วันเวลาปัจจุบัน 16 ต.ค. 2019, 14:45  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1729 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ...มาอย่างไรไปอย่างนั้น...(มาลาวชิโร)

เมื่อ: 09 ต.ค. 2019, 12:38 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1509


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: วัวแล้งน้ำใจ

 หัวข้อกระทู้: Re: วัวแล้งน้ำใจ
เมื่อ: 09 ต.ค. 2019, 12:37 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 218


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: นิทานคติธรรมชาวบ้าน ที่ไม่ธรรมดา

เมื่อ: 09 ต.ค. 2019, 12:37 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 6519


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

เมื่อ: 09 ต.ค. 2019, 12:36 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 2280


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: อาการ ๓ ที่ทำให้อินทรีย์ ๕ แก่กล้า(หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร)

เมื่อ: 09 ต.ค. 2019, 10:41 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1138


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: อย่าวุ่นวายเพราะความคิด (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม)

เมื่อ: 09 ต.ค. 2019, 10:40 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 394


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ อทิฏฐสหายของพระเจ้าอโศกมหาราช

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 14:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 122


เทวานัมปิยติสสะ อทิฏฐสหายของพระเจ้าอโศก :: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b45: :b47: :b45: เขียนถึงอุบาสกผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนามาหลายท่าน ทั้งในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาล จะละเลยท่านที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ไม่ได้ เพราะเป็นผู้มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาไม่น้อย ท่านผู้นี้ หรือ “พระองค์นี้” คือ พระเ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: เวรัญชพราหมณ์ พรมหมณ์ผู้ขี้หลงขี้ลืม

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 14:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 125


เวรัญชพราหมณ์ พรมหมณ์ผู้ขี้หลงขี้ลืม :: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b45: :b47: :b45: เมื่อครั้งพระพุทธองค์เสด็จออกประกาศพระพุทธศาสนาใหม่ๆ ยังมิได้วางกฎเกณฑ์หรือสิกขาบทให้พระปฏิบัติ เพราะยังไม่มีผู้ล่วงละเมิดทำสิ่งไม่ดีไม่งามอันไม่เหมาะสมแก่สมณะ (สิกขาบทจะบัญญัติขึ้นหลังจากมีการกระทำที่ไม่เ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: พราหมณ์ขี้ยัวะ ผู้ซึ่งกลับตัวกลับใจได้

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 14:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 125


พราหมณ์ขี้ยัวะ ผู้ซึ่งกลับตัวกลับใจได้ :: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b45: :b47: :b45: พรหมณ์ผู้นี้ชื่อเสียงเรียงไรไม่ทราบ แต่เรียกกันว่า “ภารัทวาชะ” ตามชื่อ โคตร หรือตระกูล เขาเป็นคนหยิ่งทะนง ขี้โมโห ต่อมาพฤติกรรมได้เปลี่ยนแปลงไป เพราะเทคนิควิธีของพระพุทธเจ้า อันได้นาม (ตามภาษากำลังภายใน)...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: อุคคตสรีระ พราหมณ์โย่งผู้กลับใจ

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 14:19 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 124


อุคคตสรีระ พราหมณ์โย่งผู้กลับใจ :: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b45: :b47: :b45: พราหมณ์มหาศาล (ระดับมหาเศรษฐี) คนหนึ่ง นาม “อุคคตสรีระ” (แปลว่า ผู้มีร่างกายสูงใหญ่) ต้องการทำบุญ บุญครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต คือ จัดการบูชายัญ นำสัตว์อย่างละร้อยมาเพื่อการนี้ คือ โคผู้ โคเมีย ลูกโคเมีย แพะ แกะ น...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: ชาวนานิรนาม ผู้รอดตายเพราะพระมหากรุณา

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 14:08 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 124


ชาวนานิรนาม ผู้รอดตายเพราะพระมหากรุณา :: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b45: :b47: :b45: เหตุการณ์เกิดขึ้น ณ ทุ่งนาแห่งหนึ่ง แห่งเมืองสาวัตถี ชาวนาผู้ที่ตำนานไม่ได้จดชื่อไว้คนหนึ่ง กำลังไถนาเหย็งๆ อยู่ตั้งแต่เช้า พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระอานนนท์พุทธอนุชา เสด็จผ่านมาทางนั้น ขณะที่เขากำลังหยุดไถ ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: อายุวัฒนกุมาร เด็กรอดตายเพราะต่ออายุ

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 13:40 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 121


อายุวัฒนกุมาร เด็กรอดตายเพราะต่ออายุ :: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b45: :b47: :b45: พิจารณาตามเนื้อหาแล้ว เรื่องนี้น่าจะแต่งภายหลังพุทธกาล แต่พยายามโยงไปถึงพระพุทธองค์ เหตุผลง่ายๆ คือ สมัยพุทธกาลไม่มีการสวดพระปริตร การต่ออายุหรือสวดพระปริตร ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร ฝากนักปราชญ์พิจารณาด้วย...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: พระรูปนันทาเถรี ผู้บรรลุธรรมเพราะดูหนังชีวิต

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 12:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 122


พระรูปนันทาเถรี ผู้บรรลุธรรมเพราะดูหนังชีวิต :: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b45: :b47: :b45: พระนางรูปนันทา ออกบวชเพราะเห็นว่าคนอื่นๆ เขาออกบวชกันหมดแล้ว ไม่ว่าพระมารดา พระเชษฐา กระทั่งเจ้าชายศากยวงศ์ทั้งหลาย มีเจ้าชายอนุรุทธะ เป็นต้น ก็ออกบวชกันหมด พระนางจึงมิได้บวชด้วยศรัทธาจริงๆ หากบวชเ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: นิมิตและบุพกรรม ของ “หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล”

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 10:18 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 748


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: เคล็ดในการแก้เคราะห์ : ความผิดหวัง-อาภัพคู่-ตกงาน

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 10:17 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 5843


:b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 116 [ พบ 1729 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร