วันเวลาปัจจุบัน 18 พ.ค. 2024, 23:20  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 8970 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลพระรูป “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์”

เมื่อ: 17 ก.พ. 2024, 13:56 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 11741


รูปภาพ

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ภาพทรงคุณค่า “กรรมการมหาเถรสมาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑”

เมื่อ: 17 ก.พ. 2024, 13:55 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 6760


รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลพระรูป “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์”

เมื่อ: 17 ก.พ. 2024, 13:53 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 11741


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลพระรูป “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์”

เมื่อ: 17 ก.พ. 2024, 13:50 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 11741


รูปภาพ

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: พระมหาจุนทเถระ ผู้มีส่วนริเริ่มการสังคายนา

เมื่อ: 14 ก.พ. 2024, 21:59 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1972


การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก หรือ ปฐมสังคายนา http://www.dhammajak.net/board/files/1_213.jpg จิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระเชตวัน (วัดเชตวันมหาวิหาร) เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย ภาพการทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก หรือ ปฐมสังคายนา ณ ถ้ำสัตตบรรณคูหา ข้างเขาเวภารบรรพต นอกเมืองราชคฤห์ เมืองหลวงแห่...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: สัตตมหาสถาน วัดสุทัศนเทพวราราม

เมื่อ: 08 ก.พ. 2024, 18:03 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 4246


http://www.dhammajak.net/board/files/_ae_1_916.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/100_165.jpg ต้นเกดบนฐานสี่เหลี่ยมก่ออิฐถือปูน - ต้นราชายตนพฤกษ์ (๗) ต้นเกดบนฐานสี่เหลี่ยมก่ออิฐถือปูน ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางฉันสมอ พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: สัตตมหาสถาน วัดสุทัศนเทพวราราม

เมื่อ: 08 ก.พ. 2024, 18:03 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 4246


http://www.dhammajak.net/board/files/ae_3_831.jpg อ่างรูปสี่เหลี่ยมสลักด้วยศิลาจีนปลูกบัว ใต้ต้นจิก - ต้นมุจลินทพฤษ์ http://www.dhammajak.net/board/files/_ae_3_292.jpg ต้นจิกบนฐานสี่เหลี่ยมก่ออิฐถือปูน - ต้นมุจลินทพฤษ์ (๖) ต้นจิกบนฐานสี่เหลี่ยมก่ออิฐถือปูน ใต้ต้นจิกประดิษฐาน พระพุทธรูปปางนาคปรก พระ...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: สัตตมหาสถาน วัดสุทัศนเทพวราราม

เมื่อ: 08 ก.พ. 2024, 18:03 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 4246


http://www.dhammajak.net/board/files/__4_125.jpg ต้นไทรบนฐานสี่เหลี่ยมก่ออิฐถือปูน - ต้นอชปาลนิโครธ http://www.dhammajak.net/board/files/__3_168.jpg รูปกระบือสลักจากศิลาจีนบริเวณต้นไทร - ต้นอชปาลนิโครธ (๕) ต้นไทรบนฐานสี่เหลี่ยมก่ออิฐถือปูน ใต้ต้นไทรประดิษฐาน พระพุทธรูปปางห้ามมาร พระพุทธรูปอยู่ในพระ...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: สัตตมหาสถาน วัดสุทัศนเทพวราราม

เมื่อ: 08 ก.พ. 2024, 18:03 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 4246


http://www.dhammajak.net/board/files/__6_166.jpg ศาลาศิลาทรงโรงแบบจีน - พระรัตนฆรเจดีย์ (๔) ศาลาศิลาทรงโรงแบบจีน ศิลาจีนสลักเป็นรูปอาคารหรือเรือน เป็นอาคารหรือเรือนอีกหลังหนึ่งที่มีฐานเตี้ยกว่าหลังแรก (เก๋งจีน) สมมุติเป็น “เรือนแก้ว” หรือ “พระรัตนฆรเจดีย์” ภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปปางรำพึง พระพุทธร...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: สัตตมหาสถาน วัดสุทัศนเทพวราราม

เมื่อ: 08 ก.พ. 2024, 18:03 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 4246


http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph_1_189.jpg แผ่นศิลาปูนบนฐานสี่เหลี่ยมสูง - พระรัตนจงกรมเจดีย์ (๓) แผ่นศิลาปูนบนฐานสี่เหลี่ยมสูง แผ่นศิลาปูนนี้สมมุติเป็น “พระรัตนจงกรมเจดีย์” ตามพุทธประวัติกล่าวว่า เมื่อประทับยืนเพื่อเพ่งดูต้นมหาโพธิ์ ๗ วัน แล้วจึงทรงเนรมิตที่จงกรมขึ้นระหว่างต้นมหาโพธ...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: สัตตมหาสถาน วัดสุทัศนเทพวราราม

เมื่อ: 08 ก.พ. 2024, 18:02 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 4246


http://www.dhammajak.net/board/files/_15_151.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_5_676.jpg เก๋งจีน - พระอนิมิสเจดีย์ (๒) เก๋งจีน ศิลาจีนสลักเป็นรูปปราสาท ตั้งอยู่บนฐานสูงมีบันไดทางขึ้น รอบผนังฐานปั้นลายนูนต่ำรูปท้องฟ้า ก้อนเมฆ และเทวดารำล่องลอยอยู่บนฟ้า ด้านหน้าเก๋งจีนเป็นรูปปั้นช้าง รูปปั้นส...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: สัตตมหาสถาน วัดสุทัศนเทพวราราม

เมื่อ: 08 ก.พ. 2024, 18:02 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 4246


http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph_1_118.jpg ต้นโพธิ์ลังกา - พระรัตนบัลลังก์ รูปปั้นพญามาร-เสนามาร ด้านข้างพระรัตนบัลลังก์ http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph_4_152.jpg พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานบนพระรัตนบัลลังก์ หรือโพธิบัลลังก์ ใต้ต้นโพธิ์ลังกา หรือ “ต้นพระศรีมหาโพธิ...

 บอร์ด: วันมาฆบูชา   หัวข้อ: ถ้ำสุกรขาตา สถานที่พระสารีบุตรบรรลุอรหัตผลใน “วันมาฆบูชา”

เมื่อ: 30 ม.ค. 2024, 13:15 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 4271


ถ้ำสุกรขาตา หรือ ถ้ำพระสารีบุตร ตั้งอยู่ ณ เชิงเขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย http://www.dhammajak.net/board/files/_6_680.jpg :b8: ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ :: uttayarndham.org http://www.dhammajak.net/board/files/268_1645594917.jpg_133.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_11_1...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำพระสารีบุตร) ณ เชิงเขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์

เมื่อ: 30 ม.ค. 2024, 13:14 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 23890


ถ้ำสุกรขาตา หรือ ถ้ำพระสารีบุตร ตั้งอยู่ ณ เชิงเขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย http://www.dhammajak.net/board/files/_6_680.jpg :b8: ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ :: uttayarndham.org http://www.dhammajak.net/board/files/268_1645594917.jpg_133.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_11_1...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: สัตตมหาสถาน วัดสุทัศนเทพวราราม

เมื่อ: 25 ส.ค. 2023, 10:03 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 4246


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1655814190.jpg_131.jpg สัตตมหาสถาน วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของวัดสุทัศนเทพวราราม คือ สัตตมหาสถาน เป็นสถานที่เสวยวิมุตติสุขที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า ๗ แห่ง ที่ได้ทรงประทับหลังจากตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นพระศรีม...
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 598 [ พบ 8970 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร