วันเวลาปัจจุบัน 10 ก.ค. 2020, 17:46  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1574 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ฐานไม่มีย่อมสร้างต่อไปไม่ได้

เมื่อ: 18 พ.ค. 2009, 16:23 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 3077


ปัจจัยให้เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัย คือ การฟังสัทธรรมหนึ่ง การคบสัตบุรุษหนึ่ง เป็นต้น (จากตัณหาสูตร) การคบสัตบุรุษ ได้คบสัตบุรุษ-ได้ฟังสัทธรรม-ได้ศรัทธา ๓ ข้อนี้บริบูรณ์เป็นหมู่แรก ก็มี "เหตุ" ที่ต่อให้เป็น "ผล" แล้วก็ไปตั้งต้นเป็น"เหตุ" ก่อให้เกิด"ผล" ต่อและต่อๆ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: น้องใหม่ มาถามเรื่องศีลข้อที่ 5 ครับ

เมื่อ: 18 พ.ค. 2009, 16:06 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 1659


พระสาคตเถระ ชาติภูมิ ท่านพระสาคตะ เกิดในตระกูลพราหมณ์ ในพระนครสาวัตถี มารดาให้ชื่อว่า “สาคตมาณพ” ครั้นเจริญวัยแล้ว ได้ฟังพระธรรมเทศนาในสำนักของพระบรมศาสดา เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงได้ออกบรรพชาอุปสมบทถือเพศเป็นบรรพชิต ยังฌานสมาบัติแปดประการให้บังเกิดขึ้น มีความชำนิชำนาญในองค์ฌานนั้นฯ ต้นบ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ฐานไม่มีย่อมสร้างต่อไปไม่ได้

เมื่อ: 18 พ.ค. 2009, 15:30 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 3077


ศรัทธาคือฐานรากอันมั่นคง ถ้าเปรียบการสร้างบ้าน ศรัทธาคือเสาเอก เสาหลัก ยังประโยชน์อื่นๆ อันได้แก่ตัวเรือน ฝาเรือน หลังคาเรือนให้เกิดขึ้นได้ ศรัทธาอันตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ย่อมนำประโยชน์ให้สำเร็จ :b53: :b52: :b51: :b54: เพาะบ่มศรัทธาของตนไว้ในใจ...พร้อมกระทำมันอย่างไม่ลดละ แม้จะเจออุปสรรค ก็ต้องอาศัยค...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คำทำนาย

 หัวข้อกระทู้: Re: คำทำนาย
เมื่อ: 17 พ.ค. 2009, 20:33 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 3267


พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม บุคคลหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้รับผลเช่นนั้น .... ข้อนี้เป็นสัจธรรม กม.มุนา โหติ พ.ราห.มโณ (กัมมุนา โหติ พราหมะโณ) เป็นคนประเสริฐ เพราะการกระทำ :b41: :b41: :b41: :b41: :b41: :b41: :b41: :b41: :b41: :b41: อย่าเชื่อหมอดู เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตาม อ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาควรทำอย่างไรเมื่อเห็นภิกษุผิดศีล

เมื่อ: 17 พ.ค. 2009, 19:49 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 3926


คุณลักษณะสามประการของผู้รักษาพระพุทธศาสนา :b53: :b52: :b51: พระพุทธเจ้าทรงวางเงื่อนไข ๓ ประการนี้ไว้ในตอนจะรับอาราธนาปรินิพพาน มีเรื่องว่ามารมาอาราธนาพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระองค์ตรัสว่าจะยังไม่ปรินิพพาน และพระองค์ก็ทรงวางเงื่อนไขไว้สามประการ ต่อมาครั้งสุดท้ายมารก็มาอาราธนาอีกโดยทวงว่า เงื่อนไขที่พร...

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: ฝากตัวด้วยค่ะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ฝากตัวด้วยค่ะ
เมื่อ: 11 พ.ค. 2009, 22:51 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1638


:b8:

ยินดีต้อนรับครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บทความนี้ ลองตีความ

 หัวข้อกระทู้: Re: บทความนี้ ลองตีความ
เมื่อ: 11 พ.ค. 2009, 22:47 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 3497


"เราไม่อาจก้าวเข้าไปในแม่น้ำเดิมซ้ำสองครั้งได้" โมทนากับ จขกท ด้วยครับ :b8: ผมขอร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยครับ รตฺตินฺชีเว น ขียติ ชีวิตํ อุปรุชฺชติ คงเป็นคำกล่าวเปรียบเทียบว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง สังขารทั้งหลายย่อมมีความแปรเปลี่ยนไปตามธรรมดา ตามเวลา ตามกาลที่ล่วงเลยไปในแต่ละวินาที วัน คืน เดือน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สาวประเภทสองเป็นอรหันต์ได้ไหมครับ

เมื่อ: 11 พ.ค. 2009, 21:59 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 4396


มี 2 ประเด็นที่ถามมานะครับ เริ่มประเด็นแรกก่อน ช่วยอนุเคราะห์ตอบหน่อยว่า สาวประเภทสอง เป็นอรหันต์ได้ไหมถ้าปฏิบัติตามมรรคทุกอย่าง บุคคลที่ตั้งปณิธานเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า มีคาถาแสดงไว้ว่า "มนุสฺสตฺตํ ลิงฺคสมฺปตฺติ วิคตาสวทสฺสนํ อธิกาโร ฉนฺทตา เอเต อภินีหารการณาฯ" บุคคลที่ตั้งปณิธานเป็นพระปั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มีใครตีความหมายของโศลกนี้ได้บ้างครับ

เมื่อ: 11 พ.ค. 2009, 10:41 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 4650


สืบเนื่องจากวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานั้น ผมขอร่วมตอบด้วยนะครับ สมัยที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆ ธัมมปทัฏฐกถา ชราวรรควรรณนา๘. เรื่องปฐมโพธิกาล ข้อความเบื้องต้น พระศาสดาประทับนั่ง ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ ทรงเปล่งอุทานด้วย สามารถเบิกบานพระหฤทัย พระธรรมเทศนานี้ว่า " อเนกชาติสํสารํ " http://www.rmutphysic...

 บอร์ด: ข่าวสารจากทางเว็บ   หัวข้อ: ประกาศแต่งตั้ง "คุณฌาณ" เป็นผู้ช่วยดูแลบอร์ด

เมื่อ: 11 พ.ค. 2009, 09:34 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 11434


กราบโมทนาท่าน admin และทีมงานผู้ดุแลเวปธรรมจักร ทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ กระผมขอน้อมรับด้วยความยินดี :b8: :b8: :b8: เพราะได้ตั้งปณิธานแน่วแน่แล้วว่าจะธำรงคงไว้ซึ่งพระสัทธรรมอันประเสริฐ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า http://www.igetweb.com/www/mongkolluck/private_folder/129.jpg อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แนะวิธีแบนกระทู้

 หัวข้อกระทู้: Re: แนะวิธีแบนกระทู้
เมื่อ: 04 พ.ค. 2009, 21:14 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 1872


ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ์ ก็ตาม เธอทั้งหลายไม่ควรอาฆาต ไม่ควรโทมนัสน้อยใจ ไม่ควรแค้นใจในคนเหล่านั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ์ ถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคือง หรือจักโทมนัสน้อยใจในคนเหล่านั้น อันตรายจะพึงมีแก่เธอทั้งหลาย เพราะเหตุน...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: คุณกำลังเศร้าอยู่ใช่ไหม...แวะมากระทู้ครับนี้ก่อน....

เมื่อ: 03 พ.ค. 2009, 21:13 

ตอบกลับ: 28
แสดง: 5674


สวัสดีครับท่าน อมิตาพุทธ :b8:
ระยะนี้อยู่เวปลานธรรม ดอท เนต ครับลงกระทู้ back to the buddha อยู่ครับ
โมทนาบุญด้วยนะครับ :b4:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จะเลือกทำบุญกับพระอรหันต์ หรือทำบุญกับคนช่วยเหลือตัวเองไมได้

เมื่อ: 01 พ.ค. 2009, 16:26 

ตอบกลับ: 31
แสดง: 4421


การได้พบพระอรหันต์ ผู้ปราศจากกิเลส ผู้ไปแล้วด้วยดี นับว่าเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่ง การเกิดขึ้นของพระอรหันต์นับว่ายากยิ่ง “ผู้ใดเห็นสิ่งอันไร้สาระว่ามีสาระ เห็นสิ่งมีสาระว่าไร้สาระเขาย่อมไม่พบสิ่งอันเป็นสาระ เป็นผู้เดินทางเข้าสู่ความเห็นผิดโดยแท้ ขณะที่ผู้ใดรู้ว่าสิ่งใดมีสาระโดยที่มันมีสาระ รู้ว่าสิ่งใด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มีปัญหาอยากถามว่า ควรทำอย่างไรดีหนอ

เมื่อ: 01 พ.ค. 2009, 16:18 

ตอบกลับ: 116
แสดง: 18187


เปรียบดั่งชีวิตคนเรา มีความตายไล่ตามมาอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจ เราย่อมหนีความตายไปไม่พ้น ไม่ว่านั่งอยู่ เดินอยู่ ยืนอยู่ แต่เราทำไม่รู้ ไม่เห็นเสมอ จะเริ่มตระหนักเมื่อเห็นภัยมาจริงๆเท่านั้น “เราจะเห็นตัวเองมีความสำคัญได้อย่างไร ในเมื่อเรารู้ว่าความตายกำลังล่าเราอยู่” “ความตายเป็นสหายของเราตลอดไป...มั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำอย่างไรกับคนเห็นแก่ตัวดีครับ

เมื่อ: 09 เม.ย. 2009, 22:18 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 2482


เรียกเพื่อนคุณมาดูภาพเหล่านี้ครับอาจจะดีขึ้น.....ไหมหนอ ถ้าคุณคิดว่างานของคุณหนักหนาสาหัส แล้วเด็กคนนี้ล่ะ.... http://img412.imageshack.us/img412/98/clipimage001zo2.jpg ถ้าฉันมีเพื่อน ฉันอยากมีเพื่อนเช่น..หมาในรูปนี้ http://img219.imageshack.us/img219/8654/clipimage001hc3.jpg ถ้าคุณคิดว่าการเรียนขอ...
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 105 [ พบ 1574 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร