วันเวลาปัจจุบัน 21 มี.ค. 2023, 17:22  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


แสดงกระทู้ที่ยังไม่มีการตอบ

   หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน รู้แล้วเป็นภาระ ยิ่งรู้ก็ยิ่งทุกข์ | ผู้มีอิสระในธรรม

ใน คลิปวิดีโอ

phy

0

540

17 ก.พ. 2023, 14:00

phy ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ผู้รู้แจ้งทุกอย่าง

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

831

17 ก.พ. 2023, 06:39

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน สามัคคีเอาดีมีพลัง

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

694

17 ก.พ. 2023, 06:36

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

650

17 ก.พ. 2023, 05:46

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ภูมิจิต ภูมิธรรรม

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

688

17 ก.พ. 2023, 05:13

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เชื่อฟังคืออะไร

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

Rosarina

0

717

16 ก.พ. 2023, 09:15

Rosarina ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความโกรธ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

704

16 ก.พ. 2023, 07:26

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ทาน ศีล ภาวนา" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

805

16 ก.พ. 2023, 06:58

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน สารพัดกลัว

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

620

16 ก.พ. 2023, 06:42

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อนันตริยกรรม

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

559

16 ก.พ. 2023, 06:41

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แสดงธรรมที่ดีตรงกับจริต

ใน พระอภิธรรม

ลุงหมาน

0

542

16 ก.พ. 2023, 05:44

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน พระพุทธเจ้าสอนความจริงของสิ่งที่มีจริง

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

Rosarin

0

708

15 ก.พ. 2023, 11:20

Rosarin ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน รู้ทันใจ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

577

15 ก.พ. 2023, 06:37

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "เราเดือดร้อน ก็เพราะจิต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

801

15 ก.พ. 2023, 06:34

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อยากยึดในสิ่งที่มันไม่มี

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

664

15 ก.พ. 2023, 06:11

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน จิตเป็นสมาธิ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

649

15 ก.พ. 2023, 04:58

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน บุญและบาป

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

627

14 ก.พ. 2023, 19:52

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ปรุงแต่งฉิบหาย | ผู้มีอิสระในธรรม

ใน คลิปวิดีโอ

phy

0

591

14 ก.พ. 2023, 06:45

phy ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน สารพัดอยาก

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

615

14 ก.พ. 2023, 04:40

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน คนดี

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

522

13 ก.พ. 2023, 21:07

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน สังคมชั่งว่า

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

669

13 ก.พ. 2023, 14:27

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน พลังใจ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

586

13 ก.พ. 2023, 14:25

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "เอาไปได้เฉพาะบุญกุศล" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

724

13 ก.พ. 2023, 11:53

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน กิเลสในใจ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

657

13 ก.พ. 2023, 06:09

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ เจริญโพชฌงค์ ๗

ใน พระอภิธรรม

ลุงหมาน

0

685

12 ก.พ. 2023, 13:38

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ สังสารวัฏมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย

ใน พระอภิธรรม

ลุงหมาน

0

591

12 ก.พ. 2023, 07:15

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความอดทน

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

633

12 ก.พ. 2023, 07:12

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความสงบในใจ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

679

11 ก.พ. 2023, 16:59

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ศีล สมาธิ ปัญญา คือธัมมะอะไร

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

Rosarin

0

671

11 ก.พ. 2023, 06:48

Rosarin ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อยากได้ดีที่สุด

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

578

11 ก.พ. 2023, 06:40

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน หลงรู้จึงอวดตน | ผู้มีอิสระในธรรม

ใน คลิปวิดีโอ

phy

0

512

10 ก.พ. 2023, 09:05

phy ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน รู้ทันปัจจุบัน

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

723

10 ก.พ. 2023, 05:47

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ยกระดับจิต

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

639

10 ก.พ. 2023, 05:46

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความดี

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

613

10 ก.พ. 2023, 04:54

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ระลึกถึงพุทโธ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

697

09 ก.พ. 2023, 17:04

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ลัชชี อลัชชี ลัชชินี อลัชชีนี

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

Rosarina

0

827

09 ก.พ. 2023, 09:40

Rosarina ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เวรกรรมเป็นเช่นนั้น

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

724

08 ก.พ. 2023, 11:20

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน กิเลสเกิดที่ตา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

699

08 ก.พ. 2023, 06:19

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน คำสมมุติ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

686

08 ก.พ. 2023, 05:01

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน สุขและทุกข์ใจมีเพราะความคิด

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

Rosarina

0

835

07 ก.พ. 2023, 09:26

Rosarina ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน รู้แล้วหลงใหล | ผู้มีอิสระในธรรม

ใน คลิปวิดีโอ

phy

0

575

07 ก.พ. 2023, 09:22

phy ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน บำเพ็ญสิ่งที่ดีงาม

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

732

07 ก.พ. 2023, 05:47

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ละทุกข์

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

707

07 ก.พ. 2023, 04:40

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ธรรมยกระดับจิต

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

641

07 ก.พ. 2023, 04:39

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การฝึกจิต

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

685

06 ก.พ. 2023, 05:38

รสมน ดูข้อความล่าสุด

แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 23 [ พบมากกว่า 1000 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร