วันเวลาปัจจุบัน 10 มิ.ย. 2023, 15:25  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2853 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ผู้ชี้โทษเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 07 มิ.ย. 2023, 08:55 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 724


:b47: :b50: :b47: ผู้ชี้โทษเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์ พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญญบรรพต อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph__197.jpg เวลานี้เป็นเวลาที่เรามาประชุมกัน เพื่ออบรมจิตให้เข้าถ...

 บอร์ด: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)   หัวข้อ: ผู้ชี้โทษเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์ (ธรรมโอวาท หลวงปู่เหรียญ ๗)

เมื่อ: 07 มิ.ย. 2023, 08:55 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 309


:b47: :b50: :b47: ผู้ชี้โทษเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์ พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญญบรรพต อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph__197.jpg เวลานี้เป็นเวลาที่เรามาประชุมกัน เพื่ออบรมจิตให้เข้าถ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: “อุเบกขา” มี ๑๐ ประเภท

 หัวข้อกระทู้: Re: อุเบกขามี ๑๐ ประเภท
เมื่อ: 02 มี.ค. 2023, 17:55 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 581


onion

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: “ท้าวสหัมบดี” มี ๒ ตน

 หัวข้อกระทู้: Re: ท้าวสหัมบดีมี ๒ ตน
เมื่อ: 02 มี.ค. 2023, 17:55 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 581


ขั้นตอนการกราบพระ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม ....... คำอาราธนาธรรม พ๎รัห๎มา จะ โลกาธิปะตี, สะหัมปะติ, กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ, สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา, เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง ฯ ท้าวสหัมบดีพรหม ........... เป็นบรมในพรหมมา ทรงฤทธิศักดา .................. กว่าบริษัททุกหมู่พรหม น้อมห...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: วันเปิดโลก

 หัวข้อกระทู้: Re: วันเปิดโลก
เมื่อ: 01 มี.ค. 2023, 21:17 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 756


หลังจากวันออกพรรษาแล้ว ๑ วัน ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ พระพุทธองค์ทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาสู่ยังโลกมนุษย์ ณ ประตูเมืองสังกัสสะ แคว้นปัญจาละ (แคว้นปัญจาบ) ชมพูทวีป หลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพระพุทธมารดา เมื่อพระพุทธองค์เสด็จประทับพระบาทยังพื้นดินเท่านั้น ก็ทรงแ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ภาษามคธมีชื่อเรียก ๘ ชื่อ

เมื่อ: 01 มี.ค. 2023, 21:13 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 690


ภาษามคธเป็นภาษาคงที่และจะไม่วิบัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=63271

เหตุผลที่ทรงเลือกภาษาปรากฤตประกาศพระศาสนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=28085

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ภาษามคธเป็นภาษาคงที่และจะไม่วิบัติ

เมื่อ: 01 มี.ค. 2023, 21:13 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 697


ภาษามคธมีชื่อเรียก ๘ ชื่อ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=63265

เหตุผลที่ทรงเลือกภาษาปรากฤตประกาศพระศาสนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=28085

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ศึกษาเคล็ดลับวิชา “น้ำมนต์พระจันทร์”

เมื่อ: 24 ก.พ. 2023, 19:39 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3993


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วงศ์ตระกูลของ “หลวงปู่จาม” ปรารถนาเป็นอริยสาวก อริยสาวิกา

เมื่อ: 24 ก.พ. 2023, 19:38 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1471


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: พ่อแม่ทำบาปอกุศล บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ ??

เมื่อ: 24 ก.พ. 2023, 19:36 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 8952


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: *** ไ ต ร ลั ก ษ ณ์ ***

 หัวข้อกระทู้: Re: *** ไ ต ร ลั ก ษ ณ์ ***
เมื่อ: 24 ก.พ. 2023, 19:13 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 6764


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปรมัตถธรรม ๔

 หัวข้อกระทู้: Re: ปรมัตถธรรม ๔
เมื่อ: 24 ก.พ. 2023, 19:13 

ตอบกลับ: 26
แสดง: 9019


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: จิตเกิดได้ในทุคติภูมิ

เมื่อ: 24 ก.พ. 2023, 19:12 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 3783


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: จูฬกัมมวิภังคสูตร (๑๓๕) [๕๙๔*อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ*]

เมื่อ: 24 ก.พ. 2023, 19:10 

ตอบกลับ: 36
แสดง: 11824


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ขอเชิญฟังสาธยาย พร้อมด้วยบทสวดคัมภีร์มหาปัฏฐาน

เมื่อ: 24 ก.พ. 2023, 19:09 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 6045


:b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 191 [ พบ 2853 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร