วันเวลาปัจจุบัน 21 เม.ย. 2021, 07:48  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 16 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ก.ค. 2011, 22:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.ค. 2011, 22:53
โพสต์: 705

แนวปฏิบัติ: รู้สึกตัว
อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อยากทราบว่าท่านผู้ปฏิบัติพบความพิเศษเหนือธรรมดาหรืออาจเรียกว่าปาฏิหารย์ในการปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ(ที่คิดว่าเล่าได้)ที่ทำให้เกิดความศรัทธาและความเพียรในการปฏิบัติ คงไม่นอกกรอบหรืออวดอ้างอัตตาอันใดนะครับเพราะผู้ปฏิบัติมักพบความพิเศษในธรรมเป็นธรรมดา แต่ในหมู่คนธรรมดาอาจมองว่าแปลก แค่อยากเทียบเคียงกับประสบการณ์ของตนและของครูบาอาจารย์เคยเล่าไว้เป็นเครื่องยืนยันปาฏิหารย์แห่งพระธรรมเท่านั้น s007 cry s007

.....................................................
"ธรรมะเป็นปัจจัตตัง ต้องทำเอง รู้เอง เห็นเอง เข้าใจเอง"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ก.ค. 2011, 22:45 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 ก.พ. 2011, 19:56
โพสต์: 1787


 ข้อมูลส่วนตัวอนุสาสนีปาฏิหาริย์


ดูกรเกวัฏฏ์ ก็อนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพร่ำสอนอย่างนี้ว่า ท่านจงตรึกอย่างนี้ อย่าตรึกอย่างนั้น จงทำในใจอย่างนี้ อย่าทำในใจอย่างนั้นจงละสิ่งนี้ จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เถิด นี้เรียกอนุสาสนีปาฏิหาริย์.

ดูกรเกวัฏฏ์ อีกข้อหนึ่ง พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรม พระองค์นั้นทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรม งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ย่อมฟังธรรมนั้น ครั้นฟังแล้ว ได้ศรัทธาในพระตถาคต เมื่อได้ศรัทธาแล้ว ย่อมเห็นตระหนักว่า ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุจสังข์ขัด ไม่ใช่ทำได้ง่าย ถ้ากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต สมัยต่อมา เขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ ละเครือญาติน้อยใหญ่ ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้ว สำรวมระวังในพระปาติโมกข์อยู่ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบด้วยกายกรรม วจีกรรมที่เป็นกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพร้อมด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ เป็นผู้สันโดษ.

.....................................................
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาเหนือบุคคลใดๆ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ก.ค. 2011, 22:54 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2009, 02:43
โพสต์: 12224


 ข้อมูลส่วนตัว


น้ำตา..มันไหลลล.... Kiss Kiss


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ก.ค. 2011, 23:08 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.ค. 2011, 22:53
โพสต์: 705

แนวปฏิบัติ: รู้สึกตัว
อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


สำหรับผมเอง รู้สึกปลอดโปร่งเบากายใจทุกครั้ง เมื่อพิจารณาเห็นข้อธรรมสมัยบวชเป็นสามเณรเคยเดินธุดงค์ทางภาคเหนืออากาศหนาวจนเป็นไข้ ตอนกลางวันทำสมาธิและพักผ่อนตื่นมาหายเป็นปลิดทิ้ง ตอนเป็นก่อนบวชอายุประมาณสิบเก้าอ่านหนังสืออานาปาณสติท่านพุทธทาสแล้วปฏิบัติตาม นอนหลับอยู่แต่รู้สึกเหมือนลืมตาเห็นรู้และจำเหตุการณ์คำพูดที่มีคนทำในคืนนั้นได้หมดเลย เป็นติดต่อกันสองคืน ที่กล่าวมานี่ไม่ได้ยึดติดนะครับ เล่าตามสัญญาจำได้ จึงเชื่อมั่นในพลังของสมาธิ และธรรมมาจนทุกวันนิ้ ทุกวันนี้อาศัยเจริญสติให้รู้ได้ไม่ทุกข์อย่างเดียว สาธุ :b8: :b8: :b8:

.....................................................
"ธรรมะเป็นปัจจัตตัง ต้องทำเอง รู้เอง เห็นเอง เข้าใจเอง"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ก.ค. 2011, 23:49 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2009, 02:43
โพสต์: 12224


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.ค. 2011, 11:29 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 4
สมาชิก ระดับ 4
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 เม.ย. 2010, 09:39
โพสต์: 219

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


เดี๋ยวถ้าผมเหาะได้เมื่อไหร่ จะเอามาเล่าให้ฟังครับ onion

.....................................................
.................................................ธ ทรงครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม
........................................................พระปฐมบรมราชโองการว่า
.......................“ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม “

........................ขอพ่อเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุ ยิ่งยืนนาน พระพุทธเจ้าข้า


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.ค. 2011, 11:33 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ต.ค. 2010, 12:11
โพสต์: 4986


 ข้อมูลส่วนตัว


ผงธุลีดิน เขียน:
เดี๋ยวถ้าผมเหาะได้เมื่อไหร่ จะเอามาเล่าให้ฟังครับ onion


:b32:

:b12:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.ค. 2011, 13:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.ค. 2011, 22:53
โพสต์: 705

แนวปฏิบัติ: รู้สึกตัว
อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ขอบพระคุณทุกความเห็นครับ :b8:
"ความทุกข์เอยที่เคยเกิดแก่จิตทุกๆคราว ที่ไม่เคยดับได้มาก่อนเพราะความโง่หลง บัดนี้เมื่อเรารู้เ่ท่าทันเจ้าแล้วเจ้าจะย่ำยีเราไม่ได้อีกต่อไป เป็นปาฏิหารย์อย่างยิ่งสำหรับผม" :b8: :b8: :b8:

.....................................................
"ธรรมะเป็นปัจจัตตัง ต้องทำเอง รู้เอง เห็นเอง เข้าใจเอง"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.ค. 2011, 20:11 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 พ.ค. 2007, 09:55
โพสต์: 1632


 ข้อมูลส่วนตัว


ขณะจิต เขียน:
อยากทราบว่าท่านผู้ปฏิบัติพบความพิเศษเหนือธรรมดาหรืออาจเรียกว่าปาฏิหารย์ในการปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ(ที่คิดว่าเล่าได้)ที่ทำให้เกิดความศรัทธาและความเพียรในการปฏิบัติ คงไม่นอกกรอบหรืออวดอ้างอัตตาอันใดนะครับเพราะผู้ปฏิบัติมักพบความพิเศษในธรรมเป็นธรรมดา แต่ในหมู่คนธรรมดาอาจมองว่าแปลก แค่อยากเทียบเคียงกับประสบการณ์ของตนและของครูบาอาจารย์เคยเล่าไว้เป็นเครื่องยืนยันปาฏิหารย์แห่งพระธรรมเท่านั้น s007 cry s007


การปฏิบัติธรรม ในชั้นปุถุชน คนทั่วไปทั้งหลายทั้งที่เป็นฆราวาส และเป็นพระภิกษุสงฆ์ จะไม่มีทางพบหรือเกิดมีปาฏิหารย์อย่างเด็ดขาดและแน่นอน บางคน,บางกลุ่มบุคคล คิดไปว่า การส่งกระแสจิตเป็นปฏิหารย์ ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ การส่งกระแสจิตเป็นการติดต่อสื่อสารชนิดหนึ่ง ซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถทำได้ ถ้าคลื่นความถี่ของความคิดมีคลื่นความถี่ใกล้เคัยงกัน
ปาฏิหารย์จะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติได้อริยะบุคคลธรรมชั้น โสดาบันเป็นต้นไป แต่เป็นปาฏิหารย์ในอันที่จะทำให้อาสวะในร่างกายหมดสิ้นไป ปาฏิหารย์อย่างอื่น ก็เป็นเครื่องมือในการทำอาสวะให้หมดสิ้นไปเช่นกัน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.ค. 2011, 21:10 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ต.ค. 2010, 12:11
โพสต์: 4986


 ข้อมูลส่วนตัว


sriariya เขียน:
การปฏิบัติธรรม ในชั้นปุถุชน คนทั่วไปทั้งหลายทั้งที่เป็นฆราวาส และเป็นพระภิกษุสงฆ์ จะไม่มีทางพบหรือเกิดมีปาฏิหารย์อย่างเด็ดขาดและแน่นอน บางคน,บางกลุ่มบุคคล คิดไปว่า การส่งกระแสจิตเป็นปฏิหารย์ ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ การส่งกระแสจิตเป็นการติดต่อสื่อสารชนิดหนึ่ง ซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถทำได้ ถ้าคลื่นความถี่ของความคิดมีคลื่นความถี่ใกล้เคัยงกันปาฏิหารย์จะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติได้อริยะบุคคลธรรมชั้น โสดาบันเป็นต้นไป แต่เป็นปาฏิหารย์ในอันที่จะทำให้อาสวะในร่างกายหมดสิ้นไป ปาฏิหารย์อย่างอื่น ก็เป็นเครื่องมือในการทำอาสวะให้หมดสิ้นไปเช่นกัน


:b13: :b13:

Hana เขียน:
:b13:
...
เมื่อเจตสิกธรรมที่เป็นธัมมารมณ์มากระทบทวาร

หทัยรูปอันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจนี่แหละ เป็นบ่อเกิด ของมโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ นะเจ้าข๊า

น้ำเลี้ยงหัวใจนี้แหละเป็นที่อาศัยเป็นที่ทำให้เกิดจิต ทั้งหมด ๗๕ ดวง

(เว้นทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ และอรูปวิบาก ๔ )

และก็น้ำหล่อเลี้ยงหัวใจนี่แหละ ทำให้เกิดมโนธาตุ ได้แก่ ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ และ สัมปฏิจฉันนจิต ๒

และก็ น้ำหล่อเลี่ยงหัวใจนี่แหละ ทำให้เกิด มโนวิญญาณธาตุ นะเจ้าข๊า
ซึ่ง ได้แก่จิต ๗๖ ดวง (เว้นทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ มโนธาตุ ๓)

...

ฮ๊าฮา ฮ๊าฮา rolleyes :b4:


:b16: :b16: :b16:

:b30: :b30: :b30:

:b38: :b38: :b38:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.ค. 2011, 21:49 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 4
สมาชิก ระดับ 4
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 ส.ค. 2010, 00:17
โพสต์: 255

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b42: มันเป็นปรากฏการณ์ทางจิต ของผู้ปฏิบัติที่เข้าถึง สมาธิ หรือภาวะจิตที่เริ่มมีกำลัง อาจได้พบอะไรที่แปลก หรือคนทั่วไปไม่ได้พบ และแตกต่างกันไป ไม่มีอภินิหารยิ่งปาฏิหารยิ่งไม่ใช่ เหตุเหล่านี้เป็นปัจจัตตัง เล่าไปก็ คนฟังที่ไม่เชื่อ ก็คิดอย่างหนึ่ง ที่เชื่อยิ่งน่าห่วง ความอยากรู้ มันจะบังความอยากละ.....เจโตวิมุติ/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.ค. 2011, 22:25 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 5
สมาชิก ระดับ 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 มี.ค. 2011, 21:46
โพสต์: 373

ชื่อเล่น: ฮานะ ธรรมอาสา
อายุ: 28

 ข้อมูลส่วนตัว


rolleyes ฮ๊าฮา พบว่า มันเป็น เช่นนั้นเอง ละเจ้าค่า
ไม่ได้ พิเศษ หรือว่าเป็น ปาฏิหารย์ แต่อย่างใดเลย นะเจ้าข๊า :b4:

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.ค. 2011, 22:36 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.ค. 2011, 22:53
โพสต์: 705

แนวปฏิบัติ: รู้สึกตัว
อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ก็แค่อยากให้ฝนตกน่ะครับเลยต้องแห่นางแมวซะหน่อย rolleyes

.....................................................
"ธรรมะเป็นปัจจัตตัง ต้องทำเอง รู้เอง เห็นเอง เข้าใจเอง"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.ค. 2011, 22:55 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 4
สมาชิก ระดับ 4
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 ส.ค. 2010, 00:17
โพสต์: 255

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b42: อีกนิดเดี๋ยวจะคิดว่าตั้งใจขัดคอ ปรากฏการณ์ทางจิต เกิดขึ้นจริง นิมิตก็มีจริง แต่มันไม่ใช่ของจิต ส่งจิตตามไปเราจะหลง ให้พิจารณาเข้ามาภายใน ดูที่อารมณ์จิต รู้ได้ เห็นได้ แต่อย่าส่งจิต ตามมันไป รู้แล้วปล่อย อันนี้คือเคล็ด อย่าไปติดวิเศษ เมื่อปล่อยสิ่งที่รู้ จะผ่านไปได้ แล้วรู้อื่นๆมันก็จะผ่านเข้ามา รู้แล้วปล่อย อย่ายึด ที่สุดของความรู้แล้วจึงปล่อยรู้อีกที...นั่นจบแล้วสิ่งที่ต้องรู้....เจโตวิมุติ/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.ค. 2011, 23:09 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.ค. 2011, 22:53
โพสต์: 705

แนวปฏิบัติ: รู้สึกตัว
อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ชุ่มฉ่ำในธรรมจริงๆ :b8: :b8: :b8:

.....................................................
"ธรรมะเป็นปัจจัตตัง ต้องทำเอง รู้เอง เห็นเอง เข้าใจเอง"


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 16 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 10 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร