วันเวลาปัจจุบัน 19 เม.ย. 2021, 19:38  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 305 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: "ผีเสื้อขยับปีกทำให้เกิดพายุ" (จาก "butterfly effect")

เมื่อ: 12 พ.ค. 2010, 14:04 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 5922


ทฤษฎีความอลวน[1] (อังกฤษ: Chaos theory) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมของระบบพลวัต (คือ ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เปลี่ยนไป) โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบที่เรียกว่าเคออสนี้ จะมีลักษณะที่ปั่นป่วนจนดูคล้ายว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นแบบสุ่มหรือไร้ระเบียบ (random/stochasti...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าอธิบายว่า อัตตา(ตน)คือธรรม

เมื่อ: 11 พ.ค. 2010, 23:33 

ตอบกลับ: 51
แสดง: 7845


คุณ"enlighted"ครับ ถ้าไม่เบื่อหน่าย แม้ในรูป ไม่เบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ไม่เบื่อหน่ายแม้ในสัญญา ไม่เบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลาย ไม่เบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ อายตนะนิพพานย่อมไม่เกิดขึ้น เพราะอายตนะนิพพานเกิดขึ้นได้เมื่อเบื่อหน่าย เมื่อสิ้นกำหนัดเท่านั้น เพราะสิ้นกำหนัด จิตก็พ้นจากจิตสังขาร เมื่อ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: บันทึกการเจริญสติของข้าพเจ้า

เมื่อ: 11 พ.ค. 2010, 23:27 

ตอบกลับ: 386
แสดง: 59717


:b32: อิอิ

อนุโมทนาสาธุจ้า
:b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าอธิบายว่า อัตตา(ตน)คือธรรม

เมื่อ: 11 พ.ค. 2010, 23:22 

ตอบกลับ: 51
แสดง: 7845


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต ๓. นิพพานสูตรที่ ๓ [๑๖๐] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาค ทรงชี้แจงให้ภิ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว

เมื่อ: 11 พ.ค. 2010, 22:56 

ตอบกลับ: 225
แสดง: 35771


หลับอยุ่ เขียน:
แปลงเพศมา แต่สำนวนยังอยู่เลยนะ :b32:

อิอิ :b32:

วานรหลับอยู่ชอบประกอบเลโก้เป็นสัตว์2เพศ ว้อยๆๆๆๆ


อนุโมทนาสาธุจ้า
:b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มารอยู่ใกล้ตัว อย่าไปมองไกล

เมื่อ: 11 พ.ค. 2010, 22:37 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1482


อิอิ บ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวัน ละจ้าๆ บ้านเราสะอาด บ้านเขาสกปรก บ้านเราซกมก บ้านเขาดูดี๊ดูดี บ้านเรา บ้านเขา ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ บ้านเราต้องสะอาดๆๆๆๆๆๆๆๆ ปัดๆๆๆๆ กวาดๆๆๆๆ เช็ดๆๆๆๆ ถูๆๆๆๆ พอปัดก็ดูสะอาด พอกวาดก็พอดูได้ ไม่ปัดกวาดเช็ดถู สะอาดหายไป โอ๊ยๆๆๆๆๆ บ้านเราๆๆๆๆๆ บ้านเราต้องสะอาดๆๆๆๆๆ ต้องปัด ต้องกว...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว

เมื่อ: 11 พ.ค. 2010, 22:25 

ตอบกลับ: 225
แสดง: 35771


หลับอยุ่ เขียน:
หลับอยุ่ เขียน:
ดูแล้วว้อย :b13:

อืม :b6: อ่านดูแล้วเหมือนใคร จะเอาอย่างอื่นที่ไม่ใช่มาเป็นจิต เลย อ่า :b32: :b32: :b32:


:b32: อิอิ

วานรหลับอยู่ได้เลโก้ ว้อยๆๆๆๆๆ


อนุโมทนาสาธุจ้า
:b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว

เมื่อ: 11 พ.ค. 2010, 15:03 

ตอบกลับ: 225
แสดง: 35771


[๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วานรเมื่อเที่ยวไปในป่าใหญ่จับกิ่งไม้ ปล่อย กิ่งนั้น ยึดเอากิ่งอื่น ปล่อยกิ่งที่ยึดเดิม เหนี่ยวกิ่งใหม่ต่อไป แม้ฉันใด ร่างกาย อันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ที่ตถาคตเรียกว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณ บ้าง จิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคืนและกลางวัน ก็ฉ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว

เมื่อ: 11 พ.ค. 2010, 14:57 

ตอบกลับ: 225
แสดง: 35771


อิอิ ธาตุรู้จะเรียกว่าอะไรก็รู้เจ๋ยๆ ละจ้าๆ ไม่เป็นขันธ์ใดในขันธ์ทั้งหลายที่ไม่เที่ยง ไม่เป็นอะไรเลย ละจ้าๆ อิอิ จิตหนึ่ง ไม่เป็นอะไรเลย แล้วเที่ยงและไม่เที่ยงมาจากไหน ละจ้าๆ เพราะไม่รู้เจ๋ยๆ จึงไปยึดมั่นกับทั้งเที่ยงและไม่เที่ยง ละจ้าๆ .. จิตหนึ่ง ไม่เป็นอะไรเลย ... noomairu พิมพ์เอง เออเอง ว่า &q...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว

เมื่อ: 10 พ.ค. 2010, 23:59 

ตอบกลับ: 225
แสดง: 35771


จิต เป็นเพียง "ธาตุรู้" จริงหรือ? จริงสิครับ จิตเป็นธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุ ที่ม่ใช่วิญญาณขันธ์ที่เป็นขันธฺ๑ในขันธ์๕ :b39: ท่านแสดง จิต โดยธาตุ และปะปน กับการแสดง จิต โดยขันธ์ เช่นนั้น จะถาม 2 ปะเด็น เพื่อความเข้าใจเรื่องจิต แก่สหธรรมิก 1. จิต เป็นเพียง "ธาตุรู้ หรือมโนวิญญาณธาตุ"...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว

เมื่อ: 10 พ.ค. 2010, 23:41 

ตอบกลับ: 225
แสดง: 35771


อิอิ ธาตุรู้จะเรียกว่าอะไรก็รู้เจ๋ยๆ ละจ้าๆ ไม่เป็นขันธ์ใดในขันธ์ทั้งหลายที่ไม่เที่ยง ไม่เป็นอะไรเลย ละจ้าๆ จิต เป็นเพียง ธาตุรู้ เจ๋ยๆ จริงหรือ? จิต ไม่เป็นขันธ์ใดที่ไม่เที่ยง ไม่เป็นอะไรเลย -- จิตก็เที่ยง สิ จริงหรือ? อิอิ จิตหนึ่ง ไม่เป็นอะไรเลย แล้วเที่ยงและไม่เที่ยงมาจากไหน ละจ้าๆ เพราะไม่รู้เ...

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: เปลี่ยนชีวิตด้วยวิถีแห่งโดราเอมอน

เมื่อ: 10 พ.ค. 2010, 15:38 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 14227


สุดท้ายปลายทางความทุกข์ มันรวมลงที่ใจ แม้ทุกข์กาย สุดท้ายที่ทุกข์เพราะมันเนื่องไปถึงใจ ใจต่างหาก เป้นผู้ทุกข์ตัวจริง อิอิ กายไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา บังคับบัญชาไม่ได้ ใจไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา บังคับบัญชาไม่ได้ เพราะมีตัวตน จึงไปยึดมั่นทั้งกายและใจว่าเป็นตัวเรา ของเรา ละจ้าๆ มีตัวเองตะหาก เป็นผ...

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: เปลี่ยนชีวิตด้วยวิถีแห่งโดราเอมอน

เมื่อ: 10 พ.ค. 2010, 15:21 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 14227


ภาวนาไปภาวนามา เรื่องเล็กๆ ดูจะทำความหวั่นไหวได้มาก แพ้เรื่องเล็ก แต่เรื่องใหญ่ กลับเบา ล่วงไปง่ายดายราวกับลมพัดผ่าน คือรู้สึกถึงลมกระทบเพียงเล็กน้อย :b43: :b43: :b43: เพราะเราตั้งการ์ดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ กดข่มอารมณ์ เตรียมใจตั้งรับไว้ให้มีสติกับ "เฉพาะเรื่อง" ที่ตั้งใจ แต่พอเรื่องเล้กๆ ...

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: เปลี่ยนชีวิตด้วยวิถีแห่งโดราเอมอน

เมื่อ: 10 พ.ค. 2010, 15:11 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 14227


ผมคิดว่าผมได้มาทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์นี่ ก็เพราะโดเรมอนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับ ต้องขอขอบคุณโดเรมอน หรือที่จริงคือ ขอบพระคุณคุณฟูจิโอะ ฟูจิโกะ ผู้ล่วงลับนั่นเองครับ อิอิ :b32: สัตว์โลกไม่ได้เป็นไปตามกรรมซะแล่ว ละจ้าๆ ชาติสยามเป็นไปตามฟูจิโอะและโดเรมอนซะแล่วๆๆ ละจ้าๆ อนุโมทนาสาธุจ้า :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าอธิบายว่า อัตตา(ตน)คือธรรม

เมื่อ: 10 พ.ค. 2010, 14:47 

ตอบกลับ: 51
แสดง: 7845


หมายถึง สรรพสิ่งและสรรพสัตว์ที่อยู่ใน 3 ภพ เพราะมันไม่เที่ยง และยังเป็นทุกข์อยู่ แต่นิพพานนั้นเที่ยงและไม่มีทุกข์ จึงพ้นจากกฎแห่งไตรลักษณ์ อิอิ ก็นิพพานBeforeของคุณคนดีฯ มันไม่เที่ยงและยังเป็นทุกข์อยู่ ละจ้าๆ สรรพสิ่งและสรรพสัตว์จึงต้องมาวนเวียนอยู่ในภพต่างๆๆๆๆๆๆ ละจ้าๆ อนุโมทนาสาธุจ้า :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 21 [ พบ 305 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร