วันเวลาปัจจุบัน 24 ม.ค. 2020, 21:39  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1768 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: การท่องปาติโมกข์ (หลวงปู่คำสุข ญาณสุโข)

เมื่อ: 15 ม.ค. 2020, 08:32 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1587


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: ตำนานพระปริตร : เ จ็ ด ตำ น า น

เมื่อ: 15 ม.ค. 2020, 08:31 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 222


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: อานิสงส์ของพระพุทธมนต์ (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

เมื่อ: 15 ม.ค. 2020, 08:27 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1088


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: การฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา (หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ)

เมื่อ: 15 ม.ค. 2020, 08:27 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 339


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: คำแปล พุทธคุณ ๑๐๐ บท (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 15 ม.ค. 2020, 08:26 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 373


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: ผลของการรักษาอุโลสถศีลเพียงครั้งเดียว

เมื่อ: 20 ธ.ค. 2019, 21:20 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 1888


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: สร้างสุขด้วยศีล (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

เมื่อ: 20 ธ.ค. 2019, 21:20 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 432


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: การออกจากอาบัติ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 20 ธ.ค. 2019, 21:19 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1149


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: ศีลทำคนให้เป็นคน (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 20 ธ.ค. 2019, 21:19 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2488


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: ความเข้าใจเรื่อง ๕ พรรษาของพระบวชใหม่ (พระอาจารย์สุชาติ)

เมื่อ: 20 ธ.ค. 2019, 21:18 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2311


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: การขอขมาคารวะต่อพระเถระ : ธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์

เมื่อ: 20 ธ.ค. 2019, 21:18 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 2985


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: ผู้ละเมิด “ปาราชิก” คนแรก

เมื่อ: 20 ธ.ค. 2019, 21:17 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 421


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: วิธีการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา มี ๘ วิธี

เมื่อ: 20 ธ.ค. 2019, 21:17 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 2690


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: ศีลคือชีวิต (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

เมื่อ: 20 ธ.ค. 2019, 21:16 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1635


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: จำวัดผิดกันกับคำว่า นอน (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

เมื่อ: 20 ธ.ค. 2019, 21:16 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 2029


:b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 118 [ พบ 1768 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร