วันเวลาปัจจุบัน 17 เม.ย. 2021, 05:46  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1664 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความตายนี้เป็นธรรมวิเศษ" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 01 มี.ค. 2021, 06:35 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 601


. "ความตายนี้เป็นธรรมวิเศษ" " .. "ความตายนี้ ถ้านึกเจริญได้แล้วเป็นของวิเศษเป็นธรรมวิเศษได้" เพราะเวลาดูคนที่เขาตายไปแล้วเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็มีแต่ห่วงอาลัยในชีวิตของตน แต่เวลาเขาตายเขาได้อะไรไป เราต้องเอามาเพ่งภาวนาให้จิตใจของเราดู เมื่อถึงเวลาเราตายก็เหมือนกันนั้นแหละ &quo...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: "รักษาศีล รักษาที่ใจ" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

เมื่อ: 28 ก.พ. 2021, 07:00 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 436


. "รักษาศีล รักษาที่ใจ" ถาม : ในตำราว่าไว้ว่า "รักษากายวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าศีล" จึงเข้าใจว่า "การรักษาศีลไม่จำเป็นต้องรักษาใจก็ได้" จึงเรียนถามอย่างนั้น หลวงปู่ตอบว่า : ที่ว่ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นศีลนั้นก็ถูก "แต่ก่อนกายวาจาจะเรียบร้อยเป็นศีลไต้นั้น ด้นเ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "ผู้ว่าเขาเป็นผู้มีบาป" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 27 ก.พ. 2021, 06:18 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 307


. "ผู้ว่าเขาเป็นผู้มีบาป" " .. บาปอกุศลทั้งปวงเกิดจาก กาย วาจา ใจ ของแต่ละคน ของตนเองโดยเฉพาะ "บาปอกุศลของตนไม่ได้เกิดแต่ กาย วาจา ใจ ของผู้อื่น" เรียกตามภาษาที่พูดกันว่า "ของใครของมัน" ของใครผู้ใดต้องใครผู้นั้นทำ เป็นของตายตัวเช่นนี้ "ไม่มีใครจะทำใครให้มีบาปอ...

 บอร์ด: วันมาฆบูชา   หัวข้อ: "วันมาฆบูชา" (สมเด็จพระสังฆราช)

เมื่อ: 26 ก.พ. 2021, 06:52 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 249


"วันมาฆบูชา" เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า .. "ดิถีมาฆบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว ดิถีเช่นนี้ชวนให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าน้อมระลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรง...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "ธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 25 ก.พ. 2021, 06:46 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 333


. "ธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ" " .. ขอให้พากันไปปฏิบัติเถอะน่ะ "ไม่ว่าหญิงว่าชาย อุปนิสัยมีเหมือนกันหมด" ไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชาย นักบวชและฆราวาส "มันมีอยู่ที่หัวใจ ใครก็ไปได้หลุดพ้นได้เหมือนกัน" ถ้าตั้งใจปฏิบัติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ เพศนี้ประกาศตนว่า "เป็นนักบ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ชีวิตเป็นของน้อย" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 24 ก.พ. 2021, 07:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 589


http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph_4_210.jpg . "ชีวิตเป็นของน้อย" " .. จิตผู้ใดรู้ได้ เข้าใจตามโอวาทของพระพุทธเจ้าคำว่า "ชีวิตเป็นของน้อย" ก็จะตั้งใจภาวนาเต็มที่ "เพราะเราไม่รู้ว่าวันตายจะมาถึงเราเวลาใด" รู้ได้แต่วันเกิด เมื่อเรารู้วันเกิด ไม่รู้วันตา...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "บัณฑิตจะเพ่งโทษตนเอง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 23 ก.พ. 2021, 06:33 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 278


. "บัณฑิตจะเพ่งโทษตนเอง" " .. "การเพ่งโทษตนเอง เป็นการฝึกตนที่ได้ผลจริง" บัณฑิตไม่มีความเพ่งโทษผู้อื่น "บัณฑิตจะเพ่งโทษตนเอง" การเพ่งโทษตนเองนั้นเป็นการฝึกตนเองอย่างหนึ่งที่จักเกิดผลจริง "การเพ่งโทษผู้อื่นเป็นวิสัยของผู้ไม่ใช่บัณฑิต" ผู้ที่เพ่งแต่โทษผู้อื...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: "เรื่องกามกิเลส" (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท)

เมื่อ: 22 ก.พ. 2021, 06:48 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 500


. "เรื่องกามกิเลส" " .. "กิเลสตัวนี้สำคัญมาก" สำหรับพระใกล้ชิดท่านจริง ๆ ท่านจะสอนเน้นเรื่องนี้ตลอด "ก็คือเรื่องกามกิเลส" ต้นเหตุแห่งกามกิเลส ต้นตอมันอยู่ไหน "ท่านก็ให้พิจารณาตรงนั้น อย่าอ้อมค้อม ให้ตีให้แตกด้วยอริยสัจ" อย่างอื่นท่านก็สอนแต่ไม่เน้นเท่ากับ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "อานิสงส์ของการเดินจงกรม" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 21 ก.พ. 2021, 06:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 554


. "อานิสงส์ของการเดินจงกรม" มี .. (๑) เดินทางบ่มีเจ็บแข้งเจ็บขา (๒) ทำให้อาหารย่อย (๓) ทำให้เลือดลมเดินสะดวก (๔) เวลาเดินจงกรมไป ๆ มา ๆ จิตจะลงเป็นสมาธิได้ "ถ้ามันรวมลงเวลาเดินจงกรมได้ สมาธิของผู้นั้นไม่เสื่อม" (5) เทพยดาถือพานดอกไม้มา สาธุ ๆ มาอนุโมทนา "นี่เป็นอานิสงส์ของกา...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: "เจ้าพ่อ กับ พระธุดงค์" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 20 ก.พ. 2021, 06:44 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 453


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_1_342.jpg . "เจ้าพ่อ กับ พระธุดงค์" " .. เดิมทีศาลเจ้าอำเภอเถิน (จังหวัดตาก) นั้นดุมาก "ต้องกินควายปีละ ๑ ตัว ชาวบ้านจะฆ่าควายปีละ ๑ ตัว" เพื่อทำพิธีบวงสรวงต่อเจ้าพ่อ "ขอให้คุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข ทำมาหากินสะดวก และขอหว...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ปฎิบัติเพื่อละ ไม่ใช่เพื่อเอา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 19 ก.พ. 2021, 06:34 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 574


. "ปฎิบัติเพื่อละ ไม่ใช่เพื่อเอา" " .. การปฏิบัติทุกอย่างของพุทธศาสนา "ไม่ว่าการทำทาน รักษาศีล ภาวนา" พระพุทธองค์ทรงสอนให้ "ทำเพื่อละกิเลส" มิใช่เพื่อเอา "หวังได้นั่นได้นี่" อันทำให้ยิ่งเพิ่มโลภะ โทสะ โมหะ หาใช่พุทธศาสนาไม่ "ทุกวันนี้ไหว้เพื่อเอา เพื...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "ธรรมของพรหม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 18 ก.พ. 2021, 06:34 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 269


http://www.dhammajak.net/board/files/91_769.jpg . "ธรรมของพรหม" " .. "เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ล้วนสำคัญอย่างยิ่ง" ถ้าจะอบรมพรหมวิหารธรรม ก็อย่าเห็นว่าเมตตากรุณาเท่านั้นสำคัญ มุทิตาและอุเบกขาก็สำคัญอย่างยิ่ง "ไม่มีเมตตา กรุณา ก็จะมีใจโหดเหี้ยม ไม่มีมุทิตาก็จะมีความอิ...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "คาถากันโรคระบาด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 17 ก.พ. 2021, 06:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 288


. "คาถากันโรคระบาด" " .. เอาพุทโธไว้นะ "ให้จับพุทโธไว้" นี่องค์ศาสดาอยู่ในหัวใจแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องกลัว นี่เราไปเราก็ไปกับพุทโธ เราก็บอกอย่างนี้ "นี่พวกนี้อยู่ก็อยู่กับพุทโธนะ" ให้อยู่กับพุทโธ ไม่เป็นอะไรนะ .. .. "ไปที่ไหนให้มีพุทโธๆ อยู่ภายในใจ มีความตายระลึก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ธรรมเป็นของอัศจรรย์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 16 ก.พ. 2021, 06:18 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 239


. "ธรรมเป็นของอัศจรรย์" " .. พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาในโลก "เป็นศาสดาเอกด้วยการตรัสรู้ชอบเอง" ไม่มีครูอาจารย์สอน แล้วก็ทรงนำเอาธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นมาสอนแก่มวลมนุษย์ทั้งปวงด้วย ธรรมที่สอนนั้น "สอนมีเหตุมีผล" มิใช่ไม่มีเหตุมีผล "เป็นของอัศจรรย์สมควรที่...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "จิตไม่เห็นเองแล้วมันจะไม่ยอม" (หลงปู่ศรี มหาวีโร)

เมื่อ: 15 ก.พ. 2021, 06:59 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 271


. "จิตไม่เห็นเองแล้วมันจะไม่ยอม" " .. "ถ้าจิตใจไม่เห็นเองแล้วมันจะไม่ยอม" คล้ายกับว่าผลหมากรากไม้ซึ่งอยู่เมืองนอก ไต้ยินแต่ชื่อเขา เล่าลือว่ามีรลเอร็ดอร่อยว่าดีปานใด "ถ้าหากไม่ได้ลิ้มชิมดู ก็ยังไม่ยอมเชื่อ" ต่อเมื่อเราไต้ลิ้มรสลองว่ามีรสเป็นอย่างไรแล้ว จีงจะตัดสินใ...
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 111 [ พบ 1664 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร