วันเวลาปัจจุบัน 06 ก.ค. 2022, 20:13  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1365 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จูฬกัมมวิภังคสูตร (๑๓๕) [๕๙๔*อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ*]

เมื่อ: 01 ก.ค. 2016, 14:58 

ตอบกลับ: 55
แสดง: 35338


:b8: นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ ๑๐. กุกกุฏชาดก ว่าด้วยพ้นศัตรูเพราะรู้เท่าทัน http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=5788&Z=5815 [๑๔๒๒]บุคคลไม่พึงคุ้นเคยในคนทำบาป คนมักพูดเหลา...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ลูกดิ่งในสังสารวัฏฏ์

เมื่อ: 10 มิ.ย. 2016, 12:28 

ตอบกลับ: 84
แสดง: 61696


ลองอ่านบทความนี้แล้วพิจารณาดูว่า จะทำกุศลอย่างไรให้เหมาะสม ทำลงไปแล้วส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร รู้ไหมจ้ะ? ปล่อยปลาดุก 100 โลลงแหล่งน้ำนั้นเป็นบาป :b8: ขอบคุณเวป http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000044310 ถือเป็นกิจกรรมบุญยอดฮิตเลยทีเดียว สำหรับ "การปล่อยปลา" ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ลูกดิ่งในสังสารวัฏฏ์

เมื่อ: 23 พ.ค. 2016, 14:45 

ตอบกลับ: 84
แสดง: 61696


ผู้ใหญ่บอกแค่เด็กเล่นกัน ...........แต่เวลาตาย ตายจริงค่ะ พ่อแม่เด็กพิเศษ ถูกรุมแกล้งเผย ลูกป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว http://news.mthai.com/hot-news/social-news/496293.html เด็กทำร้ายเด็กด้วยกันถึงตาย มีให้เห็นมากขึ้นนะคะ ในข่าวนี้ กรณีนี้ยังไม่เป็นอะไร แต่ถ้าปล่อยไว้นาน ไม่แน่ เพราะเด็กไม่ได้แข็งแร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ แก้ปัญหาได้จริงหรือ?

เมื่อ: 19 พ.ค. 2016, 08:13 

ตอบกลับ: 60
แสดง: 26876


:b8: นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. เนื่องในสมัยที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ ได้ตรัสกับพระอานนท์ในคราวที่ได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงการที่พุทธบริษัท จะได้ที่พึ่งในการสักการบูชาต่อพระองค์ว่า เจติยะ ๓ อย่าง คือ บริโภคเจดีย์ (ต้นโพธิ) ธาตุกเจดีย์ (พระบรมสารีริกธาตุ) แล...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ลูกดิ่งในสังสารวัฏฏ์

เมื่อ: 16 พ.ค. 2016, 09:59 

ตอบกลับ: 84
แสดง: 61696


:b8: นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปัณฑิตวรรคที่ ๖ เชิญเข้าไปอ่าน ในเรื่อง ชายเข็ญใจยินดีรับเลี้ยงภิกษุ http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=16&p=5 และ จะขอยกข้อความตอนหนึ่งมา เพื่อให้เห็นว่าแม้แต่ท้าวสักกะเทวราช ผู้เป็นใหญ่ยังทนอยู่ไม่ไ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ลูกดิ่งในสังสารวัฏฏ์

เมื่อ: 15 พ.ค. 2016, 14:37 

ตอบกลับ: 84
แสดง: 61696


:b8: นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปัณฑิตวรรคที่ ๖ http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=16&p=5 ข้อความตอนหนึ่งใน หัวข้อ ธรรมดาบัณฑิตย่อมฝึกตน พระศาสดาตรัสว่า "อย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย ในเวลาผู้มีบุญทำสมณธรรม จันทเทพบุตรฉุดมณฑลพระจันท...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ส ม า ธิ, ส ติ...*_*

 หัวข้อกระทู้: Re: ส ม า ธิ, ส ติ...*_*
เมื่อ: 07 พ.ค. 2016, 11:13 

ตอบกลับ: 39
แสดง: 20548


:b8: นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ จะขอนำข้อความบางตอนจากหนังสือ ตื่นเถิด ชาวโลก! โดยท่านเรวตภิกขุได้บรรยายไว้ มาให้อ่านกันค่ะ คนสมัยปัจจุบันยังสั่งสมบารมีได้ไม่สูงเท่าคนระดับสมัยพุทธกาล ในสมัยนั้น มีชนเป็นอันมากได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคล ได้แก่ พระโสดาบัน เป็นต้น หลังจากเพียงสดับคำตรัสสอนขอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จูฬกัมมวิภังคสูตร (๑๓๕) [๕๙๔*อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ*]

เมื่อ: 06 พ.ค. 2016, 16:45 

ตอบกลับ: 55
แสดง: 35338


เคยนึกกันหรือไม่ว่า ชาติหน้าในอนาคตนั้น เราจะต้องเกิดต่อไปอีกกี่ภพกี่ชาติ ตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล เราต้องวนเวียนเกิดตายกันต่อไปนานแค่ไหน พูดแล้วก็ขนลุก ระดับหมื่นแสนล้านชาติขึ้นไปนั่นแหละ และจะมากกว่านั้นไม่จบไม่สิ้น ถ้ายังไม่เดินเข้าสู่เส้นทางการหนีออกจากวัฏฏสงสาร ตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ลูกดิ่งในสังสารวัฏฏ์

เมื่อ: 06 พ.ค. 2016, 15:56 

ตอบกลับ: 84
แสดง: 61696


เมื่อประมาณสัก ๑๐ กว่าปีมาแล้ว ที่โรงเรียนสตรีเอกชนโรงเรียนหนึ่ง มีเด็กผู้หญิงที่แขนพิการ แขนสั้นไปข้างหนึ่ง เรียนที่โรงเรียนเอกชนหญิงล้วนแห่งนี้มาหลายปี ต่อมาได้ลาออกไปเรียนโรงเรียนรัฐบาล ปรากฏว่าเข้าไปเรียนในโรงเรียนรัฐบาล โดนเพื่อนล้อเรื่องความพิการ เป็นเรื่องที่เด็กผู้หญิงผู้นี้ทนไม่ไหว เพราะตั้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การเกิดที่ไม่เหมาะสม

เมื่อ: 24 เม.ย. 2016, 13:23 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 781


อ่านแล้ว เข้าข่ายความอาภัพ ๑๘ อย่าง ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรค ผล นิพพาน
อรูปพรหม ก็เป็นอุปสรรคสำหรับปุถุชน แต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับพระอริยะ สำหรับคนธรรมดาที่ไปเกิดในอรูปพรหม นี่ถือว่า อาภัพแล้ว เช่น ท่านอาฬารดาบส

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จูฬกัมมวิภังคสูตร (๑๓๕) [๕๙๔*อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ*]

เมื่อ: 24 เม.ย. 2016, 12:39 

ตอบกลับ: 55
แสดง: 35338


ยามมีชีวิตอยู่ก็เสพแต่สุขที่เกิดจากกามคุณอารมณ์ บางคนแก่เฒ่าแล้ว ยังหาเมียคราวหลานมานอนกก ไม่ได้เข้าใจชีวิตว่า ไม่มีความแน่นอน ความตายมาเยือนได้ทุกวินาที คนชั่วพยายามหาเงินมาให้ได้เยอะๆ ทุกวิถีทาง ไม่ได้คำนึงถึงความผิด ชอบ ชั่ว ดี เมื่อตอนมีชีวิตอยู่ก็มีแต่คนสาปแช่ง ตอนเจ็บป่วยก็มีคนเร่งเอาใจช่วยให้...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ย ม ก ะ ส รู ปั ต ถ นิ ส ส ย ะ (มหาโท)

เมื่อ: 23 เม.ย. 2016, 19:27 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 8365


:b8: นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ อุปปาทะ กาล ๕ ทั้งอนุโลมนัย และปัจจนิกนัย ทำเสร็จหมดแล้ว และจะทยอยพิมพ์ให้อ่านนะคะ จะเอามาแสดงเฉพาะบางคู่เท่านั้น ให้จับหลักกันได้เข้าใจค่ะ ที่เหลือลองฝึกทำเองนะคะ :b53: สัจจยมก โดย อ.พิชยุตม์ https://www.youtube.com/watch?v=wZnB18Te6F8&list=PLZds4lT9h...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ส ม า ธิ, ส ติ...*_*

 หัวข้อกระทู้: Re: ส ม า ธิ, ส ติ...*_*
เมื่อ: 23 เม.ย. 2016, 10:16 

ตอบกลับ: 39
แสดง: 20548


:b8: นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ จากคัมภีร์วิสุทธิมรรค ปริจเฉทที่ ๑๘ ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ ในหน้าที่ ๙๘๘ - ๙๘๙ [๖๗๕] เพราะฉะนั้นตัวหุ่นเป็นของว่างเปล่า ไม่มีชีวิต เคลื่อนไหวไม่ได้ ก็แต่ว่าด้วยการประกอบไม้และเส้นเชือกชัก ตัวหุ่นนั้นก็เดินบ้าง ยืนบ้าง มีการเคลื่อนไหวปรากฏคล้ายกับมีชีวิตชีวาขึ้...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ย ม ก ะ ส รู ปั ต ถ นิ ส ส ย ะ (มหาโท)

เมื่อ: 22 เม.ย. 2016, 20:54 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 8365


:b8: นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ จับต้นชนปลายกันได้หรือยังคะว่า ถ้าหาองค์ธรรมครั้งแรก เป็นกาล ๑ ก็หาอนาคตขององค์ธรรมที่เราได้มาว่า บุคคลเหล่านี้อนาคตชาติข้างหน้า อายตนะนั้นจักเกิดได้ที่ใดบ้าง ส่วนที่หาองค์ธรรมครั้งแรกเป็น กาล ๓ ก็กระจายองค์ธรรมออกมา แล้วดูว่าปัจจุบันอายตนะใดกำลังเกิด กำลั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ แก้ปัญหาได้จริงหรือ?

เมื่อ: 22 เม.ย. 2016, 16:31 

ตอบกลับ: 60
แสดง: 26876


:b8: นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. " หญ้าคาที่บุคคลจับไม่ดี ย่อมตามบาดมือนั่นเอง ฉันใด , คุณเครื่องความเป็นสมณะ ที่บุคคลลูบคลำไม่ดี ย่อมคร่าเขาไปนรก ฉันนั้น. การงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ย่อหย่อน, วัตรใดที่เศร้าหมอง, พรหมจรรย์ที่ระลึกด้วยความรังเกียจ, กรรมทั้งสามอย่างนั้น ย่อมไม่มีผลมาก ห...
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 91 [ พบ 1365 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร