ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

สุภัช จันทรา มหาเศรษฐี สร้างเจดีย์วิปัสสนาใหญ่ที่สุดในโลก
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=41751
หน้า 3 จากทั้งหมด 4

เจ้าของ:  asoka [ 17 เม.ย. 2012, 07:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สุภัช จันทรา มหาเศรษฐี สร้างเจดีย์วิปัสสนาใหญ่ที่สุดในโล

โฮฮับ เขียน:
กบนอกกะลา เขียน:
สัมมาทิฏฐิ....มันไม่ได้มีทีเดียวแล้วก็จบ..หรอกนะ..อโสกะ

ตอนแรก..ปุถุชนจะเข้า....สัมมาทิฏฐิ..มันก็แบบง่าย ๆ

พอลึกเข้า...สัมมาทิฏฐิมันก็ละเอียดปราณีตขึ้น

ดังนั้นจะบอกว่า...จัดอยู่ในหมวดปัญญา..แล้วก็จบ...มันไม่ใช่หรอก

:b1: :b1: :b1:

กะลาเข้าใจผิดแล้ว สัมมาทิฐิก็เปรียบเหมือนกับคนที่ว่ายน้ำเป็น
หรือขี่จักยานได้ พอเป็นแล้วก็คงอยู่อย่างนั้น

ความสำคัญสัมมาทิฐิ ต้องอาศัย สติและความเพียร
จึงจะสามารถนำสัมมาทิฐิออกมาใช่ได้อย่างสม่ำเสมอ

สติที่ระลึกสัมมาทิฐิเรียกว่า สัมมาสติ

ความเพียรพยายาม หมั่นใช้สติระลึกสัมมาทิฐิเรียกว่า สัมมาวายามะ

นี่แค่มรรคสามองค์ อยากชวนคุณโสกะคุยว่า
เขาทำอย่างไรจึงครบองค์แปด เห็นคุยนักคุยหนาเรื่องอริยมรรคมีองค์แปด
:b13:

:b16: :b8: :b27:
คุณโฮฮับนี้ พูดมาบางเรื่องก็เข้าเค้าน่าฟังและเป็นไปตามธรรม
:b27:
"เขาทำอย่างไรจึงครบองค์แปด" คุณโฮฮับ สงสัยมาอย่างนี้หรือ ไม่น่าจะสงสัยเลยในผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเต็มสมบูรณ์อย่างคุณโฮฮับ
:b12:
คำตอบนั้ันง่ายมากเลยครับ คุณโฮฮับลองวิเคราะห์ดูตอนที่เจริญสติปัฏฐาน 4 มรรคทั้ง 8 ตัวเขาจะมาประชุมพร้อมกันทำงาน สลับสับเปลี่ยนกัน เป็นเหตุปัจจัยสนับสนุนกันไปตลอดทาง
จะวิเคราะห์ให้ดูคร่าวๆ พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาว่า


ผู้ที่จะสงบกายสงบใจมาเจริญสติปัฏฐาน 4 ได้นั้นต้องมีฐานแห่งศีลมรรคมารองรับ เอาแค่ศีล 5 ก็เพียงพอแล้ว ตอนสงบกาย วาจา ใจ ก็ได้ สัมมาวาจา ตอนนั่งภาวนาไม่มีการทำผิดศีลข้อใดก็เป็นสัมมาอาชีวะ ตอนเจริญมรรคทั้ง 8 อยู่ก็เป็น สัมมากัมมันตะ

จากนั้นมาดูตามบาลีของสติปัฎฐาน 4
กาเยกายานุปัสสีวิหารติ = เธอพึงเฝ้าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนืองๆ ตรงนี้มีมรรคตัวไหนมาทำงานบ้าง?
1.สัมมาสติ คอยรู้ทันอาการของกาย
2.ปัญญาสัมมาสังกัปปะ สังเกต พิจารณาอาการของกาย
3.ปัญญาสัมมาทิฐิ เห็น ดู รู้อาการของกาย
4.สัมมาสมาธิ และวิริยะ คือความ เฝ้า และเนืองๆ คือตั้งมั่นจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับการรู้ เห็น สังเกต
พิจารณา อาการของกาย

อาตาปี = มีความเพียรจดจ่อต่อเนื่องไม่ลดละ เป็น สัมมาสมาธิ และ สัมมาวายามะ ตรงๆเลยทีเดียว

สัมปฌาโณ = ความรู้ตัวทั่วพร้อม เป็นตัวปัญญามรรคทั้ง 2 ข้อ ทำงานเฝ้าดู สังเกต พิจารณา วิเคราะห์วิจัยธรรม เพื่อค้นหาสมุทัย เหตุทุกข์ เพื่อจะเอาออกเสียให้ได้ซึ่งเหตุทุกข์

สติมา = สัมมาสติ คอยรู้ทันอาการของกาย ระลึกได้ว่าจะต้องรักษากายใจให้เดินอยู่บนทางแห่งมรรค 8 ไม่ลืมที่จะกำกับกายใจให้เจริญอยู่ในสติปัฏฐานทั้ง 4

วิเนยยะโลเก อภิชฌา โทมนัสสัง = เอาออกเสียให้ได้ซึ่งความยินดียินร้ายในโลก ข้อนี้เป็นการร่วมกันทำงานของมรรคทั้ง 8 ตัวโดยมีปัญญานำหน้า ค้นหาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดความยินดียินร้าย เมื่อหยุดเหตุหรือทำลายเหตุได้ ความยินดียินร้ายเขาก็จะดับไปเองตามธรรม เกิดเป็น อุเบกขา ๆ เพิ่มมากขึ้นๆ จนถึง "สังขารุเปกขาญาณ ก็จะได้ถึงเหตุใกล้ หรือปัจจัย ที่จะทำให้ อนุโลมญาณ โคตรภูญาณ โสดาปัตติมรรคญาณ นิพพาน และปัจจเวกขณญาณเกิดขึ้นในที่สุด

เอวัง

:b8: :b12: :b16: :b1:
onion
กราบขอบพระคุณท่านเศรษฐี สุภัช จันทรา และเจ้าของกระทู้ ที่ทำให้เป็นเหตุต้องได้แสดงธรรมประกอบ ประดับกระทู้และ เฉลิมฉลอง มหาทาน ธรรมทาน ของท่านเศรษฐี ให้ผู้คนทั่วทั่งโลกได้มาอนุโมทนาบุญกับท่าน พลอยได้บุญคือความสุขกาย สบายใจ สงบกาย สงบใจ อิ่มเอิบกาายใจ ตามไปด้วย
:b8:

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 17 เม.ย. 2012, 08:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สุภัช จันทรา มหาเศรษฐี สร้างเจดีย์วิปัสสนาใหญ่ที่สุดในโล

asoka เขียน:
กบนอกกะลา เขียน:
อ้าวว....อย่างนี้...อโสกะก็เห็นแล้วนะสิ...

เห็นแล้ว...ผลมันเป็นยังงัยมั่ง?

เป็นโสดา...อนาคา...หรือดับทุกข์ได้ไปแล้วงั้นรึ?

หากยังไม่เห็นผล....ที่เห็นนั้นมันก็ยังไม่จริง...

มันท่อง...นะอโสกะ :b13:

cool
สรุปเอาเองอีกแล้ว นี่แหละนิสัยกบ

ใครจะรู้ธรรมเห็นธรรมยังไง เป็นระดับไหนนั่นเป็นเรื่องปัจจัตตัง ทุกวันนี้จะหาผู้ที่สามารถพยากรณ์ได้ว่าใคร ท่านใดเป็น พระโสดาบัน สกิทาาคา อนาคา อรหันตา นั้นน่าจะหายากหรือไม่มี มีแต่พระสัพพัญญูพระพุทธเจ้าเท่านั้น
onion

อ่านดี..ดี...

ใครเขาไปสรุปคุณ..กัน

ให้ดูตัวท่านเอง..ต่างหาก..

ดู..แล้วก็ตอบตัวเอง...แก้ตัวเอง...

บอกให้เอ่ะใจ...บ้างเท่านั้น...

รักนะ..ถึงบอก..

จุ๊ป...จุ๊ป...

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 17 เม.ย. 2012, 08:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สุภัช จันทรา มหาเศรษฐี สร้างเจดีย์วิปัสสนาใหญ่ที่สุดในโล

แล้ว...เป็น..โสดา..อนาคา...อรหันต....นี้ไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์หรอกนะ

มันรู้...

ไอ้ที่..งง..งง..ใช่มั้ยน่า..นี้นะ...

ของปลอมแท้..แท้..

นี้..รักจริง..ไม่ต้องอ้างพรหมวิหาร

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 17 เม.ย. 2012, 08:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สุภัช จันทรา มหาเศรษฐี สร้างเจดีย์วิปัสสนาใหญ่ที่สุดในโล

พวกที่ชอบวิ่งไปให้ใครต่อใครพยากรณ์ตัวเอง..นะ...ฟังใว้

เจ้าของ:  หญิงไทย [ 17 เม.ย. 2012, 11:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สุภัช จันทรา มหาเศรษฐี สร้างเจดีย์วิปัสสนาใหญ่ที่สุดในโล

ดิฉันมองเห็น 2 สิ่งคือ ทุกข์ และก็ ทุกข์ ค่ะ
รูปสมมติ กับ นามสมมติ มนุษย์กำหนดเพื่อบรรยายลักษณะของสิ่งต่างๆ
เพื่อให้มนุษย์สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจตรงกัน ว่ากำลังพูดถึงสิ่งใดอยู่

รู้รูปสมมติ และนามสมมติ ในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร
รู้แล้วยึด เป็นทุกข์ รู้แล้ววาง เบาสบาย รู้เพียงเพื่อผ่านค่ะ

:b8:

เจ้าของ:  ขณะจิต [ 17 เม.ย. 2012, 12:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สุภัช จันทรา มหาเศรษฐี สร้างเจดีย์วิปัสสนาใหญ่ที่สุดในโล

หญิงไทย เขียน:
ดิฉันมองเห็น 2 สิ่งคือ ทุกข์ และก็ ทุกข์ ค่ะ
รูปสมมติ กับ นามสมมติ มนุษย์กำหนดเพื่อบรรยายลักษณะของสิ่งต่างๆ
เพื่อให้มนุษย์สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจตรงกัน ว่ากำลังพูดถึงสิ่งใดอยู่

รู้รูปสมมติ และนามสมมติ ในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร
รู้แล้วยึด เป็นทุกข์ รู้แล้ววาง เบาสบาย รู้เพียงเพื่อผ่านค่ะ

:b8:


ขออนุญาตสอบถาม :b1:

คุณหญิงไทยมองเห็นรูปที่แท้ นามที่แท้บ้างใหมครับครับ ทุกข์เกิดทุกวันนี้เพราะสิ่งนี้แหละ กองทุกข์ ที่เกาะเกี่ยว ที่ตั้งลงแห่งทุกข์ (เพียงสอบถามสภาวะครับ ไม่ใช่เสแสร้งแกล้งสอนสั่ง :b9: )

เจ้าของ:  หญิงไทย [ 17 เม.ย. 2012, 12:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สุภัช จันทรา มหาเศรษฐี สร้างเจดีย์วิปัสสนาใหญ่ที่สุดในโล

ขณะจิต เขียน:
หญิงไทย เขียน:
ดิฉันมองเห็น 2 สิ่งคือ ทุกข์ และก็ ทุกข์ ค่ะ
รูปสมมติ กับ นามสมมติ มนุษย์กำหนดเพื่อบรรยายลักษณะของสิ่งต่างๆ
เพื่อให้มนุษย์สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจตรงกัน ว่ากำลังพูดถึงสิ่งใดอยู่

รู้รูปสมมติ และนามสมมติ ในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร
รู้แล้วยึด เป็นทุกข์ รู้แล้ววาง เบาสบาย รู้เพียงเพื่อผ่านค่ะ

:b8:


ขออนุญาตสอบถาม :b1:

คุณหญิงไทยมองเห็นรูปที่แท้ นามที่แท้บ้างใหมครับครับ ทุกข์เกิดทุกวันนี้เพราะสิ่งนี้แหละ กองทุกข์ ที่เกาะเกี่ยว ที่ตั้งลงแห่งทุกข์ (เพียงสอบถามสภาวะครับ ไม่ใช่เสแสร้งแกล้งสอนสั่ง :b9: )


คำตอบก็อยู่ในบทความแล้วนะคะ ลองค่อยๆทำความเข้าใจนะคะ :b8:
แนะนำอีกนิดนะคะ เราควรให้ความสนใจต่อสภาวะของตนเอง จะเป็นประโยชน์กว่า
การให้ความสำคัญกับสภาวะของคนอื่นนะคะ เพราะจะทำให้เราเสียเวลาเปล่าค่ะ :b53:

เจ้าของ:  ขณะจิต [ 17 เม.ย. 2012, 13:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สุภัช จันทรา มหาเศรษฐี สร้างเจดีย์วิปัสสนาใหญ่ที่สุดในโล

หญิงไทย เขียน:
ขณะจิต เขียน:
หญิงไทย เขียน:
ดิฉันมองเห็น 2 สิ่งคือ ทุกข์ และก็ ทุกข์ ค่ะ
รูปสมมติ กับ นามสมมติ มนุษย์กำหนดเพื่อบรรยายลักษณะของสิ่งต่างๆ
เพื่อให้มนุษย์สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจตรงกัน ว่ากำลังพูดถึงสิ่งใดอยู่

รู้รูปสมมติ และนามสมมติ ในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร
รู้แล้วยึด เป็นทุกข์ รู้แล้ววาง เบาสบาย รู้เพียงเพื่อผ่านค่ะ

:b8:


ขออนุญาตสอบถาม :b1:

คุณหญิงไทยมองเห็นรูปที่แท้ นามที่แท้บ้างใหมครับครับ ทุกข์เกิดทุกวันนี้เพราะสิ่งนี้แหละ กองทุกข์ ที่เกาะเกี่ยว ที่ตั้งลงแห่งทุกข์ (เพียงสอบถามสภาวะครับ ไม่ใช่เสแสร้งแกล้งสอนสั่ง :b9: )


คำตอบก็อยู่ในบทความแล้วนะคะ ลองค่อยๆทำความเข้าใจนะคะ :b8:
แนะนำอีกนิดนะคะ เราควรให้ความสนใจต่อสภาวะของตนเอง จะเป็นประโยชน์กว่า
การให้ความสำคัญกับสภาวะของคนอื่นนะคะ เพราะจะทำให้เราเสียเวลาเปล่าค่ะ :b53:


ขอบพระคุณครับ เพียงสนทนาธรรม สุขใจเมื่อกล่าวเรื่องธรรม เจริญสุขในสภาวะธรรมครับ :b9:

เจ้าของ:  asoka [ 23 เม.ย. 2012, 22:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สุภัช จันทรา มหาเศรษฐี สร้างเจดีย์วิปัสสนาใหญ่ที่สุดในโล

กบนอกกะลา เขียน:
asoka เขียน:
กบนอกกะลา เขียน:
อ้าวว....อย่างนี้...อโสกะก็เห็นแล้วนะสิ...

เห็นแล้ว...ผลมันเป็นยังงัยมั่ง?

เป็นโสดา...อนาคา...หรือดับทุกข์ได้ไปแล้วงั้นรึ?

หากยังไม่เห็นผล....ที่เห็นนั้นมันก็ยังไม่จริง...

มันท่อง...นะอโสกะ :b13:

cool
สรุปเอาเองอีกแล้ว นี่แหละนิสัยกบ

ใครจะรู้ธรรมเห็นธรรมยังไง เป็นระดับไหนนั่นเป็นเรื่องปัจจัตตัง ทุกวันนี้จะหาผู้ที่สามารถพยากรณ์ได้ว่าใคร ท่านใดเป็น พระโสดาบัน สกิทาาคา อนาคา อรหันตา นั้นน่าจะหายากหรือไม่มี มีแต่พระสัพพัญญูพระพุทธเจ้าเท่านั้น
onion

อ่านดี..ดี...

ใครเขาไปสรุปคุณ..กัน

ให้ดูตัวท่านเอง..ต่างหาก..

ดู..แล้วก็ตอบตัวเอง...แก้ตัวเอง...

บอกให้เอ่ะใจ...บ้างเท่านั้น...

รักนะ..ถึงบอก..

จุ๊ป...จุ๊ป...

:b10:
"อ้าวว....อย่างนี้...อโสกะก็เห็นแล้วนะสิ...

เห็นแล้ว...ผลมันเป็นยังงัยมั่ง?

เป็นโสดา...อนาคา...หรือดับทุกข์ได้ไปแล้วงั้นรึ?

หากยังไม่เห็นผล....ที่เห็นนั้นมันก็ยังไม่จริง...

มันท่อง...นะอโสกะ "
:b16:
"...อโสกะก็เห็นแล้วนะสิ..." คำพูดอย่างนี้ใจคุณกบคิดว่าอย่างไรหรือ?
:b10:
ผมหมดสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อย่างเต็มอก ถึงใจ จนใครจะเอามีดมาบั่นคอให้ตาย ก็จะไม่เปลี่ยนความเคารพศรัทธาในพระไตรรัตน์มาตั้งแต่ปี 2542 จะเป็นอะไรขั้นไหนก็ไม่สนใจ รู้แต่ว่าชีวิตที่มีแต่"ให้"เป็นสุขกว่าชีวิตที่มีแต่"เอา" "ความตายเป็นเพียงการถอดเสื้อผ้าชุดเก่าออกแล้วสวมเสื้อผ้าชุดใหม่"
"ตราบใดที่ยังกลับไปไม่ถึงบ้านที่แท้จริง ก็อย่าหวังว่าจะได้พักผ่อนอย่างสุขสบาย"
"ชีวิตที่ยังไม่นั่งแท่น ย่อมต้องทุกข์อยู่ร่ำไป"
"ตายกับปัจจุบันย่อมไปดี"
"ที่พักใจที่ดีคือ หยุดปรุงแต่ง" "เข้าถึงตรงนี้ให้ได้บ่อยๆและชำนาญ ชีวิตนี้จักไม่เป็นหมันหรือขาดทุน"

:b1:
บ่นให้ฟังแล้วไม่ใช่ท่องนะครับ
onion
จั๊กกะจี้ เสียง จุ๊บ ๆ ด้วย ดูผิดธรรมชาติยังไง พิกลๆ!
เอาแค่ยกไม้ยกมือก็พอแล้วกระมังครับ?


ไฟล์แนป:
W3_resize.jpg
W3_resize.jpg [ 16.12 KiB | เปิดดู 3471 ครั้ง ]

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 23 เม.ย. 2012, 22:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สุภัช จันทรา มหาเศรษฐี สร้างเจดีย์วิปัสสนาใหญ่ที่สุดในโล

หุ..หุ...

อย่าลืมตัวข้างหน้า...ซิ

อ้างคำพูด:
อ้าวว....อย่างนี้...อโสกะก็เห็นแล้วนะสิ...


มันแสดงชัดเจนว่า...ผมยังไม่เชื่อว่าคุณเห็น...

และยังสำทับต่ออีกว่า..

อ้างคำพูด:
เห็นแล้ว...ผลมันเป็นยังงัยมั่ง?

เป็นโสดา...อนาคา...หรือดับทุกข์ได้ไปแล้วงั้นรึ?


ให้ท่านกลับไปดูที่ผล....ในตัวท่าน

หากไม่มีผล....

ก็อย่าดีใจไปว่าเราเห็น...แล้ว...นี้แหละที่อยากสะกิด...นะ

ความเชื่อของผม..มันไม่สำคัญอะไรหรอก...มันสำคัญแค่ผลในตัวคุณเอง..ก็แค่นั้น

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 23 เม.ย. 2012, 22:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สุภัช จันทรา มหาเศรษฐี สร้างเจดีย์วิปัสสนาใหญ่ที่สุดในโล

ถ้าผล....ยังไม่มี

ก็ให้นึกถึงคำนี้นะ...

อ้างคำพูด:
มันท่อง...นะอโสกะ


มันเป็นปัญญาอบรมสมาธิ...มันยังสมถะอยู่...

นี้ก็รักอีกแหละ...

จุ๊ป....จู๊ปป... :b32: :b32:

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 23 เม.ย. 2012, 22:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สุภัช จันทรา มหาเศรษฐี สร้างเจดีย์วิปัสสนาใหญ่ที่สุดในโล

โจกท์...โทษตน...มีแต่เจริญ...มีแต่จะเพิ่มพูน

ตอนนี้ผมกำลังกลุ้ม...มั๊ก...มากก...

โทษตนได้ทุกวัน...ไม่มีดีอะไรเลย...นิ

s002 s002 s002

เจ้าของ:  nongkong [ 23 เม.ย. 2012, 23:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สุภัช จันทรา มหาเศรษฐี สร้างเจดีย์วิปัสสนาใหญ่ที่สุดในโล

กบนอกกะลา เขียน:
หุ..หุ...

อย่าลืมตัวข้างหน้า...ซิ

อ้างคำพูด:
อ้าวว....อย่างนี้...อโสกะก็เห็นแล้วนะสิ...


มันแสดงชัดเจนว่า...ผมยังไม่เชื่อว่าคุณเห็น...

และยังสำทับต่ออีกว่า..

อ้างคำพูด:
เห็นแล้ว...ผลมันเป็นยังงัยมั่ง?

เป็นโสดา...อนาคา...หรือดับทุกข์ได้ไปแล้วงั้นรึ?


ให้ท่านกลับไปดูที่ผล....ในตัวท่าน

หากไม่มีผล....

ก็อย่าดีใจไปว่าเราเห็น...แล้ว...นี้แหละที่อยากสะกิด...นะ

ความเชื่อของผม..มันไม่สำคัญอะไรหรอก...มันสำคัญแค่ผลในตัวคุณเอง..ก็แค่นั้น

เห็นท่านกบชอบสะกิดท่านอโสกะ ดิฉันก็เลยอยากสะกิดท่าบกบเช่นกัน นับวันๆ ดิฉันก็เห็นความชัดเจนของท่านอโสกะ และในขณะเดียวกันดิฉันก็เห็นความชัดเจนของท่านกบ ท่านอโสกะมีธรรมมาชี้แนะผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรม นับว่าเป็นอานิสงส์ใหญ่ยิ่ง ดิฉันอยากให้ท่านกบสะกิดธรรม ก็พอเจ้าค่ะ ไม่ต้องไปสะกิดตัวท่านอโสกะหรอก ใครจะเป็น โสดา อนาคา มันเป็นปัจจังตังรู้ได้เฉพาะตน ถึงแม้ท่านอโสกะได้เป็น อริยะจริงหรือไม่จริง ก็ไม่มีผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสีย (อุเบกขาสัมโพชฌงค์เจ้าค่ะ) มันไม่ใช่ประเด็นของท่านอโสกะ แต่ประเด็นคือ ธรรมที่ท่านอโสกะมาชี้แนะพวกเราในลานธรรมจักรต่างหาก คนที่มีธรรมระดับเดียวกันย่อมจะมองกันละกันออก ดิฉันกล้าบอกทุกคนว่าตอนนี้ดิฉันไม่มีความทุกข์เลยเจ้าค่ะ ดิฉันมีแต่เวทนาคือ ความอยากกับไม่อยากที่เป็นกิเลศผุดขึ้นในจิตใจ ซึ่งความอยากนี่แหละ เป็นอวิชชาที่ตรึงเราไว้ให้เกิดภพเกิดชาติ อนุโมทนาเจ้าค่ะ :b8:

เจ้าของ:  bluebird [ 26 เม.ย. 2012, 21:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สุภัช จันทรา มหาเศรษฐี สร้างเจดีย์วิปัสสนาใหญ่ที่สุดในโล

อนุโมทนาบุญ กับ สุภัช จันทรา มหาเศรษฐี ด้วยนะคะ สาธุ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  asoka [ 29 เม.ย. 2012, 07:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สุภัช จันทรา มหาเศรษฐี สร้างเจดีย์วิปัสสนาใหญ่ที่สุดในโล

onion คุณงามความดีของท่านสุภัช จันทรา น่าจะได้แสดงอยู่บน หน้า 1 นานๆ เป็นขวัญกำลังใจ เป็นตัวอย่างแห่งการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ เป็นบุญที่กินใช้ไม่หมด ควรที่ชาวพุทธควรจะจดจำไว้ แล้วเอาไปทำตามตัวอย่าง นี่เป็นการอำนวยความสะดวกในการให้ธัมมะเป็นทาน มีอานิสงส์ยิ่งกว่าทานใดๆ ดังพุทธวัจจนะที่ว่า

"สพฺพทานัง ธมฺทานงฺ ชินาติ" การให้ธัมมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

.......ผู้คนในเมืองไทยกำลังฮิตทำหนังสือธัมมะแจก เป็นธัมมทานัง แต่อานิสงส์ยังน้อยกว่าการให้ทานเพื่อสนับสนุนการอบรมธรรม การอบรมปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาอย่างที่ศูนย์วิปัสสนาของท่านโกเอนก้าทั่วโลกกำลังทำอยู่ และผู้คนในประเทศพม่าเขาทำกันมานานแสนนาน จนผลปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่สามารถพิสูจน์และเห็นชัดได้ในโลกยุคปัจจุบันนี้ว่า จำนวนพระอรหันตธาตุในประเทศพม่า มีมากจริงๆ ใครไปเที่ยวพม่าลองไปพิสูจน์กันดูนะครับ onion

ไฟล์แนป:
9 กย 46 140 _resize.jpg
9 กย 46 140 _resize.jpg [ 47.32 KiB | เปิดดู 3438 ครั้ง ]

หน้า 3 จากทั้งหมด 4 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/