วันเวลาปัจจุบัน 01 มี.ค. 2024, 10:40  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 4491 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: มจร.จัดเสวนาวิชาการพุทธศาสนานานาชาติฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี

เมื่อ: 30 พ.ค. 2012, 13:34 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 4123


http://www.dhammajak.net/board/files/_oe___111_794.jpg :b8: :b8: :b8: :b42: งานเสวนาทางวิชาการพุทธศาสนานานาชาติ 3 หัวเรื่องหลัก :b42: 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา :b8: :b8: :b8: กำหนดการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชา...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: มมร.จัดงาน วิสาขพุทธบารมี ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี

เมื่อ: 30 พ.ค. 2012, 12:58 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 3754


http://www.dhammajak.net/board/files/_oe___631.jpg :b8: :b8: :b8: มมร. จัดงานสัปดาห์ส่งเสริม "วิ ส า ข บู ช า พุ ท ธ บ า ร มี" ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ :b8: :b8: :b8: พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในโลก เมื่อ ๒,๖๐๐ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอเชิญบวชเนกขัมมภาวนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ๕๕ ณ วัดมเหยงคณ์

เมื่อ: 14 พ.ค. 2012, 17:36 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2936


http://www.watmahaeyong.net/home/images/stories/visaka.jpg :b44: ขอเชิญสาธุชน ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา :b44: เ นื่ อ ง ใ น วั น วิ ส า ข บู ช า ๒ ๕ ๕ ๕ ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา :b8: :b8: :b8: ร ะ ห ว่ า ง วันเสาร์ที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๕ - วันอังคารที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๕ (...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย

เมื่อ: 01 พ.ค. 2012, 15:18 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 16928


ขออนุญาติเพิ่มเติมที่เรียนพระอภิธรรมค่ะ ในกรุงเทพฯ มีที่เรียนพระอภิธรรมอีก 2 ที่ๆ รู้จักค่ะ 1. วัดราชา ใกล้โรงเรียนเซนคาเบรียล สอนวันพฤหัส เวลา 9.00 น. อาจจะรอเวลาบ้าง จะเริ่มจริง 9.30 น. ค่ะ สอนเรื่องวิถีจิตที่ศาลาริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 9.00 น. ที่อาคารเรียนพระอภิธรรม...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร จ.มหาสารคราม

เมื่อ: 27 เม.ย. 2012, 11:50 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 20825


อ้างคำพูด:
สาธุครับพี่เต้ย ^^

ป้ามดลงรูปอีกได้ปะ ขอเห็นหน้าบ้างดิ เห็นแต่ข้างหลังอะ


:b8: :b8: :b8:

ธรรมสวัสดี และสาธุเช่นกันค่ะ "คุณอนาวิน" :b1:

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: ความเป็นมาของ “น้ำ อ บ ไ ท ย”

เมื่อ: 11 เม.ย. 2012, 00:00 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 7956


http://upic.me/i/w1/picture003medium.jpg [ภาพเขียนสีน้ำมัน “บุษบาแต่งองค์” จากวรรณคดีเรื่อง “อิเหนา” ฝีมือสร้างสรรค์โดย อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต] :b47: ความเป็นมาของ “น้ำ อ บ ไ ท ย” :b47: ในสังคมไทยสมัยโบราณ การใช้เครื่องหอมได้สอดแทรกอยู่ในประเพณีต่างๆ ควบคู่กับการดำเนินชีวิต เช่น ประเพณีการโกนผมไ...

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ “คุณเฉลียว อยู่วิทยา” ศิษย์หลวงตา

เมื่อ: 26 มี.ค. 2012, 14:40 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 7257


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: พระบฏ : ภูมิปัญญาไทยในจิตรกรรมไทยประเพณี

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 21:21 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 13440


http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/425/2425/images/Bod7.jpg [เวสสันดรชาดก กัณฑ์มหาพน ตอนที่พระฤาษีชี้ทางไปยังเขาวงกตแก่ชูชก ขนาด ๐.๔๘ x ๐.๗๗ เมตร ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป] :b42: ช่างเขียน พ ร ะ บ ฏ :b42: ในหนังสือทูลเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ทำให้ทราบว่าช่างเขียนพระบฏในสมัยรัชกา...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: นรก-สวรรค์ มีจริงหรือไม่ : พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 21:21 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 7828


http://www.dhammajak.net/board/files/resize_of_paragraph_109.jpg [พระพุทธองค์เสด็จกลับมาประทับโคนต้นต้นอชปาลนิโครธหรือต้นไทร ด้วยทรงท้อพระทัยในอันโปรดสัตว์ ท้าวสหัมบดีพรหมจึงพร้อมด้วยเทวาคณานิกร ลงมากราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรม] การจะทราบชัดในเรื่องนี้ได้จริงๆ นั้น นอกจากจะทราบด้วยญาณดัง...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้า :พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 21:21 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 3793


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/e55b.jpg ๗. ทรงเป็นพระศาสดาของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายอย่างไร การที่พระพุทธเจ้าทรงกอปรด้วยพระมหากรุณา ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมาก เพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกนั้น ช่วยให้คนเหล่านั้นสมบูรณ์ด้วย มนุษยสม...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: พระบฏ : ภูมิปัญญาไทยในจิตรกรรมไทยประเพณี

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 21:11 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 13440


http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/425/2425/images/Bod6.jpg [พระมาลัยไปไหว้พระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ขนาด ๐.๙๒ x ๒.๑๕ เมตร ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป] :b42: การศึกษาพัฒนาการทางรูปแบบของ พ ร ะ บ ฏ ที่พบในประเทศไทย :b42: การศึกษาพัฒนาการทางรูปแบบของพระบฏครั้งนี้ เ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: นรก-สวรรค์ มีจริงหรือไม่ : พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 21:11 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 7828


http://www.dhammajak.net/board/files/resize_of_aeparagraph_866.jpg [ภาพจิตรกรรม “ไตรภูมิ ๒” สร้างสรรค์โดยนายบุญเพ็ง จวบศรี : ศิลปินผู้พิการแขน ๒ ข้าง จากมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย] อย่างไรก็ตามเรื่องนรก-สวรรค์นั้น เท่าที่พบทรงมีวิธีแสดงหลายวิธี คือ ๑. แสดงถึงภพหรือภูมิ ที่คนสัตว์จะต้องไปเกิดตามสมควร เร...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้า :พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 21:11 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 3793


๔. สุคโต เสด็จไปดีแล้วอย่างไร พระพุทธเจ้าได้เฉลิมพระนามว่า เสด็จไปดีแล้ว เพราะทางที่ทรงเสด็จไปของพระผู้มีพระภาคเป็นทางอันสะอาด ไม่มีโทษ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ทรงเสด็จไปสู่พระนิพพานโดยไม่ขัดข้อง พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปสู่ทางอันดี คือ พระนิพพาน พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแล้วโดยชอบ คือ จะไม่ย้อนกลับมา...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: พระบฏ : ภูมิปัญญาไทยในจิตรกรรมไทยประเพณี

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 20:58 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 13440


http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/425/2425/images/Bod4.jpg [พระพุทธเจ้าประทับยืน ปางประทานอภัย ขนาบข้างด้วยพระอัครสาวก] :b42: ความมุ่งหมายของการสร้าง พ ร ะ บ ฏ :b42: การสร้างพระบฏในคติดั้งเดิมนั้น สร้างเป็นพุทธบูชาด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อการประดับตกแต่...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: นรก-สวรรค์ มีจริงหรือไม่ : พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)

เมื่อ: 10 มี.ค. 2012, 20:58 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 7828


http://www.dhammajak.net/board/files/resize_of_aeparagraph_392.jpg [ภาพจิตรกรรม “ไตรภูมิ ๑” สร้างสรรค์โดยนายบุญเพ็ง จวบศรี : ศิลปินผู้พิการแขน ๒ ข้าง จาก มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย] ในชั้นนี้ขอให้ข้อสังเกตเพียงว่า แหล่งแห่งความเชื่อของคนเรานั้น อาจจำแนกได้ดังนี้ ๑. ประจักษ์ประมาณ คือ เชื่อเพราะได้เห็น ...
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 300 [ พบ 4491 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร