วันเวลาปัจจุบัน 12 เม.ย. 2021, 00:46  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1599 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ:

เมื่อ: 29 ก.ย. 2007, 14:10 

ตอบกลับ:
แสดง:


เมื่อทำกรรมที่ไม่ดีไว้ ย่อมเกิดความไม่สบายใจ จะใช้วิธีใดแก้กรรมก็ย่อมได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการ สะเดาะห์เคราะห์ บูชาพระราหู หรือสืบชตา เพราะ "อาจารย์ของข้าพเจ้าเคยสอนไว้ว่า "เราเป็นพระสงฆ์มีหน้าที่จรรโลงพุทธศาสนา ศาสนาจะอยู่ได้ก็เพราะมีศรัทธาประชาชน ประชาชนหนีร้อนมาพึ่งเย็น ต้องทำให้เขาเย...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 29 ก.ย. 2007, 13:07 

ตอบกลับ:
แสดง:


ตอนที่ 3 หลักการฝึกสมาธิ ของข้าพเจ้านี้ ไม่ใช่นับเป็นหรือนับอยู่ในหมวด กัมมัฏฐาน และไม่ได้มีความหมายว่า อุบายทำให้ใจสงบ เพราะหลักการหรือหลักธรรมะของข้าพเจ้า แบ่งเป็น 2 ภาคใหญ่ คือ 1.ภาค ธรรมะ อันเป็นแม่บทแห่งพระไตรปิฎก อย่างหนึ่ง 2.ภาค ปฏิบัติธรรม อันนับเข้าอยู่ในภาค ธรรมะ ในข้อ "สรรพอาชีพ,ประพ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 28 ก.ย. 2007, 14:50 

ตอบกลับ:
แสดง:


ตอนที่2 การใช้คำว่าพุท และโธ ในการกำกับลมหายใจเข้าออกนั้น เป็นบันไดพื้นฐานสำหรับบุคคลที่เริ่มต้นฝึกหัดนั่งสมาธิ เนื่องจากแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน หากไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวความคิด เอาไว้ ก็อาจคิดฟุ้งซ่านไม่รู้จบ การใช้คำว่าพุทและ โธนั้น เป็นการคิดชนิดหนึ่งแต่ไม่ได้คิดฟุ้งซ่าน คิดร่วมกับลมหายใจ นี้เป็นช...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 27 ก.ย. 2007, 22:46 

ตอบกลับ:
แสดง:


การฝึกสมาธิ ข้าพเจ้าได้รับการถ่ายถอดวิธีการนั่งสมาธิ มาจากหลวงพี่ในสมัยเมื่ออายุ ประมาณ 13-14 ขวบ ปัจจุบันหลวงพี่ท่านได้ลาสิกขาไปนานแล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ได้ใช้วิธีการนั่งสมาธิที่ท่านสอนให้มาโดยตลอด (หลวงพี่ท่านเป็นนักเรียกนอก มาบวชอยู่ประมาณ 2 พรรษาเห็นจะได้ ถ้าจำไม่ผิด ) ถึงแม้ว่า จะมีบางช่วงที่หันไปฝ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ:

เมื่อ: 27 ก.ย. 2007, 21:18 

ตอบกลับ:
แสดง:


ถ้าคุณยังเข้ามาอ่านในเวบฯนี้กระทู้นี้อีก ข้าพเจ้าก็ขอแนะนำให้คุณเข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เขาจะขอบคุณพระเจ้า คุณก็ต้องรู้จักขอบคุณพระเจ้า ก่อนรับประทานอาหาร และ/หรือในเวลาอื่นใดที่เขาทำกัน เพราะในทางศาสนาคริสต์นั้น เขาถือเป็นหนึ่งเดียว คือพระเจ้า หรือพระเยซูคริสต์ ในที่นี้ไม่อธิบายในรายละเอียด ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ:

เมื่อ: 27 ก.ย. 2007, 10:38 

ตอบกลับ:
แสดง:


ขออนุญาต เวบมาสเตอร์ ที่จะตอบคำถามของ คุณ bad&good ว่า คุณจะพิสูจน์ไหมว่าเจ้าที่เจ้าทาง รุกขเทวา นางฟ้า เทวดา เจ้าป่าเจ้าเขา มีอยู่จริง ในที่นี้หมายเอา เฉพาะคุณ bad&good คนเดียวนะ ถ้าคุณอยากพิสูจน์ ก็ให้ประกาศลงในเวบฯ นี้เลยนะ แล้วข้าพเจ้าจะนัดวัน และเวลา ถ้าคุณสะดวกมา หรือถ้าคุณไม่สะดวกมา เ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 27 ก.ย. 2007, 10:16 

ตอบกลับ:
แสดง:


สิ่งที่คุณสงสัยนั้น เป็นเรื่องของธรรมะ ไม่ใช่เรื่องนอกธรรมะ ความจริงแล้วคุณได้อ่านกระทู้ที่ข้าพเจ้าเขียนและได้ตอบโต้กับข้าพเจ้าไปแล้วน่าจะมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาเพิ่มขึ้น ถ้ารู้หลักการหรือหลักธรรมะที่ข้าพเจ้าได้เขียนไปและได้นำไปคิดพิจารณา ประกอบกับการอ่านกระทู้เรื่อง"กิเลสในแง่มุมหนึ่ง"...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 26 ก.ย. 2007, 20:32 

ตอบกลับ:
แสดง:


อันต้นไม้ ถ้าไม่มีรากแก้ว และรากฝอยก็ไม่ชอนไช หาน้ำมาหล่อเลี้ยงลำต้นและกิ่งใบ ไม่นานนัก เมื่อถูกลมฝน หนักเข้า ก็ย่อมต้องโค่นล้มไป หรือกิ่งใบย่อมต้องถูกพวกแมลงกัดกินเป็นธรรมดา เปรียบศาสนาก็เช่นกัน หากศาสนาไม่มีรากแก้ว คือไม่มีหลักธรรมะอันเป็นหลักใหญ่ที่ดีมั่นคง ครอบคลุมจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหลักความจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 26 ก.ย. 2007, 10:43 

ตอบกลับ:
แสดง:


จิตว่างคือไม่คิดถึงสิ่งใด และสภาพสภาวะจิตใจก็จะไม่มีอารมณ์หรือความรู้สีกใดใดอยู่เลย นั้นแหละคือจิตว่าง

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 26 ก.ย. 2007, 08:13 

ตอบกลับ:
แสดง:


ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเขียนไป เป็นภาษาไทย ไม่ใช่ภาษาต่างประเทศ เพราะฉะนั้น การตีความหมายหรือแปลความหมาย ย่อมต้องเป็นไปตามภาษาไทย และเป็นไปตามหลักความจริง ไม่ใช่แปลไปในทางภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 25 ก.ย. 2007, 20:52 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณยังไม่มีความเข้าใจในระบบการทำงานของสรีระร่างกายมนุษย์ คำว่า หิริ โอตัปปะ นั้น แท้ที่จริงแล้ว ก็คือความคิดชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิด อารมณ์ หรือเกิดสภาวะภาพจิตใจ ที่เรียกว่า ความละอายที่จะกระทำในสิ่งที่ไม่ดี คือบาป อีกทั้งยังเป็นความคิดที่ทำให้เกิดสภาพสภาวะจิตใจ ที่เรียกว่า ความเกรงกลัวในการที่จะกระทำใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 ก.ย. 2007, 14:52 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณเอ๋ยข้าพเจ้าสอนคุณไปแล้วว่า ให้คุณรู้จักทำความเข้าใจกับบริบทของภาษาหรือของข้อความ คุณเป็นคนไทยไหม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นของประเทศไทยนะคุณ ภาษาไทยคุณยังอ่านแล้วไม่เกิดความเข้าใจ แล้วภาษาอื่นคุณจะมีความเข้าใจกี่มากน้อย ข้าพเจ้าไม่อยากจะกล่าวโทษคุณนะ แต่ถ้าคุณเขียนมาแบบนั้น แสดงว่า คุณก็เป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 ก.ย. 2007, 14:26 

ตอบกลับ:
แสดง:


ข้าพเจ้าไม่ได้กลัวเขาลบดอกนะคุณ เพราะเขาลบทิ้งไปนับไม่ถ้วนแล้วละคุณ แล้วคุณก็ควรได้ใส่ใจในคำสอนของข้าพเจ้า ในการอ่านภาษาไทย ต้องรู้จักบริบทของภาษา หรือคำแวดล้อมของข้อความ กิเลสคุณนั้น ยังหนา ชนิดที่เรียกว่า มีแต่สีดำในตัวคุณ นี้ไม่ใช่เป็นการว่าหรือเยาะเย้ยหรือถากถาง แต่กล่าวความจริง ที่เป็นเช่นนั้นก...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 ก.ย. 2007, 13:52 

ตอบกลับ:
แสดง:


ไม่เคยไปอเมริกาเลยตอบไม่ได้ว่ามีหรือไม่มี
แต่ถ้าเป็นพม่า ลาว เขมร มีเจ้าที่เจ้าทาง ฯลฯ แน่นอน

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 22 ก.ย. 2007, 20:53 

ตอบกลับ:
แสดง:


ศาสนาเสื่อมโทรม เพราะความไม่รู้ -------------------------------------------------------------------------------- พระพุทธศาสนา สอนเรื่องสัจจะธรรม เป็นของจริง พิสูจน์ได้ ทดลองได้ เห็นจริงชาตินี้ ไม่ต้องรอชาติหน้า สิ่งทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งสมมุติ แม้แต่พระสงฆ์ ก็เป็นสมมุติสงฆ์ เงินทอง ลาภยศ ก็ล้วนแต่สมมุ...
เรียงตาม:  
หน้า 106 จากทั้งหมด 107 [ พบ 1599 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร