วันเวลาปัจจุบัน 18 เม.ย. 2021, 19:22  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 360 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผลึกน้ำและความสัมพันธ์กับจิต

เมื่อ: 22 มี.ค. 2012, 14:23 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1149


เบื้องต้นของการสร้างเมตตาคือ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต อุทาน โสณเถรวรรคที่ ๕ ๑. ราชสูตร [๑๑๐] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: พระเกษมทำงานรอพระยาธรรมิราช

เมื่อ: 19 มี.ค. 2012, 14:50 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 825
เริ่มนาทีที่ 3:54:00

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผลึกน้ำและความสัมพันธ์กับจิต

เมื่อ: 19 มี.ค. 2012, 13:58 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1149


ดร. มาซารุ อิโมโต เป็นแพทย์แผนใหม่ชาวญี่ปุ่นทีได้ทำการวิจัยศีกษาเกี่ยวกับผลีกของน้ำ ได้ค้นพบว่าจิตของมนุษย์และสภาพแวดล้อมรอบตัวนั้นมีผลต่อการก่อตัวของผลึกน้ำและได้เขียนหนังสือจากงานวิจัยของเขาชื่อ Hidden Messages in Water และได้ตีพิมพ์ขายทั่วโลกได้มากกว่า สี่แสนเล่ม เขาได้ทำการพิสูจน์แล้วว่าความคิดแ...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: เทพพนม เมืองแมน

 หัวข้อกระทู้: เทพพนม เมืองแมน
เมื่อ: 19 มี.ค. 2012, 13:40 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 919


 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อธิบาย เรื่อง "การปฏิบัติธรรมแบบง่าย"

เมื่อ: 19 มี.ค. 2012, 13:18 

ตอบกลับ: 106
แสดง: 11992


บุคคลที่ควรวางเฉย ..........ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ควรวางเฉย ไม่ควร เสพ ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ โกรธ มากด้วยความแค้นใจ เมื่อถูกว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็ข้องใจ โกรธเคือง พยาบาท ขึ้งเคียด ทำความโกรธ ความขัดเคือง และความโทมนัสให้ปรากฏ เปรียบเหมือนแผลเก่า ถูกไม้หร...

 บอร์ด: วิธีใช้บอร์ด-แจ้งปัญหา   หัวข้อ: ขออธิบายหน่อย

 หัวข้อกระทู้: ขออธิบายหน่อย
เมื่อ: 18 มี.ค. 2012, 11:04 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 4505


ถ้าจะลบก็ลบ แต่ก่อนจะลบขออธิบายหน่อยเห็นว่าเป็นการจำเป็น กระทู้เกี่ยวกับการสอนพลาดนั้นคือ ผมก็ยอมรับท่านกบนอกกะลานะว่าท่านพูดถูก ที่ว่าการสอนให้ทำความดีนั้นน่ะ แต่ว่าวิธีการนั้นน่ะยังไม่ถึงกับบริสุทธิ์ทั้งหมดวิธีการทางโลกก็ย่อมผิดพลาดกันได้ มีอยู่สองประเด็นประเด็นแรกที่ว่าสนับสนุนให้คนรักษาศีลห้านั้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ประเพณีการล้างกระดูกพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นของเลว

เมื่อ: 18 มี.ค. 2012, 10:10 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1152


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖ อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต โธวนสูตร [๑๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในทักษิณาชนบท มีธรรมเนียมการล้าง กระดูกแห่งญาติผู้ตาย ในธรรมเนียมการล้างกระดูกนั้น มีข้าวบ้าง น้ำบ้าง ของขบเคี้ยวบ้าง ของบริโภคบ้าง เครื่องลิ้มบ้าง เครื่องดื่มบ้าง การฟ้อนบ้าง เพลงขับบ้าง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การกระทำที่ทำให้มีฐานะร่ำรวย

เมื่อ: 18 มี.ค. 2012, 09:53 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 4900


ช่วงนี้...ลานธรรมจักรเป็นอะไรไปกันหมดหนอ...คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเพราะต้องการความสุขใจ..แต่ทำไมถึงมีแต่เรื่องเสียดสีกันไปกันมา...ไม่มีจบกันสักที....เห็นแล้วเศร้าใจจัง... การเถียงกันเรื่องทิฐิเป็นเรื่องปกติครับ เมื่อก่อนผมก็เคยเถียงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเถียงเพราะขี้เกียจ ถ้าใครหาประโยชน์จากกระทู้ต่างๆได้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ที่ไม่ควรคบ

 หัวข้อกระทู้: Re: ผู้ที่ไม่ควรคบ
เมื่อ: 18 มี.ค. 2012, 09:25 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1362


:b16:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ห้ามเรียนคัมภีร์โลกายตะ ห้ามเรียนดิรัจฉานวิชา

เมื่อ: 18 มี.ค. 2012, 09:20 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 2809


เคยอ่านเจอว่าในตำราบางแห่งว่าเป็นคัมภีร์ของพราหมณ์. แต่ให้ลองตีความตามบทนี้ดู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ที่เห็นคัมภีร์โลกายตะ ว่ามีสาระจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้หรือ ภิ. ไม่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า ภ. อันผู้ที่เห็นธรรมวินัยนี้ว่ามีสาระ จะพึงเล่าเรียนคัมภีร์โลกายตะหรือ ภิ. ไม่อย่างนั้น พ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ที่ไม่ควรคบ

 หัวข้อกระทู้: ผู้ที่ไม่ควรคบ
เมื่อ: 17 มี.ค. 2012, 15:08 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1362


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต ชิคุจฉสูตร ......ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่น่าเกลียด ไม่ควรเสพ ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นคนทุศีล มีธรรมเลวทรามไม่สะอาด มีความประพฤติน่ารังเกียจ มีการงานลึกลับ ไม่ใช่สมณะ แต่ปฏิญาณตนว่าเป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระสารีบุตรเคยยอมรับการตักเตือนจากสามเณร

เมื่อ: 17 มี.ค. 2012, 14:46 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1198


govit2552 เขียน:
แบบนี้ หรือเปล่า ที่พระไหว้ฆราวาส เหมือนในหนังจีน (พระจีน)

ไม่ใช่ให้ภิกษุไปไหว้ฆราวาสนะ ถ้าภิกษุไปไหว้ฆราวาสนะเสร็จเลย. :b39:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ห้ามเรียนคัมภีร์โลกายตะ ห้ามเรียนดิรัจฉานวิชา

เมื่อ: 17 มี.ค. 2012, 14:39 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 2809


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๗ จุลวรรค ภาค ๒ เรื่องเรียนคัมภีร์โลกายตะ [๑๘๑] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์เรียนคัมภีร์โลกายตะ ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ... เหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้าน เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ ... จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระสารีบุตรเคยยอมรับการตักเตือนจากสามเณร

เมื่อ: 16 มี.ค. 2012, 22:58 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1198


บทว่า วจนกฺขโม ได้แก่ ย่อมทนฟังคำของผู้อื่น. จริงอยู่ ภิกษุรูปหนึ่งชอบสอนผู้อื่น แต่ตัวเองถูกผู้อื่นสอนเข้า ก็โกรธ. ส่วนพระเถระให้โอวาทแก่ผู้อื่นด้วย ตัวเองแม้ถูกโอวาท ก็ยอมรับด้วยเศียรเกล้า. เล่ากันมาว่า วันหนึ่ง สามเณรอายุ ๗ ขวบเรียนพระสารีบุตรเถระว่า ท่านสารีบุตรขอรับ ชายผ้านุ่งของท่านห้อยลงมาแน่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การกระทำที่ทำให้มีฐานะร่ำรวย

เมื่อ: 16 มี.ค. 2012, 21:46 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 4900


ต้องอุดรอยรั่วทั้งหกรูก่อน [๑๗๘] อริยสาวกย่อมไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ ๖ เป็นไฉน ดูกรคฤหบดีบุตร การประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะประการ ๑ การประกอบเนืองๆ ซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่างๆ ในกลางคืน เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะประการ ๑ การเที่ยว ดูมหร...
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 24 [ พบ 360 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร