วันเวลาปัจจุบัน 18 เม.ย. 2021, 03:41  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 360 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: พ.ร.บ.คุ้มครองฯ...ปกป้องพระพุทธศาสนา

เมื่อ: 22 เม.ย. 2012, 15:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1012


http://www.youtube.com/watch?v=sqfGcNfd ... r_embedded

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ภาษามคธเป็นภาษาทั่วไปของสัตว์โลก

เมื่อ: 22 เม.ย. 2012, 15:14 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 921


พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 545 ภาษามคธเป็นภาษาทั่วไปของสัตว์โลก ก็แลครั้นท่านกล่าวแล้ว จึงกล่าวคำในที่นี้ต่อไปอีกว่า ธรรมดาว่า สัตว์ทั้งหลายก็ย่อมเรียนกาษา ดังนี้ จริงอยู่ มารดาและบิดาให้ลูกน้อย นอนที่เตียงหรือที่ตั้งในเวลาที่ลูกยังเป็นทารก แล้วพูดซึ่งกิจนั้น ๆ เด็กทั้งหลาย ย่อมกำ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วิบากกรรมคนเจ้าชู้

 หัวข้อกระทู้: Re: วิบากกรรมคนเจ้าชู้
เมื่อ: 22 เม.ย. 2012, 14:35 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 3864


viewtopic.php?f=27&t=40958

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ทานห้าอย่าง ไม่เป็นบุญ

เมื่อ: 22 เม.ย. 2012, 14:33 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 5389


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๘ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๘ ปริวาร หมวด ๕

การให้ไม่จัดเป็นบุญ แต่โลกสมมติว่าเป็นบุญมี ๕ คือ ให้น้ำเมา ๑ ให้มหรสพ ๑ ให้สตรี ๑ ให้โคผู้ ๑ ให้จิตรกรรม ๑.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วินัยของฆราวาส สิงคาลกสูตร

เมื่อ: 19 เม.ย. 2012, 14:33 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1121


พระก็มีวินัย ตำรวจก็มีวินัย ทหารก็มีวินัย ข้าราชการก็มีวินัย มาดูวินัยของฆราวาสกันบ้าง พระสูตรนี้ ชื่อว่าคิหิวินัย(วินัยของฆราวาส) เพราะฉะนั้น เมื่อฟังพระสูตรนี้แล้วปฏิบัติตามที่ได้สอนไว้ ความเจริญเท่านั้นเป็นอันหวังได้ ไม่มีความเสื่อมฉะนี้. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าทำผิดประเพณีจะมีอันเป็นไปหรือไม่

เมื่อ: 19 เม.ย. 2012, 14:15 

ตอบกลับ: 48
แสดง: 6855


ทำผิดประเพณีนั้น จะมีอันเป็นไปหรือไม่ผมไม่ทราบ แต่จะขอแนะนำให้ว่า สิ่งที่เจริญกว่า สิ่งที่ดีกว่านี้มีอยู่ ท่านอยากจะเจริญกว่านี้หรือไม่ ถ้าอยากจะเจริญกว่านี้ก็ให้เลิกนับถือผี เลิกการบูชาด้วยการฆ่าสัตว์เสีย ดีนะที่ท่านรู้อะไรดีอะไรชั่วจึงตั้งกระทู้ถาม เมื่อครั้งพุทธกาลพวกปริพาชก พวกพราหมณ์ ก็ยังออกจา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สำดับความเสื่อมแห่งพระศาสนา

เมื่อ: 19 เม.ย. 2012, 13:37 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 2293


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ๑๓. สัทธรรมปฏิรูปกสูตร [๕๓๑] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ท่านพระมหากัสสปเข้า ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นั่งสมาธิแล้วเห็นแสงสีม่วงคับ

เมื่อ: 19 เม.ย. 2012, 13:28 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 16864


นั่งสมาธิแล้วเห็นแสงสีม่วงครับ..? เมื่อพระโยคาพจรประกอบเนือง ๆ ดังนี้บ่มิช้าอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิต ก็ปรากฏแก่พระโยคาพจรนั้นแลอุคคหนิมิตปฏิภาคนิมิตจะเหมือนกันทุกพระโยคาพจรหาบ่มิได้ บางอาจารย์กล่าวว่าพระโยาคาพจรบางพระองค์อุคคหนิมิตเมื่อบังเกิดขึ้นนั้น มีสัมผัสอันเป็นสุขปรากฏดุจหนึ่งว่าเป็นปุยนุ่นบ้า...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เมตตาอย่างไร ไม่เกิดโทษ

เมื่อ: 19 เม.ย. 2012, 13:21 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 4767


เช่นนั้น เขียน:
ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุ​กข์ เป็นอาการของกรุณา...คือเมื่อได้เห็น ได้ยินว่า สัตว์บุคคลใดผู้ใดผู้หนึ่งมีทุกข์ ก็มีจิตที่คิดช่วยให้พ้นทุก​ข์ ...หรือที่เป็น ความสงสาร
เช่นนั้น เขียน:
อันตรายอันใกล้ของกรุณา คือ โทมนัส

ดีๆๆ เห็นด้วย :b35:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอวิธีทำให้ได้ฌานเร็วๆ หน่อยคับ

เมื่อ: 15 เม.ย. 2012, 12:42 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 5543


ใจเย็นๆ อย่าพึ่งรีบอยากได้ ถ้าอยากได้มากๆ เดี๋ยวมันจะสับสนท้อแท้ถึงความคลุ้มคลั่ง ๑.ต้องเรียนก่อน ว่าต้องทำอย่างไรเป็นลำดับ หนึ่ง สอง สาม ถูกต้องหรือไม่ ๒.ต้องย้อนไปย้อนมาดูว่าข้ามขั้นตอนหรือมีข้อบกพร่องตรงไหนที่จะต้องแก้ไขเพราะอะไรกรรมฐานจึงไม่เจริญ ตัดปลิโพธแล้วหรือยัง อานาปานสตินั้นมีกี่วิธี มีว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แอดมิดช่วยลบไอดีออกจากระบบด้วย และกระทู้ที่ผมตั่งด้วย

เมื่อ: 15 เม.ย. 2012, 12:29 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 2233


[กุลบุตรจะเรียนกรรมฐานต้องบำเพ็ญศีลให้บริสุทธิ์ก่อน] กุลบุตรควรชำระศีล ๔ อย่างให้หมดจดก่อน. ในศีลนั้นมีวิธีชำระให้หมดจด ๓ อย่าง คือ ไม่ต้องอาบัติ ๑ ออกจากอาบัติที่ต้องแล้ว ๑ ไม่เศร้าหมองด้วยกิเลสทั้งหลาย ๑. จริงอยู่ ภาวนาย่อมสำเร็จแก่กุลบุตรผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างนั้น. กุลบุตรควรบำเพ็ญแม้ศีลที่ท่านเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธศาสนา เป็น อเทวนิยม จริงหรือ

เมื่อ: 15 เม.ย. 2012, 11:33 

ตอบกลับ: 32
แสดง: 5093


อย่าใช้คำถามว่าเป็นเทวนิยมหรืออเทวนิยมเลย

ให้ท่านไปศึกษาพระไตรปิฎกเพิ่มก็จะได้คำตอบเองอย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องขอความเห็นสนับสนุนเลย.

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มหาสุบิน

 หัวข้อกระทู้: มหาสุบิน
เมื่อ: 10 เม.ย. 2012, 11:38 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1084


ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในกาลก่อนๆ เสือเหลืองพากันกัดกินฝูงแกะ แต่หม่อมฉันได้เห็นฝูงแกะพากันไล่กวดฝูงเสือเหลือง กัดกินอยู่มุ่มม่ำๆ ทีนั้น เสืออื่นๆ คือเสือดาว เสือโคร่ง เห็นฝูงแกะอยู่ห่างๆ ก็สะดุ้งกลัว ถึงความสยดสยอง พากันวิ่งหนีหลบเข้าพุ่มไม้และป่ารก ซุกซ่อนเพราะกลัวฝูงแกะ. หม่อมฉันได้เห็นอย่างนี้ อ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ตัวอย่างผู้ที่โกหกแล้วสาบาน

เมื่อ: 10 เม.ย. 2012, 10:59 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1791


อรรถกถา ขุททกนิกาย เปตวัตถุ อุพพรีวรรคที่ ๒ ๑๒. กรรณมุณฑเปตวัตถุ อรรถกถากัณณมุณฑเปติวัตถุที่ ๑๒ เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ทรงพระปรารภกัณณมุณฑเปรต ตรัสพระคาถานี้มีคำเริ่มต้นว่า โสณฺณโสปานผลกา ดังนี้. ได้ยินว่า ในอดีตกาล ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะ ในกิมิลนคร ยังมีอุบาสกคนหนึ่งเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มหาประเทศ

 หัวข้อกระทู้: มหาประเทศ
เมื่อ: 10 เม.ย. 2012, 10:38 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1269


มหาประเทศทางพระวินัย พระไตรปิฎก เล่มที่ ๕ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๕ มหาวรรค ภาค ๒ พระพุทธานุญาตมหาประเทศ ๔ [๙๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายเกิดความรังเกียจในพระบัญญัติบางสิ่งบางอย่างว่า สิ่งใดหนอ พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไว้ สิ่งไรไม่ได้ทรงอนุญาต จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาค. วัตถุเป็นกัปปิย...
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 24 [ พบ 360 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร