วันเวลาปัจจุบัน 18 พ.ค. 2024, 23:24  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 8970 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 มี.ค. 2006, 20:16 

ตอบกลับ:
แสดง:


ดังนั้น เมื่อบวชมาแล้วมีทรัพย์สมบัติ มีญาติโยมเคารพมากมาย มีลาภสักการะมากมาย ดูแล้วน่าชื่นใจ ใครก็ทำได้ในโลกีย์ แต่ถ้าไม่มีสมบัติสิ่งใดเลย แล้วสุขสงบร่มเย็นเบิกบานได้นั้น ใครทำได้บ้าง ? นี่แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทำได้แล้วและสาวกของพระองค์ก็ทำตาม ฉะนั้น พระอริยเจ้าพระอรหันต์จึงเป็นเพื่อนของคนจน เ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 มี.ค. 2006, 20:05 

ตอบกลับ:
แสดง:


[size=150]ถ้าตอนไหนตั้งสติเอาไว้ถูก จิตจะคลายจากกิเลสตัณหาอุปทาน จะมีความสุขเกษมสันต์เบิกบานใจในปัจจุบันทันตา แม้นบ้านเล็กๆ เหมือนอยู่ในกระท่อมปลายนาหลังคามุงจาก ก็เหมือนอยู่บนวิมานชั้นฟ้าทีเดียว คือ จิตมันสุขสงบร่มเย็นในพระธรรมในความดี ใน ๒๔ ชั่วโมง ถ้ามีกิเลสอยู่ทั้ง ๒๔ ชั่วโมง ถือว่าเราแย่มากเลย ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 มี.ค. 2006, 19:48 

ตอบกลับ:
แสดง:


[size=150] ขอให้เราตั้งสติให้ดีๆ ให้ลืมตาถ้าหลับตาแล้วสติขาดง่าย แต่ถ้าลืมตาแล้วฟุ้งซ่านเห็นนั่นเห็นนี่จิตไม่สงบก็ขอให้หลับตา [b] ให้เรารู้

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 มี.ค. 2006, 19:33 

ตอบกลับ:
แสดง:


[size=150]ความทุกข์ร้อนความวุ่นวายที่เกิดจากตัวเราเองเจ็บไข้ได้ป่วย หรือจากการที่คนอื่นทำพูดคิดไม่ดีต่อเรา เบียดเบียนเรา คดโกงเรา คู่ครองนอกใจ โกหกหลอกลวงแช่งด่าเรา คนเมาคนบ้ามาล่วงเกินเรา จะทุกข์อย่างไรก็ตาม [b] ทุกข์ในจิตของเราดับได้หมดเมื่อ

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 มี.ค. 2006, 15:52 

ตอบกลับ:
แสดง:


[size=150][b] ตราบใดใครยังสยบอยู่ในเนื้อหนังมังสา ตราบนั้นก็ยังต้องเผ็ดร้อนในนรก เหมือนเถรีคาถาพระอรหันต์ภิกษุณีเถรี ท่านบอกว่า

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 มี.ค. 2006, 15:24 

ตอบกลับ:
แสดง:


[size=150] ขอยกตัวอย่าง พระมหา ๖ ประโยครูปหนึ่ง ท่านอาบัตินั่น อาบัตินี่ อาบัติสังฆาทิเสสเกี้ยวพาราสีผู้หญิง แต่ที่นี้พอท่านสึกออกไป ทำอะไรก็พินาศหมดเลย เหมือนกับมีใครคอยตามติด สิ่งที่ควรจะได้เป็นหมื่นก็ไม่ได้ สิ่งที่ควรจะได้เป็นแสนก็ไม่ได้ มันมีเรื่องผิดปกติไปหมดเลยในชีวิตนี้ อาตมาก็ต้องขอบอกโยมญาต...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 มี.ค. 2006, 15:08 

ตอบกลับ:
แสดง:


[size=150] ผลจากการทำทาน ถวายสังฆทาน ไม่สามารถทำให้กรรมที่เกิดจากการทำลายชีวิต ฆ่าสัตว์ ฆ่าคน หมดไปได้เลย อกุศลกรรมอันเกิดจากการทำลายชีวิต ฆ่าสัตว์ ฆ่าคนนั้น จะน้อยลงเบาบางลงได้ ก็ต่อเมื่อประพฤติธรรมรักษาศีล ๕ ในวันธรรมดา ศีล ๘ ในวันพระ หรือถือศีลปฏิบัติไปตลอดชีวิต จึงจะมีผลกุศลที่แรงมาก เพราะการถือ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 มี.ค. 2006, 14:56 

ตอบกลับ:
แสดง:


[size=150] การทำแท้ง เบื้องต้นบาปก็เกิดที่ตัวแม่เพราะแม่ยินยอมให้เขาทำแท้ง บาปที่สองต่อมาก็คือตัวหมอ ฆ่าคนแรกก็หวาดเสียวบ้างแต่ไม่เห็นบาปส่งผล พอคนที่สองก็หวาดเสียวบ้าง แต่ก็ยังไม่เห็นบาปส่งผลอีก ได้แต่เงิน การฆ่าสัตว์ ๑๐๐ ตัว ฆ่าปลา ๑๐๐ ตัว ฆ่าสุนัข ๑๐๐ ตัว ฆ่าควาย ๑๐๐ ตัว ถึงจะบาป แต่บาปไม่เท่ากับ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 มี.ค. 2006, 14:00 

ตอบกลับ:
แสดง:


[size=150] กรรมใครก็กรรมท่าน กรรมใดที่ใครก่อ กรรมนั้นหนอตอบสนอง เป็นไปตามครรลอง ตามกฎของคำว่ากรรม ทำชั่วต้องมั่วทุกข์ ทำดีถูกสุขหนาหนำ กรรมใดที่ใครทำ ผลของกรรมจะตามไป ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย การสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้ ขุ.ธ.๒๕/๓๐ คนทำบาปหยาบคายจะไร้สุข มีแต่ทุกข์เที่ยงแท้แน่หนักหนา สะสมบาปบาปกลับประทับตร...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 มี.ค. 2006, 13:35 

ตอบกลับ:
แสดง:


[size=150]เมื่อทำแท้งแล้วก็ต้องใช้กรรม ตอนสนุกนี้ไม่ต้องพูดถึงนะ ตอนทำแท้งนี้ไม่ต้องพูดถึงนะ แต่มาพูดถึงตอนที่ทำแท้งไปแล้วนั้น ต้องรับวิบากกรรมนี่สิ มันเจ็บปวดรวดร้าวทรมานซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตอนทำก็อ้างโน่นอ้างนี่ได้ แต่พอทำบาปไปแล้วอ้างไม่ได้ ขึ้นชื่อว่าการฆ่าแล้วมีผลเป็นความทุกข์ทั้งนั้น โรงพยาบาลเป็นส...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 มี.ค. 2006, 12:26 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%BE%C3%D0%CD%D2%A8%D2%C3%C2%EC%CA%D8%E2%A2%20%A1%B5%BB%D8%AD%E2%AD%201.jpg คลายอารมณ์ร้าย บรรยายโดย พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ สำนักปฏิบัติธรรมแก้วมณีนนท์นพเก้า ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา สิบนิ้วต่างธูปเทียน ขอเคารพเหนือเศียรเกล้า พระสัม...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 มี.ค. 2006, 11:25 

ตอบกลับ:
แสดง:


[size=150]บาปนี้ยังไม่ตาย คือ ยังไม่เสื่อมจากโลก บาปยังให้ผลร้ายแก่ผู้ทำบาป ทุกคนจงโปรดทราบ จงหยุดทำบาปเสียก่อนตาย หยุดทำบาปเดี๋ยวนี้ โอกาสมีที่จะแก้ตัวให้ไปสวรรค์ได้ หยุดทำบาปให้ทันควัน อย่าดื้อรั้นจนสายเกินไป และอย่าดูถูกบาปกรรมจำนวนน้อย จะไม่ต้อยตามต้องสนองผล แม้นตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชล ย่อมเต็มล...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 มี.ค. 2006, 10:55 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%BE%C3%D0%CD%D2%A8%D2%C3%C2%EC%CA%D8%E2%A2%20%A1%B5%BB%D8%AD%E2%AD%2019.JPG ทำแท้งบาปมากมั้ยหนอ บรรยายโดย พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ สำนักปฏิบัติธรรมแก้วมณีนนท์นพเก้า ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา [size=150] ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ:

เมื่อ: 29 มี.ค. 2006, 22:44 

ตอบกลับ:
แสดง:


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 29 มี.ค. 2006, 15:26 

ตอบกลับ:
แสดง:


ยุวสงฆ์ ศรัทธา สมเด็จเกี่ยว
ทักษิณ ก็ศรัทธา สมเด็จเกี่ยว

ผลตามมาคือ ยุวสงฆ์ จึงสนับสนุน ทักษิณ :b5:
เรียงตาม:  
หน้า 598 จากทั้งหมด 598 [ พบ 8970 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร