ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ขออโหสิรรมต่อกันและกันด้วยเถิด
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=27480
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  วันชัย(อยุธยา) [ 04 ธ.ค. 2009, 18:39 ]
หัวข้อกระทู้:  ขออโหสิรรมต่อกันและกันด้วยเถิด

ในวันนี้ข้าพเจ้านายวันชัย ใบเนียม
ขอมาตั้งกระทู้เพื่อจะมาขอขมาต่อทุกท่าน
เพื่อขออโหสิกกรมต่อกันและกัน
ข้าพเจ้ามีจิตที่จะขอขมาโทษต่อทุกท่านจากจิตใต้สำนึกจริงๆครับ

กรรมใดก็ตามที่ข้าพเจ้า ได้ล่วงเกินบุคคลหนึ่งบุคคลใดในเว็ปนี้
ไม่ว่าจะด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี

ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้หรือตอบกระทู้ในห้องไหนก็ตาม
หากข้าพเจ้าได้ล่วงเกินไป

ข้าพเจ้าขอขมาท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยจิตเกล้า :b8: :b8: :b8:

ขอให้ท่านทั้งหลายอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด.

สาธุครับ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 04 ธ.ค. 2009, 20:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขออโหสิรรมต่อกันและกันด้วยเถิด

:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ

วันชัย(อยุธยา) เขียน:
ขอให้ท่านทั้งหลายอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด.


ข้าพเจ้าก็เช่นกัน

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  เอรากอน [ 04 ธ.ค. 2009, 20:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขออโหสิรรมต่อกันและกันด้วยเถิด

วรานนท์ เขียน:
:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ

วันชัย(อยุธยา) เขียน:
ขอให้ท่านทั้งหลายอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด.


ข้าพเจ้าก็เช่นกัน

:b8: :b8: :b8:


ข้าพเจ้าก็เช่นกัน

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  โดเรมี [ 04 ธ.ค. 2009, 20:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขออโหสิรรมต่อกันและกันด้วยเถิด

ขออนุโมทนาในการปฏิบัติธรรมที่ดีของคุณวันชัย
และกรรมใดที่เคยล่วงเกินคุณวันชัยด้วยกายวาจาใจไม่ว่าภพใดชาติใดก็ขอขมาขออโหสิกรรมด้วยคะ

เจ้าของ:  วันชัย(อยุธยา) [ 05 ธ.ค. 2009, 11:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขออโหสิรรมต่อกันและกันด้วยเถิด

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ
ที่เมตตาอโหสิกรรมให้แก่กระผม

ด้วยเหตุที่ข้าพเจ้าไม่อยากให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องมาขัดเคือง
เพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าครับ

เพื่อไม่ให้เป็นกรรมต่อกันและกัน ให้จิตขุ่นมัว

ผมจึงรีบมาขอขมาก่อนที่จะไม่มีโอกาสครับ

ขอบพระคุณทุกท่านครับ ที่เมตตาอโหสิกกรมให้แก่จิตดวงนี้

สาธุครับ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/