วันเวลาปัจจุบัน 21 ต.ค. 2020, 18:06  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 138 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระโสดาบัน บนสวรรค์ มีอายุเท่าไหร่ครับ

เมื่อ: 07 ต.ค. 2011, 19:33 

ตอบกลับ: 28
แสดง: 6295


ขออนุญาตยืมกระทู้ของท่านนะครับ คำถามของผมนี้น่าจะจัดอยู่ในหมวดเดียวกับท่านพอดีเลยครับ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเจ้าของกระทู้ ตั้งคำถามไปพร้อมๆกันเลยนะครับ 1. พระโสดาบันคืออะไร (หมายถึงว่ามีความหมายว่าอย่างไร และมีลักษณะอย่างไรจึงจะจัดว่าเป็นโสดาบัน) 2.พระอรหันต์คืออะไร (หมายถึงว่ามีความหมายว่าอย่างไร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คำถามธรรม: เรียนไม่เป็นก็มีโทษ

เมื่อ: 07 ต.ค. 2011, 18:28 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 4637


ปลีกวิเวก เขียน:
ทุกการยึดมั่นถึอมั่น มีค่าเป็นความทุกข์เสมอ


สาธุ อนุโมทามิครับ

สำหรับปุถุชนอย่าเราๆท่านๆ ละได้บ้าง วางได้บ้าง ถึงแม้ไม่ได้ทั้งหมด
แต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตครับ เพราะอย่างน้อยก็ทุกข์น้อยลง

ธรรมประสิทธิ์ครับ
:b8: :b27:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คำถามธรรม: เรียนไม่เป็นก็มีโทษ

เมื่อ: 07 ต.ค. 2011, 18:20 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 4637


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) นวังคสัตถุศาสน์ คำสั่งสอนของพระศาสดา มีองค์ ๙, พุทธพจน์มีองค์ประกอบ ๙ อย่าง, ส่วนประกอบ ๙ อย่างที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า คือ ๑. สุตตะ (พระสูตรทั้งหลาย รวมทั้งพระวินัยปิฎกและนิทเทส) ๒. เคยยะ (ความที่มีร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คำถามธรรม: เรียนไม่เป็นก็มีโทษ

เมื่อ: 07 ต.ค. 2011, 18:15 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 4637


วิริยะ เขียน:
"ทัพพีในหม้อแกง"


สำนวนนี้หมายความว่ายังไงครับ ผมไม่ค่อยสันทัดในเรื่องสำนวน โวหาร เท่าไหร่ครับ
รบกวนแปลให้ด้วยครับ
:b8: :b8: :b8: (บอกแล้วอย่าใช้สำนวน ) :b9:

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คำถามธรรม: เรียนไม่เป็นก็มีโทษ

เมื่อ: 07 ต.ค. 2011, 18:12 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 4637


อืมมม ครับ.....เข้าใจได้พอสมควรแล้วครับ ผมจะเก็บเอาไว้เป็นแบบฝึกหัดนะครับ เดี๋ยววันหลังจะมาแปลให้ท่านได้ตรวจทานกันในภายหลัง ว่าผมแปลได้ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร.....พักนี้งานเยอะมากเลยครับ ขอทำงานให้เสร็จก่อน คาดว่าใช้เวลาหลาย อาทิตย์เลยครับ.....แต่ยังค้างคาใจกับคำว่า"บุรุษเปล่า"อยูดีครับ ยัง...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: พระพยอม เล่ากรรมที่ทำกับพ่อ

เมื่อ: 05 ต.ค. 2011, 20:28 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 5539


อีกไม่กี่เดือนก็จะถึงวันพ่อแห่งชาติแล้ว ขอนำสิ่งดีดีมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้อ่านกันนะครับ พระพยอม เล่ากรรมที่ทำกับพ่อ http://p.s1sf.com/ca/0/ud/188/942388/phayom.jpg โยมพ่อของอาตมาเป็นคนขี้เหล้า... หาเงินมาได้เท่าไหร่ก็กินเหล้าหมด พอเมาก็ดุด่าโยมแม่กับอาตมา อาตมาไม่ชอบพ่อมาก....... วันหนึ่ง โยมพ่อเมา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คำถามธรรม: เรียนไม่เป็นก็มีโทษ

เมื่อ: 05 ต.ค. 2011, 08:23 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 4637


ขอบคุณคุณวิริยะ คุณRotala คุณพุทธฏีกา คุณFLAME และคุณstudent โดยเฉพาะคุณพุทธฏีกา และ คุณวิริยะ ที่เสียสละเวลานั่งพิมพ์เป็นหน้าๆจน หลังขดหลังแข็งเพื่อให้ความกระจ่างกับผมและผู้ที่ยังขาดความเข้าใจอื่นๆ ขอรบกวนถามอีกสัก 2 ข้อนะครับ ข้อ1. 1.คำว่า "บุรุษเหล่า" ตามข้อความด้านล่าง มีความหมายว่าอย่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คำถามธรรม: เรียนไม่เป็นก็มีโทษ

เมื่อ: 03 ต.ค. 2011, 18:54 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 4637


“ดูก่อนคุณกล่องธรรม... เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยงูพิษเสาะหางูพิษ เที่ยวแสวงหางูพิษ เขาพึงพบงูพิษตัวใหญ่ พึงจับงูพิษนั้นที่ขนดหรือที่หาง งูพิษนั้นพึงแว้งกัดเขาที่มือ ที่แขน หรือที่อวัยวะใหญ่น้อยแห่งใดแห่งหนึ่ง เขาพึงถึงความตาย หรือความทุกข์ปางตาย มีการกัดนั้นเป็นเหตุข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คำถามธรรม: เรียนไม่เป็นก็มีโทษ

เมื่อ: 03 ต.ค. 2011, 17:18 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 4637


ขอความอนุเคราะห์จากผู้ที่บรรลุธรรมข้อที่ผมยกมานี้ โปรดให้ความกระจ่างกับผมด้วยครับ คำพูดหรือข้อความต่างๆในพระไตรปิฎกนั้น มักจะใช้คำบาลี คำสำนวน พรรณา โวหาร ซึ่ง ต้องอาศัยการตีความซะเป็นส่วนมาก ข้อความที่ผมยกมานี้ผมลองอ่านทำความเข้าใจหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่กระจ่างซะที "เข้าใจเพียง นิดหน่อยว่า ผู้ที...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รู้ศัพท์ธรรมมะ วันละนิด

เมื่อ: 03 ต.ค. 2011, 07:26 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 1407


คำว่า "อาพาธ" "อาพาธ" หรือ "อาพาธา" หมายถึง ความเจ็บไข้ได้ป่วย มี 9 ชนิด ดังนี้ 1.กัมมวิปากชา อาพาธา คือ ความเจ็บไข้ เกิดแต่วิบากของกรรม 2.ปิตฺตสมุฏฺฐานา อาพาธา คือ ความเจ็บไข้มีดีเป็นสมุฏฐาน 3.วาตสมุฏฺฐานา อาพาธา คือ ความเจ็บไข้ที่มีลมเป็นสมุฏฐาน 4.วิสมปริหารชา อาพาธา ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ข้อความธรรม

 หัวข้อกระทู้: Re: ข้อความธรรม
เมื่อ: 02 ต.ค. 2011, 22:50 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 2517


เก็บเกี่ยว เขียน:
เก็บธรรมใส่กล่อง คบหากัลยาณมิตร
เรียนรู้จากเหล่าบัณฑิต จิตน้อมพร้อมเก็บเกี่ยว
ยินดีครับ ที่มีแนวทางอันเดียวกัน คือ เก็บเกี่ยว Kiss ไปกว่าจะเต็มครับ


เก็บแล้วอย่าลืมเอาออกมาแบ่งปันบ้างนะครับ เดี๋ยวเต็มแล้วไม่มีที่ใส่นะครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รู้ศัพท์ธรรมมะ วันละนิด

เมื่อ: 02 ต.ค. 2011, 21:18 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 1407


คำว่า ปุถุชน "ปุถุชน" ในคำว่า เยน ปุถุชโน อธิบายได้ดังต่อไปนี้ ปุถุชนมี 2 พวก คือ อันธปุถุชน และ กัลยาณปุถุชน ดังนี้. 1.อันธปุถุชน หรือ อันธพาลชน คือ บุคคลผู้ไม่มีการเรียน การสอบสวน การฟัง การทรงจำและการพิจารณาในขันธ์ ธาตุและอายตนะ เป็นต้น 2.กัลยาณปุถุชน หรือ กัลยาณมิตรชน คือ บุคคลผู้มีกา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รู้ศัพท์ธรรมมะ วันละนิด

เมื่อ: 02 ต.ค. 2011, 20:31 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 1407


คำว่า “อนัตตา” “อนัตตา” หรือ "อนัตตตา" แปลว่า ไม่มีอัตตา ไม่มีตัวตน มิใช่อัตตา มิใช่ตัวตน หรือ สภาพที่บังคับบัญชาไม่ได้ โดยทั่วไปหมายถึง สังขารธรรม อันได้แก่ ขันธ์ 5 คำนี้จัดเป็นหนึ่งในชื่อเรียกที่เป็นคำไวพจน์ของขันธ์ซึ่งถูกใช้เป็นอย่างมากในพระไตรปิฎก จะมาคู่กับคำไวพจน์ของขันธ์อีก 2 คำ คือ...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: แวะพักกายใจผ่อนคลายอารมณ์ - เพลงแผ่เมตตา

เมื่อ: 02 ต.ค. 2011, 20:11 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1503


วันนี้หลายท่านอาจกระทำธุรกิจการงานทั้งปวงมากมาย ทำให้กายใจอาจเมื่อยล้า ขอเชิญชวนทุกท่านมาพักผ่อนคลายอารมณ์ตึงเครียดด้วยบทเพลงธรรมมะเบาๆ กันดูบ้าง อาจทำให้ท่านพอจะผ่อนคลายจากความตรึงเครียดอ่อนล้าลงได้บ้างนะครับ เพลง ดั่งดอกไม้บาน http://www.youtube.com/watch?v=XKn1-2i6yeY ...............................

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ข้อความธรรม

 หัวข้อกระทู้: Re: ข้อความธรรม
เมื่อ: 01 ต.ค. 2011, 21:02 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 2517


ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านเช่นกันครับ
เรียงตาม:  
หน้า 9 จากทั้งหมด 10 [ พบ 138 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร