วันเวลาปัจจุบัน 14 เม.ย. 2021, 21:32  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1662 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "นรกบุคคล" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 12 ก.พ. 2021, 06:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 326


. "นรกบุคคล" " .. การเกิดมาเป็นคนก็เป็นนรกอันหนึ่ง ท่านว่าเป็น "นรกบุคคล" คือว่า "เกิดมาก็มีทุกข์เป็นของแต่ละบุคคล" ทุกข์ในความเกิดนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า "ชาติความเกิดเป็นทุกข์" ต้องกำหนดให้เห็นด้วยสติปัญญาของตัวเอง ไม่ใช่ผู้อื่น เทศน์สั่งสอนแล้วก็เชื่อตา...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ดี ๔ ชั้น"

 หัวข้อกระทู้: "ดี ๔ ชั้น"
เมื่อ: 11 ก.พ. 2021, 06:58 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 323


. "ดี ๔ ชั้น" " .. ดูก่อนนารทะ .. - คฤหบดีผู้อยู่ครองเรือน ฉลาดไม่เกียจคร้าน ทำโภคะให้เกิดขึ้น ชื่อว่า "ขยันหมั่นเพียร" คือความเป็นผู้ฉลาด ข้อนี้ดีชั้น ๑. - "การแบ่งปัน" โภคะที่ให้เกิดแล้วด้วยความลำบาก แก่สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติธรรมแล้ว จึงบริโภค ข้อนี้ดีที่ ๒. - &quo...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "โยมแม่รักเรามาก" (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท)

เมื่อ: 10 ก.พ. 2021, 06:26 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 322


. "โยมแม่รักเรามาก" .. พระอาจารย์เจี๊ยะจึงเล่าต่อว่า .. " .. "เรานี่นะ รักโยมแม่มากกว่าโยมพ่อ" เพราะเรากินนมแม่ "โยมแม่อยู่ในใจเราตลอด" ตอนเป็นเด็ก ๆ ทำผิด บางที โยมแม่เอาแส้ไล่หวด เราก็วิ่งไปหลบอยู่ในคลองน้ำ บางทีแม่ไล่ตี เราก็วิ่งหนีเข้าโรงฝิ่น ไปฟังเขาคุยกันในโร...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บรรลุธรรม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 09 ก.พ. 2021, 06:38 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 436


. "บรรลุธรรม" " .. ผู้บรรลุธรรมนั้นคล้ายกันกับว่า เรามองเห็นงูเห่าที่มันเลื้อยไป "เราก็รู้ว่างูนั้นเป็นอสรพิษ" ถ้ามันกัดใครมันจะถึงตายหรือเจียนตาย อันนี้เรียกว่าเรารู้ในงูเห่าตามความเป็นจริง แล้วก็ไม่กล้าไปจับงูนั้น "ใครจะบอกอย่างไรก็ไม่กล้าจับ" คือเราบรรลุถึงพิษขอ...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "หลวงปู่ขาวท่านเล่าให้ฟัง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 08 ก.พ. 2021, 07:02 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 251


. "หลวงปู่ขาวท่านเล่าให้ฟัง" .. ท่านบอกว่าโหล่งขอด อ.พร้าว ท่านไปสำเร็จอยู่ที่นั่น .. " .. ท่านเดินออกไป ท่านไปอาบน้ำ ท่านว่าอย่างนั้นนะ "ไปเห็นข้าวเขากำลังสุก" เขียวก็มี กำลังพอทำข้าวเม่านี้ก็มี อ่อนอยู่ก็มี ท่านก็ดู นี่ละธรรมะจะไต่ไปตามนั้น ข้าวมีหลายประเภท "คนที่มีบา...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "อำนาจธรรมเข้าถึงใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 07 ก.พ. 2021, 06:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 244


. "อำนาจธรรมเข้าถึงใจ" " .. นามธรรมคืออรรถธรรมเข้าสู่ใจ "ธรรมนี้สำคัญมากนะ ธรรมกับใจเป็นสำคัญมาก" ขอให้ใจเข้าสู่ธรรมเถอะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะแน่นหนามั่นคงขึ้นมาด้วยกัน คนที่เคยกินเหล้าเมาสุรา สูบฝิ่นกินกัญชาอะไร การพนันขันต่อนี้มันจะลด ๆ ลงเป็นลำดับ นี้ธรรมดา "บางรายขาดสะบ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "พื้นฐานของพระพุทธศาสนา" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

เมื่อ: 06 ก.พ. 2021, 06:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 462


. "พื้นฐานของพระพุทธศาสนา" " .. ในทางพระพุทธศาสนา "ท่านพยายามแก้หัดจริตนิสัยของคน ให้เป็นคนเสียสละหรือเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวาง" เฉลี่ยเจือจานเอื้อเฟือเผื่อแผ่แก่บรรดามนุษย์ ตลอดจนถึงสรรพสัตว์ทั่ว ๆ ไป ฉะนั้น ถ้าทุกคนอุตส่าห์พยายามเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างที่เป็นมา...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "เด็กไม่รู้เดียงสา ชื่อว่ามีศีลหรือไม่"

เมื่อ: 05 ก.พ. 2021, 06:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 269


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraphparagraph_354.jpg . "เด็กไม่รู้เดียงสา ชื่อว่ามีศีลหรือไม่" .. มีปัญหาว่า "เด็กๆ ไม่รู้เดียงสา ไม่ได้ฆ่าสัตว์อะไร จะชื่อว่ามีศีลหรือไม่" .. " .. คนที่ยังไม่ฆ่าสัตว์ เพราะยังไม่มีโอกาสจะฆ่าจะชื่อว่ามีศีลหรือไม่ ก็อาจตอบได้ด้วยอาศ...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: เด็กไม่รู้เดียงสา ไม่ชื่อว่ามีศีล (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 05 ก.พ. 2021, 06:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 434


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraphparagraph_354.jpg เด็กไม่รู้เดียงสา ไม่ชื่อว่ามีศีล มีปัญหาว่า เด็กๆ ไม่รู้เดียงสา ไม่ได้ฆ่าสัตว์อะไร จะชื่อว่ามีศีลหรือไม่ คนที่ยังไม่ฆ่าสัตว์ เพราะยังไม่มีโอกาสจะฆ่าจะชื่อว่ามีศีลหรือไม่ ก็อาจตอบได้ด้วยอาศัยหลักวิรัติว่า ไม่ชื่อว่ามีศีล เพราะไม่มีวิรั...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 04 ก.พ. 2021, 06:38 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 462


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__3_940.jpg . "บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย" " .. "การนั่งสมาธิภาวนาอย่ากลัวตาย" มันไม่ตายง่ายๆ เดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงเวลา บุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญมาช่วยอุดหนุนไม่ให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บอันรุนแรงนับเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ นี่คือว่า &q...

 บอร์ด: หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (พระครูวินัยธร)   หัวข้อ: "อดีตอนาคต ควรปล่อยไว้ตามกาล" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

เมื่อ: 03 ก.พ. 2021, 06:56 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 327


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%CB%C5%C7%A7%BB%D9%E8%C1%D1%E8%B9%20%C0%D9%C3%D4%B7%D1%B5%E2%B5%205~0.jpg . "อดีตอนาคต ควรปล่อยไว้ตามกาล" " .. "สิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพัน" เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง แม้จะทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ที่พึ่งที่แน่นอน ก็คือใจของเรา" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

เมื่อ: 02 ก.พ. 2021, 06:33 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 449


. "ที่พึ่งที่แน่นอน ก็คือใจของเรา" " .. ใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญ พระพุทธองค์ท่านจึงพูดว่า ให้หาที่พึ่งของใจ "อัตตาหิ อัตตโน นาโถ" ใครจะเป็นที่พึ่งได้ "ที่เป็นที่พึ่งที่แน่นอน ก็คือใจของเรานี่เอง" ไม่ใช่สิ่งอื่น พึ่งสิ่งอื่นก็พึ่งได้แต่ไม่ใช่ของที่แน่นอน "เราจะพึ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "จิตเหนือกายและสิ่งทั้งหลายในโลก" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 01 ก.พ. 2021, 06:32 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 459


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=86898 . "จิตเหนือกายและสิ่งทั้งหลายในโลก" " .. จิตนี้ถึงแม้จะไม่มีตัวตนและถูกต้องไม่ได้ "แต่จิตก็มีอิทธิพลเหนือกายและสิ่งทั้งหลายในโลก" สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ให้อยู่ใต้อิทธิพลของตนได้ แต่จิตนี้ก็มิใช่โหด...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "อำนาจวาสนา ต้องอาศัยความเพียร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 31 ม.ค. 2021, 06:41 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 239


http://www.dhammajak.net/board/files/_22_514.jpg . "อำนาจวาสนา ต้องอาศัยความเพียร" " .. การสร้างวาสนาให้สมบูรณ์ขึ้นมา "ให้มีอำนาจวาสนามาก ก็สร้างที่ตัวเราเอง" สร้างทีละเล็กละน้อย สร้างไม่หยุดไม่ถอยก็สมบูรณ์ไปเอง เช่นเดียวกับปลวกมันสร้าง "จอมปลวก" ได้ใหญ่โตขนาดไหน ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "กัลยาณมิตรเกิดฝ่ายเดียวไม่ได้" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 30 ม.ค. 2021, 06:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 265


. "กัลยาณมิตรเกิดฝ่ายเดียวไม่ได้" " .. ที่จริงกัลยาณมิตรจะเกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้ กัลยาณมิตรต้องเกิดขึ้นด้วยความพร้อมเพียงยอมรับทั้งสองฝ่าย "กัลยาณมิตรจะเกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้" แม้คนดีมีปัญญาสักคนหนึ่งจะมีความหวังดี "ปรารถนาจะช่วยคนดีคนใดคนหนึ่งให้พ้นจากภัยพิบัตินานาปร...
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 111 [ พบ 1662 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร