วันเวลาปัจจุบัน 12 เม.ย. 2021, 01:20  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1599 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 17 ธ.ค. 2007, 14:42 

ตอบกลับ:
แสดง:


เนื่องจากในกระทู้นี้ ซ้ำ และมีข้อความที่เขียนไว้ผิด เพราะมึน จึงพยายามจะลบ แต่ไม่รู้ตัวลบหายไปไหน จึงขอแก้ไข กระทู้ด้านบนใหม่ ให้ถือเอากระทู้ด้านล่างนี้แทนขอรับ การศรัทธาในศาสนา หรือการนับถือศาสนานั้น จะต้องรู้จักศาสนาให้ดีก่อนว่า ศาสนา ไม่ใช่กฎหมาย ศาสนา ไม่ใช่ข้อห้าม ศาสนา เป็นเพียงคำแนะนำ หรือข้อ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ:

เมื่อ: 17 ธ.ค. 2007, 14:37 

ตอบกลับ:
แสดง:


การศรัทธาในศาสนา หรือการนับถือศาสนานั้น จะต้องรู้จักศาสนาให้ดีก่อนว่า ศาสนา ไม่ใช่กฎหมาย ศาสนา ไม่ใช่ข้อห้าม ศาสนา เป็นเพียงคำแนะนำ หรือข้อควรปฏิบัติ ศาสนา เป็นสิ่งที่แนะนำท่านทั้งหลายให้รู้จักการสังคมเป็นอยู่ร่วมกัน อย่างเป็นสุข ศาสนา เป็นสิ่งที่สอนให้ท่านทั้งหลาย ได้ขัดเกลากิเลส หรือขัดเกลา บังคับ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 17 ธ.ค. 2007, 10:11 

ตอบกลับ:
แสดง:


ลุงมึน กินข้าวอิ่มเกินไปหรือปล่าวก็ไม่รู้ เออ อิ่มเกิน เวลากินอิ่มเกินไป มันก็จะไปอย่างนี้นะ พ่อ :b6: :b6: :b6: ลุงเชื่อพระพุทธเจ้า ลุงจะไม่เชื่อพ่อBud... เถียงกันทำไม ภาษาไทย พ่อBud... อ้าวถามหน่อย ตอบให้ลุงฟังหน่อย 1.หลักธรรม ต่างจาก ไม่ใช่หลักธรรม อย่างไร 2.ไม่ทำตาม"หลักธรรม" ไปทำตาม &...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 17 ธ.ค. 2007, 10:09 

ตอบกลับ:
แสดง:


ลุงมึน กินข้าวอิ่มเกินไปหรือปล่าวก็ไม่รู้ เออ อิ่มเกิน เวลากินอิ่มเกินไป มันก็จะไปอย่างนี้นะ พ่อ :b6: :b6: :b6: ลุงเชื่อพระพุทธเจ้า ลุงจะไม่เชื่อพ่อBud... เถียงกันทำไม ภาษาไทย พ่อBud... อ้าวถามหน่อย ตอบให้ลุงฟังหน่อย 1.หลักธรรม ต่างจาก ไม่ใช่หลักธรรม อย่างไร 2.ไม่ทำตาม"หลักธรรม" ไปทำตาม &...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

 หัวข้อกระทู้: Re: ชี้แจง
เมื่อ: 16 ธ.ค. 2007, 09:26 

ตอบกลับ:
แสดง:


ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เป็นหลักธรรม เนื่องจากคำว่า ธรรมะ = ธรรมชาติ มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นของธรรมดา แต่ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ สมุทัย นิโรธ หรือมรรค ซึ่งมีองค์8 โดยแยกเป็นศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นตัวแยกและขจัดกิเลสตั้งแต่ขั้นหยาบไปถึงขั้นละเอียด ซึ่งเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ หลักใดหรือหลักของคว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 15 ธ.ค. 2007, 21:19 

ตอบกลับ:
แสดง:


เราจะนับถือศาสนาและ รักษาข้อศีล ในศาสนา นั้นอย่างไร การศรัทธาในศาสนา หรือการนับถือศาสนานั้น จะต้องรู้จักศาสนาให้ดีก่อนว่า ศาสนา ไม่ใช่กฎหมาย ศาสนา ไม่ใช่ข้อห้าม ศาสนา เป็นเพียงคำแนะนำ หรือข้อควรปฏิบัติ ศาสนา เป็นสิ่งที่แนะนำท่านทั้งหลายให้รู้จักการสังคมเป็นอยู่ร่วมกัน อย่างเป็นสุข ศาสนา เป็นสิ่งที่ส...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ:

เมื่อ: 14 ธ.ค. 2007, 20:41 

ตอบกลับ:
แสดง:


ข้าพเจ้าจะตอบให้โดยรวม จะได้ไม่ต้องถามมากอีกดังต่อไปนี้. องค์ประกอบการการทำผิดศีล นั้น ย่อมประกอบไปด้วย ปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ 1. ตัวผู้ปฏิบัติ หรือตัวผู้ยึดถือศีลนั้นๆ 2. บรรดาข้อศีลที่มีอยู่ 3. ส่วนประกอบในการกระทำผิด ศีลนั้น ๆ อันประกอบไปด้วย อาวุธ หรือสิ่งที่สามารถใช้เป็นอาวุธ ประทุษร้ายผู้อื่น, ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 13 ธ.ค. 2007, 08:30 

ตอบกลับ:
แสดง:


คำว่าหลักธรรมนั้น หมายถึง สิ่งที่สามารถนำผู้ปฏิบัติให้ห่างไกลจากกิเลสได้ ทุกข์ สมุทัย นิโรค มรรค เป็นเพียง หัวข้อ ที่เกริ่นให้รู้ว่า สรรพสิ่งที่เกิดมา ล้วนต้อง เป็นทุกข์ นะ ทุกข์เหล่านั้น ยังแยกแยะเป็นหลายอย่างนะ เมื่อสรรพสิ่งเกิดมาล้วน เป็นทุกข และมีหลายอย่างแล้ว ทุกชีวิต ก็ล้วนต้องมีสิ่งที่จะทำให้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 12 ธ.ค. 2007, 14:05 

ตอบกลับ:
แสดง:


ข้าพเจ้าเองก็แปลกใจ ในข้อความของรัฐธรรมนูญ และการปฏิบัติ ต่อพระสงฆ์ ในการทำหน้าที่พลเมืองดี ของประเทศไทย ถึงเวลาเกณฑ์ทหาร ต้องไปยื่นขอผ่อนผัน (ถ้าจำไม่ผิด) ถ้าไม่ไปยื่น ต้องไปเกณฑ์ทหาร ไปทั้งผ้าเหลืองนั้นแหละ ถ้าจับใบแดงได้ ก็ต้องไปสึก หรือ ลาสิกขา ทำไม ไม่ผ่อนผันในตอนนั้นเลยก็ได้ ไม่ใช่เรื่องที่จะต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 10 ธ.ค. 2007, 21:15 

ตอบกลับ:
แสดง:


ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ไม่ใช่หลักธรรม แต่เป็นเพียงหัวข้อแสดงให้รู้ว่า สรรพสิ่งทีมีชีวิต(ในที่นี้เอาเฉพาะที่มีชีวิต) เมื่อเกิดมาแล้ว ต้องมี ทุกข์ ซึ่ง ทุกข์จะได้แก่อะไรบ้างนั้น ไม่ขอกล่าวถึง เมื่อทุกชีวิตที่เกิดมาย่อมมีทุกข์แล้ว ย่อมต้องมี สมุทัย คือ ความเป็นไปแห่งทุกข์นั้น หมายความความทุกข์ที่มีอยู...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ:

เมื่อ: 09 ธ.ค. 2007, 13:24 

ตอบกลับ:
แสดง:


ข้าพเจ้า (ยศ นาย นามสกุล) ขอกระทำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพเจ้า จักยอมตาย เพื่ออิสรภาพ และความสงบแห่งประเทศชาติ ข้าพเจ้า จักรักษาไว้ ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้าพเจ้า จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา ข้าพเจ้า จะเชิดชูและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ข้าพเจ้า จักเชื่อ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 07 ธ.ค. 2007, 14:14 

ตอบกลับ:
แสดง:


มีเงินมาก ก็ใช่ว่าจะเกิดความสุขอะไรหนักหนา ก็แค่มีความคิด และเกิดสภาพสภาวะจิตใจที่เรียกว่า ความหนักแน่น คือมีความหนักแน่นในจิตใจมากขึ้น เพราะเขามีเงินเป็นปัจจัยเกื้อหนุน ให้เกิดความคิดอย่างนั้น ซึ่งจริงๆแล้ว ก็เป็นเพียงความคิดว่า มีเงินแล้ว อยากได้อะไรก็ได้ แต่พอแก่ตัวขึ้น อายุมากขึ้น ก็เริ่มรู้แล้ว...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ:

เมื่อ: 07 ธ.ค. 2007, 13:47 

ตอบกลับ:
แสดง:


ทหาร หรือกองทัพ ย่อมต้อง อาศัยศีลธรรม หรือศาสนาเป็นเครื่องประกอบหรือเป็นปัจจัยในการรบ (หมายเอาเฉพาะศาสนาพุทธ) หากทหารหรือกองทัพ ไม่มีศีลธรรม ก็คงไม่ผิดอะไร กับกองโจรกองหนึ่ง ดังนั้นกองทัพ ของทหาร ล้วนต้องยึดศีลธรรมเป็นเครื่องบำรุงใจ "บนยอดธงชัยเฉลิมพล จึงมีพระพุทธรูปนั่งอยู่ในบรรณศาลา ประดิษฐสถ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

 หัวข้อกระทู้: 80 พรรษา พระราชามหาราช
เมื่อ: 05 ธ.ค. 2007, 09:09 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://www.dhammajak.net/board/files/king_8_887.jpg เราครองเรือน เป็นคนไทย ในชนชาติ เป็นเหล่าราษฎร์ เป็นลูกพ่อ ภูมีศรี มาร่วมกัน ถวายให้ ในสิ่งดี เป็นชาติพลี ด้วยรักพ่อ เจ้าแผ่นดิน กตัญญู รู้คุณ ยุคลท่าน สุดประมาณ กล่าวถึง มิรู้สิ้น มีมากมาย หลายผลบุญ คงได้ยิน เห็นทั่วถิ่น ถึงดำริ แห่งพระองค์ มาตั้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

 หัวข้อกระทู้: Re: ทำงานอะไรดีครับ
เมื่อ: 27 พ.ย. 2007, 10:02 

ตอบกลับ:
แสดง:


ผมเรียนสายสัตวศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์พวกหมูไก่วัว ส่วนใหญ่จะเป็นนักสัตวบาล ต้องทำงานคลุกคลีอยู่กับสัตว์พวกนี้ ทำการฉีดยา ตอน ทำหมัน ตัดเขี้ยว ตัดหู คัดทิ้งเหมือนกับว่าเรากำหนดให้เค้าต้องตาย เลี้ยงเค้าตั้งแต่เกิดแล้วก็ขายสงสารอ่ะครับ อยากทำงานที่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับการบงการชีวิตอย่างนี้เลย ผมจะทำไงดีเนี่...
เรียงตาม:  
หน้า 101 จากทั้งหมด 107 [ พบ 1599 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร