ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

การก่อการร้ายแบบนี้เป็นบาปหรือไม่?
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=31221
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  คนดีที่โลกลืม [ 30 เม.ย. 2010, 12:08 ]
หัวข้อกระทู้:  การก่อการร้ายแบบนี้เป็นบาปหรือไม่?

การก่อการร้ายแบบนี้เป็นบาปหรือไม่?


ความหมายของคำว่าการก่อการร้ายสากล ในการประชุมสมัชชาองค์การสหประชาชาติ มีข้อหนึ่งระบุว่า:

... ค.๑.๖ ขัดขวางและทำลายระบบสื่อสารคมนาคม

ผมเลยสงสัยว่า การก่อการร้ายสากล โดยวิธีขัดขวางและทำลายระบบสื่อสารคมนาคม เป็นบาปหรือไม่?

- พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอ้างว่า เขาก่อการดี แม้ว่ายึดสนามบินหลายแห่ง
- รัฐบาลอภิสิทธิ์ปิดระบบสื่อสารทางโทรทัศน์ของpeople channel โดยอ้างว่าให้ข้อมูลบิดเบือน จะให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ฟังแต่ข้อมูลความเท็จของรัฐบาลอย่างเดียว


รัฐบาลอภิสิทธิ์และพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทำอย่างนี้ ถือว่าเป็นการก่อการร้ายสากล โดยวิธีขัดขวางและทำลายระบบสื่อสารคมนาคม มิใช่หรือ? แต่จะเป็นบาปหรือไม่?

ท่านผู้อยู่ในเว็บธรรมะ น่าจะเป็นคนที่มีศีลธรรมสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไป.....ลองแสดงทัศนะของท่านหน่อย จะเป็นพระคุณอยางยิ่ง

เจ้าของ:  varinne [ 30 เม.ย. 2010, 12:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การก่อการร้ายเป็นบาปหรือไม่?

บาปหงิ เพราะว่าไปเบียดเบียนผุ้อื่น
ทุกการกระทำส่งผลหมด

ขนาดทหารที่ทำเพื่อชาติยังมีเจ้ากรรมนายเวรตามเลย

เจ้าของ:  ทักทาย [ 30 เม.ย. 2010, 12:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การก่อการร้ายเป็นบาปหรือไม่?

อะไรก็ตามที่เบียดเบียนทั้งตนเอง
และผู้อื่น แม้แต่น้อยนิด ก็ถือว่าบาปทั้งนั้น
และจะบาปมากหรือน้อย ก็อยู่ที่เจตนา

อนุโมทนาค่ะ :b8:

เจ้าของ:  ศิรัสพล [ 30 เม.ย. 2010, 12:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การก่อการร้ายแบบนี้เป็นบาปหรือไม่?

ขอตอบเจ้าของกระทู้ดังนี้

หลักในการพิจารณาว่า บาปหรือไม่บาป พิจารณาง่ายๆ ให้ดูที่ "ศีล ๕" หรือ "อกุศลกรรมบถ ๑๐" หากใครไม่ว่าฝ่ายใดก็ตาม ทำผิดศีล หรือทำในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ข้อใดข้อหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งย่อมถือว่าบาปทั้งสิ้น

ถ้าจะให้ครอบคลุมกว่านั้น ว่าจะพิจารณาให้รู้ได้ว่าอย่างไร ใครทำอะไรเหมาะสม หรือควรทำ ไม่ควรทำ ก็ให้พิจารณาดูด้วยหลักว่า...

"การทำทางกาย อันใดที่กำลังทำอยู่ หรือกำลังจะทำ หรือได้ทำไปแล้ว เป็นการเบียดเบียนตนเอง และ/หรือเบียดเบียนผู้อื่น อันนี้ไม่ควรทำ"

"การทำทางวาจา อันใดที่กำลังพูดอยู่ หรือกำลังจะพูด หรือได้พูดไปแล้ว เป็นการเบียดเบียนตนเอง และ/หรือเบียดเบียนผู้อื่น อันนี้ไม่ควรพูด"

"การทำทางใจ อันใดที่กำลังคิดอยู่ หรือกำลังจะคิด หรือได้คิดไปแล้ว เป็นการเบียดเบียนตนเอง และ/หรือเบียดเบียนผู้อื่น อันนี้ไม่ควรคิด"


หากเราเป็นผู้มุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นคนหนึ่งแล้ว...

สถานการณ์แบบนี้ เราจะต้องรู้จักวางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใด ไม่มีอคติ ๔ เช่น ลำเอียงเพราะรัก หรือชัง เป็นต้น พยายามมีสติ ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่รับรู้ตามความเป็นจริง โดยยึดหลักธรรมเกณฑ์ คอยติดตามข่าวสารตามโอกาสสมควร...

การเมืองนั้นสำคัญก็จริง แต่เดี๋ยวก็ผ่านไป เกิดกับเราแค่เพียงชาตินี้ แต่มีสิ่งที่สำคัญกว่า คือ การทำกรรมดีและกรรมชั่ว ที่จะเป็นวิบากกรรมติดติดตัวเราไปในทุกภพทุกชาติจนกว่าจะหมดกรรม ดังนั้นขอให้เพียรหมั่นละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใสเข้าไว้เถิด

ขอให้เจริญในธรรม

เจ้าของ:  คนดีที่โลกลืม [ 30 เม.ย. 2010, 12:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การก่อการร้ายเป็นบาปหรือไม่?

taktay เขียน:
อะไรก็ตามที่เบียดเบียนทั้งตนเอง
และผู้อื่น แม้แต่น้อยนิด ก็ถือว่าบาปทั้งนั้น
และจะบาปมากหรือน้อย ก็อยู่ที่เจตนา

อนุโมทนาค่ะ :b8:


ถามอีกข้อ...แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.แดงทั้งแผ่นดิน หรือ กลุ่มคนเสื้อแดง) ชุมนุมที่ราชประสงค์ เจตนาในใจของพวกเขาต้องการอย่างน้อย 2 ข้อ
1. ต้องการประชาธิปไตยจริงๆ โดยไม่มีระบบอำมาตย์ หรือเผด็จการทหาร แทรกแซง
2. ต้องการรเชะบบความยุติธรรมที่ไม่มี 2 มาตรฐาน
เมื่อเจตนาของเขาไม่ใช่ต้องการเบียดเบียนผู้อื่น ถ้าอภิสิทธิ์ยุบสภา คืนประชาธิปไตยให้ประชาชน พวกเขาก็กลับบ้าน พวกเขาก็ไม่ได้ทำบาปใช่ไหมครับ

ผมนายพลศักดิ์ วังวิวัฒน์ ขอกราบเท้าท่านผู้ชุมนุมที่ราชประสงค์ทุกท่าน ที่ท่านยอมเสียสละเวลาและทรัพย์สินของตนเอง ออกมาต่อต้านระบบเผด็จการทหารซ่อนรูปในพรรคประชาธิปัตย์

เจ้าของ:  ทักทาย [ 30 เม.ย. 2010, 13:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การก่อการร้ายแบบนี้เป็นบาปหรือไม่?

เจตนาไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่น
แต่ทำให้ผู้อื่น หรือตัวเองเป็นทุกข์หรือเปล่าค่ะ?
ถ้าเป็นทุกข์ ไม่ว่าเขา หรือเรา
ก็ไม่ใช่กุศล (ความคิดเห็นส่วนตัวนะค่ะ)

อนุโมทนาค่ะ :b8:

เจ้าของ:  คนดีที่โลกลืม [ 30 เม.ย. 2010, 13:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การก่อการร้ายแบบนี้เป็นบาปหรือไม่?

ศิรัสพล เขียน:

หากเราเป็นผู้มุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นคนหนึ่งแล้ว...

สถานการณ์แบบนี้ เราจะต้องรู้จักวางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใด ไม่มีอคติ ๔ เช่น ลำเอียงเพราะรัก หรือชัง เป็นต้น พยายามมีสติ ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่รับรู้ตามความเป็นจริง โดยยึดหลักธรรมเกณฑ์ คอยติดตามข่าวสารตามโอกาสสมควร...

การเมืองนั้นสำคัญก็จริง แต่เดี๋ยวก็ผ่านไป เกิดกับเราแค่เพียงชาตินี้ แต่มีสิ่งที่สำคัญกว่า คือ การทำกรรมดีและกรรมชั่ว ที่จะเป็นวิบากกรรมติดติดตัวเราไปในทุกภพทุกชาติจนกว่าจะหมดกรรม ดังนั้นขอให้เพียรหมั่นละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใสเข้าไว้เถิด1. เราจะต้องรู้จักวางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใด สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในโลกนี้ แม้แต่พระอรหันต์ ผู้มีสัมมาทิฏฐิทางธรรม ท่านยังวางตัวเป็นกลางไม่ได้เลย เพราะท่านยังมีมิจฉาทิฎฐิทางโลกอยู่ มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีสัมมาทิฏฐิทางโลกและทางธรรม จึงจะทำได้

2. การเมืองเดี๋ยวก็ผ่านไปก็จริง แต่วิบากกรรมของคนในชาติจะลดลง และเราจะได้ระบอบประชาธิปไตย และระบบความยุติธรรมเร็วขึ้น ถ้าเราช่วยแผ่เมตตาให้ผู้ที่มีกำลังทหารในมือ(นายอภิสิทธิ์และนายสุเทพ)หยุดการใช้งานทหารปราบปรามประชาชน และหยุดการควบคุมการสื่อสารของประชาชน

เจ้าของ:  คนดีที่โลกลืม [ 30 เม.ย. 2010, 13:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การก่อการร้ายแบบนี้เป็นบาปหรือไม่?

taktay เขียน:
เจตนาไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่น
แต่ทำให้ผู้อื่น หรือตัวเองเป็นทุกข์หรือเปล่าค่ะ?
ถ้าเป็นทุกข์ ไม่ว่าเขา หรือเรา
ก็ไม่ใช่กุศล (ความคิดเห็นส่วนตัวนะค่ะ)

อนุโมทนาค่ะ :b8:


ผมว่าคุณเข้าใจเรื่องบุญกุศลผิดพลาดนะครับ พระเวสสันดรท่านยกลูกยกเมียให้เป็นทาสคนอื่น ท่านย่อมเป็นทุกข์ใจแน่นอน แต่ทำไมเป็นมหากุศลล่ะ เพราะบุญกุศลคือการยอมเสียสละเพื่อให้คนอื่นเป็นสุข

ผมไปราชประสงค์หลายครั้ง แต่แป๊ปเดียวก็กลับ เพราะร้อนเหลือเกินในตอนกลางวัน ตอนดึกก็ยังร้อนอยู่ ผมนับถือน้ำใจของผู้ชุมนุมเสื้อแดงจริงๆ เขาเสียสละยอมทนทุกข์ในความร้อนนั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้ระบอบประชาธิปไตย ที่ไม่มีเผด็จการทหารบงการอยู่ข้างหลังคืนมา

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 30 เม.ย. 2010, 14:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การก่อการร้ายแบบนี้เป็นบาปหรือไม่?

เจตนาดี ไม่มีใครเถียงหรอกครับคุณพลศักดิ์
เพราะว่าแต่ละฝ่าย เวลาจะทำอะไร ในใจเขาก้พาคิดว่าเขาทำดี ทำเพื่อชาติกันทั้งนั้น
เขาล้วนแล้วแต่คิดว่าเขามีเจตนาดีกันทั้งสิ้น

แต่ว่า "เจตนา" เป็นคนเรื่องกับ "วิธีการ"

เจตนาดี ไม่ใช่ว่าวิธีการจะดี
ศรีธนลชัยนั้น แม่บอกว่าอยู่บ้าน อาบน้ำล้างท้องล้างไส้น้องให้ดี
แต่เพราะปัญญาไม่มี ก็ควักไส้น้องเพราะเจตนาดีนี่แหละครับ
เจตนาดี แต่ปัญญาไม่มี ก็เลยเป้นปัญหา

เจ้าของ:  ศรีสมบัติ [ 30 เม.ย. 2010, 14:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การก่อการร้ายแบบนี้เป็นบาปหรือไม่?

เราได้เห็นแล้วบ้านนี้เมืองนี้
อะไรที่ไม่เคยเกิด มันก็เกิด
เกิดกับแดนศิวิไลซ์ใจกลางเมือง
ฤาประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย
เมื่อก่อนเราก็ได้เห็น แม้เดี๋ยวนี้ยังได้เห็น
มนุษย์ตาดำๆ ที่เป็นเพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย
ฆ่ากันได้ง่ายๆ เพราะการเมืองที่ไร้ในศีลธรรม
ถอดเสื้อออกมาเถอะ อย่ามีสีกันอีกต่อไปเลย
จับมือกันเพราะเราคนไทยเหมือน พุทธบริษัทเหมือนกัน

เพื่อพ่อหลวงของเรา
ขอจงเจริญในธรรม :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ขงเบ้งเทพแห่งกลยุทธ์ [ 30 เม.ย. 2010, 15:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การก่อการร้ายเป็นบาปหรือไม่?

varinne เขียน:
บาปหงิ เพราะว่าไปเบียดเบียนผุ้อื่น
ทุกการกระทำส่งผลหมด

ขนาดทหารที่ทำเพื่อชาติยังมีเจ้ากรรมนายเวรตามเลย


เจ้ากรรมนายเวร ไม่มีงับ

มีแต่กรรม ตาม สนอง

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 30 เม.ย. 2010, 18:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การก่อการร้ายแบบนี้เป็นบาปหรือไม่?

องค์กรสิทธิ ฯลฯ UN ...แนะรัฐ-นอปอชอ เปิดเจรจา

http://breakingnews.nationchannel.com/r ... sid=445853


นิยามแห่งคำ สามจังหวัดภาคใต้ “ก่อความไม่สงบ” ที่ราชประสงค์... “ผู้ก่อการร้าย”

http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/t ... 93035.html

แถลงการณ์ล่าสุดขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียถึงประชาคมโลกหลังพบหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลไทยอาจต้องขึ้นศาลโลก


http://www.prachataiboard.com/webboard/id/41965

เจ้าของ:  varinne [ 30 เม.ย. 2010, 19:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การก่อการร้ายแบบนี้เป็นบาปหรือไม่?

แล้วรู้หรือเปล่าว่าเสื้อแดงกำลังขับไล่ใคร?

เจ้าของ:  enlighted [ 30 เม.ย. 2010, 19:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การก่อการร้ายแบบนี้เป็นบาปหรือไม่?

อนุโมทนาคร๊าบ

การทำพิธีบูชายัน โดยให้สัตว์เจาะเลือดกันเอง ไม่ต้องเชือดสัตว์สังเวย ไม่บาป เหอๆๆ

เจ้าของ:  hobbit [ 30 เม.ย. 2010, 19:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การก่อการร้ายแบบนี้เป็นบาปหรือไม่?

ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว ดูตัวเอง ด่าตัวเอง ไหว้ตัวเอง เป็นดี :b12:

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/