วันเวลาปัจจุบัน 02 มิ.ย. 2023, 14:53  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2851 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: “อุเบกขา” มี ๑๐ ประเภท

 หัวข้อกระทู้: Re: อุเบกขามี ๑๐ ประเภท
เมื่อ: 02 มี.ค. 2023, 17:55 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 581


onion

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: “ท้าวสหัมบดี” มี ๒ ตน

 หัวข้อกระทู้: Re: ท้าวสหัมบดีมี ๒ ตน
เมื่อ: 02 มี.ค. 2023, 17:55 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 578


ขั้นตอนการกราบพระ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม ....... คำอาราธนาธรรม พ๎รัห๎มา จะ โลกาธิปะตี, สะหัมปะติ, กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ, สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา, เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง ฯ ท้าวสหัมบดีพรหม ........... เป็นบรมในพรหมมา ทรงฤทธิศักดา .................. กว่าบริษัททุกหมู่พรหม น้อมห...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: วันเปิดโลก

 หัวข้อกระทู้: Re: วันเปิดโลก
เมื่อ: 01 มี.ค. 2023, 21:17 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 756


หลังจากวันออกพรรษาแล้ว ๑ วัน ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ พระพุทธองค์ทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาสู่ยังโลกมนุษย์ ณ ประตูเมืองสังกัสสะ แคว้นปัญจาละ (แคว้นปัญจาบ) ชมพูทวีป หลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพระพุทธมารดา เมื่อพระพุทธองค์เสด็จประทับพระบาทยังพื้นดินเท่านั้น ก็ทรงแ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ภาษามคธมีชื่อเรียก ๘ ชื่อ

เมื่อ: 01 มี.ค. 2023, 21:13 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 686


ภาษามคธเป็นภาษาคงที่และจะไม่วิบัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=63271

เหตุผลที่ทรงเลือกภาษาปรากฤตประกาศพระศาสนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=28085

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ภาษามคธเป็นภาษาคงที่และจะไม่วิบัติ

เมื่อ: 01 มี.ค. 2023, 21:13 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 696


ภาษามคธมีชื่อเรียก ๘ ชื่อ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=63265

เหตุผลที่ทรงเลือกภาษาปรากฤตประกาศพระศาสนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=28085

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ศึกษาเคล็ดลับวิชา “น้ำมนต์พระจันทร์”

เมื่อ: 24 ก.พ. 2023, 19:39 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3976


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วงศ์ตระกูลของ “หลวงปู่จาม” ปรารถนาเป็นอริยสาวก อริยสาวิกา

เมื่อ: 24 ก.พ. 2023, 19:38 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1454


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: พ่อแม่ทำบาปอกุศล บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ ??

เมื่อ: 24 ก.พ. 2023, 19:36 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 8923


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: *** ไ ต ร ลั ก ษ ณ์ ***

 หัวข้อกระทู้: Re: *** ไ ต ร ลั ก ษ ณ์ ***
เมื่อ: 24 ก.พ. 2023, 19:13 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 6737


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปรมัตถธรรม ๔

 หัวข้อกระทู้: Re: ปรมัตถธรรม ๔
เมื่อ: 24 ก.พ. 2023, 19:13 

ตอบกลับ: 26
แสดง: 9004


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: จิตเกิดได้ในทุคติภูมิ

เมื่อ: 24 ก.พ. 2023, 19:12 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 3767


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: จูฬกัมมวิภังคสูตร (๑๓๕) [๕๙๔*อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ*]

เมื่อ: 24 ก.พ. 2023, 19:10 

ตอบกลับ: 36
แสดง: 11789


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ขอเชิญฟังสาธยาย พร้อมด้วยบทสวดคัมภีร์มหาปัฏฐาน

เมื่อ: 24 ก.พ. 2023, 19:09 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 6035


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ า น า ป า น ส ติ ๑๖ ขั้ น (พร้อมคำอธิบาย)

เมื่อ: 24 ก.พ. 2023, 18:54 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 22109


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ติวเข้มมหาเอก

 หัวข้อกระทู้: Re: ติวเข้มมหาเอก
เมื่อ: 24 ก.พ. 2023, 18:37 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 6597


:b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 191 [ พบ 2851 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร