วันเวลาปัจจุบัน 14 เม.ย. 2021, 23:17  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2336 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ธรรมะ...ความอ้วน..กับการลดน้ำหนัก

เมื่อ: 24 พ.ย. 2015, 21:04 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 2478


เห็นภาพท่านวิ เอามาโพส เข็ดฟันแทน :b32: คุนน้องก็เป็นคนกินจุกจิก แต่ทำไมไม่อ้วนเหมือนชาวบ้าน (บางคนอิจฉา หาว่าเราเลี้ยงพยาธิไว้ในท้อง :b14: ) คุนน้องอยากเพิ่มน้ำหนัก แต่น้ำหนักไม่เคยเกิน 42 กิโลเลย คุนน้องสูง 162 มีแต่คนเรียก ไอ้แห้ง :b5: :b5: เอะ! รูปขันธ์คุนน้องมันต้องผิดปกติอะไรบางอย่าง และขัดขว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ธรรมะ...ความอ้วน..กับการลดน้ำหนัก

เมื่อ: 24 พ.ย. 2015, 19:48 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 2478


เห็นภาพท่านวิ เอามาโพส เข็ดฟันแทน :b32:
คุนน้องก็เป็นคนกินจุกจิก แต่ทำไมไม่อ้วนเหมือนชาวบ้าน (บางคนอิจฉา หาว่าเราเลี้ยงพยาธิไว้ในท้อง :b14: ) คุนน้องอยากเพิ่มน้ำหนัก แต่น้ำหนักไม่เคยเกิน 42 กิโลเลย คุนน้องสูง 162 มีแต่คนเรียก ไอ้แห้ง :b5: :b5:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มนุษย์ กับ สัจจะ พิสูจน์ได้เป็นอกาลิโก

เมื่อ: 24 พ.ย. 2015, 18:24 

ตอบกลับ: 53
แสดง: 3797


คุนน้องจำได้ สมัยที่เข้ามาในลานใหม่ๆ คุนน้องถามเรื่อง ขันธ์ 5 กับท่านเช่นนั้น และก็มีกัลยามิตรผู้หวังดีหลายท่าน มาให้ความรู้ คือคุนน้องถามเป็นคำถาม 3 ข้อ จำได้คำถามเดียว คือ เราต้องละ ขันธ์ 5 ใช่ไหม คือหมายถึง เลิกยึดติดขันธ์ ทุกๆคนต่างเข้ามา เห็นตามนั้น ใช่เราต้องละขันธ์5 ยกเว้นพี่โฮฮับคนเดียว ที่เ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มนุษย์ กับ สัจจะ พิสูจน์ได้เป็นอกาลิโก

เมื่อ: 24 พ.ย. 2015, 18:10 

ตอบกลับ: 53
แสดง: 3797


ท่านเช่นนั้น ถาม หากเป็นอย่างนั้น อนัตตาก็ เป็นสิ่งเที่ยง ดำรงอยู่ในขันธ์ 5 หรือเปล่า? การเข้าไปรู้ในสภาวะนั้น จะเห็นว่า ขันธ์5 เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยึดไว้ได้ การเห็นอนัตตาย่อมไร้ ตัวตน ไม่มีตัวเราในขันธ์ใดขันหนึ่ง และพระพุทธองค์ไม่สอนว่า อนัตตา เป็นสิ่งที่เที่ยง ดำรงค์อยู่ในขันธ์5 ตรวจสอบกับพระสูตร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มนุษย์ กับ สัจจะ พิสูจน์ได้เป็นอกาลิโก

เมื่อ: 24 พ.ย. 2015, 18:05 

ตอบกลับ: 53
แสดง: 3797


คุณเช่นนั้น..ยังมองเห็นเป็นก้อน ๆ 3 ก้อน..หรือคับ? ผมเห็นพระไตรลักษณะ...มันคือก้อนเดียว...แยกเป็นเอกเทศไม่ได้ เมื่อเห็นอาการอนิจจังของสรรพสิ่ง....ก็ย่อมเห็นความไม่มีตัวตนที่แน่นอนของสรรพสิ่งนั้นๆไปด้วย เมื่อเห็นอาการทุกขังของสรรพสิ่ง....ก็ย่อมเห็นความไม่มีตัวตนที่แน่นอนของสรรพสิ่งนั้นๆไปด้วย เมื่อเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มนุษย์ กับ สัจจะ พิสูจน์ได้เป็นอกาลิโก

เมื่อ: 23 พ.ย. 2015, 17:52 

ตอบกลับ: 53
แสดง: 3797


ท่านเช่นนั้น ถาม อนัตตา ถูกกำหนดโดย อนิจจังโดยไม่มีสภาวะลอยๆ อันใดเป็นอนัตตา หรือเปล่า? หรืออนัตตา เป็นสภาวะลอยๆ ที่กำหนดอนิจจัง? ขออภัยค่ะ คุนน้องไม่เข้าใจคำถาม ตรง "สภาวะลอยๆ" "อนัตตาถูกกำหนดโดย อนิจจัง" คือที่คุนน้องรู้ อนัตตาคือการเห็นว่า ในขันธ์ 5 ล้วน เกิด ขึ้น ตั้งอยู่ ดั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มนุษย์ กับ สัจจะ พิสูจน์ได้เป็นอกาลิโก

เมื่อ: 23 พ.ย. 2015, 16:32 

ตอบกลับ: 53
แสดง: 3797


ท่านเช่นนั้น ถาม อนัตตา ถูกกำหนดโดย อนิจจังโดยไม่มีสภาวะลอยๆ อันใดเป็นอนัตตา หรือเปล่า? หรืออนัตตา เป็นสภาวะลอยๆ ที่กำหนดอนิจจัง? ขออภัยค่ะ คุนน้องไม่เข้าใจคำถาม ตรง "สภาวะลอยๆ" "อนัตตาถูกกำหนดโดย อนิจจัง" คือที่คุนน้องรู้ อนัตตาคือการเห็นว่า ในขันธ์ 5 ล้วน เกิด ขึ้น ตั้งอยู่ ดั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มนุษย์ กับ สัจจะ พิสูจน์ได้เป็นอกาลิโก

เมื่อ: 23 พ.ย. 2015, 16:27 

ตอบกลับ: 53
แสดง: 3797


ท่านเช่นนั้น ถาม หากเป็นอย่างนั้น อนัตตาก็ เป็นสิ่งเที่ยง ดำรงอยู่ในขันธ์ 5 หรือเปล่า? การเข้าไปรู้ในสภาวะนั้น จะเห็นว่า ขันธ์5 เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยึดไว้ได้ การเห็นอนัตตาย่อมไร้ ตัวตน ไม่มีตัวเราในขันธ์ใดขันหนึ่ง และพระพุทธองค์ไม่สอนว่า อนัตตา เป็นสิ่งที่เที่ยง ดำรงค์อยู่ในขันธ์5 ตรวจสอบกับพระสูตร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มนุษย์ กับ สัจจะ พิสูจน์ได้เป็นอกาลิโก

เมื่อ: 23 พ.ย. 2015, 16:11 

ตอบกลับ: 53
แสดง: 3797


ท่านเช่นนั้น ถาม อนัตตา คือความมีความเป็นอย่างหนึ่งในขันธ์ใดขันธ์หนึ่ง และในทุกขันธ์ ในขันธ์ 5 หรือ? อนัตตาไม่ใช่ความมีความเป็นในทุกขันธ์ อนัตตาเป็นสภาวะที่ ตัวรู้ เห็นแจ้งว่าขันธ์นั้นมีสภาวะ ไม่เที่ยง แปรปรวน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป รูปขันธ์ก็ไม่เที่ยง นามขันธ์ก็ไม่เที่ยง อนัตตลักขณสูตร ว่าด้วยควา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มนุษย์ กับ สัจจะ พิสูจน์ได้เป็นอกาลิโก

เมื่อ: 23 พ.ย. 2015, 11:08 

ตอบกลับ: 53
แสดง: 3797


อนัตตลักขณสูตร ว่าด้วยความเป็นอนัตตาของขันธ์ 5 อนัตตลักขณสูตร [๒๐] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะพระปัญจวัคคีย์ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเป็น อนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้ว รูปนี้ไม่พึงเป็นเพื่ออาพาธ และบุคคล พึงได้ในรูปว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด รูปของเราอย่าได้เป็นอย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มนุษย์ กับ สัจจะ พิสูจน์ได้เป็นอกาลิโก

เมื่อ: 23 พ.ย. 2015, 10:55 

ตอบกลับ: 53
แสดง: 3797


ท่านเช่นนั้น ถาม อนัตตา คือความมีความเป็นอย่างหนึ่งในขันธ์ใดขันธ์หนึ่ง และในทุกขันธ์ ในขันธ์ 5 หรือ? อนัตตาไม่ใช่ความมีความเป็นในทุกขันธ์ อนัตตาเป็นสภาวะที่ ตัวรู้ เห็นแจ้งว่าขันธ์นั้นมีสภาวะ ไม่เที่ยง แปรปรวน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป รูปขันธ์ก็ไม่เที่ยง นามขันธ์ก็ไม่เที่ยง หากเป็นอย่างนั้น อนัตตาก็ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มนุษย์ กับ สัจจะ พิสูจน์ได้เป็นอกาลิโก

เมื่อ: 22 พ.ย. 2015, 20:46 

ตอบกลับ: 53
แสดง: 3797


ขันธ์ 5 สัมพันธ์สืบเนื่องกันอย่างไรในความเป็น อนัตตา อัตตา..เรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อน ซึ่งคุนน้องจะพยายามอธิบายให้เข้าใจมากที่สุด เท่าที่ตนจะสามารถอธิบายได้..และให้ท่านๆ ตรวจสอบกันด้วยนะค่ะ คุนน้องจะจับแยกความเป็น รูปขันธ์และนามขันธ์ ให้ตรงกับสัจจะ..อุปมา คุนน้องจะเป็น วิศวะกร :b32: แยกรูป แยกนาม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มนุษย์ กับ สัจจะ พิสูจน์ได้เป็นอกาลิโก

เมื่อ: 22 พ.ย. 2015, 17:43 

ตอบกลับ: 53
แสดง: 3797


มนุษย์ คือสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญา และแบ่งออกเป็นสองส่วน คือรูปธรรม และ นามธรรม ในพุทธศาสนาแยก รูปธรรมและนามธรรมออกเป็นขันธ์ รวมทั้งหมดคือ 5 ขันธ์..พุทธศาสนาเลยบัญญัติมนุษย์ว่า ขันธ์ 5 1. รูปขันธ์ คือ สรีระร่างกายของมนุษย์นี่แหละ ถ้าเทียบเคียงกับวิทยาศาสตร์ก็ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์.. เริ่มต้นจาก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มนุษย์ กับ สัจจะ พิสูจน์ได้เป็นอกาลิโก

เมื่อ: 22 พ.ย. 2015, 16:33 

ตอบกลับ: 53
แสดง: 3797


คุนน้องตั้งใจตั้งกระทู้นี้ขึ้นมา เพื่ออยากถ่ายทอดในสิ่งที่ตนรู้ คุนน้องบำเพ็ญบารมีมาด้านปัญญา ถึงแม้คุนน้องจะไม่สามารถบรรลุธรรมเป็นสาวกตามพระสมโคดมในชาตินี้ได้ แต่ว่าคุนน้องเป็นลูกศิษย์บำเพ็ญบารมี พระพุทธเจ้ามาหลายสมัยแล้ว หลายรุ่นแล้ว และคุนน้องก็เป็นเด็กฝากพระศรีอาริย์(จะว่าคุนน้องอวดอุตริมนุษยธรร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เสาอโศก...คืออะไรคับ?

 หัวข้อกระทู้: Re: เสาอโศก...คืออะไรคับ?
เมื่อ: 21 พ.ย. 2015, 14:45 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 2681


คุนน้องรู้สึกว่า คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกค่ะ..ที่อยู่ๆ มีกระทู้ที่มีเหตุพาดพิงพระอาจารย์ถึงสองกระทู้..นั่นคือกระทู้คุนน้องเกี่ยวกับนรก สวรรค์ และกระทู้ท่านกบเกี่ยวกับเสาอโศก..ทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัย ถึงมีผลตามมา แล้วก็ไม่รู้ว่า ทำไมถึงเป็นคุนน้อง..กับท่านกบ ที่เป็นผู้ถูกเลือก :b32: ต้องยอมรับจริงๆน...
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 156 [ พบ 2336 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร