วันเวลาปัจจุบัน 12 เม.ย. 2021, 00:49  



เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1599 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 ธ.ค. 2007, 09:37 

ตอบกลับ:
แสดง:


ดังนั้นศาสนาจึงเกิดขึ้น ศาสนาจึงเป็นเครื่องจรรโลงใจ ศาสนาจึงเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์โลก ที่มีสมองสติปัญญาดียิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน จึงจำเป็นต้องมีศาสนาไว้กล่อมเกลา ขัดเกลา อบรม สั่งสอน หรือคอยช่วยเหลือมิให้เกิดความเลวร้ายในจิตใจของแต่ละบุคคล มิให้ประพฤติเหมือนเหล่าสัตว์เด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 ธ.ค. 2007, 09:23 

ตอบกลับ:
แสดง:


นิพพานไม่ใช่ สิ่งของหรือวัตถุ ที่ใครๆจะไปจับต้องเอาได้ง่ายๆ เพราะนิพพานนั้น เป็นปรากฎการ หรือเป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรม ซึ่งเมื่อผู้ใดบรรลุถึงนิพพานแล้ว ย่อมมีปรากฏการณ์ ทางสรีระร่างกายให้เห็นได้ด้วยตาเปล่า อีกทั้งการจะบรรลุ ธรรม เอาแค่ โสดาบัน ก็ต้องมีหลักธรรมะ ต้องรู้ ต้องเข้าใจในหลักธรรมะ รวมไปถึงห...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 21 ธ.ค. 2007, 21:24 

ตอบกลับ:
แสดง:


เนื่องจากติดธุระส่วนตัว เขียนต้นฉบับไม่ทัน ขอติดค้างไว้ ต้นเดือน มกราคม 2551 จะนำเอา ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 มาเสนอขอรับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 20 ธ.ค. 2007, 10:08 

ตอบกลับ:
แสดง:


สาเหตุที่แท้จริง ของความโกรธ นั้น เกิดขึ้นด้วยปัจจัย 4 ประการดังนี้ 1. เกิดจากกรรมพันธุ์ 2. เกิดจากการได้รับการขัดเกลาทางสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่ไม่ถูกต้อง หรือตัวบุคคลนั้นๆ มีความคิดเบี่ยงเบน 3. เกิดจากตัวบุคคลไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพการสังคมเป็นอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 4. เกิด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 19 ธ.ค. 2007, 20:02 

ตอบกลับ:
แสดง:


ต้องขอโทษ คุณน้ำใส เนื่องจากจำชื่อผิด ขอเปลี่ยนเป็นคุณช้างชูธงขอรับ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า คุณลุงดำ อย่ามั่ว คนอย่างคุณเขาเรียกว่า จอมบิดเบือนเลยละ เข้าใจเอง คิดเอาเอง ไม่ได้ดูอะไรเลยนะคุณ จะสอนให้ลุงดำว่า คำว่า ลาภ นั้น มีความหมายว่า "ของที่ได้"(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับพระธรรมปิฏก) หรือมีความหมาย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 19 ธ.ค. 2007, 14:55 

ตอบกลับ:
แสดง:


แล้วคุณทั้งสอง ทั้งคุณลุงดำ กับคุณน้ำใส ก็อย่าคิดว่า คนที่ตอบคำถามของข้าพเจ้าได้ไม่มีนะ คนที่ตอบคำถามของข้าพเจ้าได้มีอยู่นะ เป็นเด็กผู้หญิงซะด้วย ก็ตอบแบบเด็กๆนั้นแหละ เพราะว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค สามารถ แก้ปัญหาการไม่มีงานทำ และการไม่มีเงินใช้ได้ แต่ต้องคิดกัน 100 ตลบโน้นแหละ เรื่องจริงนะขอรับ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 19 ธ.ค. 2007, 14:39 

ตอบกลับ:
แสดง:


ฮ่า ฮ่า ฮ่า แล้วคุณลุงดำ ด๊ำ ดำ คิดว่า การไม่มีเงิน ไม่มีงานทำ ไม่ใช่เป็นความทุกข์หรือ แล้วทีนี้รู้แล้วหรือยังว่า ทึ่ข้าพเจ้าตั้งกระทู้ ว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ไม่ใช่หลักธรรม เพราะอะไร ในเมื่อคนมีความทุกข์ ก็ต้องมี หลักธรรมแก้ไข แล้วคุณดำ ด๊ำ ดำ กล่าวพร่ำพรรณา ไปต่อไหนถึงไหนก็ไม่รู้ บ่นไปเถอะ ไ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 19 ธ.ค. 2007, 14:16 

ตอบกลับ:
แสดง:


พระไตรปิฏกเชื่อถือได้แค่ไหน...?? คำถามข้างต้น ช่างเหมาะเจาะ และมาได้ถูกเวลาดีแท้ เหตุเพราะข้าพเจ้าเองไปเวบฯไหน มักถูกกล่าวหาว่า ปรมาส พระสงฆ์ บ้าง ปรมาส พระไตรปิฏกบ้าง บิดเบือนพระไตรปิฏกบ้าง จากผู้รู้เท่าไม่ถึงกาล ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจ ไม่สามารถระลึกได้ ในความเป็นอยู่ในสมัยครั้งพุทธกาล กับความ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 19 ธ.ค. 2007, 13:51 

ตอบกลับ:
แสดง:


ตอนที่ 2....

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 18 ธ.ค. 2007, 20:17 

ตอบกลับ:
แสดง:


ศาสนาพุทธ มีต้นกำเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์ เกิดในแถบประเทศเนปาล หรืออินเดียนี้แหละ (จำไม่ค่อยได้) ศัพท์ ภาษาในหลักธรรม และหลักศีล ล้วนนำมาจากหลักศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และดัดแปลงเป็นบางข้อ บางข้อ ก็ยกเอามาทั้งประโยค เลยก็มี สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นการเขียนขึ้นภายหลัง พระพุทธองค์คงไม่ได้สอนอย่างนั้น เอาแค่นี้น...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 18 ธ.ค. 2007, 20:12 

ตอบกลับ:
แสดง:


ฮ่า ฮ่า ฮ่า แล้วคุณลุงดำ ด๊ำ ดำ คิดว่า การไม่มีเงิน ไม่มีงานทำ ไม่ใช่เป็นความทุกข์หรือ แล้วทีนี้รู้แล้วหรือยังว่า ทึ่ข้าพเจ้าตั้งกระทู้ ว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ไม่ใช่หลักธรรม เพราะอะไร ในเมื่อคนมีความทุกข์ ก็ต้องมี หลักธรรมแก้ไข แล้วคุณดำ ด๊ำ ดำ กล่าวพร่ำพรรณา ไปต่อไหนถึงไหนก็ไม่รู้ บ่นไปเถอะ ไม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 18 ธ.ค. 2007, 10:03 

ตอบกลับ:
แสดง:


พ่อBudเอ่ย อย่าได้ยึดติด เขาจะให้แสนดาว ให้เป็นบัวมงกุฎเพชร ก็อย่าได้ยึดติด ขอลุงเป็นบัวจมดิน ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเว็บมาส สะ เต้อร์ น่าฟัง น่าฟัง ถามพ่อBudต่อ 1.แนวทางของพ่อ เป็นแนวทางของพระพุทธเจ้าพระโคตมี หรือเปล่า 2.ถ้าไม่ใช้ ทุกข์ สมุหทัย นิโรธ มรรค มาใช้ในชีวิตประจำวัน มันจะเป็นคนไม่มีศีลธรรม หรื...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 18 ธ.ค. 2007, 09:31 

ตอบกลับ:
แสดง:


มาทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ที่ข้าพเจ้า นำเอา เรื่องเกี่ยวกับ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค มาเขียน เพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายที่ศรัทธาในศาสนาพุทธ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย หรือไม่ว่าจะเป็นผู้เกี่ยวข้องในทางศาสนาพุทธทุกท่าน มีความเข้าใจผิด อันเกี่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 17 ธ.ค. 2007, 20:14 

ตอบกลับ:
แสดง:


เออ........ เมา 1.หลักธรรม ต่างจาก ไม่ใช่หลักธรรม อย่างไร 2.ไม่ทำตาม"หลักธรรม" ไปทำตาม "ไม่ใช่หลักธรรม" แล้ว มันจะได้ อะไร ล่ะพ่อ ข้อ1 ข้อ 2 ตอบหรือยัง พ่อเอ๊ย รออ่านอยู่ ข้อ3 ตอบแล้วนะ ทราบแล้วพ่อ ข้อ 3 น่าฟัง น่าฟัง เชิญ พ่อเล่าต่อ เออ.... อร่อย คำตอบก็ตอบให้แล้ว ทำไมไม่ทำความ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ:

เมื่อ: 17 ธ.ค. 2007, 20:03 

ตอบกลับ:
แสดง:


ไม่มีใครทะเลาะกันดอกนะคุณ คุณคิดของคุณเอง บุคคลที่เขามาในเวบฯ มีหลายสภาพสภาวะจิตใจ แต่ส่วนใหญ่ก็ย่อมหวังได้รับสิ่งดีดี กลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ไม่ใช่ทำตัวเหมือนเด็กๆ ไร้ความยั้งคิด อยากจะทำอะไรก็ทำ อยากจะเขียนอะไรก็เขียน โดยไม่ได้ใช้สมองสติปัญญา
เรียงตาม:  
หน้า 100 จากทั้งหมด 107 [ พบ 1599 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร