วันเวลาปัจจุบัน 12 เม.ย. 2021, 13:30  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 137 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: แนะนำหนังสือใหม่   หัวข้อ: ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล

เมื่อ: 15 ก.พ. 2013, 12:26 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2430


http://upic.me/i/nv/qi0b1.jpg “ครูบาอาจารย์เหล่านี้มีแต่ประเภทน้ําหนึ่งนะ น้ําสองมีแทรกนิดหน่อย มีเพชรน้ําหนึ่ง ดูเอาพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันให้ดูเอา ไม่ต้องตีตรา พระภายในท่านรู้กันหมดนั่นละ ไม่รู้แต่ภายนอก เพราะถึงกันมีแต่อรรถแต่ธรรมถอด ออกมาจากหัวใจ ถอดออกมา จากหัวใจมาสนทนากันเป็นชั่วโมงๆ มีแต่ปร...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ประเทศญี่ปุ่น กับ พระพุทธศาสนา

เมื่อ: 15 ก.พ. 2013, 12:18 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1386


ตามหลักฐานต่าง ๆ ปรากฏว่า พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ พ.ศ. ๑๐๙๕ โดยผ่านจีน เกาหลี เข้าสู่ญี่ปุ่น พระเจ้าแผ่นดินประเทศเกาหลีที่ปกครองรัฐคุดารา ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ได้ส่งสมณะทูตพร้อมทั้งพระพุทธรูป และพระสูตรหลายคัมภีร์ไปถวายพระเจ้ากิมเมอิจักพรรดิองค์ที่ ๒๙ ของญี่ปุ่น ซึ่งในส...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ประเทศไต้หวัน กับ พระพุทธศาสนา

เมื่อ: 15 ก.พ. 2013, 12:17 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1323


มหายาน ในไต้หวัน พระพุทธศาสนาได้เข้าไปสู่เกาะไต้หวันเมื่อไรนั้น ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่พอจะให้สันนิษฐานได้ ได้แต่สันนิษฐานเอาว่า ผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่อพยพไปตั้งรกรากเดิมในไต้หวันนั้น เป็นผู้นำเข้าไป กล่าวคือ นับถือศาสนามาก่อนที่จะอพยพเข้าไป เมื่อมีผู้คนมากขึ้นก็มีวัดมีพระสงฆ์ และมีการติดต่อกับแผ่...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ประเทศธิเบต กับ พระพุทธศาสนา

เมื่อ: 15 ก.พ. 2013, 12:15 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1746


ภายหลังที่ได้ครองอำนาจแผ่นดินใหญ่จีน คอมมิวนิสต์ได้ยาตราทัพเข้าครอบครองธิเบต ประมุขของธิเบต คือ ดาไล หรือ ทะไล ลามะ ได้เสด็จหนีไปประเทศอินเดีย ดาไล ลามะ ได้เคยเสด็จมาประเทศไทย ประมุขของ ธิเบตเป็นพระมีอำนาจสูงสุดปกครองประเทศเหมือนพระมหากษัตริย์ พระพุทธศาสนาในประเทศนี้เป็นนิกาย มหายาน เลียนแบบนิกายลาม...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: ลูกนิมิต พัทธสีมา วิสุงคามสีมา

 หัวข้อกระทู้: Re: ลูกนิมิต พัทธสีมา
เมื่อ: 15 ก.พ. 2013, 12:13 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 6646


อันที่จริงแล้ว “การฝังลูกนิมิต” เพื่อกำหนดเขตทำสังฆกรรม หรือปัจจุบันก็คือ การกำหนดเขตที่เป็นอุโบสถนั้น เป็นกิจของสงฆ์โดยเฉพาะ ฆราวาสหรือชาว บ้านไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด แต่เนื่องจากปัจจุบันอุโบสถมิเพียงแต่จะเป็น สถานที่ที่สงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมเท่านั้นแต่ยังเป็น ศาสนสถานที่พุทธศาสนิกชน ใช้เป็นที่ประกอบ...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: ลูกนิมิต พัทธสีมา วิสุงคามสีมา

 หัวข้อกระทู้: Re: ลูกนิมิต พัทธสีมา
เมื่อ: 15 ก.พ. 2013, 12:12 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 6646


อานิสงส์ของการฝังลูกนิมิต ด้วยเหตุที่ในสมัยก่อน การที่จะสร้างอุโบสถได้หลังหนึ่ง ๆ หรือแม้จะซ่อมแซมอุโบสถเก่า ให้สวยงามขึ้นมิใช่เรื่องง่าย ๆ และต้องใช้ระยะเวลานานมาก ดังนั้น จึงเชื่อกันว่า หากใคร ได้มีโอกาสทำบุญ “ฝังลูกนิมิต” หรือว่าได้ร่วมสร้างอุโบสถไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวาย เป็นพุทธบูชา คือ การบู...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: ลูกนิมิต พัทธสีมา วิสุงคามสีมา

 หัวข้อกระทู้: Re: ลูกนิมิต พัทธสีมา
เมื่อ: 15 ก.พ. 2013, 12:08 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 6646


ความหมายของลูกนิมิตทั้ง 9 ลูก ลูกนิมิตทั้ง ๙ ลูกนั้นจำนวน ๑ ลูก ซึ่งถือเป็นนิมิตเอกนั้นจะตั้งอยู่กลางอุโบสถเพื่อถวายการบูชา พระพุทธเจ้า ส่วนจำนวน ๘ ลูก ถูกจัดให้อยู่ตามทิศต่าง ๆ โดยรอบอุโบสถ ซึ่งทิศที่อยู่รอบอุโบสถ นั้นเรียกว่าทิศทั้ง ๘ มีความหมายที่เป็นมงคล คือ เพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือองค์แทนพระอรหั...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: ลูกนิมิต พัทธสีมา วิสุงคามสีมา

 หัวข้อกระทู้: Re: ลูกนิมิต พัทธสีมา
เมื่อ: 15 ก.พ. 2013, 12:00 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 6646


สีมาสังกระ คือ การสมมติสีมาคาบเกี่ยวกัน เช่น การสมมติสีมาใหม่คาบเกี่ยวกับสีมาเดิม แต่สงฆ์ไม่รู้ว่าเป็นสีมาเดิม ทั้งไม่ได้ทำการสวดถอนก่อน สีมาใหม่ที่สมมติขึ้นนั้นย่อมวิบัติใช้ไม่ได้ การขอพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เพื่อถวายที่ดินบริเวณนั้น ให้เป็นสิทธิ์ของสงฆ์ ที่เรียก...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: ลูกนิมิต พัทธสีมา วิสุงคามสีมา

 หัวข้อกระทู้: Re: ลูกนิมิต พัทธสีมา
เมื่อ: 15 ก.พ. 2013, 11:56 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 6646


สีมา สีมา แปลว่า เขต หรือ แดน สีมานั้น มีอยู่ ๒ ประเภท คือ ๑. พัทธสีมา คือ เขตที่สงฆ์กำหนดเอาเอง แปลว่า แดนที่ผูก ๒. อพัทธสีมา คือ เขตที่เขากำหนดไว้ตามปกติของบ้านเมือง แปลว่า แดนไม่ได้ผูก นิมิต หรือ วัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายเขตแห่งสีมา มี ๘ ชนิด คือ ๑. ภูเขา หรือ ปพฺพโต ๒. ศิลา หรือ ปาสาโณ ๓. ป่าไ...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: ลูกนิมิต พัทธสีมา วิสุงคามสีมา

 หัวข้อกระทู้: Re: ลูกนิมิต พัทธสีมา
เมื่อ: 15 ก.พ. 2013, 11:53 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 6646


แบบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มติที่ ……………………………………………... เรื่อง การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สำนักงานพระพุทธศาสนา...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: ลูกนิมิต พัทธสีมา วิสุงคามสีมา

 หัวข้อกระทู้: Re: ลูกนิมิต พัทธสีมา
เมื่อ: 15 ก.พ. 2013, 11:50 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 6646


การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปัจจุบันนี้ เมื่อมีการก่อสร้างอุโบสถขึ้นภายในวัดใด เมื่อการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จก่อนการทำสังฆกรรมเกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนของอุโบสถหรือฝังลูกนิมิตนั้น ทางวัดหรือเจ้าอาวาสผู้มีอำนาจ หน้าที่รับผิดชอบในวัดนั้น ๆ ที่ได้จัดสร้างอุโบสถขึ้นใหม่จะต้องแจ้งการสร้างอุโบสถของวัดไปย...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: ลูกนิมิต พัทธสีมา วิสุงคามสีมา

 หัวข้อกระทู้: Re: ลูกนิมิต พัทธสีมา
เมื่อ: 15 ก.พ. 2013, 11:40 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 6646


ก่อนที่จะมาเป็นโบสถ์ที่ถูกต้องตามพระวินัยจะต้องมีสังฆกรรม ที่เรียกว่า ผูกสีมา หรือ ผูกพัทธสีมา ก่อน มูลเหตุความเป็นมา ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาและมีผู้มาขออุปสมบทบรรพชา เป็นพระสาวก พระพุทธองค์ทรงประทาน “เอหิภิกขุ” ให้ได้สำเร็จเป็นพระภิกษุสงฆ์ดังประสงค์ เมื่อมีพระภิกษุสงฆ์มากถึ...

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: ลูกนิมิต พัทธสีมา วิสุงคามสีมา

เมื่อ: 15 ก.พ. 2013, 11:38 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 6646


“นิมิต” แปลว่า “เครื่องหมาย” “ลูกนิมิต” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง “ลูกที่ทำกลม ๆ ประมาณเท่าบาตร มักทำด้วยหินใช้ฝังเป็นเครื่องหมายเขตอุโบสถ” ส่วนพจนานุกรมฉบับมติชนให้ความหมายว่า “ก้อนหินที่วางบอกเขตพัทธสีมาในการทำสังฆกรรม” สรุปแล้ว “ลูกนิมิต” ก็คือ ลูกหินกลม ๆ มีขนาดเท่าบาตรข...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ความหมายของพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้

เมื่อ: 15 ก.พ. 2013, 11:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1440


ความหมายของพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ เป็นชื่อที่กำหนดโดยมหาเถรสมาคม หมายถึง การเฉลิมฉลองของชาวพุทธ ในวาระครบรอบ ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำว่า ชยันตี แปลว่า การเฉลิมฉลองชัยชนะ คำว่า พุทธะ แปลว่า การรู้ ตื่น และ เบิกบาน คำว่า พุทธชยันตีแปลว่า การเฉลิมฉลองของชาวพุทธ ในช...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: :) ใส่กระปุกเรื่องดีดี....กับ...ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก (:

เมื่อ: 15 ก.พ. 2013, 11:24 

ตอบกลับ: 31
แสดง: 18993


ทักทาย เขียน:
:b8: อนุโมทนาค่ะคุณยายโป่ง :b8:


เป็นคุณยายไปเลย :b16:
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 10 [ พบ 137 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร