วันเวลาปัจจุบัน 03 มิ.ย. 2020, 21:08  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 116 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 31 ต.ค. 2015, 16:49 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 23439


ต้นแบบพระอุณาโลมที่แก้ไขใหม่ให้สอดคล้องกับที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎก เรียนญาติธรรม กัลยาณมิตร ศรัทธาวัดป่าคาทุกท่าน ทางคณะผู้ดำเนินโครงการฯ ขอเรียนแจ้งข่าวความคืบหน้าของโครงการฯ 2 เรื่อง ดังนี้ 1. ต้นแบบพระอุณาโลมจะมีการเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมเป็นรูปแบบใหม่ให้มีสอดคล้องกับที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกที่ว่า &quo...

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 31 ต.ค. 2015, 08:15 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 23439


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 30 ต.ค. 2015, 12:54 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 23439


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 29 ต.ค. 2015, 11:31 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 23439


ขออนุโมทนากับ

คุณพิลัยยา โภชนา และ คุณกัลยดา กลั่นบางแก้ว ร่วมบุญ ๑,๐๐๐บาท (๒๘/๑๐)
คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕.๕๕ บาท (๒๘/๑๐)

รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 28 ต.ค. 2015, 12:06 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 23439


ขออนุโมทนากับ

คุณพ่อสุวรรณ มิ่งฉาย ๓๐๐ บาท (๒๗/๑๐)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๔๒ บาท (๒๗/๑๐)

รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 27 ต.ค. 2015, 11:25 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 23439


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 26 ต.ค. 2015, 11:28 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 23439


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 25 ต.ค. 2015, 19:08 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 23439


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 24 ต.ค. 2015, 16:31 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 23439


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 23 ต.ค. 2015, 11:29 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 23439


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 22 ต.ค. 2015, 13:59 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 23439


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 21 ต.ค. 2015, 11:19 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 23439


ขออนุโมทนาบุญกับ

คุณพี่ดาวรัตน์ มิ่งฉาย ๓๐๐ บาท (๒๑/๑๐)
คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๒๑/๑๐)

รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 20 ต.ค. 2015, 10:57 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 23439


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 19 ต.ค. 2015, 11:11 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 23439


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 18 ต.ค. 2015, 12:19 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 23439


รูปภาพ
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 8 [ พบ 116 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร