วันเวลาปัจจุบัน 12 เม.ย. 2021, 13:19  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 200 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ต.ค. 2013, 19:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33871

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


amazing เขียน:
กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:
กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:
กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:ปฏิปทาเพื่อให้บรรลุเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ

[๓๓๒] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีกคือ ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา. เธอมีความปรารถนา
อย่างนี้ว่า ไฉนหนอ ! เราพึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง ใน
ปัจจุบันอยู่. เธอจึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบันอยู่.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ย่อมไม่เกิดในที่ไหนๆ.
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นต่างชื่น
ชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล.
จบ สังขารูปปัตติสูตรที่ ๑๐
จบ อนุปทวรรคที่ ๒อ่านพระสูตรนี้แล้ว amazing รู้สึกยังไงครับ สมบูรณ์หมดแล้ว อ่านๆแล้วเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไปเลย หรือยังขาดอะไรไป :b1:

พระสูตรนี้พระองค์ทรงแสดงตั้งแต่ผู้ที่ต้องการจะเป็นกษัติย์มหาศาลจนมาถึงการบรรลุธรรมสูงสุดคือพระนิพพานนั้น 5อย่างนี้ถ้าใครมีก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกให้ปรากฎได้ ส่วนรายละเอียดใน5อย่างก็ให้ทุกคนศึกษาเอา. คุณกรัชกายผู้รู้ช่วยขยายความหน่อยได้มั้ยครับธรรม5อย่างนี้ต้องทำอย่างไรบ้างพูดยังงี้แสดงว่า ยังมีข้อที่จะทำต้องปฏิบัติ ยังไม่สมบูรณ์ในตัวมันเอง คือมิใช่อ่านๆแล้วเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติ ที่เห็นๆก็คือปฏิปทา กรัชกายเข้าใจยังงี้ถูกไหมครับ :b10:

ใช่ครับ 5อย่างนั้นแหล่ะทำอย่างไร


ไม่ใช่ไปทำ 5 อย่าง คือต้องไปปฏิปทา ปฏิปทา คืออะไร คือ มรรค มรรคคืออะไร มรรคคือข้อปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ แล้วก็ปฏิบัิติให้สอดคล้องเป็นกลางๆ ตามธรรมชาติ ไม่เอียงสุดข้างใดข้างหนึ่ง ที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา คือปฏิบัติธรรมหลักย่อย...คล้อยกับหลักธรรมใหญ่ ที่เรียกว่า ธรรมานุธรรมปฏิบัิติ เมื่อปฏิบัติถูกหลักแล้ว สภาวะ 5 อย่างโดยเฉพาะข้อสุดท้าย (ปัญญา) ก็เกิด ก็จะเจโตวิมตตุ ปัญญววิมุตติ ตามสมควรแก่การปฏิบัติ
เอาเลยแสดงเลยอยากรู้เต็มที่แล้วจากข้อแรกศรัธทาเป็นอย่งไร


คุณก็ยังไม่เข้าใจมัชฌิมาปฏิปทา :b1: ยังจะให้บอกให้นั่งทำศรัทธา

ศรัทธา ก็แค่ความเชื่อ

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ต.ค. 2013, 19:21 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33871

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


amazing เห็นปฏิปทานี้มั้ย :b1:

อ้างคำพูด:
ปฏิปทาเพื่อให้บรรลุเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ต.ค. 2013, 19:32 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 ธ.ค. 2012, 15:49
โพสต์: 932


 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:
กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:
กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:
กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:ปฏิปทาเพื่อให้บรรลุเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ

[๓๓๒] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีกคือ ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา. เธอมีความปรารถนา
อย่างนี้ว่า ไฉนหนอ ! เราพึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง ใน
ปัจจุบันอยู่. เธอจึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบันอยู่.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ย่อมไม่เกิดในที่ไหนๆ.
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นต่างชื่น
ชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล.
จบ สังขารูปปัตติสูตรที่ ๑๐
จบ อนุปทวรรคที่ ๒อ่านพระสูตรนี้แล้ว amazing รู้สึกยังไงครับ สมบูรณ์หมดแล้ว อ่านๆแล้วเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไปเลย หรือยังขาดอะไรไป :b1:

พระสูตรนี้พระองค์ทรงแสดงตั้งแต่ผู้ที่ต้องการจะเป็นกษัติย์มหาศาลจนมาถึงการบรรลุธรรมสูงสุดคือพระนิพพานนั้น 5อย่างนี้ถ้าใครมีก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกให้ปรากฎได้ ส่วนรายละเอียดใน5อย่างก็ให้ทุกคนศึกษาเอา. คุณกรัชกายผู้รู้ช่วยขยายความหน่อยได้มั้ยครับธรรม5อย่างนี้ต้องทำอย่างไรบ้างพูดยังงี้แสดงว่า ยังมีข้อที่จะทำต้องปฏิบัติ ยังไม่สมบูรณ์ในตัวมันเอง คือมิใช่อ่านๆแล้วเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติ ที่เห็นๆก็คือปฏิปทา กรัชกายเข้าใจยังงี้ถูกไหมครับ :b10:

ใช่ครับ 5อย่างนั้นแหล่ะทำอย่างไร


ไม่ใช่ไปทำ 5 อย่าง คือต้องไปปฏิปทา ปฏิปทา คืออะไร คือ มรรค มรรคคืออะไร มรรคคือข้อปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ แล้วก็ปฏิบัิติให้สอดคล้องเป็นกลางๆ ตามธรรมชาติ ไม่เอียงสุดข้างใดข้างหนึ่ง ที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา คือปฏิบัติธรรมหลักย่อย...คล้อยกับหลักธรรมใหญ่ ที่เรียกว่า ธรรมานุธรรมปฏิบัิติ เมื่อปฏิบัติถูกหลักแล้ว สภาวะ 5 อย่างโดยเฉพาะข้อสุดท้าย (ปัญญา) ก็เกิด ก็จะเจโตวิมตตุ ปัญญววิมุตติ ตามสมควรแก่การปฏิบัติ
เอาเลยแสดงเลยอยากรู้เต็มที่แล้วจากข้อแรกศรัธทาเป็นอย่งไร


คุณก็ยังไม่เข้าใจมัชฌิมาปฏิปทา :b1: ยังจะให้บอกให้นั่งทำศรัทธา

ศรัทธา ก็แค่ความเชื่อ

ความเชื่อยังไงไม่เข้าใจครับ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ต.ค. 2013, 19:33 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33871

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


amazing เขียน:
กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:
กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:
กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:
กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:ปฏิปทาเพื่อให้บรรลุเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ

[๓๓๒] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีกคือ ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา. เธอมีความปรารถนา
อย่างนี้ว่า ไฉนหนอ ! เราพึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง ใน
ปัจจุบันอยู่. เธอจึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบันอยู่.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ย่อมไม่เกิดในที่ไหนๆ.
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นต่างชื่น
ชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล.
จบ สังขารูปปัตติสูตรที่ ๑๐
จบ อนุปทวรรคที่ ๒อ่านพระสูตรนี้แล้ว amazing รู้สึกยังไงครับ สมบูรณ์หมดแล้ว อ่านๆแล้วเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไปเลย หรือยังขาดอะไรไป :b1:

พระสูตรนี้พระองค์ทรงแสดงตั้งแต่ผู้ที่ต้องการจะเป็นกษัติย์มหาศาลจนมาถึงการบรรลุธรรมสูงสุดคือพระนิพพานนั้น 5อย่างนี้ถ้าใครมีก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกให้ปรากฎได้ ส่วนรายละเอียดใน5อย่างก็ให้ทุกคนศึกษาเอา. คุณกรัชกายผู้รู้ช่วยขยายความหน่อยได้มั้ยครับธรรม5อย่างนี้ต้องทำอย่างไรบ้างพูดยังงี้แสดงว่า ยังมีข้อที่จะทำต้องปฏิบัติ ยังไม่สมบูรณ์ในตัวมันเอง คือมิใช่อ่านๆแล้วเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติ ที่เห็นๆก็คือปฏิปทา กรัชกายเข้าใจยังงี้ถูกไหมครับ :b10:

ใช่ครับ 5อย่างนั้นแหล่ะทำอย่างไร


ไม่ใช่ไปทำ 5 อย่าง คือต้องไปปฏิปทา ปฏิปทา คืออะไร คือ มรรค มรรคคืออะไร มรรคคือข้อปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ แล้วก็ปฏิบัิติให้สอดคล้องเป็นกลางๆ ตามธรรมชาติ ไม่เอียงสุดข้างใดข้างหนึ่ง ที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา คือปฏิบัติธรรมหลักย่อย...คล้อยกับหลักธรรมใหญ่ ที่เรียกว่า ธรรมานุธรรมปฏิบัิติ เมื่อปฏิบัติถูกหลักแล้ว สภาวะ 5 อย่างโดยเฉพาะข้อสุดท้าย (ปัญญา) ก็เกิด ก็จะเจโตวิมตตุ ปัญญววิมุตติ ตามสมควรแก่การปฏิบัติ
เอาเลยแสดงเลยอยากรู้เต็มที่แล้วจากข้อแรกศรัธทาเป็นอย่งไร


คุณก็ยังไม่เข้าใจมัชฌิมาปฏิปทา :b1: ยังจะให้บอกให้นั่งทำศรัทธา

ศรัทธา ก็แค่ความเชื่อ


ความเชื่อยังไงไม่เข้าใจครับ


เอาง่ายๆก่อนนะครับ คุณเคยเชื่ออะไรบ้างมั้ย :b1:

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ต.ค. 2013, 19:34 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 ธ.ค. 2012, 15:49
โพสต์: 932


 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
amazing เห็นปฏิปทานี้มั้ย :b1:

อ้างคำพูด:
ปฏิปทาเพื่อให้บรรลุเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ
ก็ห้าอย่างที่บอกไปไม่ใช่เหรอ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ต.ค. 2013, 19:37 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33871

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


เห็นท่าจะยาว amazing กรุณาตั้งกระทู้มั้ยดีมั้ยครับ เพราะหลุดจากหัวข้อกระทู้เขามาแล้ว

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ต.ค. 2013, 19:42 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 ธ.ค. 2012, 15:49
โพสต์: 932


 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:
กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:
กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:
กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:
กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:ปฏิปทาเพื่อให้บรรลุเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ

[๓๓๒] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีกคือ ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา. เธอมีความปรารถนา
อย่างนี้ว่า ไฉนหนอ ! เราพึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง ใน
ปัจจุบันอยู่. เธอจึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบันอยู่.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ย่อมไม่เกิดในที่ไหนๆ.
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นต่างชื่น
ชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล.
จบ สังขารูปปัตติสูตรที่ ๑๐
จบ อนุปทวรรคที่ ๒อ่านพระสูตรนี้แล้ว amazing รู้สึกยังไงครับ สมบูรณ์หมดแล้ว อ่านๆแล้วเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไปเลย หรือยังขาดอะไรไป :b1:

พระสูตรนี้พระองค์ทรงแสดงตั้งแต่ผู้ที่ต้องการจะเป็นกษัติย์มหาศาลจนมาถึงการบรรลุธรรมสูงสุดคือพระนิพพานนั้น 5อย่างนี้ถ้าใครมีก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกให้ปรากฎได้ ส่วนรายละเอียดใน5อย่างก็ให้ทุกคนศึกษาเอา. คุณกรัชกายผู้รู้ช่วยขยายความหน่อยได้มั้ยครับธรรม5อย่างนี้ต้องทำอย่างไรบ้างพูดยังงี้แสดงว่า ยังมีข้อที่จะทำต้องปฏิบัติ ยังไม่สมบูรณ์ในตัวมันเอง คือมิใช่อ่านๆแล้วเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติ ที่เห็นๆก็คือปฏิปทา กรัชกายเข้าใจยังงี้ถูกไหมครับ :b10:

ใช่ครับ 5อย่างนั้นแหล่ะทำอย่างไร


ไม่ใช่ไปทำ 5 อย่าง คือต้องไปปฏิปทา ปฏิปทา คืออะไร คือ มรรค มรรคคืออะไร มรรคคือข้อปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ แล้วก็ปฏิบัิติให้สอดคล้องเป็นกลางๆ ตามธรรมชาติ ไม่เอียงสุดข้างใดข้างหนึ่ง ที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา คือปฏิบัติธรรมหลักย่อย...คล้อยกับหลักธรรมใหญ่ ที่เรียกว่า ธรรมานุธรรมปฏิบัิติ เมื่อปฏิบัติถูกหลักแล้ว สภาวะ 5 อย่างโดยเฉพาะข้อสุดท้าย (ปัญญา) ก็เกิด ก็จะเจโตวิมตตุ ปัญญววิมุตติ ตามสมควรแก่การปฏิบัติ
เอาเลยแสดงเลยอยากรู้เต็มที่แล้วจากข้อแรกศรัธทาเป็นอย่งไร


คุณก็ยังไม่เข้าใจมัชฌิมาปฏิปทา :b1: ยังจะให้บอกให้นั่งทำศรัทธา

ศรัทธา ก็แค่ความเชื่อ


ความเชื่อยังไงไม่เข้าใจครับ


เอาง่ายๆก่อนนะครับ คุณเคยเชื่ออะไรบ้างมั้ย :b1:
เคยสิแล้วมันทำให้หลุดพ้นอย่างไรความเชื่อ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ต.ค. 2013, 19:49 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33871

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:
กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:
กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:
กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:ปฏิปทาเพื่อให้บรรลุเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ

[๓๓๒] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีกคือ ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา. เธอมีความปรารถนา
อย่างนี้ว่า ไฉนหนอ ! เราพึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง ใน
ปัจจุบันอยู่. เธอจึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบันอยู่.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ย่อมไม่เกิดในที่ไหนๆ.
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นต่างชื่น
ชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล.
จบ สังขารูปปัตติสูตรที่ ๑๐
จบ อนุปทวรรคที่ ๒อ่านพระสูตรนี้แล้ว amazing รู้สึกยังไงครับ สมบูรณ์หมดแล้ว อ่านๆแล้วเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไปเลย หรือยังขาดอะไรไป :b1:

พระสูตรนี้พระองค์ทรงแสดงตั้งแต่ผู้ที่ต้องการจะเป็นกษัติย์มหาศาลจนมาถึงการบรรลุธรรมสูงสุดคือพระนิพพานนั้น 5อย่างนี้ถ้าใครมีก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกให้ปรากฎได้ ส่วนรายละเอียดใน5อย่างก็ให้ทุกคนศึกษาเอา. คุณกรัชกายผู้รู้ช่วยขยายความหน่อยได้มั้ยครับธรรม5อย่างนี้ต้องทำอย่างไรบ้างพูดยังงี้แสดงว่า ยังมีข้อที่จะทำต้องปฏิบัติ ยังไม่สมบูรณ์ในตัวมันเอง คือมิใช่อ่านๆแล้วเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติ ที่เห็นๆก็คือปฏิปทา กรัชกายเข้าใจยังงี้ถูกไหมครับ :b10:

ใช่ครับ 5อย่างนั้นแหล่ะทำอย่างไร


ไม่ใช่ไปทำ 5 อย่าง คือต้องไปปฏิปทา ปฏิปทา คืออะไร คือ มรรค มรรคคืออะไร มรรคคือข้อปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ แล้วก็ปฏิบัิติให้สอดคล้องเป็นกลางๆ ตามธรรมชาติ ไม่เอียงสุดข้างใดข้างหนึ่ง ที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา คือปฏิบัติธรรมหลักย่อย...คล้อยกับหลักธรรมใหญ่ ที่เรียกว่า ธรรมานุธรรมปฏิบัิติ เมื่อปฏิบัติถูกหลักแล้ว สภาวะ 5 อย่างโดยเฉพาะข้อสุดท้าย (ปัญญา) ก็เกิด ก็จะเจโตวิมตตุ ปัญญววิมุตติ ตามสมควรแก่การปฏิบัติ
เอาเลยแสดงเลยอยากรู้เต็มที่แล้วจากข้อแรกศรัธทาเป็นอย่งไร


คุณก็ยังไม่เข้าใจมัชฌิมาปฏิปทา :b1: ยังจะให้บอกให้นั่งทำศรัทธา

ศรัทธา ก็แค่ความเชื่อ


ศรัทธาตัวเดียวทำให้หลุดพ้นไม่ได้ดอก amazing

amazing ควรทำความเข้าใจข้อปฏิบัติ ที่บอกก่อนหน้าก่อน

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ต.ค. 2013, 19:50 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33871

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


amazing เชิญไปตั้งกระทู้ใหม่นะครับ :b32:

.....................................................
https://dhammachati.blogspot.com/


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ต.ค. 2013, 19:55 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 ธ.ค. 2012, 15:49
โพสต์: 932


 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
amazing เชิญไปตั้งกระทู้ใหม่นะครับ :b32:

ได้เลยผมตั้งไว้แล้วเชิญครับ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ต.ค. 2013, 14:28 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 3
สมาชิก ระดับ 3
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ก.พ. 2013, 11:46
โพสต์: 137


 ข้อมูลส่วนตัว


amazing เขียน:
กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:
ถามท่านกรัชกายกินเจเป็นมิจฉาทิฎฐิหรือเปล่า เป็นผู้เลี้ยงยาก เป็นผู้หลง หรือป่าวครับ


กินเจเป็นกิจกรรมประจำปีของกลุ่มชน ไม่น่าจะเป็นมิจฉาิทิฏฐิ ไม่น่าจะเป็นผู้เลี้ยงยาก เพราะเขาหากินทำกินกันเอง หลงความหมายกว้าง หลงอะไรแง่ไหนควรระบุชัดๆ :b1:

ผมว่าการกินเจนั้นเกิดจากการหลงนะครับที่คิดว่าการกินเจจะได้บุญเพราะคิดว่าไม่กินเนื้อสัตว์จะไม่สงเสริมการฆ่าคิดเหมือนดีนะครับ การไม่สงเสริมในการฆ่านั้นเราควรถือศิลห้าเป็นปรกติครับ การกินเทำให้เรื่องยุ่งมากมายผักแพง ยึดมั่นผิดธรรมชาติ ใครทำอะไรให้กินก็กินไปเถอะ


แล้วกินเจมันหลงยังไงล่ะ ใครเขากินเจเพราะอยากได้บุญกัน เขากินเพราะเขาไม่อยากเบียดเบียนชีวิตต่างหากล่ะ ใครจะฆ่าใครจะอะไรยังไงคือฉันไม่เกี่ยว ฉันไม่ยุ่ง ฉันกินเจเพราะว่าอยากละเว้นชีวิตผู้อื่น ฉันไม่ได้กินเพราะอยากได้บุญ คนกินเจเขาไม่เคยคิดว่ากินเจแล้วบรรลุธรรม หากกินเจแล้วบรรลุธรรม งั้นช้างม้าวัวควายไม่บรรลุกันไปหมดแล้วเรอะ

เขากินเพราะเขาอยากกิน ละเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นได้มันก็สบายใจไม่ใช่เหรอ แถมยังรักษาศีลข้อปาณาได้อีกด้วยแล้วเขาผิดตรงไหนเหรอกินเจน่ะ แล้วมันมีปัญหาอะไรอีกล่ะ ฉันกินเจฉันก็ไม่ได้คิดว่ามันยุ่งยากลำบากอะไร ก็ฉันอยากจะกิน ซื้อเอง ทำกินเอง แล้วมันไปทำให้ใครวุ่นวาย

คุณอย่ามองแค่มุมเดียวด้านเดียวสิ่ รู้จักเห็นหัวคนอื่นเขาบ้าง คุณพูดมาว่าการกินเจนั้นยุ่งยาก นั่นเพราะคุณไม่ถนัดคุณจึงคิดว่ามันวุ่นวาย แต่ฉันไม่ได้คิดว่ามันยุ่งยาก เพราะฉันกินเจทุกวัน มันเป็นเรื่องปกติของฉัน ไม่เห็นว่าฉันจะวุ่นวายอะไรนี่ ใครชอบอะไรถนัดอะไรก็ปล่อยให้เขาทำไปแบบที่เขาเป็นเถอะค่ะ อย่าเอาจริตของตนเองความคุ้นเคยของคนเองมาตัดสินคนอื่นเลยค่ะ การได้ข้อมูลความรู้มาจากการฟัง การค้นหาข้อมูลแล้วเกิด Self-enlightment ขึ้นมาแล้วไปตัดสินคนอื่นว่าคนอื่นต้องเป็นอย่างที่คุณศึกษามา ดำเนินชีวิตตามที่คุณศึกษามา นอกเหนือจากสิ่งที่คุณรู้ผิดหมด หลงหมด นั่นคือพวกโลกแคบ เพราะมองอะไรด้านเดียว

.....................................................
อันความกรุณาปราณี จักมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเองดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจ จากฟากฟ้าสุลาลัยสู่แดนดิน
มอง...ข้างหน้า ให้เป็นความหวัง มอง...ข้างหลัง ให้เป็นบทเรียน มอง...สิ่งที่มัน หมุนเวียน เพื่อยอมรับ...การเปลี่ยนไป


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ต.ค. 2013, 20:30 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2009, 02:43
โพสต์: 12224


 ข้อมูลส่วนตัว


555.... :b32: :b32:

ชัดเจน....


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ต.ค. 2013, 21:16 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 ธ.ค. 2012, 15:49
โพสต์: 932


 ข้อมูลส่วนตัว


งามตา เขียน:
amazing เขียน:
กรัชกาย เขียน:
amazing เขียน:
ถามท่านกรัชกายกินเจเป็นมิจฉาทิฎฐิหรือเปล่า เป็นผู้เลี้ยงยาก เป็นผู้หลง หรือป่าวครับ


กินเจเป็นกิจกรรมประจำปีของกลุ่มชน ไม่น่าจะเป็นมิจฉาิทิฏฐิ ไม่น่าจะเป็นผู้เลี้ยงยาก เพราะเขาหากินทำกินกันเอง หลงความหมายกว้าง หลงอะไรแง่ไหนควรระบุชัดๆ :b1:

ผมว่าการกินเจนั้นเกิดจากการหลงนะครับที่คิดว่าการกินเจจะได้บุญเพราะคิดว่าไม่กินเนื้อสัตว์จะไม่สงเสริมการฆ่าคิดเหมือนดีนะครับ การไม่สงเสริมในการฆ่านั้นเราควรถือศิลห้าเป็นปรกติครับ การกินเทำให้เรื่องยุ่งมากมายผักแพง ยึดมั่นผิดธรรมชาติ ใครทำอะไรให้กินก็กินไปเถอะ


แล้วกินเจมันหลงยังไงล่ะ ใครเขากินเจเพราะอยากได้บุญกัน เขากินเพราะเขาไม่อยากเบียดเบียนชีวิตต่างหากล่ะ ใครจะฆ่าใครจะอะไรยังไงคือฉันไม่เกี่ยว ฉันไม่ยุ่ง ฉันกินเจเพราะว่าอยากละเว้นชีวิตผู้อื่น ฉันไม่ได้กินเพราะอยากได้บุญ คนกินเจเขาไม่เคยคิดว่ากินเจแล้วบรรลุธรรม หากกินเจแล้วบรรลุธรรม งั้นช้างม้าวัวควายไม่บรรลุกันไปหมดแล้วเรอะ

เขากินเพราะเขาอยากกิน ละเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นได้มันก็สบายใจไม่ใช่เหรอ แถมยังรักษาศีลข้อปาณาได้อีกด้วยแล้วเขาผิดตรงไหนเหรอกินเจน่ะ แล้วมันมีปัญหาอะไรอีกล่ะ ฉันกินเจฉันก็ไม่ได้คิดว่ามันยุ่งยากลำบากอะไร ก็ฉันอยากจะกิน ซื้อเอง ทำกินเอง แล้วมันไปทำให้ใครวุ่นวาย

คุณอย่ามองแค่มุมเดียวด้านเดียวสิ่ รู้จักเห็นหัวคนอื่นเขาบ้าง คุณพูดมาว่าการกินเจนั้นยุ่งยาก นั่นเพราะคุณไม่ถนัดคุณจึงคิดว่ามันวุ่นวาย แต่ฉันไม่ได้คิดว่ามันยุ่งยาก เพราะฉันกินเจทุกวัน มันเป็นเรื่องปกติของฉัน ไม่เห็นว่าฉันจะวุ่นวายอะไรนี่ ใครชอบอะไรถนัดอะไรก็ปล่อยให้เขาทำไปแบบที่เขาเป็นเถอะค่ะ อย่าเอาจริตของตนเองความคุ้นเคยของคนเองมาตัดสินคนอื่นเลยค่ะ การได้ข้อมูลความรู้มาจากการฟัง การค้นหาข้อมูลแล้วเกิด Self-enlightment ขึ้นมาแล้วไปตัดสินคนอื่นว่าคนอื่นต้องเป็นอย่างที่คุณศึกษามา ดำเนินชีวิตตามที่คุณศึกษามา นอกเหนือจากสิ่งที่คุณรู้ผิดหมด หลงหมด นั่นคือพวกโลกแคบ เพราะมองอะไรด้านเดียว
การกินเจคิดว่าเจตนาไม่ฆ่าสัตว์หลงไปหรือป่าวครับ การมีเจตนาไม่ฆ่าสัตว์นั้นต้องรักษาศิลห้าครับแค่นี้ก็คิดผิดแล้วจะไม่เรียกว่าหลงแล้วเรียกอะไรครับเข้าใจใหม่นะครับ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ต.ค. 2013, 21:28 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2009, 02:43
โพสต์: 12224


 ข้อมูลส่วนตัว


amazing เขียน:

การกินเจคิดว่าเจตนาไม่ฆ่าสัตว์หลงไปหรือป่าวครับ การมีเจตนาไม่ฆ่าสัตว์นั้นต้องรักษาศิลห้าครับแค่นี้ก็คิดผิดแล้วจะไม่เรียกว่าหลงแล้วเรียกอะไรครับเข้าใจใหม่นะครับ


แปลก...เรื่องเดียวกัน...ดันมองเป็นสองได้.....อเมสซิ่งจริงๆ....
สงสัยตาจะเหล่..ซะละม้าง... :b11:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 ต.ค. 2013, 08:06 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 ธ.ค. 2012, 15:49
โพสต์: 932


 ข้อมูลส่วนตัว


กบนอกกะลา เขียน:
amazing เขียน:

การกินเจคิดว่าเจตนาไม่ฆ่าสัตว์หลงไปหรือป่าวครับ การมีเจตนาไม่ฆ่าสัตว์นั้นต้องรักษาศิลห้าครับแค่นี้ก็คิดผิดแล้วจะไม่เรียกว่าหลงแล้วเรียกอะไรครับเข้าใจใหม่นะครับ


แปลก...เรื่องเดียวกัน...ดันมองเป็นสองได้.....อเมสซิ่งจริงๆ....
สงสัยตาจะเหล่..ซะละม้าง... :b11:

เอาง่ายๆท่านกบพระพุทธองค์เคยสอนให้กินเจมั้ยเอาเท่านี้แหล่ะ อะไรที่ท่านไม่สอนก็อย่าไปคิดว่ามันดีเกินพระพุทธองค์ ถ้ามีช่วยยกมาหน่อยamazingจะกินเจตลอดชีวิตเลย


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 200 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 8 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร