วันเวลาปัจจุบัน 13 เม.ย. 2021, 14:12  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1661 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "จิตเปรียบเหมือนกับควาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 02 ก.ย. 2016, 07:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 539


"จิตเปรียบเหมือนกับควาย" " .. จิตนี้เหมือนกันกับควาย ทีนี้เรามารักษาจิตของเรา "ผู้รู้" รักษาจิตคือ "เจ้าของควาย" อาหารของควายนั้นคืออะไร?อาหารของควายนั้นคือข้าวหรือหญ้า ถ้าเราตามรักษาจิตของเราก็คือ "คนเลี้ยงควายจะต้องทำอย่างไร?" คนเลี้ยงควายก็จะต้องเห็นค...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความชั่ว มีแต่ทำลายคน" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

เมื่อ: 31 ส.ค. 2016, 06:57 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 508


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=81903 "ความชั่ว มีแต่ทำลายคน" " .. ความเพียรใหญ่ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ก็ให้เพียรทำความดี อย่าปล่อยให้ความชั่วเกิดขึ้นได้ ให้รู้จักทำลายความชั่วเหมือนกับทำลายตัวหมัด ตัวเหา ฯลฯ "ความชั่วนั้นมีแต่ทำลายคน ส่วนความดีเป็นเครื่องชำ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ...สอนเขาด้วยความโกรธ...(พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร)

เมื่อ: 30 ส.ค. 2016, 07:46 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 2334


สาธุ ๆ ๆ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ได้เกิดเป็นมนุษย์ คือลาภใหญ่" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 29 ส.ค. 2016, 07:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 488


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=75985 . "ได้เกิดเป็นมนุษย์ คือลาภใหญ่" พระพุทธองค์ว่า "อัตภาพเป็นของกลาง" ใครฉลาดใช้มันก็ได้ใช้ มันดี เอากำไรกับมัน ซื้อบุญกุศลคุณงามความดีไว้ ใครเป็นผู้โง่เขลา ไม่ก็เป็นผู้ประมาทไปยึดถือ ไม่รีบเร่งบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตนไว้ ก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "องค์ศาสดาแท้ คือธรรมคือวินัย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 27 ส.ค. 2016, 07:19 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 484


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=76750 . "องค์ศาสดาแท้ คือธรรมคือวินัย" " .. ใครอยู่สถานที่ใด ๆ ก็ตาม "ถ้ามีสติติดแนบอยู่กับงานของตน คือคำภาวนา" คำว่าคำภาวนาตามฐานของธรรมของจิต จิตมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกัน ใครอยู่ในจุดใด ๆ ฐานะใด ให้มีสติจ่ออยู่นั้น ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "จิต สมบัติที่มีค่า" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

เมื่อ: 26 ส.ค. 2016, 07:32 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 662


"จิต สมบัติที่มีค่า" " .. จิตเป็นสมบัติอันสำคัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแล "ด้วยวิธีเก็บรักษาให้ดี" ควรสนใจรับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัติที่มีค่าของตน วิธีที่ควรกับจิตโดยเฉพาะ "ก็คือภาวนา" ฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควร "ตรวจดูจิตว่ามีอะไรบกพร่องและเสียไป"...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ปัญญา รู้เหตุรู้ผล" (ท่านพ่อลี ธัมฺมธโร)

เมื่อ: 25 ส.ค. 2016, 07:04 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 397


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=80915 "ปัญญา รู้เหตุรู้ผล" " .. ความรู้นี้ต้องอาศัยปัญญาที่เกิดขึ้นในตัวเอง - ปัญญาอย่างอ่อนหรืออย่างต่ำ คือไม่รู้เหตุและไม่รู้ผล - ปัญญาอย่างกลาง รู้เหตุแต่ไม่รู้ผล - ปัญญาอย่างสูง รู้เหตุก่อนผล คือทำแล้วจะได้รับผลอย่างไรก็รู้ได้ ...

 บอร์ด: แนะนำตัว   หัวข้อ: แอบขำ หาอะไรขำๆน่ารักแบ่งกันชม (๒)

เมื่อ: 25 ส.ค. 2016, 06:38 

ตอบกลับ: 920
แสดง: 74951


.
บ้านเฮากะมี .. โปเกม่อนนะ ..


:b32: :b32: :b13:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "คารวธรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

เมื่อ: 24 ส.ค. 2016, 07:53 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 461


. "คารวธรรม" ".. คารวธรรม หรือความเคารพนบน้อมต่อผู้ที่ควรเคารพ "คารวธรรมอันดับแรกของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็คือ ความเคารพพระรัตนตรัย" ความเคารพพระพุทธเจ้านั้น ทรงแสดงออกในหลายลักษณะ เช่น ทรงแนะนำตักเตือนภิกษุสามเณรเสมอว่า "ภิกษุสามเณรควรลงอุโบสถ์ทำวัตรสวดมนต์ประจำวัน"...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "สังขาร มีสองประเภท" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 23 ส.ค. 2016, 07:37 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 544


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=81870 . "สังขาร มีสองประเภท" " .. สังขารที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในระยะนั้น "ทรงสอนให้พิจารณาสังขาร ตัวคิดปรุงออกมาจากอวิชชา" ตัวนี้ตัวเป็นเชื้อภพเชื้อชาติให้เกิดแก่เจ็บตายมาตลอดเวลา เวลานี้ผู้ที่ควรจะจับกันได้แล้วก็มีอยู่นั้น...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ทำไมหลวงปู่ตื้อสวมลูกประคำ (หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ)

เมื่อ: 21 ส.ค. 2016, 07:24 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1617


ทำไมหลวงปู่ตื้อสวมลูกประคำ (หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม) “จาม ผู้ข้าฯ ภาวนาเห็นพระเถระเจ้าองค์หนึ่งอยู่วัดนี้แหละ (วัดป่าพระอาจารย์ตื้อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) ยุคสมัยของพระพุทธเจ้ากกุสันโธ ท่านก็ห้อยลูกประคำ ๑๑๑ ลูก” (หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ) “ท่านอาจารย์ หมายความว่าอย่างไร” (หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม) “พุ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "อุเบกขา ยารักษาโรคทางจิต" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

เมื่อ: 19 ส.ค. 2016, 17:15 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 637


.. ขอให้สำเร็จสมปรารถนา .. :b4: :b13:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "อุเบกขา ยารักษาโรคทางจิต" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

เมื่อ: 19 ส.ค. 2016, 07:26 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 637


http://www.dhammajak.net/board/files/1116_909.jpg . "อุเบกขา ยารักษาโรคทางจิต" " .. "อุเบกขา" เป็นธรรมในธรรมสำคัญหมวดหนึ่ง "คือพรหมวิหารธรรม" มนุษย์ก็ได้ชื่อว่าเป็นพรหมแม้มีธรรมหมวดนี้สมบูรณ์ "คือมีพร้อมทั้ง เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา" อุเบกขาหมายถึง &...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความใฝฝันทางธรรม?

 หัวข้อกระทู้: Re: ความใฝฝันทางธรรม?
เมื่อ: 18 ส.ค. 2016, 08:38 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 2216


อ้างคำพูด:
คือ...เอกอน..อยากเก่งภาษาอังกฤษ...เพื่ออธิบายธรรมให้ชาวต่างชาติเข้าใจพระธรรม


เข้าที่ทำงาน ก็ฟุตฟิต ๆ แต่ภาษาประกิตแระ รับรองสามเดือนเก่งฟุด ๆ อิอิ ..

:b32: :b13:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความใฝฝันทางธรรม?

 หัวข้อกระทู้: Re: ความใฝฝันทางธรรม?
เมื่อ: 18 ส.ค. 2016, 08:32 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 2216.. ผู้ปฏิบัติธรรม พึงสำรวมกาย วาจา ใจ ให้สงบเป็นปกติ
ไม่กระเพื่อมหรือโยกคลอน อ่อนไหว ไปตามโลกธรรม ..

พูดง่ายทำยาก แต่ก็ควรฝึก ควรทำ ..


:b1:
เรียงตาม:  
หน้า 108 จากทั้งหมด 111 [ พบ 1661 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron