วันเวลาปัจจุบัน 23 ก.พ. 2020, 07:33  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


แสดงกระทู้ที่ยังไม่มีการตอบ

   หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "กรรมมีอำนาจมาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน กฎแห่งกรรม

ธรรมโฆษ

0

283

22 พ.ย. 2019, 06:47

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ทำบุญ ตัดบาปตัดกรรมไม่ได้

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

205

22 พ.ย. 2019, 05:39

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน โลกอยู่ได้เพราะใส่ดี

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

198

21 พ.ย. 2019, 16:29

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ไม่รู้จักทุกข์ ไม่รู้จักเหตุ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

285

21 พ.ย. 2019, 06:45

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เร่งความเพียร

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

187

21 พ.ย. 2019, 05:58

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ทำบุญให้ทาน รักษาศีล

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

189

20 พ.ย. 2019, 06:53

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "สติ เฝ้าระวังรักษา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

331

20 พ.ย. 2019, 06:16

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน องค์แห่งเหตุผล

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

192

19 พ.ย. 2019, 08:09

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ความอดทนเป็นตะปะอย่างยิ่ง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

347

19 พ.ย. 2019, 06:17

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "จะเอาชนะกามราคะได้อย่างไร" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

ใน ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก

ธรรมโฆษ

0

345

18 พ.ย. 2019, 06:12

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไตรสิกขา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

188

18 พ.ย. 2019, 05:59

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน สมบัติโลก

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

161

17 พ.ย. 2019, 06:36

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "อานุภาพของพระพุทโธ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

351

17 พ.ย. 2019, 06:24

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน บริกรรมขณะภาวนา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

183

16 พ.ย. 2019, 08:18

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "อะไรดีๆ ของหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม"

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

384

16 พ.ย. 2019, 06:45

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ความคิดและปัญญา" (พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

257

15 พ.ย. 2019, 06:19

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน พยายามรักษาศีล

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

223

15 พ.ย. 2019, 05:16

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ตื่นอาจารย์" (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

250

14 พ.ย. 2019, 06:27

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน กิเลสเครื่องเศร้าหมอง

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

222

14 พ.ย. 2019, 04:50

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "บุญชื่อว่า เป็นมิตรอันใกล้ชิด" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

ใน กฎแห่งกรรม

ธรรมโฆษ

0

265

13 พ.ย. 2019, 06:36

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อานาปานสติ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

215

13 พ.ย. 2019, 05:20

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "ไม่ยึดมั่น มันก็ไม่ทุกข์" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

154

12 พ.ย. 2019, 06:37

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน กุศลหนุนนำ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

208

12 พ.ย. 2019, 05:38

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน พระพุทธเจ้าโดยธรรมะที่ยังไม่ตาย (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

ใน บทความธรรมะ

Hanako

0

330

11 พ.ย. 2019, 18:52

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน หลักการให้ทานของผู้ฉลาด ๕ ประการ

ใน พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา

Duangtip

0

499

11 พ.ย. 2019, 12:06

Duangtip ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

ใน กฎแห่งกรรม

ธรรมโฆษ

0

192

11 พ.ย. 2019, 06:25

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความสุขทางใจ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

205

11 พ.ย. 2019, 05:27

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "เรียกว่าโรคของใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

ใน กฎแห่งกรรม

ธรรมโฆษ

0

210

10 พ.ย. 2019, 06:20

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน สภาวะ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

217

10 พ.ย. 2019, 05:54

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน จิตกับอวิชชาใครเกิดก่อนหลังกัน?

ใน สมาธิ, สติ

หนวดเต่า

0

235

09 พ.ย. 2019, 11:13

หนวดเต่า ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "พรหมวิหารธรรม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

361

09 พ.ย. 2019, 06:34

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน สัญญาอดีต

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

218

09 พ.ย. 2019, 05:05

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน พิจารณาทุกอย่างเป็นอนัตตา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

214

08 พ.ย. 2019, 07:18

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว" (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

ใน กฎแห่งกรรม

ธรรมโฆษ

0

193

08 พ.ย. 2019, 06:32

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ความสงบระงับ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

393

07 พ.ย. 2019, 06:40

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การปฏิบัติธรรมไม่ยาก

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

214

07 พ.ย. 2019, 05:02

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "การภาวนานี่สำคัญมาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน สมาธิ, สติ

ธรรมโฆษ

0

278

06 พ.ย. 2019, 06:28

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การทำทาน

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

219

06 พ.ย. 2019, 05:07

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เด็กๆ อยากเรียนเก่ง ให้เอาอย่างหลวงตา (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ใน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (พระราชสังวรญาณ)

Duangtip

0

222

05 พ.ย. 2019, 12:54

Duangtip ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน วิธีแก้จริต ๖ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ใน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (พระราชสังวรญาณ)

Duangtip

0

218

05 พ.ย. 2019, 12:45

Duangtip ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน พระต้องอาบัติปาราชิก บรรลุมรรคผลได้หรือไม่ ??

ใน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (พระราชสังวรญาณ)

Duangtip

0

204

05 พ.ย. 2019, 12:19

Duangtip ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน พระดูทีวี ซื้อล็อตเตอรี่ ซื้อหวย ผิดไหม ??

ใน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (พระราชสังวรญาณ)

Duangtip

0

201

05 พ.ย. 2019, 12:12

Duangtip ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน พยายามทำความดี

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

218

05 พ.ย. 2019, 07:13

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ทุกข์มันมาจากไหน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

ใน กฎแห่งกรรม

ธรรมโฆษ

0

258

05 พ.ย. 2019, 06:22

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน "การฝึกใจเป็นหลักสำคัญ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

314

04 พ.ย. 2019, 06:23

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม:  
หน้า 6 จากทั้งหมด 23 [ พบมากกว่า 1000 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร