วันเวลาปัจจุบัน 01 มี.ค. 2024, 12:37  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 4491 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ชั้นเชิงการปฏิบัติทางจิต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)

เมื่อ: 23 ก.ย. 2011, 10:22 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 11685


หน้าที่ของการปฏิบัติคือการเข้าไปเรียนรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ไม่ใช่มีหน้าที่ไปดับมันหรอก จริงอยู่เป้าหมายผลรับผลสุดท้ายก็คือสามารถจะดับไฟสิ้นเชิง แต่ว่าระหว่างที่ทำวิธีการดับนี่ไม่ต้องไปคิดให้มันดับ แต่ทำหน้าที่ไปให้ถูกต้องคือ เรียนรู้ก่อนให้รู้จักสภาพธรรมเหล่านั้นตามความเป็นจริง เขาเกิดอย่างไร ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ชั้นเชิงการปฏิบัติทางจิต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)

เมื่อ: 23 ก.ย. 2011, 10:18 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 11685


เราจะดับไฟแต่เราใส่เชื้อเพลิง มันก็ยิ่งลุกกันใหญ่ เราจะสังเกตได้ถ้าหากว่าฟุ้งแล้วไปกำหนดด้วยความอยากให้มันหายอยากจะสงบ มันจะรู้สึกฟุ้งซ่านมากขึ้น มันจะเกิดความเดือดดาลใจคับแค้นใจมากขึ้น จะรู้สึกว่าไม่เป็นดังใจ พอไม่เป็นดังใจมันก็ยิ่งฟุ้ง มันยิ่งโกรธยิ่งไม่สบายใจ โกรธใจตัวเอง โกรธตัวเองว่าทำไมทำไม่ได...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ชั้นเชิงการปฏิบัติทางจิต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)

เมื่อ: 22 ก.ย. 2011, 21:45 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 11685


ไม่ว่าจะเกิดความง่วงเหงาหาวนอน เกิดความท้อถอยก็ตาม ก็กำหนดรู้ รู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏ เวลามันเกิดความง่วงความท้อถอย มันมีอาการอย่างไร มีความรู้สึกอย่างไร มีปฏิกิริยาอย่างไรในจิตและในกาย จิตรู้สึกอาการอย่างไรที่ท้อถอย ทางกายรู้สึกอย่างไรที่มีการง่วง มีทุกข์ไหม เวลาง่วงมันจะเกิดความทุกข์ มีทุกขเวทนาเ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ชั้นเชิงการปฏิบัติทางจิต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)

เมื่อ: 22 ก.ย. 2011, 21:41 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 11685


ฉะนั้น หลักการของวิปัสสนาจึงไม่ได้มีอะไรยุ่งยาก ไม่ต้องไปคิดนึกหาอุบายอะไรทั้งหมด เพียงแค่ระลึกรู้สิ่งต่าง ๆ ที่กำลังปรากฏด้วยความปรกติเท่านั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นนิวรณ์ข้อไหนเกิดขึ้นก็เข้าไปรู้สิ่งเหล่านั้น ดูอาการดูปฏิกิริยาเขาเกิดขึ้นเขาจางลงเขาคลายลงหรือเขาสลายหายไป นี่เข้าไปรู้ ไม่ว่าจะเป็นราคะเกิ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ชั้นเชิงการปฏิบัติทางจิต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)

เมื่อ: 22 ก.ย. 2011, 21:38 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 11685


วิธีแก้นิวรณ์นั้น ในส่วนของการเจริญสมถะก็มีอุบายหลาย ๆ อย่าง แต่ในที่นี้จะกล่าวเน้นมาสู่ การเจริญวิปัสสนา คือแก้ในทางของวิปัสสนา การแก้โดยวิธีการวิปัสสนานั้น ก็มีหลักอยู่ว่า เมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นให้กำหนดรู้สิ่งนั้น นิวรณ์อันใดเกิดขึ้นก็เจริสติระลึกรู้นิวรณ์อันนั้นที่กำลังปรากฏ การเข้าไปรู้จะต้องมีท่า...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ชั้นเชิงการปฏิบัติทางจิต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)

เมื่อ: 22 ก.ย. 2011, 21:36 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 11685


นิวรณ์มีห้าประการคือ ๑. กามฉันทนิวรณ์ ได้แก่ความกำหนัดยินดีในกามคุณอารมณ์ จิตใจเลื่อนไหลใฝ่ฝันในรูป เสียง กลิ่น รส โพฎฐัพพะ ที่น่าใคร่น่าปรารถนา ๒. พยาปาทนิวรณ์ ความพยาบาทอาฆาตมาดร้าย เกิดปฏิฆะเกิดความคับแค้นในจิตใจขึ้นมา ๓. อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ความฟุ้งซ่านรำคาญใจ ฟุ้งซ่านก็เป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่ง ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ชั้นเชิงการปฏิบัติทางจิต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)

เมื่อ: 22 ก.ย. 2011, 21:34 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 11685


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__115_961.jpg ชั้ น เ ชิ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ท า ง จิ ต พระภาวนาเขมคุณ (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา นมตถุ รตนตตยสส ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ขอความผาสุก ความเจริญในธรรม จงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมท...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: นิ พ พิ ท า ญา ณ (มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ)

เมื่อ: 22 ส.ค. 2011, 20:36 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 4002


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/1C8-2005042324302431.jpg นิ พ พิ ท า ญา ณ มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ นิพพิทาญาณ เป็นญาณที่ ๘ แห่งโสฬสญาณ เป็นญาณที่ ๕ แห่งวิปัสสนาญาณ ๙ และอยู่ใน ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ซึ่งเป็นวิสุทธิมัคค ลำดับที่ ๖ แห่งวิสุทธิ ๗ เมื่อเห็นรูปนามเป็นภัยและเป็นโทษด้วยประการ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: คุณบิดามารดาสุดพรรณนามหาศาล : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

เมื่อ: 11 ส.ค. 2011, 20:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2461


http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/357/14357/images/Milk/Mother2.jpg คุณบิดามารดาสุดพรรณนามหาศาล พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต ป.ธ.๙) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถึงแม้ว่าลูกจะรักพ่อแม่มาก ตั้งใจทะนุถนอมเลี้ยงท่านด้วยทรัพย์สินเงินทองวัตถุบำรุงบำเรอให้พรั่งพร้อม สะดวกสบายอย่างบ...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: VDO โชดดีที่มีทรัพย์ภายใน หลวงพ่อสุรศักดิ์

เมื่อ: 09 ส.ค. 2011, 16:23 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2367


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: Vdo ซักซ้อมความเข้าใจในการปฎิบ้ติ หลวงพ่อสุรศ้กดิ์

เมื่อ: 09 ส.ค. 2011, 16:23 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1924


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: หลวงพ่อดำรง สิริภทฺโท วัดป่าน้ำคำเกิ่ง (สาขาวัดหนองป่าพง)

เมื่อ: 09 ส.ค. 2011, 15:44 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 9574


:b8: :b20: :b8: ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนา :b8: :b20: :b8:
ในไวยาวัจมัยที่มีอย่างสม่ำเสมอของ "คุณมด ดุสิตธานี"
กัลยาณมิตรที่น่ารักและมากด้วยน้ำใจ
ด้วยความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง...นะคะ
สาธุยิ่งค่ะ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: การปฏิบัติธรรมให้ได้ผลดี คือปฏิบัติอย่างไร !?!

เมื่อ: 30 ก.ค. 2011, 21:55 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 5655


http://photo.phyang.org/image/white_lotus_dew2.jpg ก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ใ ห้ ไ ด้ ผ ล ดี คื อ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง ไ ร !?!? อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) • ถ า ม การปฏิบัติธรรมให้ได้ผลดี คือปฏิบัติอย่างไร (ผู้ถาม : ภูริจฉก์) • ต อ บ มีพระพุทธวจนใน มหาสติปัฏฐานสูตร ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ทิ ฏ ฐิ สั ม ปั น โ น : อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เมื่อ: 26 ก.ค. 2011, 15:20 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1900


http://1.bp.blogspot.com/_q_bg19-Mv2c/TFWhKzdum-I/AAAAAAAAAnE/b-OSAy8_riM/s1600/Lotus_Flower_IMG_1724.jpg ทิ ฏ ฐิ สั ม ปั น โ น อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง เมื่อปัญญาญาณเกิดขึ้น จะทำให้บุคคลนั้นเป็นอริยสาวกผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ มีความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ทิฏฐิ แปลว่า ความเห็น เราทั้งหลายมีความเห...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม มาแสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย

เมื่อ: 08 ก.ค. 2011, 10:45 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 9323


:b8: :b20: :b8: ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนา :b8: :b20: :b8:
ในไวยาวัจมัยที่มีอย่างสม่ำเสมอของ "คุณมด ดุสิตธานี"
กัลยาณมิตรที่น่ารักและมากด้วยน้ำใจ
ด้วยความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง...นะคะ
สาธุยิ่งค่ะ
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 300 [ พบ 4491 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร