วันเวลาปัจจุบัน 16 ต.ค. 2019, 13:47  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5763 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระโสณโกฬิวิสเถระ

 หัวข้อกระทู้: พระโสณโกฬิวิสเถระ
เมื่อ: 03 ก.ค. 2019, 09:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 182


พระโสณโกฬิวิสเถระ ประวัติ / พระโสณโกฬิวิสเถระ พระโสณโกฬิวิสะ เป็นบุตรของอสุภเศรษฐีในนครจำปา นับตั้งแต่มารดาเริ่มตั้งครรภ์จนคลอด ชาวเมืองต่างพากันนำเครื่องบรรณาการมามอบให้แก่เศรษฐีเป็นอันมาก เมื่อคลอดแล้วมีผิวพรรณผุดผ่องงดงามดังนั้นมารดาบิดาจึงได้ขนานามนามว่า โสณะ ส่วนโกฬิวิสะเป็นชื่อแห่งโคตร โสณกุมา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไม่รู้จักตัวเอง

 หัวข้อกระทู้: Re: ไม่รู้จักตัวเอง
เมื่อ: 29 มิ.ย. 2019, 14:40 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 191


ความสุขทางโลกียะสุขจำเป็นที่จะต้องแสวงหา และยังจะต้องจ่ายเป็นค่าลงทุน ลงแรงเป็นเครื่องตอบแทน เป็นสิ่งที่จะต้องแลกเปลี่ยน เป็นความสุขที่จะต้องนำใช้ ในบริการทางทวาร ๖ มันเป็นกามรมณ์ ที่แฝงไปด้วยความยินดี เป็นการพอใจและยังจำเป็นจะต้องเป็นสิ่งนั้นเสมอ จะเป็นสิ่งอื่นก็ไม่ได้ เพราะเป็นที่ตั้งของกามตัณหา เ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไม่รู้จักตัวเอง

 หัวข้อกระทู้: ไม่รู้จักตัวเอง
เมื่อ: 29 มิ.ย. 2019, 08:54 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 191


มนุษย์ทุกคนล้วนรักตนเอง แต่น่าแปลกที่คนส่วนใหญ่กลับ ไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้ หากอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ ไม่นานก็จะรู้สึกกระสับกระส่าย หรือถูกความเหงาเกาะกุมจิตใจ และจำนวนไม่น้อยจึงพยายาม ทำตนให้เป็นนักล่าหา ความสุขที่อยู่นอกตัว เช่น เที่ยวเตร่สนุกสนาน ช็อปปิ้งเล่นเกมออนไลน์ หรือไม่ก็วิ่งหาผู้คน สนทนาไ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อุปาทานขันธ์ ๕

 หัวข้อกระทู้: Re: อุปาทานขันธ์ ๕
เมื่อ: 29 มิ.ย. 2019, 05:52 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 229


เมื่อเป็นดังนั้นร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้น เมื่อประกอบเข้าด้วยกันด้วยของ ๕ อย่าง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ ด้วยตามเหตุตามปัจจัย หรือกรรมที่ปรุงแต่งให้แตกต่างกันไป ที่เรียกว่า มนุษย์บ้าง เทวดาบ้าง สัตว์บ้าง มากมายล้วนแล้วประกอบด้วยขันธ์ทั้ง ๕ อันมิใช่ตัวตน มีเรา มีเขา แต่ด้วยเป็...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อุปาทานขันธ์ ๕

 หัวข้อกระทู้: อุปาทานขันธ์ ๕
เมื่อ: 28 มิ.ย. 2019, 13:54 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 229


คุยกันบ่อยเรื่องอุปาทานขันธ์ ๕ เข้าใจยากถกเถียงกันบ่อยอธิบายให้เข้าใจอย่าง ก็เข้าใจไปอีกอย่าง จึงต้องคิดหาภาพเอายกอุปปมาดังนี้ อุปาทานขันธ์ ๕ ไม่ได้หมายถึงตัวขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่อย่างใดเลย แต่หมายถึงตัวที่เข้าไปยึดขันธ์ ๕ นั่นเอง อันได้แก่กิเลส ที่เข้าไปยึด คือ ได้แก่ ตัณหาแ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชีวิตเหมือนการเดินทาง

เมื่อ: 25 มิ.ย. 2019, 17:13 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 261


เวลาของชีวิตแสนสั้น - แมลงเม่า 1 วัน - มด 21 วัน - ปลากะตัก 21 วัน - แมงปอ 120 วัน - ปลาหางนกยูง 120 วัน - กระต่าย 1,825 วัน - สุนัข 5,475 วัน - ม้า 10,950 วัน - มนุษย์ 25,550 วัน - ช้าง 36,500 วัน - เต่า 73,000 วัน ทุกชีวิต... มีเวลาที่ธรรมชาติอนุญาตให้อยู่ได้ ตามวงจรชีวิตของแต่ละสายพันธุ์ ถ้านับเป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชีวิตเหมือนการเดินทาง

เมื่อ: 24 มิ.ย. 2019, 12:24 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 261


คนที่ทำบุญไว้เยอะสร้างกุศลไว้มาก เป็นคนดีมีศีลธรรม ก็มีโอกาสได้ไปเกิดในสวรรค์ได้ แต่ถ้าไม่เรียนศึกษาพระธรรมมาตั้งแต่เป็นมนุษย์ โอกาสที่จะไม่ได้ฟังธรรมในชั้นนั้นมีมาก แม้แต่จะได้ยินได้เห็น ก็จะไม่สนใจที่จะฟังธรรมเพราะเขาไม่ได้สะสมเหตุปัจจัยมา เขาจะหลงไปในเรื่องอิฎฐารมณ์เป็นส่วนมาก เพราะทำเหตุมาเช่นนั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คนมีวาสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: คนมีวาสนา
เมื่อ: 24 มิ.ย. 2019, 06:33 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 158


คนมี "วาสนา"เป็นยังไง? ๑. ว = วิชา เป็นผู้รู้เรียนดี มีวิชา ๒. า = อาจารย์ เป็นผู้มีอาจารย์ดี ๓. ส = สนับสนุน เป็นผู้มีบริวารมาก สนับสนุนดี ๔. น = หนักแน่น เป็นผู้มีความอดทนตั้งใจหนักแน่น ๕. า = จรณะ การประพฤติ ปฏิบัติดี ถ้าใครมีอย่างนี้จึงจะถือว่า มี "วาสนา" ที่แท้จริง สัทธรรมป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชีวิตเหมือนการเดินทาง

 หัวข้อกระทู้: ชีวิตเหมือนการเดินทาง
เมื่อ: 24 มิ.ย. 2019, 05:14 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 261


ทุกชีวิตไม่ว่าคนหรือสัตว์เมื่อเกิดมาแล้วถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง
วันเวลาก็หมุนไปกลืนกินชีวิตที่มีอยู่ให้หมดไปด้วยอำนาจของความชรา
การเริ่มต้นของชีวิตหนึ่งก็เหมือนการได้เข้าคิวรอไปสู่โลกหน้าอีก
ดังนั้นถ้าเราอยู่ในระหว่างการรอคิวนี้เราจะทำอะไรดีในการที่จะไปสู่โลกหน้า

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กรรมเก่า กรรมใหม่

 หัวข้อกระทู้: กรรมเก่า กรรมใหม่
เมื่อ: 22 มิ.ย. 2019, 06:24 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 410


เรามักตั้งคำถามให้กับตัวเองบ่อยครั้งว่า เราเกิดมาทำไม ? เพื่ออะไร ? ทำไมต้องเกิด ? ไม่เกิดได้ไหม ? ก็เป็นคำถามที่วนๆ เวียนๆ อยู่อย่างนี้ มันก็เหมือนถามว่าไก่เกิดก่อนไข่ หรือไข่เกิดก่อนไก้ สุดท้ายก็ให้คำตอบกับตัวเองไม่ได้... ไม่ยากครับในพระพุทธศาสนานี้มีคำตอบให้ครับ ก็ลองมาศึกษากันดู คุยกันไปถามกันมา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชีวิตแสนสั้นนัก

 หัวข้อกระทู้: Re: ชีวิตแสนสั้นนัก
เมื่อ: 19 มิ.ย. 2019, 07:02 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 252


ชีวิตมนุษย์ก็ทำนองเดียวกัน เมื่อเกิดมาแล้วโตขึ้นมาหน่อยนึง ก็ต้องเข้าโรงเรียน เพื่อไปศึกษาวิชาทำมากินประกอบอาชีพทางโลกหาเลี้ยงชีวิต เมื่อเรียนจบออกมา ก็ต้องหางานทำถ้าเป็นงานทางราชการ กว่าจะเกษียณก็อายุ ๖๐ เป็นอันว่าใช้ชีวิตไปแล้ว ๖๐ ปี และในช่วงเกิน ๖๐ ปีนั้นก็พอจะมีเวลาว่างพอที่จะเก็บเกี่ยวบุญกุศลไ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชีวิตแสนสั้นนัก

 หัวข้อกระทู้: ชีวิตแสนสั้นนัก
เมื่อ: 18 มิ.ย. 2019, 09:17 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 252


ชีวิตของเป็ดไก่ย่อมตายเสียตั้งแต่ยังไม่ออกจากไข่บ้างก็มี ถ้ารอดมาได้ก็มาตายเสียเมื่อโต เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ยินดีกับการกินเพื่อการอยู่ต่อไปอีก จิกตีกันทะเลาะแย่งอาหาร แย่งในเรื่องกาม แย่งความชนะเป็นใหญ่กันไม่เคยคิดแม้ชีวิตนี้มันจะสั้นหรือยาวเพียง สุดท้ายมันก็เกิดมาตายเปล่า ไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตมีเป็น...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อุเบกขา มี ๑๐ อย่าง

 หัวข้อกระทู้: Re: อุเบกขามี ๑๐ อย่าง
เมื่อ: 16 มิ.ย. 2019, 07:40 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 273


เฉยโง่ อัญญาณุเบกขา มาจากคำว่า อัญ+ญาณ ญาณ แปลว่า ความรู้, อัญญาณ แปลว่า ความไม่รู้, อุเบกขา ที่แปลว่า ความวางเฉย, อัญญาณ + อุเบกขา วางเฉยโดยไม่รู้ เรียกง่ายๆ ว่า เฉยโง่ องค์ธรรม คือ โมหะ ซึ่งเป็นอีกชื่อของอวิชา แปลว่า ความไม่รู้ เกิดได้ในมูลจิต ๒ ดวง คือ วิจิกิจฉาสัมปยุต และ อุทธัจจะสัมปยุต โดยมีเว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อุเบกขา มี ๑๐ อย่าง

 หัวข้อกระทู้: อุเบกขา มี ๑๐ อย่าง
เมื่อ: 16 มิ.ย. 2019, 06:58 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 273


อุเบกขา การวางเฉย มี ๑๐ อย่าง ฉฬังคุเปกขา ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก ซึ่งเป็นสภาพที่วางเฉยในอารมณ์ ๖ ของพระอรหันต์ผู้ดับกิเลสหมดสิ้นแล้ว พรหมวิหารุเปกขา ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก ซึ่งวางเฉยเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลาย โพชฌังคุเปกขา ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก ที่เป็นองค์ คือ ส่วนประกอบที่ทำให้ตรัสรู้อริย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กัมมฐาน ๔๐

 หัวข้อกระทู้: กัมมฐาน ๔๐
เมื่อ: 15 มิ.ย. 2019, 14:22 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 260


กรรมฐาน ๔๐ วิธี เจริญให้เกิดสมาธิ แบ่งออกเป็น ๗ หมวด ดังนี้ (๑) หมวดกสิน ๑๐ (เจริญได้ตั้งแต่ปฐมฌานถึงปัญจฌาน) เป็นการทำสมาธิด้วยวิธีการเพ่ง ๑. ปฐวีกสิน เพ่งธาตุดิน ๒. อาโปกสิณ เพ่งธาตุน้ำ ๓. เตโชกสิณ เพ่งไฟ ๔. วาโยกสิน เพ่งลม ๕. นีลกสิน เพ่งสีเขียว ๖. ปีตกสิน เพ่งสีเหลือง ๗. โลหิตกสิณ เพ่งสีแดง ๘. โ...
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 385 [ พบ 5763 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร