ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=39775
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  admin [ 05 ต.ค. 2011, 10:57 ]
หัวข้อกระทู้:  กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด

กฎกติกา มารยาท ในการแสดงความคิดเห็น

(๑) โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ใส่ความ
กล่าวหาให้ร้าย ดูหมิ่น หมิ่นประมาท สร้างความแตกแยก
หรือกระทบถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
หรือครูบาอาจารย์ ตลอดจน บุคคลอันเป็นที่เคารพในสังคม


(๒) โปรดงดเว้น การนำเสนอรูปภาพ วิดีโอ หรือข้อความที่ลบหลู่ จาบจ้วง
ดูหมิ่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆ ก็ตาม


(๓) โปรดงดเว้น การนำเสนอรูปภาพ หรือข้อความอันส่อไปในทางลามก
อนาจาร น่ารังเกียจ หยาบคาย หรือแสดงถึงความรุนแรง

(๔) โปรดงดเว้น การนำเสนอรูปภาพ หรือข้อความที่เป็นการนินทา
ใส่ร้าย วิพากษ์วิจารณ์บุคคลอื่น หรือต้องการยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเกลียดชัง

(๕) โปรดงดเว้น การนำเสนอรูปภาพ หรือข้อความที่เป็นการท้าทาย
ชักชวน หรือเจตนาที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวายแก่สังคม

(๖) โปรดงดเว้น การนำเสนอรูปภาพ หรือข้อความพาดพิง
อันจะทำให้บุคคลอื่นเกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง


(๗) โปรดงดเว้น การนำเสนอรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาหรือหัวข้อที่สนทนา ยกเว้นใช้อ้างอิงประกอบเป็นตัวอย่าง


(๘) โปรดงดเว้น การใช้ข้อความอวดอ้าง หรือบิดเบือนคัดค้าน
คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยกเว้นในกรณีเกิดข้อสงสัย


(๙) โปรดงดเว้น การนำข้อความโฆษณาขายสินค้า และบริการทุกชนิด

(๑๐) คณะทีมงานผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ปรับปรุง แก้ไขทุกความคิดเห็น
หรือล็อกกระทู้ที่มีปัญหา โดยไม่จำต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็น
หรือเจ้าของกระทู้นั้นๆ เพราะถือว่าได้ทำการตกลงเห็นชอบร่วมกันแล้ว


(๑๑) ลานธรรมจักรเป็นบอร์ดธรรมะ คณะทีมงานผู้ดูแลจึงขอความร่วมมือ
ให้สมาชิกทุกท่านแสดงความเห็นในเรื่องที่สร้างสรรค์ และจรรโลงหลักธรรมความดีงาม
อันจะก่อให้เกิดความอาจหาญ ร่าเริงในสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
สมาชิกไม่พึงประทุษร้ายผู้อื่นด้วยวาจาอันประกอบด้วย วจีทุจริต ๔ ประการ
กล่าวคือ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ และพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล
สมาชิกพึงพูดคุยกันเยี่ยงบัณฑิตทั้งหลายคุยกัน มีเมตตามีความปรารถนาดีต่อกัน
ตลอดจน เคารพในเหตุผลของกันและกัน พร้อมที่จะให้อภัยซึ่งกันและกัน


(๑๒) ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านช่วยกันรณรงค์ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

บทลงโทษ

๑) ตักเตือน
๒) ระงับการใช้ ๗ วัน
๓) ระงับการใช้ตั้งแต่ ๑ เดือนขึ้นไป
๔) ระงับการใช้ถาวร

หมายเหตุ : สมาชิกท่านใดกระทำการละเมิดกฎกติกา มารยาท
ในการใช้บอร์ดดังกล่าว บางกรณีอาจมีผลทำให้ต้องรับโทษตาม
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
และ/หรือ ประมวลกฎหมายอาญา ฯลฯ
:b8: ทางคณะทีมงานผู้ดูแลจึงขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน
ให้พึงสังวร และสำรวมระวังในการแสดงความคิดเห็นด้วย


การลงโทษในกรณีละเมิดกฎกติกา มารยาทในการใช้บอร์ด ถ้าพิจารณาเห็นว่าควรตักเตือน ก็จะส่งข้อความด้วยระบบของบอร์ดไปยังสมาชิกท่านนั้นให้รับทราบเป็นการส่วนตัว ถ้าตักเตือนแล้ว ยังละเมิดกฎกติกา มารยาท ในกรณีเดียวกันนั้นซ้ำอีก จะใช้วิธีการระงับการใช้งาน หรือแบนแบบชั่วคราว ๗ วัน, ตั้งแต่ ๑ เดือนขึ้นไป หรือแบบถาวร ตามแต่ทางคณะทีมงานผู้ดูแลจะพิจารณาเห็นสมควรลงโทษหนักเบาเพียงไร โปรแกรมเว็บบอร์ดมีระบบการแบน และมีการบันทึกการตักเตือนของสมาชิกแต่ละท่านไว้ นอกจากนี้ ยังแสดงรายชื่อของผู้ที่ถูกแบน โดยทุกท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และเหตุผลของการแบนซึ่งได้แสดงไว้อย่างชัดเจน

ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
แก้ไขเพิ่มเติมข้อ (๑๐) ณ วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
admin/คณะทีมงานผู้ดูแลบอร์ดลานธรรมจักร


-----------------------------------------------------------

กฎกติกาที่นำมาแสดงข้างต้นนั้น ได้นำมาจากเว็บต่างๆ และผสมกับความคิดเห็นของสมาชิกที่ได้เสนอเข้ามา บางอย่างอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับความคิดเห็นส่วนตัวของบางท่าน หรือต้องการให้เพิ่มเติมตรงจุดนั้นจุดนี้ ก็กรุณาเสนอแนะเพิ่มเติมได้ครับ นอกจากนี้ ยังมีกฎกติกาหนึ่งที่ได้ไปเจอมาจากเว็บไซต์ดอยแสงธรรม พิจารณาเห็นว่าดีมาก และน่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับเว็บบอร์ดลานธรรมจักร จึงขออนุญาตนำมาโพสเป็นตัวอย่าง ดังนี้

“เว็บบอร์ดนี้ สำหรับสมาชิกเว็บไซต์ดอยแสงธรรม ใช้แลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นในทางธรรม โดยมุ่งเน้นความรู้ความเห็นอันเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ธรรมะ จึงขอความร่วมมือให้สมาชิกทุกท่านแสดงความเห็นในเรื่องที่สร้างสรรค์ และจรรโลงหลักธรรมความดีงาม อันจะก่อให้เกิดความอาจหาญ ร่าเริงในสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งๆ ขึ้นไป สมาชิกไม่พึงประทุษร้ายผู้อื่นด้วยวาจาอันประกอบด้วย วจีทุจริต ๔ ประการ กล่าวคือ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ และพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล สมาชิกพึงพูดคุยกันเยี่ยงบัณฑิตทั้งหลายคุยกัน มีเมตตามีความปรารถนาดีต่อกัน เคารพในเหตุผลของกันและกัน พร้อมที่จะให้อภัยซึ่งกันและกัน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกทุกท่านจะใช้เว็บบอร์ดนี้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางเว็บไซต์ อนึ่ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมเป็นวินัย ไม่สร้างสรรค์ ไม่มีมูลความจริง และเป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อบุคคลอื่น อันจะก่อให้เกิดความแตกร้าวสามัคคี ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความนั้นๆ ทิ้งไป โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผล

เว็บบอร์ดเป็นสื่อสาธารณะอาจมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ในทุกกรณี ความเห็นที่แสดงในเว็บบอร์ดเป็นเรื่องของสาธารณชน ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์แต่อย่างใด หากท่านพบข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเว็บมาสเตอร์เพื่อลบข้อความดังกล่าว อนึ่ง ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแสดงความเห็นของผู้ใช้เว็บบอร์ด”


:b1:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 05 ต.ค. 2011, 11:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด

:b8: :b8: :b8:

รับทราบครับ

อนุโมทนาสาธุ ที่ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  admin [ 05 ต.ค. 2011, 19:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด

ความหมาย “คำส่อเสียด”

คำส่อเสียด คือ คำพูดยุยงให้คนทะเลาะกัน เข้าใจผิดกัน แตกแยกกัน
รวมทั้งหมายถึง คำพูดเหน็บแนม ถากถาง เย้ยหยัน กระทบกระเทียบ
ให้ผู้อื่นได้รับความเสียใจ คับแค้นใจ ขุ่นเคืองใจ โกรธ อับอาย มีความทุกข์ ฯลฯ

เจ้าของ:  ทักทาย [ 05 ต.ค. 2011, 19:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด

รับทราบ...อนุโมทนาค่ะ :b8:

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 07 ต.ค. 2011, 13:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด

อนุโมทนานับว่าเป็นสิ่งที่ดียิ่ง

เจ้าของ:  ต้นปอ [ 18 พ.ค. 2012, 20:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด

รับทราบ ขอบคุณค่ะ :b8:

เจ้าของ:  McArowana [ 19 ธ.ค. 2012, 09:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด

อามะ ภันเต

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 23 ก.พ. 2013, 19:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด

:b8: รับทราบ น้อมรับพึงประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี จะทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พึ่งอันประเสริฐที่เป็นสรณะเจ้าค่ะ :b8: :b8: :b8: :b20:

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 พ.ค. 2013, 07:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด

ฟ้าใสใส เขียน:
:b8: รับทราบ น้อมรับพึงประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี จะทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พึ่งอันประเสริฐที่เป็นสรณะเจ้าค่ะ :b8: :b8: :b8: :b20:


อามนฺตา

เจ้าของ:  sirinpho [ 27 พ.ค. 2013, 07:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด

อามนฺตา แปลว่า ใช่

ถูกต้องไหมคะ ลุงหมาน

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 28 พ.ค. 2013, 16:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด

sirinpho เขียน:
อามนฺตา แปลว่า ใช่

ถูกต้องไหมคะ ลุงหมาน


ถูกต้องครับ.....

ไฟล์แนป:
original_checkMark.png
original_checkMark.png [ 3.5 KiB | เปิดดู 12870 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ธรรมมา [ 08 ก.ย. 2013, 07:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด

การให้อิสระเสรีมากเกินไป
บางที่ก็จะเกินขอบเขต
จนกลายเป็นเสรีของคนพาล

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 03 ธ.ค. 2013, 23:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด

:b8: :b8: :b8: กราบอนุโมทนาบุญกับคุณธรรมมานะเจ้าค่ะ :b8: :b8: :b8:

:b20: กรรมทั้งปวงของแต่ละคน ย่อมเป็นไปตามอำนาจแห่งจิตใจ นะเจ้าค่ะ กรรมใครกรรมมันเจ้าค่ะ
:b20:

http://www.dhammathai.org/dhammapada/dp05.php

เจ้าของ:  sssboun [ 20 พ.ย. 2018, 21:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด

:b8:

สาธุครับ เหมือนเด็กแรกเกิด ยังงงๆกับสถานที่ใหม่

:b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/