ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ชีวิตนี้ทุกข์เพราะอะไร
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=24304
หน้า 2 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  บัวศกล [ 29 ก.ค. 2009, 21:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ชีวิตนี้ทุกข์เพราะอะไร

คำถามของกระทู้นี้ เป็นคำถามที่ดีมากเลย

คุณกบนอกกะลา ไหนๆก็ออกจากกะลามาแล้ว
ก็อย่าเที่ยวชมอย่างเดียวสิครับ

น่าจะตอบงามๆร่วมด้วยช่วยกันอีกสักหนึ่งความเห็น
ผมกำลังเที่ยวชมอยู่เพลินๆ มาสะดุดหยุดตรงคุณซะได้


รอลุ้นอยู่นะครับ......... :b20: :b20: :b20:

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 29 ก.ค. 2009, 21:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ชีวิตนี้ทุกข์เพราะอะไร

ก็เห็นคนอื่น ๆ มีทิฐิงาม ๆ ก็สุขแล้ว..

เจ้าของ:  ฌาน [ 30 ก.ค. 2009, 10:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ชีวิตนี้ทุกข์เพราะอะไร

ทุกข์ ทางโลก คือ โมหะ
..ไม่รู้ ว่านั่นคือ ทุกข์ จึงหลงในทุกข์โดยไม่รู้
...รู้ ว่านั่นคือ ทุกข์ กลับหลงในทุกข์ทั้งที่รู้

ทุกข์ ทางธรรม คือ มิจฉาฐิทิ
...ไม่รู้ ว่านั่นคือ ทุกข์ เพราะ กิเลสหลอกว่า"ละ"ได้แล้ว
....รู้ ว่านั่นคือ ทุกข์ แต่เสียดายกิเลสจึงไม่"ละ"

เจ้าของ:  กามโภคี [ 30 ก.ค. 2009, 11:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ชีวิตนี้ทุกข์เพราะอะไร

:b12: :b12: :b12:
เอ.....เห็นแว๊บๆ ในอริสัจจ์ ๔ ว่า

ตัณหา เป็นเหตุแห่งทุกข์

ต้องไปดูๆ :b19: :b19:

เจ้าของ:  damjao [ 30 ก.ค. 2009, 11:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ชีวิตนี้ทุกข์เพราะอะไร

ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ............

โกธัง ฆัตตะวา สุขัง เสติ
ฆ่าความโกรธได้มีความสุข

ชีวิตของเราจะไม่มีความทุกข์ได้ต้องมี
วิชชา มีปัญญา มีสัมมาทิฐิ มีโพธิ ซึ่งไม่ใช่อวิชชา
กำจัดกิเลสทั้ง ๓ คือ โลภ โกรธ หลง

เจ้าของ:  โดเรมี [ 30 ก.ค. 2009, 22:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ชีวิตนี้ทุกข์เพราะอะไร

ขอรายงานการปฏิบัติแก่ผู้รู้ทุกท่านคะ

จากคำแนะนำของทุกท่านนะคะในวันนี้

ขอรายงานสภาวะที่เกิดทุกข์ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะ

เห็นความทุกข์เกิดจากความไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและจิตดิ้นไปตามความรู้สึก

ความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเองในทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวและเกิดตัวเราขึ้น

ความทุกข์เกิดจากความอยากที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปในสิ่งที่ต้องการ

สรุปว่าในวันนี้ความทุกข์เกิดจากความพอใจไม่พอใจและยังมีเราเกิดอยู่เมื่อมีการกระทบ

แล้วจะมารายงานใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านคะที่ให้ความรู้และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในทุกคำตอบคะ

เจ้าของ:  ฌาน [ 31 ก.ค. 2009, 10:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ชีวิตนี้ทุกข์เพราะอะไร

.......ตัณหา 3 เป็นทุกข์อย่างยิ่ง

1.กามตัณหา - ความพึงพอใจในกามคุณทั้ง 5

2.วิภวตัณหา - ความไม่พอใจ ไม่ชอบใจ ทั้งหลาย

3.ภวตัณหา - ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ทั้งหลาย

การเพียร"ละ"ตัณหา3 เป็นการทำ "อนุรักขาปทาน"(รักษาจิต)ได้มั่นคงยิ่งขึ้น

***อยู่ที่ว่า เมื่อรู้แล้วว่าตัณหาเกิด จะยอม"ละ"กันไหม

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 31 ก.ค. 2009, 16:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ชีวิตนี้ทุกข์เพราะอะไร

ฌาน เขียน:
.......ตัณหา 3 เป็นทุกข์อย่างยิ่ง

1.กามตัณหา - ความพึงพอใจในกามคุณทั้ง 5

2.วิภวตัณหา - ความไม่พอใจ ไม่ชอบใจ ทั้งหลาย

3.ภวตัณหา - ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ทั้งหลาย

การเพียร"ละ"ตัณหา3 เป็นการทำ "อนุรักขาปทาน"(รักษาจิต)ได้มั่นคงยิ่งขึ้น

***อยู่ที่ว่า เมื่อรู้แล้วว่าตัณหาเกิด จะยอม"ละ"กันไหม


คุณน้องฌานอย่าพลาดสิ
(หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ ที่ต้องละคือสมุทัย เราไม่ละทุกข์โดยตรง)

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 31 ก.ค. 2009, 16:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ชีวิตนี้ทุกข์เพราะอะไร

โดเรมี เขียน:
ขอรายงานการปฏิบัติแก่ผู้รู้ทุกท่านคะ

จากคำแนะนำของทุกท่านนะคะในวันนี้

ขอรายงานสภาวะที่เกิดทุกข์ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะ

เห็นความทุกข์เกิดจากความไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและจิตดิ้นไปตามความรู้สึก

ความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเองในทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวและเกิดตัวเราขึ้น

ความทุกข์เกิดจากความอยากที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปในสิ่งที่ต้องการ

สรุปว่าในวันนี้ความทุกข์เกิดจากความพอใจไม่พอใจและยังมีเราเกิดอยู่เมื่อมีการกระทบ

แล้วจะมารายงานใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านคะที่ให้ความรู้และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในทุกคำตอบคะ


อนุโมทนา"คนรู้สึกตัว"นะครับ

เคยฟังเทศน์มาว่า
ตลอดชีวิตที่ผ่านมา เราเผลอมาไม่รู้กี่ชํ่งโมงนาทีปีเ้ดือน
เราเผลอมามากมายขนาดนั้น
ถ้ายิ่งพูดย้อนไปยิ่งกว่าชาตินี้ ย้อนไปชาติก่อนๆ
ไปถึงตลอดสังสารวัฏที่่เราผ่านมาด้วยแล้ว
การที่เราได้รู้สึกตัวจริงๆมันน้อยนิดมาก เทียบกันไม่ได้เลย

เพราะฉะนั้นขออย่าได้ประมาทในกิจที่ทำแล้ว
ขอเอาใจช่วยให้เพียรทำต่อไป สู้ต่อไป เพื่อโลกของเรา เพื่อสันติภาพที่แท้จริง

จาก Miss Universe ที่รักเด็ก ชอบเพชร และอยากให้โลกสงบสุข

เจ้าของ:  โดเรมี [ 31 ก.ค. 2009, 17:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ชีวิตนี้ทุกข์เพราะอะไร

สาธุคะและขอบคุณมากนะคะ :b8: :b1:

เจ้าของ:  ธนารินทร์ [ 02 ส.ค. 2009, 16:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ชีวิตนี้ทุกข์เพราะอะไร

ส่วนมากคนเราที่ทุกข์เพราะยังไม่มีสติปัญญาพอที่จะคิดถึงเหตุผล เวลาเกิดปัญหาถึงกับทำให้เป็นทุกข์เลยทีเดียว ต้องปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธะองค์นั่นล่ะถึงจะพ้นทุกข์ได้ หลักใหญ่ก็คือ ทาน ศีล ภาวนา แล้วปัญญาก็จะเกิด เมื่อเกิดปัญญาแล้วก็นำมาพิจารณาสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ เมื่อรู้ถึงเหตุผลแล้วก็จะหายทุกข์เองนั่นล่ะ :b32:

เจ้าของ:  โดเรมี [ 04 ส.ค. 2009, 14:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ชีวิตนี้ทุกข์เพราะอะไร

ธนารินทร์ เขียน:
ส่วนมากคนเราที่ทุกข์เพราะยังไม่มีสติปัญญาพอที่จะคิดถึงเหตุผล เวลาเกิดปัญหาถึงกับทำให้เป็นทุกข์เลยทีเดียว ต้องปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธะองค์นั่นล่ะถึงจะพ้นทุกข์ได้ หลักใหญ่ก็คือ ทาน ศีล ภาวนา แล้วปัญญาก็จะเกิด เมื่อเกิดปัญญาแล้วก็นำมาพิจารณาสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ เมื่อรู้ถึงเหตุผลแล้วก็จะหายทุกข์เองนั่นล่ะ :b32:

สาธุคะวันนี้เห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นจิตที่หลงไปกับโลกจนลืมดูกายดูจิต
หลงไปกับความคิดหลงไปกับสิ่งที่กระทบทางตาทางหูทางกายทางใจ
จิตจึงรุ่มร้อนไปตามความคิดความรู้สึกอารมณ์
จิตที่หลงคิดปรุงแต่งร้ายยิ่งกว่าสิ่งใดเกิดได้เร็วมาก
เมื่อมองเห็นความเป็นจริงจิตที่ร้อนก็สงบลงได้
แต่เมื่อเผลอจิตที่ยังมีความหลงคิดนั้นยังเกิดใหม่ได้อีกคิดไปก็เกิดรุ่มร้อนอีกครั้ง
และเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าการที่อยู่กับคนหมู่มากต้องรู้กายใจตนเองให้มาก
ทุกคนที่ได้พบเจอนั้นทุกคนก็มีความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ไปตามความคิดความอยากตามแต่ว่าเขานั้นจะมีความต้องการอย่างไร
แต่ถ้าเมื่อนั้นสิ่งที่เขากระทำนั้นมากระทบใจถ้าดูไม่ทันก็ตกเป็นเหยื่อของความคิดและเกิดตัวตนกันและโต้ตอบกันไม่มีใครที่จะยอมใครความคิดความอยากความพอใจไม่พอใจความโกรธความทุกข์ตามมาในที่สุด
ขอบคุณทุกท่านที่ทำให้เข้าใจธรรมะอีกครั้ง

หน้า 2 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/