรมที่เกิดก่อน อุปการะช่วยเหลือให้เกิดนาม ธรรมอันมีความหมายว่า วัตถุ ๖ เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่วิญญาณธาตุ ๗ ใน ปวัตติกาล(วัตถุปุเ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ในปฎิจจสมุปบาท นามรูป เป็นองค์ที่ ๔

เมื่อ: 09 เม.ย. 2019, 05:51 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 49


ปัจจัย ๒๔ เกี่ยวแก่นามรูป ในบท นามรูป เป็นปัจจัยแก่ สฬายตนะนี้ เมื่อกล่าวโดยปัจจัย ๒๔ แล้ว ก็มี รายละเอียดที่จะกล่าวได้เป็นหลายรายการด้วยกัน จึงขอกล่าวรวบยอดเป็นส่วนรวม ทั้งหมดว่า นามรูปที่อุปการะช่วยเหลือแก่ สฬายตนะนั้นด้วยอำนาจแห่งปัจจัย ๑๖ ปัจจัย คือ ๑.เหตุปัจจัย ๒.สหชาตปัจจัย ๓.อัญญมัญญปัจจัย ๔...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ดับทุกข์

 หัวข้อกระทู้: ดับทุกข์
เมื่อ: 08 เม.ย. 2019, 15:10 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 119


นิโรธ คือ ความดับ ทุกข์
หนทางความดับทุกข์ คือ มรรค
สมุทัย เป็นเหตุของการเกิดทุกข์
ทุกข์ คือ ขันธ์ ๕ (เว้นสมุทัย)

โลภะเป็นกิเลสที่ต้องละ กิเลสที่เหลือควรกำหนดรู้
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 379 [ พบ 5680 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร