วันเวลาปัจจุบัน 03 มี.ค. 2024, 07:18  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 700 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: คนไทยบริจาคเงินช่วยเฮติมากสุดในโลก 160 ล้าน

เมื่อ: 03 ก.พ. 2010, 11:13 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2436


ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม


ขอกราบอนุโมทนาบุญกับเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่าน ...สาธุ tongue

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ใครคือครู

 หัวข้อกระทู้: Re: ใครคือครู
เมื่อ: 22 ม.ค. 2010, 15:41 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 3250


ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้ ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์ ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน ให้รู้ ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน ครูคือผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน ครู...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความยึดมั่น

 หัวข้อกระทู้: Re: ความยึดมั่น
เมื่อ: 11 ม.ค. 2010, 12:01 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1343


tongue
สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ
สิ่งทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น


ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ...................

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: อยากหาทางพ้นทุกข์จากภรรยานอกใจ

เมื่อ: 04 ม.ค. 2010, 11:55 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 11171


บรรดาสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ จะเป็นพวกรูปธรรม คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส หรือที่เป็นพวกนามธรรม เช่น ยศศักดิ์ สรรเสริญ ก็ดี เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดรักนั้น เป็นเหมือนเหยื่ออันหุ้มเบ็ดไว้ ความสุขอันเกิดจากสิ่งนี้ จึงเป็นสุขปลอม ไม่จจจจีรังยั่งยืน เป็นเพียงความเพลิน หรือสุขที่เป็นไปด้วยกับเห...

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: บัตรเครดิต..ใช้ผิดก็มีสิทธิ์ใช้หนี้จนตัวตาย

เมื่อ: 04 ม.ค. 2010, 10:44 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 3372


ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ไร้หนี้สินนับว่าสิ้นทุกข์

ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ............ tongue

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: หัวใจของพระพุทธศาสนา คือ

เมื่อ: 31 ธ.ค. 2009, 14:56 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 5881


คราวหนึ่งมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้า โดยทูลว่า พระพุทธวจนะทั้งหมดที่ตรัส ถ้าจะสรุปให้สั้นเพียงประโยคเดียวได้หรือไม่จะว่าอย่างไร พระพุทธเจ้าท่านว่าได้ พระองค์ตรัสว่า "สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ" แล้วพระองค์ก็ยำลงไปอีกทีหนึ่งว่าถ้าใครได้ฟังข้อความนี้ ก็คือได้ปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ถ้าได...

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: แถลงการณ์ ในหลวง ทรงหายประชวรแล้ว

เมื่อ: 22 ธ.ค. 2009, 11:49 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 4113


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ..... tongue

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นำบุญมาฝาก

 หัวข้อกระทู้: Re: นำบุญมาฝาก
เมื่อ: 22 ธ.ค. 2009, 11:44 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 3905


โกธัง ฆัตตะวา สุขัง เสติ
ฆ่าความโกรธได้มีความสุข


ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ.......... tongue

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมเด็จพระญาณวโรดม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์ มรณภาพแล้ว

เมื่อ: 18 ธ.ค. 2009, 11:13 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 3039


มรณะ ธัมโมหิ มรณัง อนะติโต
เรามีความตายเป็นธรรมดา เราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้

ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ......... tongue

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ทำไมต้องไสยศาสตร์ โดยท่านพุทธทาสภิกขุ

เมื่อ: 18 ธ.ค. 2009, 10:24 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2886


ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ................. tongue

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ เพิ่งเข้าใจฮะ

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2009, 15:46 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 4485


ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรม


เมื่อใดเราทำได้ เรารู้เท่าทัน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ไม่มีร้อนเลย มีแต่ความเยือกเย็น เย็นยิ่งกว่านำ แต่ไม่ต้องมีนำมาลูบ
นั่นแหละสวรรค์

ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ tongue

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไปบวชพราหมณ์มา นำบุญมาฝาก

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2009, 15:40 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 8760


ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม


ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ tongue

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ภาพศพ ลอยเกลื่อนที่แม่น้ำคงคา อินเดีย (ดูเป็นอสุภะ)

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2009, 15:34 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 31405


มรณะ ธัมโมหิ มระณัง อะนะติโต
เรามีความตายเป็นธรรมดา เราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้

ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ tongue

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ...คนชอบยุ่งกับเรื่องของคนอื่น...(พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)

เมื่อ: 30 พ.ย. 2009, 09:45 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3660


ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ tongue

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: 8 วิธี เพิ่มอายุยืนยาวขึ้น 8 ปี

เมื่อ: 24 พ.ย. 2009, 13:33 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3405


ธัมโม หะเว รักขะติ ธรรมะจาริง
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม


ขอกราบบอนุโมทนาบุญ สาธุ
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 47 [ พบ 700 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร