วันเวลาปัจจุบัน 15 เม.ย. 2021, 08:04  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1599 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ:

เมื่อ: 08 ต.ค. 2007, 19:29 

ตอบกลับ:
แสดง:


คือเวลาผมเห็นคนสวยคนหล่อแล้ว ผมจะรู้สึกว่าเขาทำบุญอะไรมานะถึงได้มีรูปงามน่ามองขนาดนี้ เลยอยากจะทราบว่าเราจะต้องทำบุญแบบไหนหรือมีวิธีอย่างไรไหม ให้เกิดเป็นคนที่มีราศี ดูดีทุกส่วน จะทำอะไรก็ดูเท่ห์ไปหมด และก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากๆ ใครพบเห็นหรือได้พูดคุยต่างก็ต้องหลงรักครับ จากข้อความข้างต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 08 ต.ค. 2007, 13:36 

ตอบกลับ:
แสดง:


คำถาม,,,ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ suwi สาธุ..... ลุงตอบได้กินใจมาก "เครื่องดิ้นรนอันมีองค์ 8 ซึ่งได้แก่ ทุกข์,สมูทัย,นิโรธ,มรรค อันประกอบด้วย 1.ทาน 2. การครองเรือน 3.กตัญญู 4.เจรจา 5.สรรพอาชีพ 6. ประพฤติ 7.ระลึก 8. ดำริ เออ.. เห็นลุงอนุญาตให้ถามได้ในเรื่องมรรค มีองค์แปด ผมอยากรู้เพิ่ม ขอลุงช่วยขยาย...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 07 ต.ค. 2007, 10:35 

ตอบกลับ:
แสดง:


ตอนที่ 7 กิเลส ในทางศาสนาพุทธนั้น หมายถึง ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งสามารถแยกแยะรายละเอียดแห่งการเกิด ความโลภ ความโกรธ ความหลง ได้อีกเยอะแยะ มีทั้งอย่างบาง อย่างหนา อย่างหยาบ อย่างละเอียด นี้หมายถึงกิเลสนะขอรับ กิเลส เป็นธรรมชาติของมนุษย์(และอื่นๆ ในที่นี้หมายเอาเฉพาะมนุษย์) ไม่มีผู้ใดไม่มีกิเลส ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 05 ต.ค. 2007, 20:18 

ตอบกลับ:
แสดง:


การควบคุมจิตให้นิ่งไม่วอกแว่กง่ายทำอย่างไรดี :b10: ก่อนอื่นคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่า จิต ไม่วอกแว่กนั้นคืออาการอย่างไร จิตไม่วอกแว่กนั้น หรือจิตวอกแว่กนั้น แท้ที่จริงก็คือความคิด หรือข้อมูลที่มีอยู่ในสมองซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้า คลื่นไฟฟ้านั้นจะถูกส่งไปที่หัวใจ และหัวใจก็จะส่งกลับไปที่สมองอีกครั้งหนึ่งท...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ:

เมื่อ: 03 ต.ค. 2007, 21:29 

ตอบกลับ:
แสดง:


[quote="bad&good"]1.ท่านBuddha ท่านอายุเท่าไรแล้ว คำตอบ "แล้วคุณละอายุเท่าไหร่ ถ้าจะให้ประมาณอายุของคุณ คงไม่เกิน 65 ละซินะ ถ้าคุณอายุ ตั้งแต่ 60 -65 ข้าพเจ้าอายุน้อยกว่าคุณหลายปี 2.ท่านBuddha ท่านยังไม่ตอบข้าพเจ้าเลย ว่า พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างไร ที่จะทำให้พ้นกิเลสสิ้นเชิง เพราะ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 03 ต.ค. 2007, 20:43 

ตอบกลับ:
แสดง:


อนึ่ง ในตอนที่ 5 นั้นยังตกหล่น คำอธิบายแห่งสมาธิ ดังนี้ "การเอาใจจดจ่อหรือเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น" ผลที่ได้หรือผลที่เกิดจากการเอาใจจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น เรียกว่าสมาธิ นี้เป็นศัพท์ภาษาทางศาสนาพุทธ ถ้า"การเอาใจจดจ่อหรือเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น" ในทางศาสนาอื่นๆ ก็จะมีวิธีการปฏิ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ:

เมื่อ: 03 ต.ค. 2007, 20:35 

ตอบกลับ:
แสดง:


ข้าพเจ้า แสดงความเห็นต่อท่านBuddha เพื่อว่า แลกเปลี่ยนความเข้าใจกัน ให้ท่านBuddha ลดทิฏฐิลง เพื่อให้จิตเข้าสู่ อริยมรรค มีองค์ 8 ซึ่งเป็น ทางนำสู่นิพพาน ทางไปการพ้นทุกข์ หมดกิเลสสิ้นเชิง (แต่ไม่เป็นผล) คุณเลว ดี ความรู้ระดับคุณนะหรือจะมาทำให้ข้าพเจ้าเข้าสู่อริยมรรค แค่มรรค เท่านั้นหรือมีองค์ 8 ทุกข์...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 02 ต.ค. 2007, 10:14 

ตอบกลับ:
แสดง:


ตอนที่ 5 เนื่องจากในตอนที่ 4 ได้อธิบายในเรื่องของสมาธิ หรือการเอาใจจดจ่อหรือฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ยังไม่ละเอียดพอที่จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ดี ดังนั้นในตอนที่ 5 นี้ข้าพเจ้าก็จะพยายามอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายขึ้น หลายๆท่านอาจมีความคิดอันนอกเหนือไปจากแนวทางของข้าพเจ้า หรืออาจมีความคิ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ:

เมื่อ: 02 ต.ค. 2007, 10:07 

ตอบกลับ:
แสดง:


กรรมคือ การกระทำ นั่นคือความหมายของคำว่า กรรม แต่ในทางค่านิยมแล้ว กรรมในทางที่เข้าใจกันคือสิ่งที่ตัวบุคคลกำลังประกอบกิจกรรมอยู่ หากเป็นไปในทางที่ค่านิยมทางสังคมไม่ค่อยเห็นด้วย หรือในทางที่ค่านิยมคิดว่าไม่ดี ก็มักจะกล่าวว่าเป็นกรรมของบุคคลนั้นๆ แท้ที่จริงแล้ว เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะการที่บุคคล...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ:

เมื่อ: 02 ต.ค. 2007, 09:55 

ตอบกลับ:
แสดง:


ก่อนอื่นต้องขออภัยต่อเวบฯ มาสเตอร์ ที่เข้าใจผิดคิดว่าได้ลบความคิดเห็นบางอันของข้าพเจ้าไป แท้จริงแล้วข้าพเจ้าดูหน้าผิดไป ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ คุณเลวดี ข้าพเจ้าแนะนำและติติงในตัวคุณแล้วว่า คุณนั้นรู้ในเรื่องชองกิเลสน้อยมาก ในความคิดของคุณนั้นคุณคิดว่า กิเลสมีตัวเดียว มีสิ่งเดียว คุณคิดว่าการที่ข้าพเจ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 ต.ค. 2007, 19:49 

ตอบกลับ:
แสดง:


ผีสางนางไม้ รุกเทวา เทวดา นางฟ้า พระอินทร์ พระพรหม พระยายมราช พระพิฆเณศ พระนารายณ์ พญานาคราช พญาครุฑ ฯลฯ มีอยู่จริงนะขอรับ คุณเลวดี ไม่เห็น แต่ข้าพเจ้าเห็น แถมให้อีกนิดว่า ขนาดข้าพเจ้ายังเคยลอยขี้นไปนั่งบนตักของพระพิฆเณศ ด้วยซ้ำไป นี้เรื่องจริงนะขอรับ แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้สอนให้กลัวหรือไม่สอนให้เชื่อ ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 ต.ค. 2007, 14:31 

ตอบกลับ:
แสดง:


เรื่องของเจ้ากรรมนายเวร ที่อยู่ในตัวเรา ขอย้ำว่า เจ้ากรรมนายเวรจะแฝงอยู่ในตัวเราเท่านั้น และเป็นเรื่องที่บางคนจะไม่ค่อยเชื่อ โดยเฉพาะบุคคลในศาสนาอื่นที่นอกเหนือจากศาสนาพุทธ ที่จริงแล้วเจ้ากรรมนายเวรนั้น จะมีอยู่ในตัวบุคคลเกือบทุกคน ทั้งนี้ก็เพราะว่า ดวงจิตของเจ้ากรรมนายเวรนั้นจะสนใจหรือมีความอาฆาตมุ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 ต.ค. 2007, 14:00 

ตอบกลับ:
แสดง:


ตอนที่ 4 เมื่อท่านทั้งหลายได้ทำความเข้าใจกันไปบ้างแล้วว่า การฝึกสมาธิ คืออะไร ,ฝึกสมาธิเพื่ออะไร ต่อไป ก็จะเข้าสู่ตอน "ฝึกสมาธิแค่ไหน" คำว่า ฝึกสมาธิแค่ไหน นั้น มีความหมายถึงระยะเวลา ในการฝึก หมายถึงความยาวนานของการฝึกสมาธิในแต่ละครั้ง ก่อนอื่นท่านทั้งหลายต้องทำความเข้าใจในธรรมชาติของตัวท่...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 ต.ค. 2007, 13:26 

ตอบกลับ:
แสดง:


เออ... อย่างนี้ค่อยสบายใจขึ้นมานิดหนึ่งนะ ที่เวบฯมาสเตอร์รู้จักลบเฉพาะการแสดงความคิดที่ไม่สมควรเป็นอันๆไป ไม่ใช่เหมาลบไปซะหมด แต่ก็เป็นสิทธิของเวบฯมาสเตอร์อยู่แล้วเพราะได้ตกลงไว้ ถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องขอตอบคุณ เลวดี ว่า ข้าพเจ้าท้าคุณคนเดียวไม่ใช่ท้าคนอื่น และคุณก็ไม่ต้องเจ้ากี้เจ้าการ ทำตัวเป็นสื่อก...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 ก.ย. 2007, 21:33 

ตอบกลับ:
แสดง:


นี่คุณ เลวดี ข้าพเจ้าไม่อยากจะว่ากล่าวอะไรให้คุณ คุณก็ใช้สีข้างเข้าถู อ่านดูกระทู้แล้วไม่ยอมทำความเข้าใจ คือไม่ยอมรับรู้บริบทของภาษาว่ามีความหมายของภาษาว่าอย่างไร การจะเรียกเจ้าที่เจ้าทางหรือ วิญญาณต่างๆ ให้ปรากฏร่างของมาให้เห็นนั้น ไม่สามารถถ่ายเป็นหนังหรือวิดีโอ หรือถ่ายเป็นทีวีได้ดอกนะคุณ เพราะตั...
เรียงตาม:  
หน้า 105 จากทั้งหมด 107 [ พบ 1599 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร