วันเวลาปัจจุบัน 15 เม.ย. 2021, 00:40  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2336 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เสาอโศก...คืออะไรคับ?

 หัวข้อกระทู้: Re: เสาอโศก...คืออะไรคับ?
เมื่อ: 20 พ.ย. 2015, 22:42 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 2681


คุนน้องจะบอกว่า ฟังธรรมพระคึกฤทธิ์ เน้นเฉพาะคำสอนพระศาสดานั้นดี เพราะธรรมของท่านดี มีประโยชน์ รู้ตามได้ ท่านไม่ใช่สอนผิดเลยนะ ท่านสอนถูก..แต่ว่ามิควรยึดติดในตัวพระอาจารย์ของตน ใครจะว่ากล่าว พระอาจารย์ตนมิได้ ออกโรงเถียงแทนปกป้อง..แบบนี้ก็คงไม่ใช่สาวกพระพุทธองค์ แต่เป็นสาวกพระอาจารย์ตน..คุนน้องเห็นที...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เสาอโศก...คืออะไรคับ?

 หัวข้อกระทู้: Re: เสาอโศก...คืออะไรคับ?
เมื่อ: 20 พ.ย. 2015, 19:34 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 2681


คุนน้องจะบอกอะไรอย่างนึง...คุนน้องมีของเก่าที่เคยปฏิบัติธรรมมา..คุนน้องสามารถกำหนดรู้ธรรม ที่รู้ได้ ระลึกได้ในสัญญา ของเก่าๆที่ปฏิบัติมา คุนน้องสามารถแสดงธรรม อธิบายธรรมได้เช่นกันนะ คุนน้องสามารถเปิดสำนักปฏิบัติธรรมได้เช่นกัน..สามารถพูดเรื่อง อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท ขันธ์5 ไตรลักษณ์ เจตสิก อัตตา อนัตตา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เสาอโศก...คืออะไรคับ?

 หัวข้อกระทู้: Re: เสาอโศก...คืออะไรคับ?
เมื่อ: 20 พ.ย. 2015, 18:12 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 2681


คลิปนี้เป็นเหตุปัจจัย..ที่ทำให้คุนน้องรู้จักเสาอโศก https://m.youtube.com/watch?v=iP6Tg46c6Bg แต่คุนน้องแปลกใจอย่างนึง อัจฉริยะอย่างน้องธนัช ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจ กับศัพท์เฉพาะทางธรรม..แต่เชื่อไหม ตอนคุนน้องเข้ามาศึกษาธรรมใหม่ๆในลาน คุนน้องเรียนรู้ได้ย่างไว :b32: ขนาดวงจรปฏิจสมุปบาท ที่ละเอียดลึกซ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เสาอโศก...คืออะไรคับ?

 หัวข้อกระทู้: Re: เสาอโศก...คืออะไรคับ?
เมื่อ: 20 พ.ย. 2015, 17:53 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 2681


ท่านกบตั้งกระทู้นี้ขึ้นมาเพื่อ กระตุ้นในสิ่งที่คุนน้องไปรู้ไปเห็นแบบ บังเอิญใช่ไหม? :b32: ทั้งที่ลืมไปแล้วยังมีคนขุดขึ้นมา..แสดงว่า กฏแห่งแรงดึงดูด มีจริง งั้นจะสนองตอบเจตนารม ที่ท่านกบคิดในสิ่งนี้ :b13: จริงๆแล้วคุนน้องไม่รู้จักเรื่องเสาอโสกอะไรเลย แต่ด้วยความปลื้มน้อง ธนัช เด็กอัจฉริยะ ทำให้มีเหตุ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เรียนถามกัลยามิตรทั้งหลายในเรื่อง นรก สวรรค์

เมื่อ: 19 พ.ย. 2015, 20:03 

ตอบกลับ: 28
แสดง: 3029


http://84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=9&A=0&Z=1071&pagebreak=0 พรหมชาลสูตร บทนี้ก็ดี อ่านแล้วทำให้เข้าใจ สัตว์ต่างๆ ในพระสูตรอื่นๆ ได้ อ่านจะเจอ อาภัสสระพรหม ตัดคำว่าพรหมทิ้งตรงนี้ แปลเกิน ขอบคุนมากค่ะ สำหรับลิงค์ที่นำมาแปะให้ :b8: ไปเสริซหาเอง เจอแต่บอร์ดนั่นบร์อดนี่ อ่านละก็มึนๆงง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เรียนถามกัลยามิตรทั้งหลายในเรื่อง นรก สวรรค์

เมื่อ: 19 พ.ย. 2015, 19:43 

ตอบกลับ: 28
แสดง: 3029


คนที่ดูมีความรู้ทางธรรม ดูมีปัญญามาก ประเมินจากการแสดงความเห็นต่างๆ..คุนน้องจะบอกว่า..บางครั้งแท้จริงแล้ว เราไม่สามารถประเมินคุนธรรมในตัวเขาได้ พี่โฮเคยดูดวง ชาตินี้คุนน้องมีดวงตาเห็นธรรมแหง :b32: บิ๊กทู่บอกว่าความรู้ทางธรรมคุนน้องมาก อโสกะเคยมาเห็นด้วยกับการอธิบายธรรมคุนน้อง...เมื่อนานมาแล้ว..แท้จร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เรียนถามกัลยามิตรทั้งหลายในเรื่อง นรก สวรรค์

เมื่อ: 19 พ.ย. 2015, 18:54 

ตอบกลับ: 28
แสดง: 3029


คุนน้องมีเรื่องนึงอยากสารภาพ คุนน้องเป็นผู้หญิงธรรมดา ที่ไม่ได้บรรลุคุนธรรม วิเศษใดๆ.. คุนน้องประจักษ์รู้เองว่า คุนน้องไม่ใช่..แค่มีวาสนาเก่าติดตัวมาจากการบำเพ็ญบารมีชาติที่แล้ว..คุนน้องอาศัยสัญญาเก่า และกำหนดรู้ในสมาธิ แค่ขนิกสมาธิ ในปัจจุบันนั้น ความรู้ทางธรรมก็ผุดขึ้น..และอธิบายธรรมได้..และความร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เรียนถามกัลยามิตรทั้งหลายในเรื่อง นรก สวรรค์

เมื่อ: 19 พ.ย. 2015, 17:54 

ตอบกลับ: 28
แสดง: 3029


ท่านเช่นนั้นอธิบาย :b8: พิจารณาโดยคำพระศาสดา พระองค์แสดงสัตว์อื่นนอกจากมนุษย์ เป็นพวกสัตว์นรก เดรัจฉาน เปรต เทวดา มาร พรหม อาภัสสระสัตว์ สัญญีสัตว์ อสัญญีสัตว์ ซึ่งมีปรากฏอยู่เป็นแห่งๆ ตามประสูตร คุนน้องไม่มีความรู้ตรงนี้เลยค่ะ คุนน้องอยากศึกษาเพื่อ ความเข้าใจยิ่งขึ้น พระสูตรบทไหน พอจะมีลิงค์หาอ่านไ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เรียนถามกัลยามิตรทั้งหลายในเรื่อง นรก สวรรค์

เมื่อ: 19 พ.ย. 2015, 16:17 

ตอบกลับ: 28
แสดง: 3029


ธรรมของท่านพุทธทาส..คุนน้องคิดว่าต้องคนที่มีปัญญาสัมมาทิฏฐิก่อน..ถึงจะสามารถศึกษาธรรมของท่านพุทธทาสได้อย่างเข้าใจ..ต้องเป็นผู้ เคารพ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมีปัญญาเป็นทุนเดิม เหมาะสำหรับสาย สุขวิปัสโก ที่ไม่สนใจเรื่องนอกอื่นใน นอกจากหนทางดับทุกข์.. แตในความเป็นจริง..มนุษย์เปรียบเสมือนบัวสี่เหล่า...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เรียนถามกัลยามิตรทั้งหลายในเรื่อง นรก สวรรค์

เมื่อ: 19 พ.ย. 2015, 15:40 

ตอบกลับ: 28
แสดง: 3029


อยากถามท่านสาวกของพระพุทธธาตุจัง. นรกสวรรค์ไม่มี คนตายแล้วจะไปไหน บุญบาปไม่มีผลอะไรทำบาปไม่มีนรกให้ตก ทำดีไม่มัสวรรค์ให้ขึ้น ไม่มีภพภูมิให้ต้องหลุดพ้น อย่างนั้นหรือ??? อย่าดีกว่าค่ะ เราแสดงความจริง ที่ตรงต่อคำสอนพระศาสดาก็พอ ไม่ไหวจะเคลีย..คุนน้องคงมีวิบากกรรมกับพวกเขา ที่ดันไปแหย่จระเข้หัวหน้าใหญ่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เรียนถามกัลยามิตรทั้งหลายในเรื่อง นรก สวรรค์

เมื่อ: 19 พ.ย. 2015, 15:10 

ตอบกลับ: 28
แสดง: 3029


คุนน้องมีเรื่องนึงอยากสารภาพ คุนน้องเป็นผู้หญิงธรรมดา ที่ไม่ได้บรรลุคุนธรรม วิเศษใดๆ.. คุนน้องประจักษ์รู้เองว่า คุนน้องไม่ใช่..แค่มีวาสนาเก่าติดตัวมาจากการบำเพ็ญบารมีชาติที่แล้ว..คุนน้องอาศัยสัญญาเก่า และกำหนดรู้ในสมาธิ แค่ขนิกสมาธิ ในปัจจุบันนั้น ความรู้ทางธรรมก็ผุดขึ้น..และอธิบายธรรมได้..และความรู...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เรียนถามกัลยามิตรทั้งหลายในเรื่อง นรก สวรรค์

เมื่อ: 19 พ.ย. 2015, 14:48 

ตอบกลับ: 28
แสดง: 3029


:b1: พี่เอกอนก็ไม่เชื่อว่ามี นรก สวรรค์ ภพภูมิต่าง ๆ ในแบบ ถาวรสถานจริง ๆ นะ เพราะพี่เอกอนเห็นมันเป็นสิ่งที่ ไม่ได้ปรากฎต่อเราอย่างถาวร เหมือนกับ กาย-ใจ ก็ไม่ได้ปรากฎรับรู้ต่อเราอย่างถาวร :b1: ดังนั้น ภพต่าง ๆ ที่เป็นไป ย่อมเป็นสิ่งที่ ปรากฎได้ เมื่อจิตยังคงมีวิถีที่ท่องไปในภพ ซึ่ง พระพุทธองค์ย่อมไ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เรียนถามกัลยามิตรทั้งหลายในเรื่อง นรก สวรรค์

เมื่อ: 19 พ.ย. 2015, 14:00 

ตอบกลับ: 28
แสดง: 3029


อนุโมทนาในคำตอบของทุกท่าน :b8: ได้อ่านความคิดเห็นของท่านพุทธทาสเกี่ยวกับ ที่ยอมรับไม่ได้ในพระสูตร แลวลงความเห็นเช่นนั้น :b5: :b5: เหมือนดาบสองคมสำหรับปุถุชน แล้วคุนน้องรู้สึกจุก ในฐานะคุนน้องเทิดทูนคำสอนในพระไตรปิฎก ลูกศิษท่านพุทธทาสไม่เคารพ พระไตรปิฎกและปฏิเสธ คือยึดความคิดอาจารย์ตนเป็นหลัก..หลายๆค...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เรียนถามกัลยามิตรทั้งหลายในเรื่อง นรก สวรรค์

เมื่อ: 18 พ.ย. 2015, 21:46 

ตอบกลับ: 28
แสดง: 3029


กรรม..ของท่านพุทธทาส..ก็ของท่าน..แต่ท่านจะรับกรรมของท่านหรือไม่...นั้น..กรรมอาจตามท่านไม่ทันก็ได้ ในสมัยพุทธกาล....พราหมณ์หลายต่อหลายท่าน....ตำนิ..ด่าพระพุทธเจ้าก็มี....แต่พอทำลายกิเลสอวิชชาจากการฟังเทศน์ของพระองค์ได้...กรรมที่ด่าว่าตำนิพระพุทธเจ้าก็ตามไม่ทัน..ก็เยอะ ลูกศิษย์ของท่านพุทธทาส..ก็เช่นก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เรียนถามกัลยามิตรทั้งหลายในเรื่อง นรก สวรรค์

เมื่อ: 18 พ.ย. 2015, 19:36 

ตอบกลับ: 28
แสดง: 3029


คุยน้องไปเจอความเห็นท่านพุทธทาส พูดในลักษณะนี้ ปาฏิหาริย์เกี่ยวกับอภิธรรมปิฏกที่สำคัญก็คือเรื่องว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วแสดงอภิธรรมที่นั่น โปรดเทวดาที่เคยเป็นพระมารดาของท่าน นี่คือพระมหาปาฏิหาริย์ แล้วก็มีปาฏิหาริย์ที่เนื่องกัน เช่นต้องแสดงยมกปาฏิหาริย์ก่อน แล้วขึ้นไปอย่...
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 156 [ พบ 2336 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร