ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

อำมาตย์ กับ ไพร่ ไม่มีอะไรต่างกัน
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=31179
หน้า 4 จากทั้งหมด 5

เจ้าของ:  ทักทาย [ 04 พ.ค. 2010, 02:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อำมาตย์ กับ ไพร่ ไม่มีอะไรต่างกัน

อุ้ย...ตามท่านธรรมบุตรมาอ่ะ.. :b5: :b10:


เจ้าของ:  natdanai [ 04 พ.ค. 2010, 09:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อำมาตย์ กับ ไพร่ ไม่มีอะไรต่างกัน

เช่นนั้น เขียน:
เจ้าของกระทู้ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ลักษณะนี้ อ่านแล้ว งง ครับ

1.ไม่มีอะไรต่างกัน----- สิ่งที่ต่างเป็นเรื่องวิบากกรรม และกฏแห่งกรรม


2.ถ้าเข้าใจกฏแห่งกรรม---ชนชั้นอำมาตย์ และไพร่ ก็จะไม่มีในประเทศไทย

กรณีแรก ต่าง หรือ ไม่ต่าง? ใช้วิบากเป็นตัวอธิบาย หรือเปล่าครับ?
กรณีที่สอง ความเข้าใจเรื่องกฏแห่งกรรม กับการแบ่งแยกชนชั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

:b10:

กรณีแรก....คำตอบอยู่ในข้อที่ 2 ครับ

กรณีที่สอง....หากไม่เข้าใจ และไม่เชื่อในเรื่องของกฏแห่งกรรม ก็ย่อมยอมรับความเหลื่อมล้ำทางกายภาพไม่ได้

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 07 พ.ค. 2010, 19:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อำมาตย์ กับ ไพร่ ไม่มีอะไรต่างกัน

กฎแห่งกรรม

พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของ เป็นรูปธรรมหรือ

นามธรรม เป็นวัตถุหรือเป็นเรื่องจิตใจ ไม่ว่าชีวิตหรือโลกที่แวดล้อมอยู่ก็ตาม ทั้งหมดล้วนเป็นไปตามธรรมดา

แห่งเหตุปัจจัย เป็นเรื่องของปัจจัยสัมพันธ์

ธรรมดาที่ว่านี้ มองด้วยสายตาของมนุษย์เรียกว่า “กฎธรรมชาติ” เรียกในภาษาบาลีว่า “นิยาม” แปลว่า

กำหนดอันแน่นอน ทำนอง หรือแนวทางที่แน่นอน หรือ ความเป็นไปอันมีระเบียบแน่นอน เพราะปรากฏ

ให้เห็นว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยอย่างนั้นๆแล้ว ก็จะมีความเป็นไปอย่างนั้นๆ แน่นอน

กฎธรรมชาติหรือนิยามนั้น แม้จะมีลักษณะทั่วไปอย่างเดียวกันทั้งหมด คือ ความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุ

ปัจจัย แต่ก็อาจแยกประเภทออกไปได้ตามลักษณะอาการจำเพาะที่เป็นแนวทางหรือเป็นแบบหนึ่งๆ

ของความสัมพันธ์

กฎธรรมชาติ หรือ นิยาม ไว้ 5 อย่าง คือ

1.อุตุนิยาม กฎธรรมชาติ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ฝ่ายวัตถุ โดยเฉพาะความเป็นไปของธรรมชาติแวดล้อม

และความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ เช่น เรื่องลมฟ้าอากาศ ฤดูกาล ฝนตก ฟ้าร้อง การที่ดอกบัวบานกลางวัน

หุบกลางคืน การที่ดินน้ำปุ๋ยช่วยให้ต้นไม้งาม การที่คนไอหรือจาม การที่สิ่งทั้งหลายผุพังเน่าเปื่อย เป็นต้น

แนวความคิดของท่าน มุ่งเอาความผันแปรที่เนื่องด้วยความร้อน หรือ อุณหภูมิ


2.พืชนิยาม กฎธรรมชาติ เกี่ยวกับสืบพันธ์ หรือที่เรียกกันว่า พันธุกรรม เช่น หลักความจริงที่ว่า

พืชเช่นใด ก็ให้ผลเช่นนั้น พืชมะม่วง ก็ออกผลเป็นมะม่วง เป็นต้น


3.จิตตนิยาม กฎธรรมชาติ เกี่ยวกับการทำงานของจิต เช่น เมื่ออารมณ์ (สิ่งเร้า)กระทบประสาท

จะมีการรับรู้เกิดขึ้น จิตจะทำงานอย่างไร คือ มีการไหวแห่งภวังคจิต ภวังคจิตขาดตอนแล้วมีอาวัชชะนะแล้ว

มีการเห็น การได้ยิน ฯลฯ มีสัมปฏิจฉนะ สันตีรณะ ฯลฯ หรือเมื่อจิตที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เกิดขึ้น จะมีเจตสิก

อะไรบ้างประกอบได้ หรือประกอบไม่ได้ เป็นต้น


4.กรรมนิยาม กฎธรรมชาติ เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือ กระบวนการก่อการกระทำ และการให้ผล

ของการกระทำ หรือ พูดให้จำเพาะลงไปอีกว่า กระบวนการแห่งเจตน์จำนง หรือความคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ต่างๆ

พร้อมทั้งผลที่สืบเนื่องออกไปอันสอดคล้องสมกัน เช่น ทำกรรมดีมีผลดี ทำกรรมชั่วมีผลชั่วเป็นต้น


5. ธรรมนิยาม กฎธรรมชาติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันของสิ่งทั้งหลาย

โดยเฉพาะอย่างที่เรียกกันว่า ความเป็นไปตามธรรมดา เช่นว่า สิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็น

ธรรมดา คนย่อมมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา ธรรมดาของคนยุคนี้มีอายุขัยประมาณร้อยปี

ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ย่อมเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เป็นสภาพไม่เที่ยงถูกปัจจัยบีบคั้น

และไม่เป็นอัตตา ดังนี้ เป็นต้น

:b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48:

"บ่วงกรรม"

http://www.charyen.com/jukebox/play.php?id=284

เจ้าของ:  enlighted [ 07 พ.ค. 2010, 19:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อำมาตย์ กับ ไพร่ ไม่มีอะไรต่างกัน

อิอิ

แผ่นดินไหว เกิด เพราะมีผู้ตรัสรู้ธรรม

อ๊ะจ๊าก

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 07 พ.ค. 2010, 19:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อำมาตย์ กับ ไพร่ ไม่มีอะไรต่างกัน

enlighted เขียน:
อิอิ

แผ่นดินไหว เกิด เพราะมีผู้ตรัสรู้ธรรม

อ๊ะจ๊าก


ตรัสรู้ธรรมก็เป็นเงาของจิต :b1:

ฝนตกก็เงาของจิต แดดออกก็เงาของจิต อะไรๆก็เงาของจิต :b3: :b13:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 07 พ.ค. 2010, 19:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อำมาตย์ กับ ไพร่ ไม่มีอะไรต่างกัน

เออ.. ท่านป๊อดไลท์ไฟรั่ว เปลี่ยนจากเงาของจิต เป็นเงาวิญญาณได้ไหม ? :b10:

เจ้าของ:  enlighted [ 07 พ.ค. 2010, 19:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อำมาตย์ กับ ไพร่ ไม่มีอะไรต่างกัน

กรัชกาย เขียน:
enlighted เขียน:
อิอิ

แผ่นดินไหว เกิด เพราะมีผู้ตรัสรู้ธรรม

อ๊ะจ๊าก


ตรัสรู้ธรรมก็เป็นเงาของจิต :b1:

ฝนตกก็เงาของจิต แดดออกก็เงาของจิต อะไรๆก็เงาของจิต :b3: :b13:


แก้ไขล่าสุดโดย กรัชกาย เมื่อ วันนี้, 19:51, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง.

อิอิ

ธรรมะที่ข้าพเจ้าสอนไป ข้าพเจ้า ไม่สงวนลิขสิทธิ์หรอก

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 07 พ.ค. 2010, 20:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อำมาตย์ กับ ไพร่ ไม่มีอะไรต่างกัน

enlighted เขียน:
กรัชกาย เขียน:
enlighted เขียน:
อิอิ

แผ่นดินไหว เกิด เพราะมีผู้ตรัสรู้ธรรม

อ๊ะจ๊าก


ตรัสรู้ธรรมก็เป็นเงาของจิต :b1:

ฝนตกก็เงาของจิต แดดออกก็เงาของจิต อะไรๆก็เงาของจิต :b3: :b13:


แก้ไขล่าสุดโดย กรัชกาย เมื่อ วันนี้, 19:51, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง.

อิอิ

ธรรมะที่ข้าพเจ้าสอนไป ข้าพเจ้า ไม่สงวนลิขสิทธิ์หรอก


แก้ไขล่าสุดโดย กรัชกาย เมื่อ วันนี้, 19:51, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง.

งั้นถามเลย จิตกับวิญญาณ เหมือนกันหรือต่างหรือต่างกัน ?

เรื่องแก้ไขนั้น เมื่อเห็นว่าพิมพ์ผิด พิมพ์ตกหล่นก็เข้าไปแก้ ไม่ใช่เรื่องแปลก :b1:

เจ้าของ:  enlighted [ 07 พ.ค. 2010, 20:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อำมาตย์ กับ ไพร่ ไม่มีอะไรต่างกัน

กรัชกาย เขียน:
enlighted เขียน:
กรัชกาย เขียน:
enlighted เขียน:
อิอิ

แผ่นดินไหว เกิด เพราะมีผู้ตรัสรู้ธรรม

อ๊ะจ๊าก


ตรัสรู้ธรรมก็เป็นเงาของจิต :b1:

ฝนตกก็เงาของจิต แดดออกก็เงาของจิต อะไรๆก็เงาของจิต :b3: :b13:


แก้ไขล่าสุดโดย กรัชกาย เมื่อ วันนี้, 19:51, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง.

อิอิ

ธรรมะที่ข้าพเจ้าสอนไป ข้าพเจ้า ไม่สงวนลิขสิทธิ์หรอก


แก้ไขล่าสุดโดย กรัชกาย เมื่อ วันนี้, 19:51, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง.

งั้นถามเลย จิตกับวิญญาณ เหมือนกันหรือต่างหรือต่างกัน ?

เรื่องแก้ไขนั้น เมื่อเห็นว่าพิมพ์ผิด พิมพ์ตกหล่นก็เข้าไปแก้ ไม่ใช่เรื่องแปลก :b1:เหอๆๆ

ไปศึกษาเอาเอง ขี้เกียจอธิบาย

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 07 พ.ค. 2010, 20:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อำมาตย์ กับ ไพร่ ไม่มีอะไรต่างกัน

อ้างคำพูด:
เหอๆๆ

ไปศึกษาเอาเอง ขี้เกียจอธิบาย


จะให้ไปศึกษาที่ไหนล่ะขอรับ แล้วท่านป๊อดไลท์ศึกษาจากที่ใดมาขอรับเรื่องจิตเนี่ย ? :b1:

ไฟล์แนป:
482595bp20ksiiv6.gif
482595bp20ksiiv6.gif [ 5.66 KiB | เปิดดู 2278 ครั้ง ]

เจ้าของ:  enlighted [ 07 พ.ค. 2010, 21:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อำมาตย์ กับ ไพร่ ไม่มีอะไรต่างกัน

กรัชกาย เขียน:
อ้างคำพูด:
เหอๆๆ

ไปศึกษาเอาเอง ขี้เกียจอธิบาย


จะให้ไปศึกษาที่ไหนล่ะขอรับ แล้วท่านป๊อดไลท์ศึกษาจากที่ใดมาขอรับเรื่องจิตเนี่ย ? :b1:


เหอๆๆ
อยากไปขุดไปหาตำราที่ไหน จากภายนอก ก็ไปเหอะ

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 07 พ.ค. 2010, 21:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อำมาตย์ กับ ไพร่ ไม่มีอะไรต่างกัน

enlighted เขียน:
กรัชกาย เขียน:
อ้างคำพูด:
เหอๆๆ

ไปศึกษาเอาเอง ขี้เกียจอธิบาย


จะให้ไปศึกษาที่ไหนล่ะขอรับ แล้วท่านป๊อดไลท์ศึกษาจากที่ใดมาขอรับเรื่องจิตเนี่ย ? :b1:


เหอๆๆ
อยากไปขุดไปหาตำราที่ไหน จากภายนอก ก็ไปเหอะ


พูดจาตลบตะแลงนะขอรับ

ก่อนหน้าโน้นถามว่า เปลี่ยนจากเงาจิตเป็นเงาวิญญาณได้ไหม ?

ก็ตอบว่า

เหอๆๆ

ไปศึกษาเอาเอง ขี้เกียจอธิบาย


ครั้นถามดังอ้างอิงก็ว่า

อยากไปขุดไปหาตำราที่ไหน จากภายนอก ก็ไปเหอะ

ดูพิกลๆอยู่

ก็ได้ขอรับ ไม่ให้หาข้างนอก ก็ไม่หา หาข้างใน หายังไงล่ะขอรับ มีวิธีการหายังไง ? :b1:

เจ้าของ:  enlighted [ 07 พ.ค. 2010, 21:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อำมาตย์ กับ ไพร่ ไม่มีอะไรต่างกัน

กรัชกาย เขียน:
enlighted เขียน:
กรัชกาย เขียน:
อ้างคำพูด:
เหอๆๆ

ไปศึกษาเอาเอง ขี้เกียจอธิบาย


จะให้ไปศึกษาที่ไหนล่ะขอรับ แล้วท่านป๊อดไลท์ศึกษาจากที่ใดมาขอรับเรื่องจิตเนี่ย ? :b1:


เหอๆๆ
อยากไปขุดไปหาตำราที่ไหน จากภายนอก ก็ไปเหอะ


พูดจาตลบตะแลงนะขอรับ

ก่อนหน้าโน้นถามว่า เปลี่ยนจากเงาจิตเป็นเงาวิญญาณได้ไหม ?

ก็ตอบว่า

เหอๆๆ

ไปศึกษาเอาเอง ขี้เกียจอธิบาย


ครั้นถามดังอ้างอิงก็ว่า

อยากไปขุดไปหาตำราที่ไหน จากภายนอก ก็ไปเหอะ

ดูพิกลๆอยู่

ก็ได้ขอรับ ไม่ให้หาข้างนอก ก็ไม่หา หาข้างใน หายังไงล่ะขอรับ มีวิธีการหายังไง ? :b1:


เหอๆๆ

จะหาข้างใน ก็หาไปเหอะ
จะหาวิธี ก็หาไปเหอะ

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 07 พ.ค. 2010, 22:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อำมาตย์ กับ ไพร่ ไม่มีอะไรต่างกัน

อ้างคำพูด:
เหอๆๆ

จะหาข้างใน ก็หาไปเหอะ
จะหาวิธี ก็หาไปเหอะ


อันนี้เงาของจิตหรือเงาของวิญญาณขอรับ ?

ไฟล์แนป:
d_5_3.jpeg
d_5_3.jpeg [ 33.2 KiB | เปิดดู 2244 ครั้ง ]

เจ้าของ:  enlighted [ 07 พ.ค. 2010, 22:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อำมาตย์ กับ ไพร่ ไม่มีอะไรต่างกัน

กรัชกาย เขียน:
อ้างคำพูด:
เหอๆๆ

จะหาข้างใน ก็หาไปเหอะ
จะหาวิธี ก็หาไปเหอะ


อันนี้เงาของจิตหรือเงาของวิญญาณขอรับ ?


จิตคิดจิตเกิด จิตแสวงหา จิตถูกทำลายบันลัยล่ะคร๊าบ

หน้า 4 จากทั้งหมด 5 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/