วันเวลาปัจจุบัน 17 เม.ย. 2021, 22:00  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 305 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธองค์เฉลยว่า "นิพพานเป็นผู้ให้กำเนิดจักรวาลและโลก"

เมื่อ: 14 เม.ย. 2010, 14:19 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 5900


คนดีที่โลกลืม เขียน:

เมื่อตระหนักได้ดังนี้ ก็วางเฉย ใครจะกวนตีน ใครจะไม่เชื่อ และขัดแย้ง ก็เป็นสิทธิเสรีภาพของเขา เราก็แค่เปิดเผยความจริงในพุทธศาสนาเท่านั้น ส่วนเขาจะรับได้แค่ไหน มันเป็นเรื่องของบุญกรรมของเขาเอง


นิพพานไม่มีสติ ใครเชื่อก็เป็นไปตามกรรมแหละจ้า

อนุโมทนาสาธุจ้า :b4:

:b17: :b17: :b17:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธองค์เฉลยว่า "นิพพานเป็นผู้ให้กำเนิดจักรวาลและโลก"

เมื่อ: 14 เม.ย. 2010, 14:12 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 5900


แล้วพวกเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับว่า นิพพานเป็นสุขอันประเสริฐเหนือกว่าสุขใด เราก็ต้องมารับรู้ภพภูมิอื่นเอาเองเพื่อเปรียบเทียบ มันก็แค่นั้นเอง ก็เพราะว่านิพพานBefore มันซื่อบื้อไงละจ้า นอกจากจะซื่อบื้อแล้วมันยังไม่มีสติด้วยละจ้า ถ้ามันมีสติรู้ตัวว่า นิพพานเริ่มแรก มันเป็นสุขประเสริฐที่สุดแล้ว ก็อยู่ใ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: บันทึกการเจริญสติของข้าพเจ้า

เมื่อ: 14 เม.ย. 2010, 13:38 

ตอบกลับ: 386
แสดง: 59661


varinne เขียน:

สภาวะจิตถกเถียงกัน เราไม่รู้ว่าเราเคยเจออะเปล่า
แต่ว่าเราไม่รู้เท่าไรเลยว่าเป็นยังไงอะที่เธอไม่รู้ก็เพราะว่าเธอไม่มีสติไงละจ้า

อนุโมทนาสาธุจ้า :b8:

:b4: :b4: :b4:

:b53: :b53: :b53:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สติ...เกิด...ทำให้หยุดคิด(หลง)/อยาก(ตัณหา)

เมื่อ: 14 เม.ย. 2010, 13:18 

ตอบกลับ: 275
แสดง: 38497


enlighted เขียน:
varinne เขียน:
อุ้ยแหมม... เจอคนแก่เยอะๆแบบนี้ สู้ไม่ไหวเลยคะ อิอิ :b48:


แสดงว่าพละอินทรีย์ ยังอ่อน


สติก็ยังอ่อน ปัญญาก็ยังอ่อน อิอิ

:b4: :b4: :b4:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: บันทึกการเจริญสติของข้าพเจ้า

เมื่อ: 14 เม.ย. 2010, 13:17 

ตอบกลับ: 386
แสดง: 59661


ใจทำสงบ ใจทำฟุ้งซ่าน ใจทำแค้น ใจทำได้ใจ ใจทำเสียใจ ใจทำเจ็บแสบ ใจทำอาฆาต ใจทำเร่าร้อน ใจทำทุรนทุราย ใจทำสบาย ใจทำเฉย ใจทำนิ่ง ใจทำโมโห ใจทำพอใจ ใจทำไม่พอใจ ใจทำค้นหา ใจทำซึม ใจทำเศร้า ใจทำมั่นใจ ใจทำไม่มั่นใจ ใจทำเผลอ ใจทำสงสัย ใจหมั่นใส้ ใจทำขอบคุณ ใจทำอบอุ่น ใจทำอ้างว้าง ใจทำเกลียด ใจทำชอบ ใจทำเย่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธองค์เฉลยว่า "นิพพานเป็นผู้ให้กำเนิดจักรวาลและโลก"

เมื่อ: 13 เม.ย. 2010, 23:39 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 5900


2 มาตรฐานอะไร เพ้อเจ้อใหญ่แล้ว ทุกอย่างต้องมีการเปรียบเทียบ มีสีขาวก็ต้องมีสีดำและสีอื่นๆเปรียบเทียบ เราจึงจะรู้ว่านั่นคือสีขาว ก็เอ็งกับข้าและทุกจิตอยู่ในนิพพานเริ่มแรก มันเป็นสุขประเสริฐที่สุดแล้ว แต่เอ็งกับข้าและทุกจิตมันไม่พอใจ มันอยากรู้ว่าภพภูมิอื่นๆเปรียบเทียบแล้ว มันไม่ดีกว่านิพพานของเราจริ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธองค์เฉลยว่า "นิพพานเป็นผู้ให้กำเนิดจักรวาลและโลก"

เมื่อ: 13 เม.ย. 2010, 23:09 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 5900


แล้วแต่จะคิดครับ มารที่อยู่ในใจคุณก็ต้องว่าผมนำเอาพุทธพจน์มาตีไข่ใส่สี และมีมิจฉาทิฏฐิ เป็นธรรมดา แล้วแต่บุญแต่กรรมของคุณ ผมแค่มาบอกความจริงต่อโลกเท่านั้น ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ เป็นสิทธิเสรีภาพของเขา กรุณาตีความพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าด้วยว่า ตีความอย่างไร จึงจะไม่ใช่ตีไข่ใส่สี สังขตธาตุ ไม่ใช่โลก จั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธองค์เฉลยว่า "นิพพานเป็นผู้ให้กำเนิดจักรวาลและโลก"

เมื่อ: 13 เม.ย. 2010, 22:52 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 5900


เริ่มแรกจากนิพพานซื่อบื้อ

จึงสร้างเกมค้นหาตัวตนซื่อบื้อที่แท้จริงขึ้นมา

ตัวตนซื่อบื้อจึงมาหลงเล่นเกมซื่อบื้อที่ตัวเองสร้างขึ้น

ในที่สุดตัวตนซื่อบื้อก็ได้ค้นพบว่าตัวตนที่แท้จริงก็คือตัวตนที่โค-ตะ-ระ ซื่อบื๊อ ซื่อบื้อ

ซื่อบื้อที่โลกลืม :b34:


อนุโมทนาสาธุจ้า


:b4: :b4: :b4:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธองค์เฉลยว่า "นิพพานเป็นผู้ให้กำเนิดจักรวาลและโลก"

เมื่อ: 13 เม.ย. 2010, 22:41 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 5900


นิพพานเริ่มแรกที่เราอยู่นั้น ยังไม่มีสิ่งเปรียบเทียบให้เห็นว่า นิพพานของเราเป็นภาวะที่ดีที่สุดแล้ว เราจึงต้องให้อิสระกับทุกจิตสามารถเข้ามาอยู่ในสังสารวัฏได้ โดยให้อิสระกับจิตปภัสสรสามารถติดอวิชชาได้ เพื่อให้มันลงมาใช้จิตสังขารและขันธ์เล่นสนุกอยู่ในสังสารวัฎ เมื่อมันปราถนาจะออกจากสังสารวัฎ มันก็ต้อง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ศึกษาทางและวิธีไปสู่นิพพานด้วยภาพ

เมื่อ: 13 เม.ย. 2010, 22:17 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 3818


tongue อนุโมทนาสาธุกับคุณ noomairu คุณ julapinan ที่เข้าถึงธรรมและประสบความสำเร็จครับ :b8: :b8: :b8: :b12: :b12: :b12: :b16: :b16: :b16: :b1: :b1: :b1: ทำไมพระพุทธเจ้าสมณโคดม ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำลายตัวตนลงได้แล้ว จึงตรัสว่า "เมื่อเราอยู่ในที่เฉพาะพระพักตร์พระพุทธทีปังกร เรารู้สึึกว่าไม...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: บันทึกการเจริญสติของข้าพเจ้า

เมื่อ: 13 เม.ย. 2010, 21:49 

ตอบกลับ: 386
แสดง: 59661


ไหงกระทู้นี้เริ่มมีลางไม่ดี=_= ขอให้คุณวารินเน่ฝึกฝนและทำต่อเนื่องไปเถอะนะค่ะ มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีคนลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ดีๆ^^~ ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ ส่วนใครที่มายุ่งย่ามก็ถือซะว่าเป็นมารก็แล้วกันนะค่ะ บางอย่างเราก็ต้องทำใจ เหมือนที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า "เราหยุดแล้ว ท่านตั้งหากที่ยัง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธองค์เฉลยว่า "นิพพานเป็นผู้ให้กำเนิดจักรวาลและโลก"

เมื่อ: 13 เม.ย. 2010, 21:40 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 5900


อย่าเพิ่งมองข้ามช็อตสิครับ ช็อตแรก คือ ทุกสรรพจิตต้องหาตัวเองให้พบว่าพวกเราล้วนเป็นพุทธะ (อณูของพระเจ้า) แล้วพวกเราจะต้องเข้านิพพานให้ได้หมด เกมแรกนี้ยังไม่จบเลย ซึ่งกว่าจะจบเกมช็อตแรกก็คงจะกัลปวสานล่ะครับ บางทีอาจจะไม่มีวันจบช็อตแรกด้วยซ้ำไป เพราะบางจิตติดใจการเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา เป็นพรหม ฯลฯ พวก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สติ...เกิด...ทำให้หยุดคิด(หลง)/อยาก(ตัณหา)

เมื่อ: 13 เม.ย. 2010, 21:34 

ตอบกลับ: 275
แสดง: 38497


สาธุจ้า... :b8: ขอบคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับ ธรรมฉบับเปิบพิสดาร หม้อมันก็อยู่แถวนั้นมาแต่เดิมแล้ว ไม่หิ้วไปหรอกจ้า คิกคิก.. :b32: เชิญสนทนากันต่อนะคะ :b19: :b17: ไปแระจ้า.. จุ๊บุ จุ๊บุ :b4: :b29: http://i116.photobucket.com/albums/o8/kedluvu/02cartoon/8f39936b.gif สาธุจ้า... หม้อของเธอมันก็อยู่แ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: บันทึกการเจริญสติของข้าพเจ้า

เมื่อ: 13 เม.ย. 2010, 21:34 

ตอบกลับ: 386
แสดง: 59661


คนฝึกม้า รับจ้างฝึกม้าที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง เขาไปสนทนากับพระพุทธเจ้า เลยสนทนากันถึงเรื่องการฝึกม้า ถ้าว่าม้าตัวนั้นฝึกไม่ได้เท่าที่ฝึกที่สุดแล้วก็ปล่อยให้เจ้าของไป มันก็เป็นม้าเลว ไปทำเสียชื่อผู้ฝึกม้าแล้วจะทำอย่างไร คนฝึกม้าก็ว่าข้าพเจ้าก็ฆ่าม้านั้นเสีย ไม่ให้ทำลายชื่อเสียงของข้าพเจ้า เพราะม้าตัวน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สงสัย

 หัวข้อกระทู้: Re: สงสัย
เมื่อ: 13 เม.ย. 2010, 15:06 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1153


สงสัย เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

แมลงวัน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

ยุง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

........................

เพราะมีตัวตน จึงไปให้ความสำคัญกับบรรดาสิ่งที่เคลื่อนไหว

อยู่ที่รู้ จึงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

อนุโมทนาสาธุจ้า

:b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 19 จากทั้งหมด 21 [ พบ 305 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร