วันเวลาปัจจุบัน 26 ม.ค. 2021, 18:55  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 779 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: อิริยาบถนั่งอบรมจิตกับสนทนาวิธีปฏิบัติกรรมฐานกับคุณรินรส

เมื่อ: 31 ก.ค. 2009, 15:11 

ตอบกลับ: 54
แสดง: 12556


ยืน เดิน นั่ง นอน ทำได้หมดครับ อยู่ที่ ใจ ว่าจะสู้ๆ มะ smiley

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การวิปัสสนาโดยมีสมถะอยู่เบื้องหน้านั้น ไม่เหมาะสำหรับปุถุชน

เมื่อ: 31 ก.ค. 2009, 09:49 

ตอบกลับ: 78
แสดง: 9947


หยุดดู จึงเห็น หยุดฟัง จึงได้ยิน หยุดคิด จึงรู้ หยุดทุกสิ่ง จึงเข้าใจ
สัปะรดหัวหวาน กลางอมเปรี้ยว ท้ายหวาน
สมาธิ ฌาน ญาณ วิปัสนาเปรียบเหมือนสัปะรด อาศัยกันเป็นอันเดียวกันแต่เรายังกินไม่หมดทั้งลูกเลย
ยังไม่รู้รส สุดท้าย เป็นอัญญะมัญญังกัน ทั้งสมาธิ ฌาน ญาณ วิปัสนาครับ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การวิปัสสนาโดยมีสมถะอยู่เบื้องหน้านั้น ไม่เหมาะสำหรับปุถุชน

เมื่อ: 31 ก.ค. 2009, 09:45 

ตอบกลับ: 78
แสดง: 9947


การรู้ว่าจิตนึกคิดนั้น ต้องเป็นการตามรู้ ระวังอย่าให้เป็นการดักรู้หรือรอที่จะรู้ และอย่าให้เป็นการเพ่งจิต เพราะการดักรู้เป็นไปด้วยอำนาจของตัณหา ครั้งที่ 104 บทที่ 8. ของฝาก ตอน ใจคิดนึกก็ให้รู้สึก ถาม แล้วที่ว่าใจคิดนึกก็ให้รู้สึกล่ะครับ เป็นอย่างไร ตอบ เมื่อจิตเกิดอาการคิด คุณต้องรู้หรือรู้สึกว่าจิ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การวิปัสสนาโดยมีสมถะอยู่เบื้องหน้านั้น ไม่เหมาะสำหรับปุถุชน

เมื่อ: 31 ก.ค. 2009, 09:44 

ตอบกลับ: 78
แสดง: 9947


ประทีปส่องธรรม วิมุตติปฏิปทา วิถีแห่งความรู้แจ้ง จิตที่รู้สึกตัวทั่วพร้อม จิตที่รู้สึกตัวทั่วพร้อม มีลักษณะดังนี้คือ (1) เป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเอง มีความสงบระงับอยู่ตามธรรมดา (มีสัมมาสมาธิ) โดยไม่หลงเพลินไปกับอารมณ์ทางทวารทั้ง 6 และไม่หลงเพ่งตรึงความรู้สึกให้แนบแน่นอยู่กับกายหรือใจ หรือสิ่ง...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สนทนาพองยุบ

 หัวข้อกระทู้: Re: สนทนาพองยุบ
เมื่อ: 31 ก.ค. 2009, 09:35 

ตอบกลับ: 168
แสดง: 21604


เห็นเท้าและกายกะลังเคลื่อน อาการเห็นคือรูป
อาการกายเคลื่อนแล้วเรารู้อาการจับจดจ่ออยู่ที่อาการ เป็น นาม ครับ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สนทนาพองยุบ

 หัวข้อกระทู้: Re: สนทนาพองยุบ
เมื่อ: 29 ก.ค. 2009, 17:11 

ตอบกลับ: 168
แสดง: 21604


วิธีภาวนาพระไตรลักษณ์ พระไตรลักษณ์ เดิมทีนั้นเรียกกันว่า ธรรมนิยาม (ธมฺมนิยามตา)ที่หมายความว่า ความกำหนดที่แน่นอนแห่งธรรมหรือธรรมชาตินั่นเอง, ส่วนไตรลักษณ์ และคำว่าสามัญลักษณะ ที่มีความหมายเดียวกันนั้น เป็นคำที่เกิดขึ้นในภายหลังในยุคอรรถกถา, เป็นธรรมที่แสดงถึงลักษณะหรือกฏของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ และเป...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สนทนาพองยุบ

 หัวข้อกระทู้: Re: สนทนาพองยุบ
เมื่อ: 29 ก.ค. 2009, 16:48 

ตอบกลับ: 168
แสดง: 21604


พระไตรลักษณ์เป็นสมมุติ อย่าไปยึดเวลาปฏิบัติมีอารมณ์เดียวตามรู้ตามจริง และวางเฉย สมมุติ กะเปาะไข่ จะถูกลูกไก่เจาะ ต่อเมื่อลูกไก่โตเต็มที่ แล้วจเกะเปษะออกมาเองไม่มีอะไรไปเร่ง ไปทำให้มันออกมา ก่อนเวลามันก็ตาย ฉันใด เรานักปฏิบัติก็ ทำๆๆๆตามรู้ตามจริงอย่างตั้งใจไปๆก็พอ ถึงเวลาเราก็เจาะ กะเปาะกิเลส3ตัว ทั...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ความหมาย อัตตา และ มานะ

 หัวข้อกระทู้: Re: อัตตา กับ มานะ
เมื่อ: 29 ก.ค. 2009, 10:28 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 3745


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นี้ในเบื้องแรกนั้น เทพเจ้าเป็นผู้กล่าวนมัสการพระพุทธองค์ก่อนดังพระองค์ตรัสเทศนาไว้ใน พระจตุราคมนิกาย ดังนี้ ๑. ณ กาลสมัยหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเรานี้ เสด็จไปทรมานอารวกะยักษ์ แคว้นอารวีนคร ขณะที่พระองค์เสด็จไปประทับรออารวกะยักษ์อยู่ในวิมานนั้น อารวก...

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: คาถา หนุมาน

 หัวข้อกระทู้: Re: คาถา หนุมาน
เมื่อ: 24 ก.ค. 2009, 09:54 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 5945


จิตที่ส่งออกนอก เป็นสมุทัย
ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอก เป็นทุกข์
จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง เป็นมรรค
ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต เป็นนิโรธ

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
ครับท่านศิษย พี่ :b6:

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: คาถา หนุมาน

 หัวข้อกระทู้: Re: คาถา หนุมาน
เมื่อ: 23 ก.ค. 2009, 15:09 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 5945


ขอบพระคุณท่านๆที่ให้ความรู้เพิ่มครับ

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: คาถา หนุมาน

 หัวข้อกระทู้: คาถา หนุมาน
เมื่อ: 23 ก.ค. 2009, 08:53 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 5945


จุดธูป ๙ ดอก อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ หวังว่าคงจะใช้ได้นะครับ คาถาหัวใจหนุมาน"หนุมานะ" คาถาหนุมานคลุกฝุ่น "โอมผงเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิธีป้องกันและควบคุมไข้หวัด 2009

เมื่อ: 23 ก.ค. 2009, 08:47 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 1240


ครับท่านสบายดี ขอให้ท่านแข็งแรงๆๆๆโชคดีครับ ผมแค่ ชิกุน ยังไม่เจอ 2009ครับท่าน :b4:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิธีป้องกันและควบคุมไข้หวัด 2009

เมื่อ: 18 ก.ค. 2009, 12:19 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 1240


สว่างตา ด้วยแสงไฟ สว่างใจ ด้วยแสงธรรม
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

สรณะอื่น ไม่มี ชีวิตนี้เพื่อพระรัตนตรัย
ธรรมะสวัสดี
:b20: ไม่เป็นไรท่าน

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รักษาต้อ

 หัวข้อกระทู้: รักษาต้อ
เมื่อ: 18 ก.ค. 2009, 10:44 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 656


ช่วย forward กันนิดนึง จะได้ได้บุญกันนะ โครงการคืนแสงสว่างให้ผู้ป่วยต้อกระจกและต้อเนื้อ ขอเรียนเชิญผู้ป่วยทุกท่านมารับ บริการผ่าตัดต้อต้อกระจกและต้อเนื้อ ฟรี โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยมีแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) สาขาสุขุมวิท ซอย 24 ติดต่อได้ที่ บริษัททาสของแผ่นดิน จำกัด (02...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พลังอำนาจของจินตนาการเพื่อความสำเร็จ

เมื่อ: 18 ก.ค. 2009, 10:40 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 579


ใครที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชา “พลังอำนาจของจินตนาการเพื่อความสำเร็จ” “ The Power of Imagination for Success ” รุ่นที่ 1 ของศูนย์ฝึกอบรมฯ และของประเทศไทย
ต้องสมัครด่วน เพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้ว
วิทยากร: อ.ดร.บุญเลิศ สายสนิท
www.hypnoticquality.com
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 52 [ พบ 779 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร