ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ครม.ให้ข้าราชการเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ถวายในหลวง
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=37148
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 09 มี.ค. 2011, 06:03 ]
หัวข้อกระทู้:  ครม.ให้ข้าราชการเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ถวายในหลวง

รูปภาพ

ครม.ให้ข้าราชการเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ถวายในหลวง


“นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” เผยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไฟเขียว ข้าราชการทั่วประเทศเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ถวาย “ในหลวง” เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พร้อมมอบ 4 กระทรวงแกนนำหลักขับเคลื่อน สั่งผู้ว่าฯ ประเมินผลรายงานความคืบหน้าให้สำนักนายกรัฐมนตรีรับทราบอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ตามที่ วธ. เสนอ โดยมีสาระสำคัญให้ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนทางศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยกำหนดให้ระดับส่วนราชการระดับกระทรวง และกรม คัดเลือกวัดที่เหมาะสม และเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรในสังกัดที่นับถือพระพุทธศาสนาได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันธรรมสวนะหรือวันอาทิตย์ ตลอดทั้งปี 2554 รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ ได้ปฏิบัติตามศาสนกิจตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ ได้กำหนดให้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ประกอบด้วย เมตตาธรรม สามัคคีธรรม สุจริตธรรม และเที่ยงธรรม รวมทั้ง กำหนดให้มีการจัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์ ประจำห้องประชุมของทุกกระทรวง และกรมต่างๆ และให้มีพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งไหว้พระสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกครั้งที่มีการประชุมของกระทรวงและกรมต่างๆ ยกเว้นพื้นที่ที่มีผู้นับถือศาสนาอื่นๆ

นายนิพิฏฐ์ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้เน้นให้ 4 กระทรวงดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้มากเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากข้อกำหนดเบื้องต้น ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานกับคณะสงฆ์และผู้นำศาสนาต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม นำนักเรียน นักศึกษาเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทุกวันธรรมสวนะ หรือวันอาทิตย์ที่ตรงกับวันเปิดภาคเรียน และสถานศึกษาทุกแห่งจัดสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้าเรียนภาคเช้าทุกวัน สวดมนต์เต็มรูปแบบทุกวันศุกร์ก่อนเลิกเรียน ยกเว้นพื้นที่ที่มีผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ส่วน กระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับคณะสงฆ์และส่วนราชการ ทั้งระดับจังหวัดจนถึงท้องถิ่น ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดในภาพรวมของจังหวัด พร้อมทั้งให้มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักนายกรัฐมนตรีรับทราบอย่างต่อเนื่อง และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดำเนินการบริการระบบเครือข่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดสดเชื่อมโยงสัญญาณการจัดกิจกรรมความเคลื่อนไหวทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ อย่างต่อเนื่องด้วย


ที่มา : ข่าวไทยรัฐออนไลน์ 8 มีนาคม 2554, 16:36 น.

เจ้าของ:  damjao [ 09 มี.ค. 2011, 09:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ครม.ให้ข้าราชการเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ถวายในหลวง

tongue ท่านพุทธทาสกล่าวไว้ว่า"ถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ" โลกมนุษย์ทุกวันนี้ต่างวิกฤตกันทั่วไป
สาเหตุหนึ่ง เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่เชี่ยวกราก ผู้คนต่างวิ่งหากระแสวัตถุ หรือ ทรัพย์ภายนอก
บูชาลัทธิยากล่อม ทำอะไรต้องให้รวยวัน รวยคืน บูชาเงิน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เป็นการกระทำที่มีแต่ความโลภ มีแต่ความอยากได้ ไม่มีความเสียสละ งานก็ทุจริตเสียหาย โดยลืมกระแสคุณธรรม จริยธรรม ที่ทุกวันนี้
ประเทศชาติของเราต้องการคนดี มีคุณธรรมประจำใจ การให้ข้าราชการเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ถวายในหลวง
จึงเป็นกิจกรรมที่ควรแก่การยกย่อง ในฐานะพุทธบริษัท สังคมต้องอยู่กันด้วยนำใจ คุณธรรม ความงาม ความดี
ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ..........

เจ้าของ:  บัวลอยไข่หวาน [ 09 มี.ค. 2011, 16:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ครม.ให้ข้าราชการเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ถวายในหลวง

tongue ค่ะ ดีจังที่เกิดโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้นมา ทำให้เด็กและเยาวชนจะได้หันมาสนใจพระพุทธศาสนากันมากขึ้น ธรรมย่อมคุ้มครองโลก

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/