วันเวลาปัจจุบัน 09 ก.ค. 2020, 12:53  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 3630 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ฝึกจิตใจของเราให้สงบ

 หัวข้อกระทู้: ฝึกจิตใจของเราให้สงบ
เมื่อ: 13 พ.ค. 2020, 07:41 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 332


" พระที่นำมาห้อยคอนี่ พระท่านทำขึ้นมา ก็ด้วยอาศัยอำนาจของ พระพุทธานุภาพนะ อำนาจของ พระพุทธานุภาพนี่ สามารถที่จะช่วยคน ที่ยังไม่ถึงอายุขัยให้พ้น จากอันตรายได้ ที่เรียกว่า “พระเครื่อง” อันนี้ใช้ได้ แต่ถ้าหากจะ เรียก “เครื่องรางของขลัง” อันนี้ใช้ไม่ได้ พระทุกองค์ ท่านทำมา ไม่ใช่ของขลัง ท่านทำมา ด้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตใจของมนุษย์

 หัวข้อกระทู้: จิตใจของมนุษย์
เมื่อ: 12 พ.ค. 2020, 06:37 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 336


" พวกเทพเทวดา เขาเคยเป็นมนุษย์เหมือนกันกับพวกเรามาก่อน ตอนเป็นคนเขามีจิตใจฝักใฝ่ในบุญกุศล พอตายจากโลกนี้ไปแล้ว ก็ได้ไปจุติอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆ สูงบ้างต่ำบ้างขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่ตนเองสั่งสมมาตอนที่ยังเป็นมนุษย์ ถึงจะเป็นเทพเทวดา​ แต่จิตของเขายังติดยึดในบุญกุศล พอได้ยินได้เห็นผู้ใดทำคุณงามความด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไม่ต้องการความทุกข์

 หัวข้อกระทู้: ไม่ต้องการความทุกข์
เมื่อ: 11 พ.ค. 2020, 04:51 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 323


" แม้ไม่ต้องการความทุกข์ ในภพชาติหน้า ก็ต้องทำใจ ให้ไม่มีความทุกข์เสียตั้งแต่ ในภพชาติปัจจุบันนี้ ไม่ปรารถนาเป็นอะไร ไม่ปรารถนาเป็นอย่างไร ในชาติหน้า ก็ต้องทำใจ คือทำใจไม่ให้เกาะเกี่ยว ข้องอยู่กับอะไรนั้น กับอย่างนั้น ตั้งแต่ใน ปัจจุบันชาติ จึงจะสม ปรารถนา ไม่เช่นนั้น ก็จะสมปรารถนาไม่ได้ การทำใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อย่าให้จิตหลง

 หัวข้อกระทู้: อย่าให้จิตหลง
เมื่อ: 10 พ.ค. 2020, 06:24 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 318


"...บุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวที ย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดี ถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่าย สมดังพระพุทธภาษิตที่ว่า ‘ภูมิ เว สปฺปุริสฺสานํ กตญฺญูกตเวทิตา’ ความกตัญญูกตเวที เป็นพื้นภูมิของคนดี และเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดี มีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คนดีต้องอาศัยการฝึกฝน

 หัวข้อกระทู้: คนดีต้องอาศัยการฝึกฝน
เมื่อ: 09 พ.ค. 2020, 07:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 343


"หมดลงแล้ว เรียกว่าตาย มีเงินมีทองมีแก้วก็ตาย ละเสียจากเงินทองเหล่านั้น มีลูกก็ตายจากลูก มีผัวมีเมียก็ตายจากผัวจากเมีย มีพ่อมีแม่ก็ตายจากพ่อจากแม่ จะมีเงินแสนเงินล้าน ก็เป็นแค่ของกลางเท่านั้นที่มีอยู่ในโลก เราตายเสียแล้วก็ทิ้งหมด ถ้าเมื่อเรายังไม่ตายจงพากันสร้างบุญสร้างกุศลให้พอ เมื่อเราตายไปแล...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปรารถนาความสุข

 หัวข้อกระทู้: ปรารถนาความสุข
เมื่อ: 08 พ.ค. 2020, 04:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 332


#เรื่องอานิสงส์ของการปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระ ปล่อยปลา ปล่อยนก ปล่อยสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย จะปล่อยสัตว์อะไรก็ตาม เราปล่อยให้เขามีอิสระ ทีนี้เขาใกล้จะฆ่ามัน อย่างนี้อยู่ในตลาดเราไปเห็นเราซื้อไป แล้วก็ไปปล่อยให้เขามีอิสระ อานิสงส์ที่จะได้เกิดชาติหน้าจะเป็นผู้มีอายุยืน อายุยืนยาวนาน บางทีชาตินี้น่าจะตายแล...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา

 หัวข้อกระทู้: การบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา
เมื่อ: 07 พ.ค. 2020, 04:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 334


" การทำความดีนั้นจะตกน้ำ ไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ จะเก็บ ไว้ที่ใจเราตลอดกาล จะทำ เล็กก็ตาม ทำใหญ่ก็ตาม เก็บไว้ที่ใจ ใจนั้นเป็นที่เก็บ ซึ่งบุญกุศล ไม่รู้อ่ะจะข้าว เม็ดเดียวตลอดจนกระทั่ง ถึงว่า ใหญ่โตอะไร ใจก็เป็นคนเก็บไว้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย ไม่ต้องตกใจว่า เมื่อเรา ทำบุญไปแล้วมันจะเสียหาย ไป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อย่าประมาทในบุญ

 หัวข้อกระทู้: อย่าประมาทในบุญ
เมื่อ: 06 พ.ค. 2020, 05:04 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 324


"..อาตมาบอกไว้เท่านั้นว่า ให้มีสติคุมดวงจิต สัตว์นรกก็แม่นจิต สัตว์อเวจีก็แม่นจิต พระอินทร์พระพรหมก็แม่นจิต ที่เข้าพระนิพพานก็แม่นจิต ไม่ใช่ใคร จิตไม่มีตนมีตัว จิตเหมือนวอก นี่แหละ แล้วแต่มันจะไป บังคับบัญชามันไม่ได้ แล้วแต่มันจะปรุงจะแต่ง บอกไม่ได้ ไหว้ไม่ฟัง เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้วางมันเสี...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การคิดดี

 หัวข้อกระทู้: การคิดดี
เมื่อ: 05 พ.ค. 2020, 05:31 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 336


อาตมาแผ่เมตตาให้คนทั้งโลกทุกวัน ผู้ใดที่มีความทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์ ผู้ใดมีความสุข ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป ผู้ใดบวช ถือศีล ภาวนา ขอให้ดวงตาเห็นธรรม นี่อาตมาแผ่เมตตาให้คนทั้งโลกแบบนี้ ทุกวันไม่เคยขาด... หลวงพ่อพระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป ยากอะไร ก็ไม่ยากเท่าปฏิสังขรณ์ ถอนอะไร ก็ไม่ยากเท่าถอนมานะ ละอะไร ก็...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สังขารเกิดขึ้น

 หัวข้อกระทู้: สังขารเกิดขึ้น
เมื่อ: 04 พ.ค. 2020, 05:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 335


"คำขอโทษเป็นของสำคัญมากนะ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย จะเป็นไฟเผาคนอยู่ในคนนั้นก็ตาม พอคนนี้ไปขอโทษยกมือไหว้ เท่านั้นแหละ!! น้ำดับไฟนี้พรึบลงทันทีเลย สงบ ของเล่นเมื่อไหร่ นี่แหละธรรม" หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน " สุขภายนอก อาหารการกิน เครื่องใช้ไม้สอย ถึงเวลาก็มี ก็ได้ใช้ ได้กิน ได้ทาน ที่อยู่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กรรมฐาน 40 กอง

 หัวข้อกระทู้: กรรมฐาน 40 กอง
เมื่อ: 03 พ.ค. 2020, 05:46 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 329


"..พระบ่ได้อยู่ที่หัวโล้นกับผ้าเหลืองเด้อ พระกะอยู่กับจิตใจผู้มีศีลมีธรรม บ่ว่าศีลห้า ศีลแปด ศีลสิบ ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด กะเป็นพระได้คือกัน ขั่นบ่มีศีลกะเป็นพระบ่ได้ เป็นได้แต่ผ้าเหลืองห่มตอเท่านั้น.." หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ...ในบรรดากรรมฐานทั้ง ๔๐ น...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สัมมาทิฏฐิ

 หัวข้อกระทู้: สัมมาทิฏฐิ
เมื่อ: 02 พ.ค. 2020, 08:16 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 360


" คนเรามีทั้งส่วนดี และ ส่วนชั่ว คนที่มีชั่ว ก็มีดี อยู่บ้าง มิได้ชั่วไปเสีย ทั้งหมด ต้องมองดูเขา ในแง่ดีบ้าง เหมือนลูกไม้บนต้น ย่อมมีผลไม่เสมอกัน คนก็ไม่เสมอกัน แต่ต้อง ทำใจของเราให้เสมอไว้ ใจเราบางครั้งก็ดี บางครั้งก็ไม่ดี ฉะนั้น จงทำใจของเราอย่าให้ มีโกรธ โลภ หลง ใครทำได้ก็จะบรรลุผล ตามสมควร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปฏิบัติธรรม

 หัวข้อกระทู้: ปฏิบัติธรรม
เมื่อ: 01 พ.ค. 2020, 07:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 343


"เราบวชมาหาทางพ้นทุกข์อย่างเดียว บ่ได้บวชมาเจริญพรขอกฐินผ้าป่ากับผู้ใด พระครูพระคันเราก็บ่อยากเป็นกับเขา เกิดมาชาตินึ้ได้เป็นพระชอบ ฐานสโม เราก็พอใจแล้ว" โอวาทธรรม หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ร่างกายของเราคือขี้ มันหอม มันสวยงามตรงไหน..พิจารณาซิ หลวงปู่เชอรี่ อภิเจโต วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี #สร้างพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: หัดวางเสียบ้าง

 หัวข้อกระทู้: หัดวางเสียบ้าง
เมื่อ: 30 เม.ย. 2020, 07:07 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 361


คำว่า "#เปรต" นั้นคืออะไร? จึงได้ไปเป็นเปรต คนเราเกิดมาจนมาเป็นมนุษย์แล้วทำไมจึงได้เป็นเปรตได้ "...เปรตนั้น เป็นไปเพราะด้วยอำนาจของการทำบาปอะไร พวกเราก็จะได้พากันศึกษา คำว่าเปรตนั้นก็คือความหิว ความไม่พอ ความไม่มีทางอิ่ม เพราะหิวโหยอยู่ตลอด จึงเรียกว่าเปรต คำว่าเปรตนั้นมีหลายสิ่งหลายอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำบุญด้วยเมตตา

 หัวข้อกระทู้: ทำบุญด้วยเมตตา
เมื่อ: 29 เม.ย. 2020, 04:38 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 357


"นักปฏิบัติต้องใจสู้ หลวงพ่อชาสอนเราว่า..ง่วงมากให้ไปนั่งที่ไม่กล้าง่วง.." พระราชพัชรมานิต (พระอาจารย์ชยสาโร) ...กรรมเก่าเราแก้ไม่ได้ แต่กรรมใหม่เราแก้ได้ “ด้วยการไม่ทำกรรมใหม่” เมื่อเราทำบุญแล้ว เราจะทำบาปน้อยลง ทำทานแล้วก็จะเกิดศีลตามมา ไม่อยากไปทำบาปทำกรรม เพราะการทำบุญ ทำให้มีความเมตตา...
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 242 [ พบ 3630 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร