วันเวลาปัจจุบัน 24 ก.ย. 2020, 11:56  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 12331 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ 22 กัณฑ์ - หลวงตาพระมหาบัว

เมื่อ: 07 พ.ค. 2011, 18:59 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2365


:b48: :b8: :b48:

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: เข้าสู่แดนนิพพาน 30 กัณฑ์ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 07 พ.ค. 2011, 18:57 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2377


:b48: :b8: :b48:

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: แว่นดวงใจ 29 กัณฑ์ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 07 พ.ค. 2011, 18:57 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2830


:b48: :b8: :b48:

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม 31กัณฑ์ -หลวงตาพระมหาบัว

เมื่อ: 07 พ.ค. 2011, 18:57 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2611


:b48: :b8: :b48:

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: รากแก้วของศาสนา 29 กัณฑ์ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 07 พ.ค. 2011, 18:56 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2537


:b48: :b8: :b48:

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: ขอเชิญรับฟังและ download เสียงธรรมประกอบดนตรีชุดโพชฌงค์

เมื่อ: 07 พ.ค. 2011, 18:56 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 3567


:b48: :b8: :b48:

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: อริยสัจจากพระโอษฐ์ --พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

เมื่อ: 07 พ.ค. 2011, 18:56 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2666


:b48: :b8: :b48:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: โ อ ป น ยิ โ ก : พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

เมื่อ: 07 พ.ค. 2011, 18:55 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 3289


สาธุ สาธุ สาธุยิ่งค่ะ

:b48: ธรรมรักษาค่ะ :b48:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ปฏิบัติให้ถูกต้อง : หลวงพ่อชา สุภัทโท

เมื่อ: 06 พ.ค. 2011, 15:21 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3533


:b48: :b8: :b48:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: มองชีวิตและสังคมผ่านวัฒนธรรมความตาย : พระไพศาล

เมื่อ: 06 พ.ค. 2011, 15:13 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2362


http://www.bloggang.com/data/maamui/picture/1190710637.jpg มองชีวิตและสังคมผ่านวัฒนธรรมความตาย พระไพศาล วิสาโล - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - จุดหมายเป็นตัวกำหนดวิธีการฉันใด ท่าทีต่อความตายก็เป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของผู้คนฉันนั้น ด้วยเหตุนี้ในแต่ละสังคมหรือแต่ละยุคสมัย เราสามาร...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: สรุปธรรมะบรรยายพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ เรื่อง น้อมสู่ใจ

เมื่อ: 06 พ.ค. 2011, 14:51 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2712


:b48: :b8: :b48:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ผู้ฝึกดีแล้ว (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

เมื่อ: 06 พ.ค. 2011, 14:42 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 3733


รูปภาพ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ทำให้เกิด ทำให้มี (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 06 พ.ค. 2011, 14:41 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 3079


รูปภาพ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: มีธรรมะแต่ไม่ทำ จะมีค่าอะไร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

เมื่อ: 04 พ.ค. 2011, 13:31 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 3509


รูปภาพ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: หมั่นสร้างบารมีไว้ แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง (หลวงปู่โต)

เมื่อ: 04 พ.ค. 2011, 12:06 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 3623


รูปภาพ
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 823 [ พบ 12331 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร