วันเวลาปัจจุบัน 17 เม.ย. 2021, 07:27  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1665 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "ทำไมท่านสอนเรื่องกาย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 02 เม.ย. 2021, 06:08 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 235


. "ทำไมท่านสอนเรื่องกาย" " .. การที่ท่านสอนกายคตาสติ "ก็เพื่อแก้ความหลงให้ถูกตามหลักธรรมชาติแห่งความเป็นของกาย" นับตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปจนถึงข้างในสุดและ "ทุกชิ้นไม่มีส่วนไหนที่จะน่าพึงปรารถนา" ในร่างกายของเราและของใครก็ตาม "หากได้พิจารณาตามนี้แล้วจะไม่หลงและจะ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "คนที่มีบุญ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 01 เม.ย. 2021, 06:37 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 222


. "คนที่มีบุญ" " .. คนที่มีบุญนั้น "บุญย่อมคอยจ้องที่จะเข้าช่วยอยู่แล้ว" เพียงแต่เปิดโอกาสให้เข้าช่วย คอยเปิดใจรับนั้นเอง "การเปิดใจรับ ก็คือเปิดอารมณ์ที่หุ้มห่อออกเสีย" แม้ชั่วขณะหนึ่ง "ด้วยสติกำหนดทำใจตามวิธีของพระพุทธเจ้า" เมื่อบุญได้โอกาสพรั่งพรูเข้าม...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ถ้าเราคุมจิตได้ ก็ไม่ไปทุคติ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 31 มี.ค. 2021, 06:11 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 345


. "ถ้าเราคุมจิตได้ ก็ไม่ไปทุคติ" " .. "สติคอยควบคุมจิตตัวนั้น ให้อยู่ในอำนาจของเรา" ให้คิดก็ได้ ไม่ให้คิดอยู่เฉย ๆ ก็ได้ จะปรุงจะแต่งก็ได้ ไม่ปรุงไม่แต่งอยู่ฉย ๆ ก็ได้ "เรียกว่าเราคุมตัวจิตได้แล้ว" เราคุมจิตอยู่ในอำนาจของเรา "คนเราเวลาตาย ถ้าเราคุมจิตได้แล้วมั...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น" (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)

เมื่อ: 30 มี.ค. 2021, 06:22 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 332


. "การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น" " .. "การปฏิบัติธรรม คือเบื้องต้นเราก็ฝึกสมถะ" คือการบริกรรม "พุทโธ หรือ ธรรมโม สังโฆ" บทใดบทหนึ่ง "ซึ่งเป็นเครื่องที่จิตเรามันจะจับเอาให้มั่น" ข้อสำคัญให้ใจของเรามันอยู่ในคำบริกรรมั้น ๆ เมื่อจิตลงเต็มที่ "คำว่าพุทโธนั้นก็...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "สามทัพธรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 29 มี.ค. 2021, 06:31 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 345


. "สามทัพธรรม" - "ราคะ" โทษหนัก แต่บุคคลเห็นเป็นของเบา ค่อยเกิดช้า ๆ แต่แก้ยาก - "โทสะ" โทษหนัก เผ็ดร้อน เกิดง่าย หายเร็ว - "โมหะ" โทษเบาเกิดช้า แต่ถ้าไม่รู้จักวิธีแก้แลแก้ไม่ถูกทาง ไม่มีวันจะหายเลย .. ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ห้ามพระสงฆ์ใช้อาวุธอันคมแข็งแ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ผู้ภาวนา คือผู้ทำเอาแก่นศาสนา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 28 มี.ค. 2021, 06:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 341


. "ผู้ภาวนา คือผู้ทำเอาแก่นศาสนา" ".. พระพุทธเจ้าว่าให้ภาวนา "ภาวนาชั่วช้างพับหูชั่วงูแลบลิ้น ก็มีอานิสงส์อักโขอักขัง" ให้เราตั้งใจภาวนา "พุทโธ ๆ" พระพุทธเจ้าว่า ผู้บวชเข้ามาในศาสนาของเราตถาคต ได้ศึกษาเล่าเรียนแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์จบหมด ได้สวดมนต์ กลางวันยังมี...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "ศีลธรรมไม่ต้องขอจากพระ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 27 มี.ค. 2021, 06:14 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 275


. "ศีลธรรมไม่ต้องขอจากพระ" " .. คำว่า "ศีลธรรม" ในหลักธรรมชาตินั้น " ไม่ต้องไปขอรับมาจากพระหรือจากใคร" ตามวัดหรือตามสถานที่ต่าง ๆ แล้ว "จึงจะเกิดเป็นศีลธรรมขึ้นมา" แม้เพียงแต่ผู้รักษาความถูกความดีงามประจำนิสัย "แล้วประพฤติแต่สิ่งถูกและดีงามแก่ตนและแก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "หลักรักษาใจ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)

เมื่อ: 26 มี.ค. 2021, 06:41 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 386


. "หลักรักษาใจ" " .. "ทำบุญทำทาน การรักษาศีล เจริญเมตตาภาวนาเป็นหลักรักษาใจ" เพราะใจเป็นนามธรรม เรามองไม่เห็นแต่ต้องอาศัยการปฏิบัติ ทางกาย วาจา มีการไหว้พระสวดมนต์เวลาจะหลับจะนอน ต่อจากนั้นจะนั่งพับเพียบหรือขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออก "หายใจเข้าก็พุทโธ หายใจออกก็พุทโธ&q...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "การเพ่งโทษผู้อื่นทำให้ใจไม่เป็นสุข" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 25 มี.ค. 2021, 06:47 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 265


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=74846 . "การเพ่งโทษผู้อื่นทำให้ใจไม่เป็นสุข" " .. เมื่อโกรธก็มักจะเพ่งโทษไปที่ผู้อื่นว่า เป็นเหตุให้ความโกรธเกิดขึ้น คือมักจะไปคิดว่าผู้อื่นนั้นพูดเช่นนั้น ทำเช่นนั้นที่กระทบกระเทือนถึงผู้โกรธ "การเพ่งโทษผู้อื่นเช่นนี้ ไม่ใช่เ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ใจเป็นผู้สร้างเหตุ" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

เมื่อ: 24 มี.ค. 2021, 06:36 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 385


. "ใจเป็นผู้สร้างเหตุ" " .. ใจเป็นมรดกมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ "ศาสนาใด ๆ ก็มีใจเป็นหัวหน้า" กายวาจาเป็นผู้รับใช้ของใจเท่าที่ควร เว้นไว้แต่ในสมัยธาตุสี่ ดินน้ำลมไฟวิกลวิการจนเกินเหตุเคลื่อนไหวไม่ได้ ใจก็ใช้ไม่ได้ตามประสงค์ สำหรับกายวาจามิได้รับเหตุรับผลในทางดีทางชั่วกับใจใด ๆ ทั้...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บุญสำเร็จด้วยการภาวนา" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

เมื่อ: 23 มี.ค. 2021, 06:34 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 377


. "บุญสำเร็จด้วยการภาวนา" " .. "ภาวนามัย" บุญสำเร็จด้วยการภาวนา ทำดึทั้งกลางวัน กลางคืน ยืนเดินั่งนอน ทุกอิริยาบถ ถึงกระนั้นก็ตาม "กิเลสมารสังขารมาร ก็ไม่วายมาโกหกให้คนลุ่มหลงมัวเมา" ดิ้นรนวุ่นวายตามอำนาจกิเลส "ไม่ยอมให้ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนา" เครื่องห...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ปฏิบัติให้มาก" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 22 มี.ค. 2021, 06:31 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 376


. "ปฏิบัติให้มาก" " .. "การปฏิบัติเป็นของสำคัญมาก" ถึงแม้จะไม่ได้เรียน หากว่าปฏิบัติเป็นเสียแล้ว "เข้าถึงธรรมะธรรมโมแล้วจะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง" เมื่อครั้งพุทธกาล ท่านไม่ใคร่ได้ศึกษาเล่าเรียนเท่าไรนัก "เล่าเรียนบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ เพียงบทกรรมฐานเท่านั้นเอง&qu...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "ธรรมทานที่แท้จริง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 21 มี.ค. 2021, 06:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 256


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__paragraph_1_135.jpg . "ธรรมทานที่แท้จริง" " .. การให้ธรรมที่แท้จริง "ย่อมหมายถึงการทำตนเองของทุกคนให้มีธรรม" ให้ธรรมในตนปรากฏแก่คนทั้งหลายโดยอัตโนมัติ "ไม่ต้องมีการแสดงออกเป็นการสั่งสอนด้วยวาจา" หรือเช่น "ด้วยกา...

 บอร์ด: ท่านพ่อลี ธมฺมธโร (พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์)   หัวข้อ: "ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเสียสละ" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

เมื่อ: 20 มี.ค. 2021, 06:36 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 326


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1238206797.jpg_206.jpg . "ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเสียสละ" พ่อลีท่านกล่าวว่า " .. "ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมีการเสียสละ" ไม่เห็นแก่ตัว "บุคคลใดมีธรรมอันพอจะช่วยให้เป็นประโยชน์แกผู้อื่นได้ แต่ไม่ช่วย พระพุทธเจ้าย่อมไม่สรรเสริญบุคคลชนิดนั้น...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "ธรรมธาตุเที่ยง นิพพานเที่ยง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 19 มี.ค. 2021, 06:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 375


. "ธรรมธาตุเที่ยง นิพพานเที่ยง" " .. ธรรมธาตุ "ได้แก่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้น" พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในโลกอันนี้มากขนาดไหน พระพุทธเจ้าองค์นี้ตรัสรู้ องค์นั้นตรัสรู้ วันนี้หนี้งองค์ วันหน้าหนี้งองค์สององค์ ก็เป็นสามองค์สี่องค์แล้ว กี่กัปกี่กัลป์ก็ตรัสรู้มาเรื่อย ๆ พระ...
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 111 [ พบ 1665 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร