วันเวลาปัจจุบัน 18 ส.ค. 2022, 08:52  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1515 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไมต้องวิปัสสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: ทำไมต้องวิปัสสนา
เมื่อ: 05 ก.ค. 2011, 19:02 

ตอบกลับ: 541
แสดง: 117830


[๑๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนี้ ที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครอง ไม่รักษา ไม่สำรวมระวังแล้ว ย่อมนำทุกข์หนักมาให้ ผัสสายตนะ๖ ประการเป็นไฉน คือ จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ ที่บุคคลไม่ฝึกฝน ไม่คุ้มครอง ไม่รักษา ไม่สำรวมระวังแล้ว ย่อมนำทุกข์หนักมาให้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนี้แล ท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชาวพุทธ ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้

เมื่อ: 05 ก.ค. 2011, 06:46 

ตอบกลับ: 151
แสดง: 40190


รู้เท่าทันสิ่งที่เข้ามากระทบสัมผัสตามความเป็นจริง หรือ การพิจารณาผัสสะอารมณ์ หรือ เห็นจริงตามจริงเท่าทันปัจจุบันอารมณ์ ... เหล่านี้ เรียก วิปัสสนาภาวนา แปลว่า การฝึกเพื่อเจริญปัญญา ทำปัญญาที่มีอยู่แล้วให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ให้ปัญญากว้างขวางดังแผ่นดิน อารมณ์ คือ อารมณ์ทั้ง ๖ ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผั...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สติปัฏฐาน ๔

 หัวข้อกระทู้: Re: สติปัฏฐาน ๔
เมื่อ: 04 ก.ค. 2011, 23:08 

ตอบกลับ: 55
แสดง: 13856


เหมือนช้างป่า ม้าป่า วัวป่า ฯ ที่เขายังไม่ได้ฝึก ย่อมแตกต่างจากช้าง ม้า วัว ฯ ที่เขาฝึกมาดีแล้ว เหมือนกัน ผู้ปกติพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ตามความเป็นจริง กำจัดอภิชฌาและโทมนัสใน(อายตนะ)โลกเสียได้ คือผู้ที่ฝึกตนมาดีแล้ว

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สติปัฏฐาน ๔

 หัวข้อกระทู้: Re: สติปัฏฐาน ๔
เมื่อ: 04 ก.ค. 2011, 09:46 

ตอบกลับ: 55
แสดง: 13856


เรื่องที่ผ่านไปแล้ว กรรมมันสำเร็จลงไปแล้ว เราแก้มะม่วงสุกให้กลับมาเป็นมะม่วงดิบไม่ได้ แก้เมื่อวานเป็นวันนี้ก็ไม่ได้ เราทำได้ก็คือ ทำวันนี้ให้ดีให้ถูก เพื่อวันพรุ่งนี้ผลจะได้ออกมาถูก กรรมส่วนที่เป็นบาปอกุศลจะได้เป็นอโหสิกรรมไป ... คือ แก้ตัวได้ ถ้ายังมีลมหายใจอยู่ การแสดงธรรม การเข้าถึงธรรม เป็นเรื่อ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สติปัฏฐาน ๔

 หัวข้อกระทู้: Re: สติปัฏฐาน ๔
เมื่อ: 03 ก.ค. 2011, 22:09 

ตอบกลับ: 55
แสดง: 13856


ที่ท่านแสดงมาผมคงไม่ไปสอบทวนให้ทั้งหมด ในกระทู้นี้ยังไม่มีอะไรเพราะท่านยังไม่ได้ออกความเห็น แต่ก็ต้องขออภัยถ้าทำให้คิดไปว่ามาหาที่ผิด ผมแสดงสิ่งที่ถูก และกล่าวว่า การกล่าวในสิ่งที่ไม่จริง แล้วบอกว่าจริง เป็น อธรรมวาที เพราะ ธรรมคือความจริง เพียงแต่เป็นการแสดงด้วยความหวังดี เพราะการผิดพลาดทางธรรม เป็...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สติปัฏฐาน ๔

 หัวข้อกระทู้: Re: สติปัฏฐาน ๔
เมื่อ: 03 ก.ค. 2011, 21:20 

ตอบกลับ: 55
แสดง: 13856


ถ้าจะกรุณา ยกสิ่งที่ผมกล่าวเป็น อธรรมวาทีมา ก็จะขอบพระคุณอย่างสูงครับ หรือสิ่งที่ผมกล่าวเป็นความเท็จอย่างไรก็บอกมา จะได้แก้ไขปรับปรุง ผู้ที่รู้แล้วเท่านั้นถึงจะรู้ว่าผู้อื่นรู้หรือไม่รู้ สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ จะหาว่า ใครคือผู้รู้ ก็ยังเป็นเรื่องยาก และมันก็เป็นเรื่องลำบากใจที่จะแสดงว่า ฉันรู้แล้ว ห...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สติปัฏฐาน ๔

 หัวข้อกระทู้: Re: สติปัฏฐาน ๔
เมื่อ: 03 ก.ค. 2011, 18:31 

ตอบกลับ: 55
แสดง: 13856


เรื่องความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติ แต่ความจริง หรือ สัจจะ มีหนึ่งเดียว ตั้งอยู่อย่างนั้น รอการเข้าถึง สิ่งที่นำมาแสดง ไม่ว่าผู้แสดงจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม ถ้าตรงกับความจริง เรียก ธรรมวาที ถ้าผิดไปจากความจริง เรียก อธรรมวาที กฏธรรมชาติ ๒ กฏนี้ จะทำให้ผู้ศึกษาไม่หลุดไปจากความจริง คือ กฏไตรลักษณ์๋ และกฏของ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สติปัฏฐาน ๔

 หัวข้อกระทู้: Re: สติปัฏฐาน ๔
เมื่อ: 03 ก.ค. 2011, 09:04 

ตอบกลับ: 55
แสดง: 13856


ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่ใช่ปฏิบัติเพราะศรัทรา .. เพราะธรรมชาติมีเหตุปัจจัยเป็นแดนเกิด ตั้งอยู่เพราะเหตุปัจจัย ดับเพราะเหตุปัจจัย ฯ เมื่อได้สดับว่า สิ่งนี้คือสงสารวัฏร สิ่งนี้คือเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด สิ่งนี้คือการดับเหตุฯ สิ่งนี้คือการปฏิบัติเพื่อดับการเวียนว่ายตายเกิด เกิดปัญญาจากการฟังแล้ว ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: พระอภิธรรม

 หัวข้อกระทู้: Re: พระอภิธรรม
เมื่อ: 30 มิ.ย. 2011, 15:44 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 8300


มีคำกล่าวว่าพระอภิธรรม ก็คือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ นั่นเอง ท่านเห็นอย่างไร พอจะมีพระสูตรที่กล่าวถึงเรื่องนี้หรือไม่ครับ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เฉพาะธรรมที่ทำให้พ้นโลก หรือ เป็นส่วนหนึ่งของอภิธรรม อภิธรรม ไม่ได้แสดงเฉพาะ ธรรมที่ทำให้พ้นโลก แต่แสดงความจริงทั้งหมดของโลกและชีวิต ขยายควา...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: พระอภิธรรม

 หัวข้อกระทู้: Re: พระอภิธรรม
เมื่อ: 30 มิ.ย. 2011, 08:25 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 8300


ความเห็นอยู่ตรงกันข้ามกับความจริง ในพระอภิธรรม โดยเฉพาะ ปัฏฐานกร เป็นการแสดงเหตุปัจจัยโดยละเอียด เหตุตรงผลไม่มีผิดเพี้ยน ใน สังคณีปกรณ์ เป็นการแจกแจงธรรมโดยละเอียด ตรงไปตรงมา เพราะธรรมชาติทุกอย่าง อยู่ภายใต้กฏธรรมชาติ ๒ กฏ คือ กฏไตรลักษณ์ และกฏของเหตุปัจจัย เมื่อผู้ใดก็ตาม เอาความเห็น หรือ เหตุผล ไป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กลุ้มใจในธรรมะมิรู้ถูกหรึอผิด

เมื่อ: 29 มิ.ย. 2011, 22:26 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 9775


ปฏิบัติธรรม ฝึกสำรวมอินทรีย์ดีมั้ย ง่ายๆ ทำที่ใหนก็ได้ ไม่จำกัดเวลา สถานที่ ทำได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับ ทำร่วมกับกิจกรรมปกติที่เราทำก็ได้

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: พระอภิธรรม

 หัวข้อกระทู้: Re: พระอภิธรรม
เมื่อ: 29 มิ.ย. 2011, 19:23 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 8300


เคยได้ยินคำกล่าว อภิธรรม อภิวินัย อภิธรรมคืออะไร อภิวินัยคืออะไร อภิ แปลว่า ใหญ่ หรือ ยิ่งใหญ่ ธรรม คือ ธรรมชาติ อภิธรรม แปลว่า เรื่องของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ วินัย แปลว่า ข้อกำหนด กฏระเบียบ หรือเรียกอีกอย่างว่า สิกขาบท อภิวินัย แปลว่า ข้อกำหนดหรือกฏระเบียบที่ยิ่งใหญ่ ภาษาชาวบ้านเรียกว่า ศีลใหญ่ ศีลห...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: พระอภิธรรม

 หัวข้อกระทู้: Re: พระอภิธรรม
เมื่อ: 29 มิ.ย. 2011, 10:21 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 8300


ที่กล่าวว่าเป็นความเชื่อ เพราะมันไม่มีเหตุปัจจัยรองรับ การที่คนได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรม เพราะมีปัญญาติดตัวมาตั้งแต่เกิด เป็นปัญญาที่มีอินทรีย์แก่กล้า คนตกนรก เพราะทำเหตุปัจจัยให้ตัวเองตกนรก คือ ทำอุปธิ คนไปสวรรค์ เพราะทำเหตุให้ัได้ขึ้นสวรรค์ คือ บุญกริยา อริยบุคคลพ้นนรก เพราะดับเหตุของการตกนรกได้เด็ด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไมต้องวิปัสสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: ทำไมต้องวิปัสสนา
เมื่อ: 29 มิ.ย. 2011, 08:40 

ตอบกลับ: 541
แสดง: 117830


กะแล้ว ว่าต้องออกมาแนวมั่วๆ ... โลภะ โทสะ โมหะ เป็นเหตุปัจจัยทั้งหมดของธรรมฝ่ายอกุศล เรียกว่า อกุศลเหตุ ๓ เวทนา ตัณหา อุปทาน เกิดพร้อมกันในจิตดวงเดียวกัน ไม่มีระหว่าง จิตที่ประกอบด้วยอวิชชา หรือ ประกอบด้วยความพอใจไม่พอใจและความหลง เป็นจิตที่ประกอบด้วยเวทนา ตัณหา อุปทาน เวทนาเกิดแล้วเน๊าะ...แต่ตัณหาไ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: พระอภิธรรม

 หัวข้อกระทู้: Re: พระอภิธรรม
เมื่อ: 29 มิ.ย. 2011, 08:38 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 8300


แล้วทำไมคนที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าบางคนฟังแล้วบรรลุธรรม บางคนฟังแล้วฟังอีกก็ยังไม่บรรลุธรรม onion onion เหมือนน้ำที่เกือบจะเต็มแก้ว เติมไปนิดหน่อยก็เต็มได้ง่ายๆ ถ้ำน้ำมีครึ่งแก้ว หรือก้นแก้ว ก็ต้องเติมกันนานหน่อย คนเรามีอินทรีย์ ๕ ที่ต่างกัน พระพุทธองค์รู้ความต่างของอินทรีย์ในตัวบุคคล ท่านจึงสามารถ...
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 101 [ พบ 1515 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร