วันเวลาปัจจุบัน 15 เม.ย. 2021, 08:49  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1599 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 22 ก.ย. 2007, 20:49 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณเอ๋ย คุณกล่าวมา นับเป็นการเสวนาที่ออกรสชาติได้ดีทีเดียว แต่ขอคิดเห็นของคุณ ข้าพเจ้าสามารถสรุปได้เลยว่า "คุณยังมีความเข้าใจในทางศาสนาน้อยมาก คุณหลงตัวเอง คิดว่า การที่คุณไม่มีอะไร เป็นของตัวเองนั้น เป็นการไม่มีกิเลส เวลาคุณหิว คุณคิดว่าคุณมีกิเลสไหมละ ลองพิจารณาให้ดี ขณะคุณอยากนอนหลับ คุณเกิด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 21 ก.ย. 2007, 14:54 

ตอบกลับ:
แสดง:


อนึ่งสิ่งที่คุณกล่าวมาทั้งหมดในข้อแสดงความคิดเห็นของคุณแล้วสรุปได้ใจความว่า คุณมองเหรียญเพียงด้านเดียว อีกทั้งยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ศาสนาทุกศาสนา ไม่ได้สอนให้บุคคลหลีกหนีสิ่งที่ทำให้เกิดกิเลส แต่ศาสนาสอนให้บุคคลรู้จัก เข้าใจ ในสิ่งที่ทำให้เกิดกิเลสทั้งหลายเหล่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 21 ก.ย. 2007, 14:38 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณไม่รู้อยู่แล้วว่ากิเลสเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าพอรู้อยู่บ้าง และสามารถแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับกิเลส ให้กับคุณ และทุกท่านได้ ก่อนอื่นคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่า กิเลสนั้น มีทั้ง อย่างหนา อย่างบาง หรือ อย่างหยาบ อย่างละเอียด ซึ่งย่อมเกิดขึ้นในแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 20 ก.ย. 2007, 13:33 

ตอบกลับ:
แสดง:


สมถะ หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องสงบระงับจิต, ธรรมยังจิตให้สงบระงับจากนิวรณูปกิเลส, การฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ (ข้อ ๑ ในกรรมฐาน ๒ หรือภาวนา ๒) (จากพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ พระธรรมปิฎก) จากความหมายด้านบน ก็น่าจะวิเคราะห์ได้ว่า สมถะ มี ๒ ความหมาย คือ ธรรมอันเป็นเครื่องสงบระงับจิตใจ หรือธรรมยังจิตให้สงบ อย่างห...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 20 ก.ย. 2007, 13:25 

ตอบกลับ:
แสดง:


อันธรรมชาติของมนุษย์ ไม่ว่าจะกระทำสิ่งใดก็ตาม ย่อมมีความเชื่อเป็นสิ่งประกอบหรือเป็นปัจจัยในอันที่จะมีพฤติกรรมหรือการกระทำใดใดด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ถ้าจะกล่าวให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นแล้วละก้อ ความศรัทธาหรือความเชื่อนั้น เป็นเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรม เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการกระทำ ทั้งทางใจ วาจา และกาย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 19 ก.ย. 2007, 20:09 

ตอบกลับ:
แสดง:


สมถะ หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องสงบระงับจิต, ธรรมยังจิตให้สงบระงับจากนิวรณูปกิเลส, การฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ (ข้อ ๑ ในกรรมฐาน ๒ หรือภาวนา ๒) ภาวนา หมายถึง การทำให้มีขึ้นเป็นขึ้น, การทำให้เกิดขึ้น, การเจริญ, การบำเพ็ญ 1.การฝึกอบรม ตามหลักพระพุทธศาสนา มี ๒ อย่าง คือ ๑.สมถภาวนา ฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ ๒.วิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 19 ก.ย. 2007, 16:15 

ตอบกลับ:
แสดง:


อันต้นไม้ ถ้าไม่มีรากแก้ว และรากฝอยก็ไม่ชอนไช หาน้ำมาหล่อเลี้ยงลำต้นและกิ่งใบ ไม่นานนัก เมื่อถูกลมฝน หนักเข้า ก็ย่อมต้องโค่นล้มไป หรือกิ่งใบย่อมต้องถูกพวกแมลงกัดกินเป็นธรรมดา เปรียบศาสนาก็เช่นกัน หากศาสนาไม่มีรากแก้ว คือไม่มีหลักธรรมะอันเป็นหลักใหญ่ที่ดีมั่นคง ครอบคลุมจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหลักความจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

 หัวข้อกระทู้: สัทธา ที่ถูกต้อง
เมื่อ: 18 ก.ย. 2007, 21:00 

ตอบกลับ:
แสดง:


อะไรคือ "ศรัทธาที่ถูกต้อง" สัทธา (บาลี)หมายถึง ความเชื่อ; ในทางธรรม หมายถึง เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ, ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล, ความมั่นใจในความจริงความดีสิ่งดีงามและในการทำความดีไม่ลู่ไหลตื่นตูมไปตามลักษณะอาการภายนอก ท่านแสดงสืบ ๆ กันมาว่า ๔ อย่างคือ ๑.กัมมสัทธา เชื่อกรรม ๒.วิปากสัทธา เชื...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

 หัวข้อกระทู้: กิเลส ในแง่มุมหนึ่ง
เมื่อ: 18 ก.ย. 2007, 20:43 

ตอบกลับ:
แสดง:


กิเลส มีความหมายว่า "สิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมอง, ความชั่วที่แฝงอยู่ในความรู้สึกนึกคิด ทำให้จิตใจขุ่นมัวไม่บริสุทธิ์" (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับพระธรรมปิฎก ) แต่แท้ที่จริงแล้ว กิเลสอาจทำให้จิตใจร่าเริงมีความสุข สบายอกสบายใจก็มี เพราะกิเลสนั้น แบ่งเป็นอย่างหนา อย่างบาง ศาสนา ในทางที่เป็นจริงแล้ว ...
เรียงตาม:  
หน้า 107 จากทั้งหมด 107 [ พบ 1599 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron