วันเวลาปัจจุบัน 29 มี.ค. 2020, 13:22  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 116 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 17 ต.ค. 2015, 16:37 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22895


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 16 ต.ค. 2015, 14:24 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22895


ขออนุโมทนาบุญกับ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๖/๐๙)

รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 15 ต.ค. 2015, 11:02 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22895


ขออนุโมทนาบุญกับ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๙ บาท (๑๔/๐๙)

รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 14 ต.ค. 2015, 12:34 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22895


ขออนุโมทนาบุญกับ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๑๓/๐๙)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๑๓/๐๙)
คุณลัดดา บุญศรี อุทิศให้แม่คำ บุญศรี ๑๐๐ บาท (๑๓/๐๙)

รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 13 ต.ค. 2015, 14:54 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22895


ขออนุโมทนากับ คุณกันต์เสฎฐ์ พิสิฐโชติเดชา ๕๐๐ บาท (๑๓/๑๐) คุณอานุภาพ โหตระภวานนท์ ๑,๒๘๖.๒๘ บาท (๑๓/๑๐) "ด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่ท่านได้ร่วมปิดทองและสร้างพระอุณาโลมประดับถวายพระพุทธปฏิมากร หลวงพ่อพระพุทธตรีโลกเชษฐ์นี้ แม้ร้อนก็ขอให้ได้อาบ แม้อยากก็ขอให้ได้กิน เจริญด้วยทรัพย์สินทุกประการในการสร้...

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 13 ต.ค. 2015, 11:49 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22895


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 12 ต.ค. 2015, 11:19 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22895


ขออนุโมทนากับ
คุณพ่อยงยุทธ คุณแม่ยุพิน โภชนา ๙๙๙ (๑๑/๑๐)
คุณพี่ดาวรัตน์ มิ่งฉาย ๕๐๐ บาท อุทิศให้ นางศรีเงิน เจริญคง (๑๒/๑๐)

รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 11 ต.ค. 2015, 12:19 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22895


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 10 ต.ค. 2015, 11:15 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22895


ขออนุโมทนากับ
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๐ บาท (๐๙/๐๙)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๐/๐๙)
รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 09 ต.ค. 2015, 13:19 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22895


ขออนุโมทนากับ คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๘/๑๐) "ด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่ท่านได้ร่วมปิดทองและสร้างพระอุณาโลมประดับถวายพระพุทธปฏิมากร หลวงพ่อพระพุทธตรีโลกเชษฐ์นี้ แม้ร้อนก็ขอให้ได้อาบ แม้อยากก็ขอให้ได้กิน เจริญด้วยทรัพย์สินทุกประการในการสร้างกุศล" http://i573.photobucket.com/albums/ss1...

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 08 ต.ค. 2015, 11:33 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22895


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 07 ต.ค. 2015, 14:08 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22895


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 06 ต.ค. 2015, 11:55 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22895


ขออนุโมทนากับ คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๖/๑๐) "ด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่ท่านได้ร่วมปิดทองและสร้างพระอุณาโลมประดับถวายพระพุทธปฏิมากร หลวงพ่อพระพุทธตรีโลกเชษฐ์นี้ แม้ร้อนก็ขอให้ได้อาบ แม้อยากก็ขอให้ได้กิน เจริญด้วยทรัพย์สินทุกประการในการสร้างกุศล" http://i573.photobucket.com/albums/ss17...

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 05 ต.ค. 2015, 12:00 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22895


ขออนุโมทนากับ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๙ บาท (๔/๑๐) คุณ Ornicha Phitaksettakarn ๑๐๐ บาท (๕/๑๐) "ด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่ท่านได้ร่วมปิดทองและสร้างพระอุณาโลมประดับถวายพระพุทธปฏิมากร หลวงพ่อพระพุทธตรีโลกเชษฐ์นี้ แม้ร้อนก็ขอให้ได้อาบ แม้อยากก็ขอให้ได้กิน เจริญด้วยทรัพย์สินทุกประการในการสร้างกุศล"...

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 04 ต.ค. 2015, 13:42 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22895


ขออนุโมทนากับ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๓/๑๐) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๓/๑๐) คุณสิริมาและคณะ ๖๐ บาท (๔/๑๐) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๕ บาท (๔/๑๐) "ด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่ท่านได้ร่วมปิดทองและสร้างพระอุณาโลมประดับถวายพระพุทธปฏิมากร หลวงพ่อพระพุทธตรีโลกเชษฐ์นี้ แม้ร้อนก็ขอให้ได้อาบ แม้อยากก็ขอให...
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 8 [ พบ 116 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron