วันเวลาปัจจุบัน 16 ต.ค. 2019, 13:46  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1941 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: พระองค์ที่ ๑๖ : สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)

เมื่อ: 23 มิ.ย. 2019, 19:51 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 8062


ลำดับเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph_11_341.jpg พระจันทรโคจรคุณ (ยิ้ม จนฺทรํสี) ๑. พระจันทรโคจรคุณ (ยิ้ม จนฺทรํสี) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส : เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๒๕ http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph___11_908.jpg พระพรหมมุนี (แฟง กิตฺติ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: พระองค์ที่ ๑๖ : สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)

เมื่อ: 09 มี.ค. 2019, 21:48 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 8062


http://www.dhammajak.net/board/files/__104_289.jpg รถพระประเทียบ (รถประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช) MERCEDES-BENZ (W110) 200D สีเหลือง เลขทะเบียน ร.ย.ล. 19 (ราชยานยนต์หลวง 19) เป็นรถที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดมกุฏกษ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: พระองค์ที่ ๑๖ : สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)

เมื่อ: 14 ธ.ค. 2017, 07:54 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 8062


http://www.dhammajak.net/board/files/ae_paragraph__192_129.jpg :b50: :b49: >> แถวนั่งพื้นหน้าสุด จากซ้าย องค์ที่ ๓ : • พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ :b50: :b49: >> แถวที่ ๒ นั่งเก้าอี้ จากซ้าย องค์ที่ ๑-๔ : • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐา...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: พระองค์ที่ ๑๖ : สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)

เมื่อ: 14 ธ.ค. 2017, 07:45 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 8062


http://www.dhammajak.net/board/files/__paragraphparagraphparagraph_paragraph__oe____paragraphparagraphparagraph__ae___435.jpg สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในคราวเสด็จเยือนประเทศศรีลังกาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: พระองค์ที่ ๑๖ : สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)

เมื่อ: 14 ธ.ค. 2017, 07:45 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 8062


http://www.dhammajak.net/board/files/oe_paragraphparagraph_255_474.jpg กุฏิสุวรรณทัต วัดมกุฏกษัตริยาราม http://www.dhammajak.net/board/files/oe_paragraphparagraph_299_470.jpg กุฏิศิริสม ๒๔๙๗ วัดมกุฏกษัตริยาราม http://www.dhammajak.net/board/files/__paragraphparagraphparagraph_paragraphparagraph__24...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 14:15 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 3264


Kiss

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 14:14 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 3264


http://www.watpho.com/uploads/thumbnail_9909e0ef8f1c4abc54c260df325f81d7.jpg พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ ตั้งอยู่ริมถนนสนามไชยและถนนมหาราช ติดกับวั...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:58 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 3264


http://www.dhammajak.net/board/files/_14_610.jpg “ยักษ์วัดโพธิ์” ตั้งเก็บไว้ในตู้กระจกหน้าซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑป (หอไตรจตุรมุข) • ยักษ์วัดโพธิ์-นายทวารบาล “ยักษ์” เป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่ง มีกล่าวถึงทั้งในทางศาสนาและวรรณคดี เป็นความเชื่อของไทยที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ โดยเชื่อว่ายักษ์...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:57 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 3264


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1266802609.jpg_750.jpg พระรูปเขียนสีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ • รัตนกวีแห่งวัดโพธิ์ นอกจากโคลงกลอนต่างๆ แล้ว วัดโพธิ์ยังมีตำนานของกวีเอกชั้นเยี่ยมอยู่ ณ วัดแห่งนี้ด้วย นั่นก็คือ สมเด็จพระมหาสม...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:57 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 3264


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1206524433.jpg_176.jpg จารึกวัดโพธิ์บนศาลาราย • มรดกความทรงจำแห่งโลก ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก ประเทศไทย โดยคุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประธานคณะกรรมการฯ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (U...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:57 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 3264


http://www.dhammajak.net/board/files/oe_1_218.jpg จารึกวัดโพธิ์ติดอยู่บนเสาพระระเบียงคดชั้นในรอบๆ พระอุโบสถ • จารึกวัดโพธิ์ ในช่วงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ พระอารามหลวงประจำรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๓ น...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:57 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 3264


• ศาสนวัตถุสำคัญอื่นๆ ภายในวัด http://www.dhammajak.net/board/files/oe_168.jpg บริเวณศาลาทิศรอบพระมณฑป (หอไตรจตุรมุข) http://www.dhammajak.net/board/files/paragraphae_1_498.jpg หอระฆัง ด้านหน้าพระวิหารพระพุทธไสยาส (พระวิหารพระนอน) หอระฆัง เป็นสถานที่ต้องสร้างประจำไว้ที่วัดเพื่อเป็นสัญญาณบอกเวลา และ...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:57 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 3264


http://www.dhammajak.net/board/files/_121_372.jpg “พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ” เจดีย์ประจำรัชกาลที่ ๑ เป็นที่ประดิษฐาน “พระศรีสรรเพชญ์” พระพุทธรูปยืนขนาดสูง ๑๖ เมตร นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปยืนอีกองค์หนึ่ง แต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนัก เพราะเป็นพระพุทธรูปยืนที่ประดิษฐานอยู่ใน พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญา...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:57 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 3264


http://www.dhammajak.net/board/files/_11_213.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_12_148.jpg “พระพุทธชินราช” ในพระวิหารทิศใต้มุขหน้า พระพุทธชินราช หรือพระพุทธเจ้าเทศนาพระธรรมจักร พระประธานในพระวิหารทิศใต้มุขหน้า เดิมเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักสี่ศอกห้านิ้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:57 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 3264


http://www.dhammajak.net/board/files/_4_500.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/__11_118.jpg “พระพุทธชินศรี” ในพระวิหารทิศตะวันตกมุขหน้า พระพุทธชินศรี หรือพระนาคปรก พระประธานในพระวิหารทิศตะวันตกมุขหน้า เดิมเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักสามศอกคืบสิบนิ้ว อัญเชิญมาจากเมืองลพบุรี ครั้นบูรณปฏิสังขรณ์แล้...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 130 [ พบ 1941 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร