วันเวลาปัจจุบัน 04 เม.ย. 2020, 16:29  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 116 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 03 ต.ค. 2015, 12:05 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22947


ขออนุโมทนากับคุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐๐ บาท (๓/๑๐)

รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 02 ต.ค. 2015, 11:48 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22947


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 01 ต.ค. 2015, 13:51 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22947


ขออนุโมทนากับ น.ส.ภวยา เส็งพานิช นางนุวอร เส็งพานิช นายอุดม เส็งพานิช ๑๐๐ บาท (๑/๑๐)

รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 30 ก.ย. 2015, 20:02 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22947


ขออนุโมทนากับ 1.คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ๓๐,๐๐๐ บาท (๓๐/๐๙) กองบุญพระพุทธรัตนะ 2.คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๔ บาท (๓๐/๐๙) กองบุญสามัคคีธรรมาภิสมัย 3.คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๓๐/๐๙) กองบุญสามัคคีธรรมาภิสมัย ซึ่งทางโครงการขอนำต้นแบบลักษณะการปิดทองแก่องค์พระประธานมาให้ชมกันนะครับ http://i573.photobuc...

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 30 ก.ย. 2015, 12:16 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22947


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 29 ก.ย. 2015, 11:27 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22947


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 28 ก.ย. 2015, 19:14 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22947


ขออนุโมทนาในกุศลของ คุณพิลัยยา โภชนา และ คุณกัลยดา กลั่นบางแก้ว ร่วมบุญ ๑,๐๐๐บาท(๒๘/๐๙)

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 28 ก.ย. 2015, 15:00 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22947


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 27 ก.ย. 2015, 17:12 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22947


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 26 ก.ย. 2015, 12:30 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22947


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 25 ก.ย. 2015, 11:33 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22947


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 24 ก.ย. 2015, 11:19 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22947


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 23 ก.ย. 2015, 11:14 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22947


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 22 ก.ย. 2015, 10:54 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22947


รูปภาพ

 บอร์ด: ข่าวประชาสัมพันธ์   หัวข้อ: ซ่อมแซมผิวและปิดทองคำแท้100% แด่องค์พระประธาน 79 นิ้ว

เมื่อ: 21 ก.ย. 2015, 20:02 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 22947


ขออนุโมทนากับ คุณนงนุช กมลสาธิต ร่วมเจริญกุศล 300 บาท (21/9)
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 8 [ พบ 116 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร