วันเวลาปัจจุบัน 13 เม.ย. 2021, 14:26  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1661 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ข้ามตาย" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 14 มี.ค. 2021, 06:17 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 619


. "ข้ามตาย" " .. "ข้ามตาย" ข้ามตายก็คือไม่ต้องตายอีก "ข้ามตายไม่ได้ก็ต้องกลับมาตายอีก" ตายก็ช่างมันปะไร "ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ มันตาย" ภาวนาในใจให้แน่วแน่ "มรณัง เม ภวิสสติ" จนไม่กลัวตาย ไม่กลัวเจ็บ ไม่ให้วิตกวิจาร กลัวนั่นกลัวนี่ "กลัวไปก็ไม่พ...

 บอร์ด: หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (พระครูวินัยธร)   หัวข้อ: "คนหลงเงา" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

เมื่อ: 13 มี.ค. 2021, 06:19 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 371


"คนหลงเงา"

" .. "คนที่หลงจึงต้องแสวงหา ถ้าไม่หลงก็ไม่ต้องหา" จะหาไปให้ลำบากทำไม อะไร ๆ ก็มีอยู่กับตัวเองอย่างสมบูรณ์อยู่แล้ว "จะตื่นเงาตะครุบเงาไปทำไม" เพราะรู้แล้วว่า "เงาไม่ใช่ตัวจริง" .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: "ฆ่าตัวตายเป็นบาป อย่าทำ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 12 มี.ค. 2021, 06:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 452


. "ฆ่าตัวตายเป็นบาป อย่าทำ" " .. การทำสมาธิภาวนานั้น บางที ทำยังไงมันก็แข็ง ๆ อยู่อย่างนั้น ทำสมาธิไม่ลง ทำยังไงก็ไม่ลง ทำไป ๆ มันไม่สงบ บอกมันว่า "เจ้าเป็นผีนรกวิ่งขึ้นจากอเวจี" จึงแข็งกระด้างเพราะไฟเผา "ไล่ให้มันลงไปจมอเวจีอีก อย่าให้มันขึ้นมาอีก ให้อเวจีเผาต้มมันอีก&...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "ให้รู้ด้วยปัญญาเฉพาะตน" (หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ)

เมื่อ: 11 มี.ค. 2021, 06:33 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 526


. "ให้รู้ด้วยปัญญาเฉพาะตน" " .. "การพิจารณาขันธ์ห้าไปตามตำรา" หรือพิจารณาหมวดธรรมอื่น ๆ ก็ตาม ถึงจะพิจารณาได้ แต่ใจก็จะเฉยเป็นธรรมดาไป "ถ้าได้รู้เห็นความเป็นจริงด้วยปัญญาเฉพาะตัว" จึงเรียกว่า "ผู้นั้นพึ่งตัวเองได้ ไม่ได้ไปหยิบยืมเอาความรู้จากผู้อื่นมาเป็นของเร...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "กายนี้คือบ่อเกิดแห่งธรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 10 มี.ค. 2021, 06:52 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 607


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_406.jpg . "กายนี้คือบ่อเกิดแห่งธรรม" " .. "กายนี้จะพิจารณาให้เป็นฌานก็ได้ ให้เป็นสมาธิก็ได้ ให้เป็นวิปัสสนาก็ได้" สุดแท้แต่ผู้นั้นจะมีอุบายแยบคายเชี่ยวชาญทางไหน "กายนี้ได้ชื่อว่าเป็นก้อนธรรมก้อนหนึ่ง" เป็นคัมภีร์เป็นต...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "จงเห็นความสำคัญของสติ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 08 มี.ค. 2021, 06:46 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 372


. "จงเห็นความสำคัญของสติ" " .. "ไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดี ไม่มีใครอยากเป็นคนชั่ว" แต่ที่พากันเป็นคนชั่วคนไม่ดี "ก็เพราะตกอยู่ใต้อำนาจของกรรม" โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกกรรมบัญชา ถูกกรรมสั่งให้ยอมเป็นคนไม่ดี ความยินยอมพร้อมใจไปกับกรรม "ก็เพราะขาดสติอย่างสิ้นเชิง&quo...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "หลักใจต้องสร้างด้วยธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 07 มี.ค. 2021, 06:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 371


. "หลักใจต้องสร้างด้วยธรรม" " .. หลักใจเป็นของสำคัญ "หลักใจต้องสร้างด้วยธรรม" ที่พึ่งภายนอกได้แก่วัตถุเงินทองข้าวของบ้านเรือนอาหารการบริโภค เหล่านี้เป็นที่พึ่งของกาย "ที่พึ่งของใจได้แก่การให้ทาน การรักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา" สร้างคุณงามความดีให้แก่ใจ เวลาจะหลับจะ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "กว้างศอก ยาววา หนาคืบ" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 06 มี.ค. 2021, 06:48 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 599


http://www.dhammajak.net/board/files/_2_269.jpg . "กว้างศอก ยาววา หนาคืบ" " .. ในตัวเรานี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า "กว้างศอก ยาววา หนาคืบ" มีอยู่เท่านี้ "เราก็ภาวนาอยู่ภายใหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ " ดูภายในเต็มไปด้วยโลหิต เต็มไปด้วยของไม่สะอาดด้วยระการต่างๆ ร่างกาย...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "มันเป็นของกลาง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 05 มี.ค. 2021, 06:40 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 575


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_paragraph_175.jpg . "มันเป็นของกลาง" " .. ธรรมแท้ที่พระองค์ทรงสอนนั้นมิได้สอนอื่น "แท้จริงก็คือสอนให้เห็นแลเข้าใจชัดแจ้งในเรื่องความเป็นอยู่แลเป็นไปของโลกนั้นเอง" จึงจะหายกังวลสงสัยพ้นจากความข้องเกี่ยวในโลก ไม่มีทุกข์ "ผู้...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ใจเศร้าหมองกับใจหดหู่" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 04 มี.ค. 2021, 06:39 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 573


http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph_paragraph_5_843.jpg . "ใจเศร้าหมองกับใจหดหู่" " .. "ใจหดหู่" นั้นมันสลดสังเวช แล้วมันคิดถึงตัวของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันหดหู่ลงไป "ส่วนใจเศร้าหมอง" นั้นคิดถึงเรื่องความแก่ ความตาย แล้วเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์ ...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "แก่นพุทธศาสนาอยู่ที่ภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 03 มี.ค. 2021, 06:42 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 371


. "แก่นพุทธศาสนาอยู่ที่ภาวนา" " .. เวลามีเทศน์ที่ไหนเราไม่ค่อยจะได้ปล่อยแหละ "เรื่องจิตตภาวนา" ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของพุทธศาสนา หรือรากแก้ว "หรือแก่นพุทธศาสนาอยู่ที่ภาวนานะ" การทำบุญให้ทาน รักษาศีลนี้ "เป็นกิ่งของการภาวนา" ถ้าการภาวนามีหลักมีเกณฑ์ดีเท่าไร ...

 บอร์ด: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)   หัวข้อ: "ทำจิตใจให้สงบ พาพ้นทุกข์" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 02 มี.ค. 2021, 06:48 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 328


http://www.dhammajak.net/board/files/lplien_692.jpg . "ทำจิตใจให้สงบ พาพ้นทุกข์" " .. "บุคคลจะพ้นทุกข์ได้นั้น ก็เพราะมาพยายามภาวนา ทำจิตใจให้สงบ" ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบัน เห็นตามว่า "ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่ตัวตน" อะไรเมื่อมันมาเห็นแจ้ง มันก็ตื่นตัว "รู้...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความตายนี้เป็นธรรมวิเศษ" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 01 มี.ค. 2021, 06:35 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 601


. "ความตายนี้เป็นธรรมวิเศษ" " .. "ความตายนี้ ถ้านึกเจริญได้แล้วเป็นของวิเศษเป็นธรรมวิเศษได้" เพราะเวลาดูคนที่เขาตายไปแล้วเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็มีแต่ห่วงอาลัยในชีวิตของตน แต่เวลาเขาตายเขาได้อะไรไป เราต้องเอามาเพ่งภาวนาให้จิตใจของเราดู เมื่อถึงเวลาเราตายก็เหมือนกันนั้นแหละ &quo...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: "รักษาศีล รักษาที่ใจ" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

เมื่อ: 28 ก.พ. 2021, 07:00 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 434


. "รักษาศีล รักษาที่ใจ" ถาม : ในตำราว่าไว้ว่า "รักษากายวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าศีล" จึงเข้าใจว่า "การรักษาศีลไม่จำเป็นต้องรักษาใจก็ได้" จึงเรียนถามอย่างนั้น หลวงปู่ตอบว่า : ที่ว่ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นศีลนั้นก็ถูก "แต่ก่อนกายวาจาจะเรียบร้อยเป็นศีลไต้นั้น ด้นเ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "ผู้ว่าเขาเป็นผู้มีบาป" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 27 ก.พ. 2021, 06:18 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 306


. "ผู้ว่าเขาเป็นผู้มีบาป" " .. บาปอกุศลทั้งปวงเกิดจาก กาย วาจา ใจ ของแต่ละคน ของตนเองโดยเฉพาะ "บาปอกุศลของตนไม่ได้เกิดแต่ กาย วาจา ใจ ของผู้อื่น" เรียกตามภาษาที่พูดกันว่า "ของใครของมัน" ของใครผู้ใดต้องใครผู้นั้นทำ เป็นของตายตัวเช่นนี้ "ไม่มีใครจะทำใครให้มีบาปอ...
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 111 [ พบ 1661 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร