วันเวลาปัจจุบัน 26 ก.พ. 2020, 08:39  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 4901 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นโลก

เมื่อ: 22 มี.ค. 2019, 17:29 

ตอบกลับ: 158
แสดง: 2672


นี่ก็อีกคนไม่ดูตาม้าตาเรือ ไปอ่านว่าปัญญาเกิดได้ยังไงให้มันเข้าใจตรงทางที่ปัญญาเกิด นะนะนะ พูดไปอย่างหลง ๆ เจื้อยแจ้วไปเรื่อย มัวแต่ดูหนังสือ ความคิดก็ได้แต่หลงไปกับตัวหนังสือ ... ไหลไปตาม สังขารอันว่าด้วยเรื่องปัญญา ไปดูผิดที่ ก็ไหลไปเรื่อย เหมือนคนเดินป่าแล้วดูแผนที่เดินป่าแล้วเที่ยวชี้นกชี้ไม้ ว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นโลก

เมื่อ: 22 มี.ค. 2019, 17:26 

ตอบกลับ: 158
แสดง: 2672


Kiss มีตัวตนแยกออกไปทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ฟังคำสอนอยู่นั่นน่ะ ทำไม่รู้สึกตัวตามเป็นทำรู้สึกตัวตามความคิดตัวเองค่ะ onion onion onion นี่ก็อีกคนไม่ดูตาม้าตาเรือ ไปอ่านว่าปัญญาเกิดได้ยังไงให้มันเข้าใจตรงทางที่ปัญญาเกิด นะนะนะ พูดไปอย่างหลง ๆ เจื้อยแจ้วไปเรื่อย มัวแต่ดูหนังสือ ความคิดก็ได้แต่หลงไปกับตัวหนัง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นโลก

เมื่อ: 22 มี.ค. 2019, 17:24 

ตอบกลับ: 158
แสดง: 2672


นี่ก็อีกคนไม่ดูตาม้าตาเรือ ไปอ่านว่าปัญญาเกิดได้ยังไงให้มันเข้าใจตรงทางที่ปัญญาเกิด นะนะนะ พูดไปอย่างหลง ๆ เจื้อยแจ้วไปเรื่อย มัวแต่ดูหนังสือ ความคิดก็ได้แต่หลงไปกับตัวหนังสือ ... ไหลไปตาม สังขารอันว่าด้วยเรื่องปัญญา ไปดูผิดที่ ก็ไหลไปเรื่อย เหมือนคนเดินป่าแล้วดูแผนที่เดินป่าแล้วเที่ยวชี้นกชี้ไม้ ว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นโลก

เมื่อ: 22 มี.ค. 2019, 16:41 

ตอบกลับ: 158
แสดง: 2672


นี่ก็อีกคนไม่ดูตาม้าตาเรือ ไปอ่านว่าปัญญาเกิดได้ยังไงให้มันเข้าใจตรงทางที่ปัญญาเกิด นะนะนะ พูดไปอย่างหลง ๆ เจื้อยแจ้วไปเรื่อย มัวแต่ดูหนังสือ ความคิดก็ได้แต่หลงไปกับตัวหนังสือ ... ไหลไปตาม สังขารอันว่าด้วยเรื่องปัญญา ไปดูผิดที่ ก็ไหลไปเรื่อย เหมือนคนเดินป่าแล้วดูแผนที่เดินป่าแล้วเที่ยวชี้นกชี้ไม้ ว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นโลก

เมื่อ: 22 มี.ค. 2019, 13:08 

ตอบกลับ: 158
แสดง: 2672


กบนอกกะลา เขียน:
ใครสงสัยเรื่องขอทาน...เปลี่ยนรึไม่เปลี่ยนชุดขาว...กันละแม่คูณ


อาการสนทนาไม่อยู่กับร่องกับรอย ...

หาฝอยหาตะเข็บไปเรื่อย

:b1:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นโลก

เมื่อ: 21 มี.ค. 2019, 16:20 

ตอบกลับ: 158
แสดง: 2672


อินทรีย์พละพร้อม จิตผ่องแผ้วปราศจากกิเลสควรแก่การงานน้อมไปในญาณ อริยมรรคก็จัดการทำกิจในอริยสัจ ๔ เอง สภาวะนั้นมันเหนือกาลเหนือเวลา มันไม่เกิดดับเป็นแสนโกฏิขณะอย่างนั้นหรอกครับ :b12: คิดทุกคำที่ไม่รู้จักเลยนะคุณ รู้จักอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ที่ตัวเองมีไหมคะ ปัญญินทรีย์คือขณะที่ปัญญาเป็นใหญ่ในการรู้ค...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นโลก

เมื่อ: 21 มี.ค. 2019, 12:12 

ตอบกลับ: 158
แสดง: 2672


อินทรีย์พละพร้อม จิตผ่องแผ้วปราศจากกิเลสควรแก่การงานน้อมไปในญาณ อริยมรรคก็จัดการทำกิจในอริยสัจ ๔ เอง สภาวะนั้นมันเหนือกาลเหนือเวลา มันไม่เกิดดับเป็นแสนโกฏิขณะอย่างนั้นหรอกครับ :b12: คิดทุกคำที่ไม่รู้จักเลยนะคุณ รู้จักอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ที่ตัวเองมีไหมคะ ปัญญินทรีย์คือขณะที่ปัญญาเป็นใหญ่ในการรู้ค...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เปิดโอกาสให้กับคนที่ภาวนาไม่เป็นได้ซักถาม

เมื่อ: 21 มี.ค. 2019, 12:00 

ตอบกลับ: 288
แสดง: 5678


rolleyes

มาปูเสื่อรออ่าน ... :b16:

เมื่อ ดวงจันทร์ แสดงอิทธิพล
ทัศนะในโซนธาตุน้ำจะแสดงความเด่น

:b1: :b1: :b1:

รอชม รอชม

:b16: :b16: :b16:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อาจเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้ ( ความเห็นอนิจ

เมื่อ: 20 มี.ค. 2019, 14:38 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 1158


นี่แหละจุดเริ่มต้นของความรัก :b32: :b32: :b32: :b15: :b15: :b15: แต่เท่าที่เอกอนรู้ (รู้สึก) น้องเมเป็นฝ่ายเลือกได้น่ะ... :b32: เช่นว่า ถ้าน้องเมจะไม่คุยกับเอกอน ไม่ใช่เอกอนพอใจที่จะเลือกคุยหรือเลือกไม่คุยนะ น้องเม เลือกได้ จร้าาาาาา :b12: ซึ่งถ้าหากว่าน้องเมคุยด้วย (หรือคนในกลุ่มน้องเมคุยด้วย) จงใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อาจเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้ ( ความเห็นอนิจ

เมื่อ: 20 มี.ค. 2019, 10:05 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 1158


:b32: :b32: :b32: หาโอกาสเข้ามาแทรกไม่ได้เลย... :b32: :b32: :b32: กับเรื่อง มิจฉา หรือ สัมมา เอกอนยังไม่มีความเห็นใด ๆ เพราะ ความรู้สึกเอกอน ไม่ได้น้อมไปในทั้ง 2 ฝั่งอย่าง เต็มที่ ซึ่งบางครั้ง เอกอนก็บอกไม่ได้ ว่า ผู้ปฏิบัติจะต้องทรงตัวอยู่ในแต่เขตแดนแห่งสัมมาอย่างเดียวหรือไม่ ในวันที่ ความรู้ทางธร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ฐานะของความคิด ในระบบการดำเนินชีวิตที่ดี

เมื่อ: 19 มี.ค. 2019, 21:40 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 394


:b12:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นโลก

เมื่อ: 19 มี.ค. 2019, 12:33 

ตอบกลับ: 158
แสดง: 2672


:b32: :b32: :b32:

โอยยยยยย่ ... ขรรม

:b32: :b32: :b32:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: วิปัสนากรรมฐานกับนั่งสมาธิต่างกันอย่างไรคะ

เมื่อ: 18 มี.ค. 2019, 20:54 

ตอบกลับ: 278
แสดง: 69583


ฉัน คือ LUNA ลูน่า (Luna) คือ พระจันทร์ ในภาษาละติน :b1: ผมคิดว่า แปลว่า รู้น่า เสียอีก รู้น่า รู้แล้ว เข้าใจแล้ว แปลผิด เพราะไม่เก่งภาษา ต้องขออภัยด้วยครับในความ โง่ที่ยังมีอยู่ โง่เพราะไม่ได้เรียน แต่เมื่อไรได้เรียนรู้แล้วก็ คงจะหายโง่ :b1: อิอิ จริง ๆ ตั้งใจจะทักทายคุณ Luna เพราะเอกอนมีความคิดว่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความรู้ (ปัญญา) VS ความรู้สึก (ชอบ,ไม่ชอบ)

เมื่อ: 18 มี.ค. 2019, 20:46 

ตอบกลับ: 679
แสดง: 8864


คึกคัก! แห่ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในกทม.พุ่ง 87.22% ไม่มีเขตใดต่ำกว่า 80% https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/03/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%877-728x546.jpg ht...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความรู้ (ปัญญา) VS ความรู้สึก (ชอบ,ไม่ชอบ)

เมื่อ: 18 มี.ค. 2019, 20:39 

ตอบกลับ: 679
แสดง: 8864


s004 s004 s004
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 327 [ พบ 4901 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร