วันเวลาปัจจุบัน 21 มี.ค. 2023, 17:36  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


แสดงกระทู้ที่ยังไม่มีการตอบ

   หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เดินมรรคจิต

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

Rosarin

0

665

10 มี.ค. 2023, 09:49

Rosarin ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ความเป็นปัจจัยของอาเนญชาภิสังขาร

ใน พระอภิธรรม

ลุงหมาน

0

724

10 มี.ค. 2023, 09:09

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "เพ่งแต่โทษผู้อื่น" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

582

10 มี.ค. 2023, 05:58

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ความเป็นปัจจัยของอปุญญาภิสังขาร

ใน พระอภิธรรม

ลุงหมาน

0

466

10 มี.ค. 2023, 05:19

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน โลกธรรม 8

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

690

10 มี.ค. 2023, 04:53

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน หมู่สงฆ์ไปบิณฑบาต

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

688

09 มี.ค. 2023, 19:38

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

602

09 มี.ค. 2023, 19:38

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ปุญญาวิปากปัจจัย

ใน พระอภิธรรม

ลุงหมาน

0

481

09 มี.ค. 2023, 14:17

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน บุญมีอยู่ทุกแห่ง

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

628

09 มี.ค. 2023, 06:57

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ จำแนกจิตโดยองค์ฌาน

ใน พระอภิธรรม

ลุงหมาน

0

446

09 มี.ค. 2023, 06:16

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "สมบัติใดในโลก ไม่เสมอด้วยใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

607

09 มี.ค. 2023, 06:15

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เปล่าๆ = บริสุทธิ์

ใน บทความธรรมะ

หนวดเต่า

0

615

08 มี.ค. 2023, 15:12

หนวดเต่า ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ดำรงจิตให้มั่น

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

684

08 มี.ค. 2023, 07:23

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "การภาวนานี้มีอานิสงส์มาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

641

08 มี.ค. 2023, 05:59

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน มีบุญบารมี

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

670

07 มี.ค. 2023, 19:05

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ธรรมไม่ใช่ภาษา เมื่อภาษาหายไป ปรุงแต่งจึงไม่มี | ผู้มีอิสระฯ

ใน คลิปวิดีโอ

phy

0

576

07 มี.ค. 2023, 11:34

phy ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ปัญญาศึกษาสมาธิ" (พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโญ)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

560

07 มี.ค. 2023, 06:02

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน กระทำกรรมร้าย

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

626

06 มี.ค. 2023, 17:08

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ จำแนกจิตโดยองค์มรรค

ใน พระอภิธรรม

ลุงหมาน

0

651

06 มี.ค. 2023, 10:50

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การชื่นชม

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

650

06 มี.ค. 2023, 06:55

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ อวินิพโภคเจตสิก ๘

ใน พระอภิธรรม

ลุงหมาน

0

606

05 มี.ค. 2023, 16:25

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ยึดบ้าโง่อวดชั่ว

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

720

05 มี.ค. 2023, 12:07

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อบรมใจ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

576

05 มี.ค. 2023, 08:41

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ใจ คือที่พึ่งอันสำคัญ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

581

05 มี.ค. 2023, 05:55

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน พิจารณาปัจจุบันขณะกับพิจารณาปัจจุบันอารมณ์

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

student

0

645

05 มี.ค. 2023, 00:04

student ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน วิชชาครู

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

625

04 มี.ค. 2023, 16:55

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความสุข

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

574

04 มี.ค. 2023, 10:09

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "สติเป็นของสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

526

04 มี.ค. 2023, 05:36

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ภัยร้ายระดับโลก

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

616

03 มี.ค. 2023, 22:40

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน แก่นแท้พระพุทธศาสนา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

557

03 มี.ค. 2023, 22:38

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน สมมุติที่มีตนเองขึ้นมา จึงลืมตนหลงตัว | ผู้มีอิสระในธรรม

ใน คลิปวิดีโอ

phy

0

586

03 มี.ค. 2023, 10:53

phy ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อานิสงส์ของบุญกุศล

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

609

03 มี.ค. 2023, 07:16

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "นักปฏิบัติลังเลใจ" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

540

03 มี.ค. 2023, 05:21

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน บุญบารมี

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

609

02 มี.ค. 2023, 07:34

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ให้เอาแต่ พุทโธ อันเดียว" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

505

02 มี.ค. 2023, 05:22

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เรื่อง "ไม่ต้องทำอะไร"

ใน บทความธรรมะ

หนวดเต่า

0

535

01 มี.ค. 2023, 13:21

หนวดเต่า ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความสงบ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

612

01 มี.ค. 2023, 07:42

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ทุกข์เพราะใคร" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

476

01 มี.ค. 2023, 06:34

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน โปรดสัมภเวสีแล้วเหนื่อย | ผู้มีอิสระในธรรม

ใน คลิปวิดีโอ

phy

0

644

28 ก.พ. 2023, 12:20

phy ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน สมุทัย

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

628

28 ก.พ. 2023, 07:29

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ตายด้วยกัน แต่ตายผิดกัน" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

579

28 ก.พ. 2023, 05:46

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ใจเป็นใหญ่

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

516

28 ก.พ. 2023, 04:29

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน จิตที่ฝึกไว้ดีแล้ว

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

502

28 ก.พ. 2023, 04:28

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไม่หยุดเกิดเพราะอะไร

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

Rosarin

0

617

27 ก.พ. 2023, 10:06

Rosarin ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน บำเพ็ญบุญบารมี

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

580

27 ก.พ. 2023, 06:28

รสมน ดูข้อความล่าสุด

แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 23 [ พบมากกว่า 1000 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร